Nederlanders en Belgen kijken weg als het gaat over de islamisering van de Jodenhaat

De herrie die is losgebarsten, nadat Frits Bolkestein de stok in het spreekwoordelijke Nederlands-Joodse hoenderhok heeft gegooid, blijft nazinderen en dat niet enkel bij de Joodse gemeenschap in Nederland maar ook in België tot in de VS en Israël toe. Frits Bolkestein was te gast in het Nederlandse programma Pauw & Witteman waar hij zijn controversiële uitspraak verduidelijkte. Het ligt voor de hand dat met de uitdrukking “bewuste Joden” en “als zodanig zichtbaar herkenbare Joden” ook op Joodse tenen wordt getrapt en het oude dispuut “wie is Jood [een goeie, of een echte] ” weer eens heeft meegespeeld. Want, Joden “die niet als zodanig herkenbaar zijn”, zijn tenslotte geen echte Joden. Zo gaat dat dan…

Voor ons niet-Joden en loyale Vrienden van Israël maakt dat geouwehoer over wie Jood is en wie niet allemaal geen zak uit. Wij staan pal achter Israël en steunen iedereen die dat ook is, Joden, christenen, moslims èn niet-Joden. Tenslotte is de discussie ‘Wie is Jood‘ een discussie die de Joden in zowel binnen als buiten Israël maar binnenskamers moeten voeren. Wat mij betreft is iedereen een Jood die zichzelf zo wenst te zien, basta! Het blijft uiteraard altijd opletten voor mensen zoals wijlen Veldmaarschalk Hermann Göring – het masterbrain achter de Holocaust tijdens WOII – die ooit zei “Wie Jood is bepaal ik!” en elke Jood over de kling joeg waarvan hij eigenhandig had bepaald dat het een Jood was.

Jodenhaat went nooit

In feite blijven de Nederlanders en hun politici èn het gros van de Nederlandse Joden maar rond de hete brij dansen. Want, waar draait het nu in feite om? Om de islamisering van het antisemitisme. Om Marokkaanse islamitische migranten die het conflict in het Midden-Oosten tussen de islam en Israël ook naar Nederland importeren en de Nederlandse Joden mee willen laten opdraaien omdat die kwetsbaarder zijn dan Israëlische Joden.

En heel wat Nederlanders èn Belgen laten zich makkelijk manipuleren of… kijken weg.

In naam van de “vrije meningsuiting”  en die zogeheten “vrijheid van religie” [twee begrippen die de moslimregimes in het M-O niet eens kunnen uitspreken] is hun gedoogbeleid grenzeloos geworden op het meest absurde af. Het bloed van oeroude Jodenhaat dat veel Nederlanders nog in zich dragen van hun voorouders die al “wegkijkende” meer dan 100.000 Nederlandse Joden door de nazi’s lieten vermoorden in de vernietigingskampen, zal ongetwijfeld meespelen.

Moeten wij Jodenhaat gedogen? Wegkijken? Nee natuurlijk niet. Nooit. De Belgische openbare omroep zond onlangs een interview uit naar aanleiding van dat zogenaamd vertrekken van Joden op de televisie. Een op zich waardeloos interview maar goed, het is toch een indicatie hoe een handvol Belgen over de zaken denkt. Hierin komen enkele Joden aan het woord die voor de camera zeggen “dat er wel vaker naar hen wordt gespuugd en dat ze worden uitgescholden op straat,” en dan komt dit – en u leest het goed!: “maar dat ze dit ondertussen gewend zijn geworden.”

Neem het van me aan: Jodenhaat went nooit! Alleen idioten en Jodenhaters eisen van hun Joodse medemensen dat “ze ‘het’ maar gewoon moeten worden“. Want de Holocaust is ook ooit met woorden, spugen en schelden begonnen. Iedereen die het “normaal” vindt dat er bij alles wat Joden doen, een huwelijk, een schoolreisje, een bezoek aan een synagoog, een of andere Joodse feestdag enzovoorts, telkens bewakers en politie moeten opgetrommeld worden, is niet goed wijs.

Eeuwenoude Jodenhaat, de brandstof voor anti-Zionisme en algemene Israëlhaat

Jodenhaat = Israëlhaat en… andersom

Nederland [èn België] moeten – als zij tenminste toch de recente golf van [voornamelijk islamistische] Jodenhaat willen bestrijden – om het goede voorbeeld te geven, eindelijk eens ophouden met Israëlbashen; dat is het voortdurend negatief bejegenen van de Joodse staat. De Nederlandse minister Uri Rosenthal zei dat gisteren 11 december nog in een interview met de Volkskrant. “Ik vind het van groot belang dat Israël in het Midden-Oosten de enige democratische rechtsstaat is, met alle kritiek die je op sommige punten kunt hebben,” zei hij. “Wij willen weerstand bieden aan Israël-bashing, we willen investeren in de relatie met Israël.

