De nieuwe doorsnee antisemiet is een jonge moslim en kind van Marokkaanse immigranten

Nederlandse Joden, binnenkort een rariteit in Amsterdam en Rotterdam?

Op 16 december 2010 haalde Hans Knoop, de woordvoerder van het Forum de Joodse Organisaties (FJO), in Joods Actueel ongemeen scherp uit naar wat hij noemde een luidruchtige verzameling van islam-bashers die Israël een slechte dienst bewijzen. Van het moderne antisemitisme [ik verkies het woord Jodenhaat] heeft Hans Knoop nog nooit gehoord, en zeker niet als het van moslims komt.

Nochtans, de realiteit is dat specifieke Jodenhaat zoals we die nog kennen uit de jaren 1930 uit de vorige eeuw nagenoeg enkel en alleen gebezigd wordt door jonge moslims, kinderen van Marokkaanse immigranten. Dat Hans Knoop zijn kop in het zand steekt als het over hedendaagse Jodenhaat gaat, neem ik hem bijzonder kwalijk. Dat hij diegenen die kritiek uitoefenen op radicale moslims zoals Sharia4Belgium, de AEL van Aboe Jah Jah en meer van dattum, islambashers wenst te noemen getuigt van blinde zelfvernietigende lichtzinnigheid. Het feit dat hij dan dergelijke uitspraken ook nog eens in naam doet van het Forum der Joodse Organisaties en in de enige Nederlandstalige Joodse periodiek, maakt het allemaal nog zoveel erger.

Bovendien spreekt hij openlijk zijn steun uit voor de anti-Zionistische Joodse organisatie JCall die enkele maanden terug hoofdredacteur Michael Freilich het Joods Actueel Magazine kon verleiden om er maar liefst 7 bladzijden aan te wijden. JCall is een clubje anti-Zionistische Joden die vinden dat het Europees Parlement druk moet uitoefenen op Israël [??!!] om het Vredesproces volgens de krijtlijnen van Barack Obama uit te voeren, diezelfde Obama die tot op vandaag Jeruzalem weigert te erkennen als de hoofdstad van Israël.

Die krijtlijnen zijn genoegzaam bekend met als belangrijkste uitschieters: onvoorwaardelijke bouwstop op Joodse woningen, Oost-Jeruzalem [ = Jeruzalem dus, want bestaat er soms nog een ander Jeruzalem?] afgeven aan de Arabieren zodat ze elke synagoog kunnen vervangen door een moskee [herinner je 1949-1967], de nederzettingen ontruimen op de Westoever [waar volgens Hans Knoop geen 250.000 Joden wonen maar amper 40.000 die er dan ook maar enkel zouden komen om te slapen, dus breek maar weer af] en meer van die Knoopse onzin die duidelijk geen lessen heeft getrokken uit Gush Katif in 2005. Volgend artikel legt andermaal de wonde op de zere plek. IK hoop dat Hans Knoop en Michael Freilich deze keer meelezen. Wat het zou straks wel eens te laat kunnen zijn.

Antisemitisme: de angst zit diep

door Leon de Winter
Vertaald uit het Duits door E.J. Bron

Buiten Europa is de politicus Frits Bolkestein als voormalige EU-commissaris bekend. Binnen Nederland kennen we hem als een eigenzinnige denker, als een van de weinige serieuze liberaalconservatieve intellectuelen die we hebben. Nu heeft Bolkestein in een gesprek met de oorspronkelijk uit Nederland afkomstige Israëlische publicist Manfred Gerstenfeld gesuggereerd, dat Joden, die er »herkenbaar« als Joden zouden uitzien, in Nederland geen toekomst meer zouden hebben. Zo’n uitlating laat de media en de Joden in ons land niet onberoerd. De vraag is: heeft Bolkestein gelijk, en zo ja, wat moet de Nederlandse samenleving doen om de laatste Joden, die er nog in Nederland zijn, tegen Jodenhaat te beschermen?

Alsof het toeval het wil, schrijf ik deze regels in Westerbork, een kleine plaats in de provincie Drenthe. Vanuit de ontbijtzaal van mijn hotel kijk ik naar de in een lichtglans gedoopte Dorpsstraat – een welgestelde kleine Nederlandse gemeente op een uitzonderlijk mooie winterochtend in afwachting van de eerste zonnestralen. Straks zal ik een bezoek brengen aan het museum van het voormalige doorgangskamp Westerbork, op zoek naar sporen van mijn grootouders, de broers en zussen van mijn ouders en hun kinderen. Hen kon de Nederlandse samenleving geen toekomst bieden. Ze werden gedeporteerd, eerst naar Westerbork, daarna naar het Oosten, wie weet waarheen. Daar werden ze vermoord.

