Wim Kortenoeven: stop met geld storten in bodemloze put van ‘Palestina’

Wim Kortenoeven

Wim Kortenoeven: “Israel is onderdeel van het Westen en onze eerste verdedigingslinie. Ook ons eigen goede land wordt van binnenuit en van buitenaf bedreigd, is lange tijd in slechte handen geweest en behoeft grote reparaties. Met name de massa-immigratie, de islamisering en de doorgeschoten europeanisering moeten urgent een halt worden toegeroepen en waar mogelijk worden teruggedraaid.”

Spreektekst Buza

door Wim Kortenoeven

Dank u, voorzitter. Ik begin mijn bijdrage graag met een woord van dank en erkenning aan de politicus van het jaar, aan Geert Wilders. Het is voor mij een grote eer in zijn team te mogen meewerken aan een beter Nederland en een betere wereld.

Voorzitter, de fractie van de PVV gedoogt het kabinet in het belang van de Nederlandse bevolking. Dat betekent een overeenstemming op tal van dossiers. Maar op het beleidsterrein van buitenlandse zaken zijn wij op een aantal punten overeengekomen ‘to agree to disagree’. De PVV-fractie gaat echter niet onbenoemd laten wat in het kader van de internationale betrekkingen duidelijk benoemd moet worden. In dat kader zal ik mijn bijdrage verweven met enkele kritische kanttekeningen bij de tekst van de buitenlandbegroting.

De regering schrijft de Nederlandse belangen centraal te stellen en daarmee samenhangend een betere wereld te willen nastreven. Een rechtvaardige en veilige wereld. Welnu, dat wil de PVV ook. Mijn fractie ziet echter de noodzaak voor nuances in de praktische uitwerking van die woorden. Daarbij is het van primair belang oorzaken en gevolgen goed te onderscheiden en deze concreet en correct te benoemen. Want benoemen levert het cement voor bouwen.

Een voorbeeld: de regering redeneert dat armoede en uitzichtloosheid niet alleen massamigratie en mensenhandel in de hand werken, maar ook extremisme. Ik veronderstel dat hier met name wordt gedoeld op islamitisch extremisme. Maar dat wordt niet ingevuld.

Nu zal ik niet ontkennen dat armoede en uitzichtloosheid extremisme kunnen bevorderen. Maar het is een misverstand dat armoede en uitzichtloosheid extremisme zouden veroorzaken. Extremisme behoeft een radicale ideologie. Bij afwezigheid daarvan leiden armoede en uitzichtloosheid slechts tot lethargie. Wij hebben dat kunnen zien bij de Aboriginees in Australië en bij de onaanraakbare kastelozen in India. Zij hebben nimmer zelfmoordaanslagen gepleegd of de vernietiging van een andere cultuur nagestreefd. Armoede en uitzichtloosheid op zichzelf veroorzaken geen extremisme. Mohammed Atta was geen kansarme jongere maar een young urban professional, een yuppie, net als Mahmoud Ahmadinejad.

Voorzitter, ik ben bij het lezen van de begroting op meer onbevredigende analyses gestuit. Zo stelt de regering dat “nieuwe regionale grootmachten een steeds nadrukkelijker stempel op de loop der gebeurtenissen drukken”. Oók mijn fractie onderkent de rol van opkomende economische tijgers. Ik denk aan China, India en Brazilië. Maar wordt hier door de regering niet om de hete brij heen gedraaid? In de begroting komen de woorden islam en islamitische immers niet één keer voor. Niet één keer! Echter, het zijn toch óók islamitische spelers die een steeds nadrukkelijker stempel op de loop der gebeurtenissen drukken? Het gaat om staten als Iran en Saoedi-Arabië en om organisaties als de taliban, Hezbollah en de transnationale Moslim-broederschap. Het gaat ook om de Organisatie van de Islamitische Conferentie, de OIC. Dat is geen religieuze instelling maar een politiek lichaam. En de OIC bestrijdt onze Westerse beschaving. Dat blijkt alleen al uit artikel 24 van haar ‘Verklaring van de rechten van de mens’. Daarin stelt de OIC dat ‘alle rechten en vrijheden zijn onderworpen aan de islamitische sjaria’.

KLIKKEN om verder te lezen…. Lees verder “Wim Kortenoeven: stop met geld storten in bodemloze put van ‘Palestina’”

De Joden controleren de wereld… van de dieren

Nieuwste fabel: Joden beheersen dierenwereld door Likoed.nl Israël is er al aan gewend om in de Arabische wereld van alles wat er in de islamitische wereld mis gaat, de schuld te krijgen: het veroorzaken van aids onder moslims, het vermoorden van moslims om hun bloed, de verspreiding door Israël van voedsel dat opzettelijk kanker veroorzaakt, het vindt allemaal gretig aftrek in de Arabische wereld. Ayaan Hirsi Ali beschrijft in haar boek ‘Mijn vrijheid’ treffend haar jeugd in Saoedi-Arabie, nota bene een land waar geen Joden mogen wonen: “In Saoedi-Arabië werd alles wat slecht was, veroorzaakt door joden. Als de airconditioning … Lees verder De Joden controleren de wereld… van de dieren

Sinds bestand vuurde Hamas 330 raketten en mortiergranaten af op Israëlische burgerdoelwitten

Het jaar is bijna om en de jaaroverzichten beginnen weer op te duiken. Ook in het zuiden van Israël maken de burgers de balans op sinds het IDF op 18 januari 2009 eenzijdig de contra-terreuraanval op Hamas in de Gazastrook beëindigde. Dat betekent uiteraard niet dat Hamas en Co het terrorisme hebben opgegeven. Maar het is allemaal wat minder geworden. Het IDF heeft wel degelijk lelijk huis gehouden in Gaza, vele terroristen werden uitgeschakeld, en het is nog maar pas dat Hamas dat heeft toegegeven dat de verliezen in eigen rangen inderdaad erg hoog lagen tijden Operatie Gegoten Lood (Op. … Lees verder Sinds bestand vuurde Hamas 330 raketten en mortiergranaten af op Israëlische burgerdoelwitten