Tweedens moet men durven erkennen dat Israëlhaat haar brandstof haalt uit klassieke Jodenhaat en andersom. Israëlhaat heeft nu eenmaal helemaal niets te maken met het uiten van kritiek op Israël of haar beleid [kritiek waar overigens niemand moeite mee heeft] maar àlles met Jodenhaat. En last but not least: dat het conflict in Israël niet om land draait maar in de eerste plaats een conflict is tussen de Joodse staat Israël, die als Westerse voorpost of als laatste Westerse  bolwerk wordt gezien, jegens de islam als religie en cultuur, die al eeuwenlang op het heilige oorlogspad is [Jihad] tegen andersdenkenden en andersgelovigen in de strijd om de werelddominantie.

Nogal wat moslims in het Westen geven gehoor aan het appèl dat uitgaat van de Midden-Oosterse imams en ayatollahs en dan zijn de Joden de locale volksgemeenschap die het eerst voor de bijl gaat, en dat mag je gerust letterlijk nemen. De geschiedenis heeft bewezen dat de plaatselijk aanwezige Joodse gemeenschap gezien wordt als een soort barometer, als de klassieke “kanarie in de koolmijn”. Als de kanarie gezond en gelukkig is, is alles veilig.  Vanaf het ogenblik dat het slecht met de kanarie, moeten we het ergste voor onszelf beginnen vrezen. Joden in Nederland en België die zich onbehaaglijk beginnen voelen is geen goed teken.

Tot slot: Opkomen voor de Jood en opkomen voor Israël is niks anders dan opkomen voor jezelf en opkomen voor de cultuur en westerse waarden en normen waar miljoenen mensen – uw en mijn voorouders – voor hebben gestreden en voor gestorven zijn. Laat hun offer niet nutteloos zijn geweest.

Val niet over Bolkestein, pak antisemieten aan

door Syp Wynia

Frits Bolkestein wordt aangevallen, omdat hij pessimistisch is over de veiligheid van de komende generatie Joden in Nederland. Het is beter Bolkesteins waarneming serieus te nemen, zodat er een eind kan komen aan het wegpesten van Nederlandse Joden.

Een paar weken geleden verscheen er een boek van de in Amsterdam opgegroeide Israeliër Manfred Gerstenfeld. In dat boek vertelt Gerstenfeld het volgende: “Frits Bolkestein zei me eens dat Joden zich moeten realiseren dat er voor hen in Nederland geen toekomst is, en dat ze het beste hun kinderen kunnen aanraden naar Amerika of Israël te emigreren. In ons gesprek trok hij die conclusie uit de problematische situatie die hij voor Nederland voorzag wat betreft de niet geslaagde integratie van vooral veel moslim-immigranten en de problemen die dat voor bewuste Joden in de toekomst met zich mee zou brengen.”

Nadat het dagblad De Pers de bedoelde observatie van Bolkestein uit het boek lichtte is Bolkestein onder vuur komen te liggen. Gisteravond lichtte hij in het tv-programma Pauw en Witteman zijn uitlating toe.

Bolkestein stelt dat het aantal incidenten tegen als zodanig zichtbare gelovige Joden toeneemt en brengt dat mede in verband met het toenemende aantal moslims in Nederland. Met name Marokkanen zijn onevenredig vaak betrokken bij dergelijke incidenten. Bolkestein stelt vast dat de Nederlandse samenleving ‘wegkijkt’ en voorziet dat het voor komende generaties ‘bewuste’ Joden moeilijk zal zijn nog een bestaan in Nederland te hebben. Vandaar zijn advies.

Tot zover de feiten, die op zich weer vragen oproepen. De eerste vraag luidt: zijn Joden die als zodanig zichtbaar zijn, inderdaad het doelwit van bedreigingen, vooral ook van moslims, Marokkanen in het bijzonder? En ten tweede: Is het dan het beste advies aan Joodse jongeren om het land te verlaten?

Al minstens sinds het eind van de jaren negentig hebben Joodse Nederlanders en Joodse instellingen in ieder geval in Amsterdam structureel last van bedreigingen, intimidaties en geweld, zeker ook van Marokkanen. Synagoges en andere Joodse instellingen moeten worden beveiligd, als zodanig herkenbare Joden hebben voortdurend hinder van intimidatie en molestatie. Enkele anti-Israël-demonstraties die mede vanuit Marokkaanse moskeeën waren georganiseerd, verwerden de afgelopen jaren tot anti-Joodse manifestaties, waarbij geweld en vernieling niet werden geschuwd.

Bolkesteins advies is zo gek nog niet – als Nederland en de Nederlanders inderdaad blijven wegkijken. Het is een schande van de ernstigste soort, dat Joodse instellingen zelf hun broodnodige beveiliging moeten betalen, omdat de politie dat niet doet en het Openbaar Ministerie niet vervolgt. De rechtsstaat Nederland is die naam niet waard als Nederland zijn burgers niet kan beschermen. En al helemaal niet als die burgers op racistische gronden structureel doelwit van geweld zijn.

Het zou beter zijn om de pijlen niet op de boodschapper Bolkestein te richten, maar op de daders en de wegkijkers. Als de keuze moet worden gemaakt tussen het op kosten van de belastingbetaler beveiligen van commerciële evenementen en het beveiligen van Joden en Joodse instellingen, dan hoort die keuze snel gemaakt te zijn.