De kosten voor het transport hebben de Nederlandse Spoorwegen keurig bij de Nederlandse staat in rekening gebracht. Via Westerbork verdwenen ongeveer 80% van alle Nederlandse Joden. Wie tegenwoordig dus spreekt van Nederlandse Joden, heeft gevoel voor ironie. Van joods leven kan in Nederland nauwelijks nog sprake zijn. Toch reageerde een vooraanstaande Nederlandse Jood, met wie ik enkele dagen geleden sprak over de aanbeveling tot vertrek aan de Joden van Frits Bolkestein, heel boos, toen ik Bolkestein bijviel. Het joodse leven in Amsterdam zou toch juist op het punt staan om opnieuw te ontwaken, zei hij. Men zou een nieuwe synagoge hebben geopend, de joodse school zou meerdere honderden leerlingen tellen. Dat zouden toch signalen van hoop zijn. Wat hij echter verzweeg, zijn de uitgebreide veiligheidsmaatregelen, de hoge hekken rondom de synagoge en de school. Ook liet hij ongenoemd, dat antisemitische overvallen veel vaker voorkomen dan anti-islamitische, hoewel het aantal moslims in Nederland 30 maal zo groot is als het aantal Joden.

Wie zijn de nieuwe antisemieten in Nederland? Kleine groepjes achtergebleven neonazi’s waren er altijd, maar de nieuwe antisemieten zijn jonge Nederlandse moslims, kinderen van Marokkaanse immigranten. Ze zijn Berbers, beweren echter het voor de Arabische broeders op te nemen, die door de Joden werden vermoord. De Joden zijn in hun ogen de nieuwe nazi’s – terwijl de nazi’s toch nooit Joden hebben vermoord, omdat de Holocaust immers nooit heeft plaatsgevonden, maar alleen door de Zionisten werd uitgevonden om de wereld te kunnen chanteren en de moslims te kunnen beroven van hun prachtige Palestina. Deze islamistische jongeren zijn in de ban geraakt van datgene wat Arabische zenders via satelliet op Europese flatscreens projecteren. Op zoek naar een groepsidentiteit, die hen afzet van hun Nederlandse milieu en een verklaring biedt voor hun mislukking in de samenleving en voor de achtergebleven ontwikkeling van hun ouders, hebben ze hun toevlucht genomen tot de splinternieuwe mythologie van de moedige Palestijnse opstand tegen de duivelse Joden, die zelfs de haaien in de Rode Zee zo weten te manipuleren, dat dit schade berokkent aan het toerisme in Egypte. De retoriek van het Midden-Oosten is een vast bestanddeel geworden van de pesterijen in Nederlandse straten.

De angst zit diep

Toen onlangs een jonge moslim in Portland, Oregon, een kerstviering probeerde te verstieren met een bom, waren er onmiddellijk demonstraties van linkse Portlanders, die hun stad vertelden, dat niet alle moslims terroristen zouden zijn.

En hoe hebben Amsterdamse moslims op de woorden van Bolkestein gereageerd? Zijn ze massaal met spandoeken de straat opgegaan waarop te lezen stond: laat je vuile vingers van onze vuile Joden? Nee. Stilzwijgen in het land.

Hoeveel Joden in Amsterdam zijn nog als Joden »herkenbaar«? Een paar honderd? De Joden, die ik ken, de onopvallende, gedisciplineerde burgers, die meer Nederlanders dan Joden zijn, hebben stiekem al jarenlang hun koffers klaarstaan. Ze zouden weliswaar graag willen blijven, want ze houden van de polders en de bevroren grachten en de vredige schilderijen van Vermeer, maar ze zijn altijd al bang geweest, omdat de herinnering aan Westerbork heel diep bij ze zit. Ze weten oneindig veel beter dan hun niet-joodse buren, dat het onvoorstelbare werkelijkheid kan worden – en dit onvoorstelbare is nu in handen gevallen van islamistische jongeren, die openlijk provoceren op straat. Hun ouders zeggen hier niets van. Ze hebben de »cultuurschok« van de migratie naar het zondige, obscene, maar welgestelde Noorden nooit overwonnen en hun kinderen laten zich onder gebruikmaking van de »permissieve samenleving« meeslepen door de belachelijke identificatie met de fascisten van Hamas en Al-Qaida.

Bolkestein wilde de Nederlandse samenleving wakker schudden. Zijn bedoelingen zijn integer – en ontroerend. Want het is al lang te laat. Datgene, wat wij denken aan joods leven te zien, is optisch bedrog. De overvloeiende liefde van Joden voor het Europese continent en diens liberale vrijheden en staatkundige instellingen werd al in de eerste helft van de 20e eeuw in bloed verdronken. Nu valt het eerste daglicht op de sneeuw in de Dorpsstraat van Westerbork. Tien minuten hier vandaan liggen de resten van het doorgangskamp. Daar zal ik later naar de namen van mijn grootouders staren. Ik zal me warm aankleden.


Bronnen: Amsterdam Post: Antisemitisme: de angst zit diep door E.J.Bron van 23 december 2010; Kopten ohnen Grenzen: Antisemitismus: Die Angst sitzt tief – In den Niederlanden haben Juden keine Zukunft

6 gedachtes over “De nieuwe doorsnee antisemiet is een jonge moslim en kind van Marokkaanse immigranten

 1. Er wonen meer dan 40 000 Joden in de stad Ma’aleh Adumim, die evenals Jeruzalem in Judea ligt. En dat is slechts een enkel stadje in Judea/Samaria. Weet de hr Knoop dat niet? In geheel Judea en Samaria wonen thans meer dan 350 000 Joden. Vindt de hr Knoop dat zo erg dat hij wat nullen schrapte? Wat is er toch niet goed aan Joden, heer Knoop? Waar zoudt ge bij nacht en ontij liever belanden, in een Joodse of in een Islamitische nederzetting in Judea/Samaria of overal elders? Ik neem aan dat ge zelf geen Moslim zijt. Dan zouden de zaken natuurlijk anders liggen hoewel gezegd moet worden dat ook Moslims de voorkeur geven aan leven in Israel boven de PA of hun tientallen Islamitische landen. Mag ik opmaken uit dit artikel dat de Hr Knoop niet dol op Joden is? Zo gans ondol dat hij iets heeft tegen Joodse vestiging in hun oude land Israels? Wanneer de Joden zich daar niet mogen vestigen dan mogen ze er eigenlijk niet zijn, op deze aarde. Dat is de voor de hand liggende conclusie. Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers.

  Like

 2. Henk zal wellicht bedoelen dat de anti-zionistische Jood Hans Knoop zich wel eens wat loyaler mag opstellen jegens de Joodse staat. Het is niet onze taak om vanuit het buitenland Israël voortdurend te bekritiseren. Dat doen de vijanden van Israël wel, en die zijn met vele honderdduizenden miljoenen. Onze taak is om het bestaansrecht van Israël te verdedigen en om de leugens die voortdurend over Israël worden verspreid en die zowat de enige info over Israël zijn die de voorpagina’s haalt, te weerleggen en/of op zijn minst te nuanceren.

  Hans Knoop is een oude dwaas.

  Lees op Joods Actueel:
  “Israël heeft verzaakt het redelijke politieke midden in de wereld aan zich te binden” (Hans Knoop)
  http://joodsactueel.be/2010/12/16/israel-heeft-verzaakt-het-redelijke-politieke-midden-in-de-wereld-aan-zich-te-binden/

  Of Hans Knoop nu Joods is of niet doet niet eens ter zake. Het Joods-zijn op zich biedt geen enkele garantie op veiligheid voor de Joden van Israël en nog minder een levensverzekering voor het bestaansrecht van Israël. Integendeel. Als het van veel Joden afhing was de Joodse staat al lang weer opgedoekt. Het zionisme is andere koek maar Knoop is geen zionist, erger nog: Knoop is een anti-zionist. En daar loopt het al fout.

  Er zijn vele Joden die het bestaansrecht van Israël niet eens erkennen (Neturei Karta, Satmar enz.) of het beleid onder vuur nemen zoals Norman G. Finkelstein, Ilan Pappe, Noam Chomsky, Jaap Hamburger en anderzijds mindere goden zoals Hans Knoop die zich kanten tegen het politieke beleid van Israël, het nederzettingen beleid afkeuren, hun voorkeuren laten blijken voor deze of gene partij waarbij ze niet eens meer het onderscheid kunnen maken tussen links en rechts en al wat er tussen ligt.

  Knoop meent dat precies omdat hij van Joodse origine is, hij beter weet dan niet-Joodse verdedigers van Israël “wat goed is voor Israël”. Sinds Finkelstein en Chomsky ben ik me er pijnlijk goed van bewust dat er zich onder de vijanden van de Joodse staat ook Joden bevinden. Sindsdien ben ik behoedzamer geworden om deze of gene Jood om zijn mening of advies omtrent Israël te vragen en zeker niet in het Joods anti-zionistische bolwerk van Antwerpen [in Brussel is de situatie gelukkig wat gezonder]. Het gaat ons tenslotte niet om het beleid maar om het bestaansrecht en de veiligheid van Israël.

  Hoe dat Israëlisch winkeltje intern wordt bestuurd is niet onze zaak en we hebben geen enkel recht om ons daarover uit te spreken.

  Ook niet als je naam toevallig Hans Knoop is. Knoop moet aanvaarden dat onze rol van hasbara [advokaat voor Israël] is uitgespeeld vanaf het ogenblik dat de Joodse staat in veiligheid is. En zelfs een blinde kan zien dat we daar nog even ver vanaf staan als tijdens de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog van 1947-1949.

  Wat mij betreft mag de Israëlische staat bestuurd worden door een kip en zeven geiten, het is onze zaak niet [meer]. Het enige wat Knoop bereikt met zijn kritiek op het Israëlische beleid is dat hij hiermee recht in de kaart speelt van de vijanden van Israël [die graag zijn kritiek zullen citeren in hun eigen anti-Israëlische geschriften zo van “Hans Knoop heeft dit en dat gezegd over Israël dus als een Jood het al zegt moèt het wel zo zijn… enz…“].

  Hans Knoop is een splijtzwam

  Het enige wat duidelijk wordt met zijn kritiek op niet-Joodse vrienden van Israël is zijn politieke kleur en die neigt elke dag wat dieper naar karmozijnrood. Want het enige wat Knoop met dit anti-Israëlisch geleuter bereikt is de verdere ondermijning van de veiligheid en het bestaansrecht van Israël en daar kunnen enkel de vijanden van Israël baat bij hebben.

  Bovendien, als het van mensen zoals Hans Knoop zou afhangen bestond een stad zoals Tel Aviv niet eens, want ook die stad is ooit in 1909 begonnen als nederzetting, of noem het een Joodse kolonie of als ‘outpost’ (van Jaffa), op een verlaten zandduin aan de rand van de Middellandse Zee, bestaande uit 3 tenten, beschimmelde thora-rollen en een kameel met wat kleinvee. Zo verklaarde in het begin van dit jaar het Israëlisch-arabisch parlementslid Jamal Zehalka in de TV-studio dat Tel Aviv Arabische grond is. Als Israëlische arabieren er al zo over denken, hoe denken ze er dan wel over in Gaza en op de Westoever?

  Knoop vergeet altijd weer dat de Palestijnen inderdaad een eigen staat wensen maar niet naast Israël maar wel in de plaats van en bij voorkeur zonder Joden. Wat de Pal-Arabieren [binnen èn buiten Israël] betreft is Tel Aviv evengoed een “outpost”, een Joodse kolonie zoals Ariel of Ma’ale Adumim. Als Knoop zegt dat Ma’ale Adumim moet opgegeven worden, kunnen we net zo goed Tel Aviv wegschenken aan de beulen van Hamas. Want dat is precies hoe de vijanden van Israël dit zullen interpreteren. Het opgeven van de nederzettingen in Judea & Samaria luidt het einde in van de Joodse staat.

  Als die Hansworst Knoop kritiek wil uiten op Israël dat hij er dan gaat wonen en deelneemt aan het politieke toneel. In het andere geval moet Hans Knoop zijn klep houden over Israël. Basta!

  Like

 3. Het zou natuurijk zijn wanneer ik me ergerde aan HK want alleman heeft een hekel aan verraders, aan de vijfde colonne die samenspant met de vijand, aan de overlopers, de sluipende vijand in eigen veste, die het vertrouwen van de eigen familie, buren, stad- en landgenoten beschaamt.
  Maar ik erger me niet en dat komt omdat HK het te gek maakt, het doet pathologisch aan, hij wekt mijn medelijden. 4 of 5 millennia van Jodenhaat hebben hem tot slachtoffer gemaakt van het Stockholm Syndroom, de griezelige toestand waar een slachtoffer zich aansluit bij zijn folteraars, gemene zaak maakt met hen en eigen volk verzaakt en verraad. Arme HK. Ik moet hem voorspoedige beterschap, refua sheleima wensen.

  Like

 4. Ik ben manueeltherapeut en enkele jaren gelden behandelde ik een oude joodse man, die meer dan 50 familileden verloor in de nazikampen.
  Net als ik was hij Rotterdammer, hij is overleden.
  In de vele gesprekken die wij hadden vroeg ik hem eens of hij zich ook jood voelde. Zijn antwoord was:
  elke dag meer, want als ik mijn voordeur opendoe, zie ik mijn koffer staan.
  Ik kan direct de vlucht nemen…………………………………..zij hij op zijn 74e jaar………………..

  Like

Reacties zijn gesloten.