Als de keuze moet worden gemaakt tussen het vervolgen van incidentele snelheidsovertreders en het voor de rechter brengen van de daders van racistisch geweld, dan hoort die keuze ook duidelijk te zijn. Helaas worden vaak de verkeerde keuzes gemaakt.


Bronnen: Elsevier.nl: Val niet over Bolkestein, pak antisemieten aan van 10 december 2010 door Syp Wynia; Minister Rosenthal heeft genoeg van ‘Israël-bashing’ van 11 december 2010;

9 gedachtes over “Nederlanders en Belgen kijken weg als het gaat over de islamisering van de Jodenhaat

 1. Eén woord: schande. Ik betuig mijn medeleven met de gediscrimineerde joden en ik vind het afschuwelijk dat de politiek en de politie zo laf is. Bah, geen wonder dat het respect voor de politie zo laag is. De politieagenten moeten zich rot schamen om hun zwakke gedrag. En de politici die er niets aan doen ook. Ik word er gewoon warm van, zoveel irritatie en boosheid welt er in mij op om al die onrechtvaardigheid.

  Like

 2. Nog even iets, in Amsterdam kunnen de joden niet meer met een keppeltje op straat, nou hier in Rome wel gelukkig.
  Ik woon 2 minuten lopen van 2 synagoges en op zaterdag en op de feestdagen lopen de mannen met hun keppeltje op zonder bang te zijn.

  Like

 3. Ten eerste hebben wij hier in Rome gelukkig geen marokkaans straattuig zoals in Nederland, wat ik elke dag lees in diverse kranten en bladen is gewoon walgelijk.Buschauffeurs worden aangevallen oude mensen kunnen niet meer rustig op straat lopen en ga zo maar door.Dat hebben wij hier niet in Italie, en de politie is niet zo’n slappe hap als in Nederland.Ik ben joods en ga met een rustig gevoel naar de synagoge op zaterdag of op de feestdagen en waarom?omdat de politie er is die mij beschermd en dat moet ook gewoon gebeuren in Nederland, dat is mijn opinie.Ik heb jaren in Israel gewoond en gedurende de tweede intifada, was het de ene bom op de volgende, nu in Israel voor elke bar, bank of shopping mall of restaurant zijn er bewakers en dat geeft toch een rustig gevoel.Shalom en groeten uit Rome.
  Rachel

  Like

 4. Sorry Rachel, maar wat u schrijft is nu net datgene waarover Bolkestein, Brabosh, ikzelf en anderen voor waarschuw(d)en. Alsof een bewaakte synagoge of school voorkomt dat o.a. Marokkaans crapuul onze straten dag en nacht onveilig maken. Alsof het joodse leven zich enkel beperkt tussen de afstand van je huis tot aan school, de winkel of de sjoel.
  De idee van bewaking is overigens relatief en voorkomt misschien erger, maar ontwijkt daardoor de maatschappelijke discussie die we ons allen zullen moeten stellen ongeacht of jij of anderen zich relatief veilig voelen. Het antwoord moet gevonden worden in een samenlevingsvorm waarin elke burger zich goed voelt met die voorwaarde dat we eraan werken. En daar wringt het schoentje.
  Dit gegeven doet me een beetje denken aan de 1200 dodelijke verkeersslachtoffers in bv België. Elke kind dat te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar school gaat loopt 10% kans het slachtoffer te worden van onaangepast gedrag of met andere woorden agressie. Of, dagelijks worden twee kinderen gedood of zwaargewond. Waarom? Als we de rauwe cijfers bekijken van de laatste tien jaar aan verkeersdoden dan komen we ruwweg geschat op
  een totaal van 15.000 dodelijke slachtoffers, los van deze die voor de rest van hun leven verminkt zijn. Dit gegeven is dagelijkse routine geworden dat de overgrote meerderheid van onze democratisch grijze burgers, helemaal niet wakker liggen. Waarom? Het antwoord?
  Omdat “in onze straat verkeersdrempels liggen en daarom een rustig gevoel geeft”! Een gevoel is irrationeel en bijzonder tijdelijk.
  En als afsluiter, mijn wijlen vader heeft de Shoah overleefd, was maatschappelijk geëngageerd en was eveneens het slachtoffer van een agressieve autobestuurder. En ik mijn beste Rachel? Ik ben voor het woord als communicatiemiddel maar als een Marokkaans crapuul
  of een “doodrijder” zich niet aanpast dan krijgt hij of zij, jong of oud, het aan de stok (soms met mijn potige handen en voeten). Misschien zou onze samenleving beter af zijn als we ons met regelmaat afzetten tegen de onverdraagzaamheid van die anderen die weigeren zich aan te passen.
  Volgend jaar ga ik Rome bezoeken met een opgeheven hoofd. Zeker.
  Mijn volle groeten en een Shalom,
  David

  Like

 5. Anno 2010 moeten Charles Sanders (Telegraaf), hoogleraar Herman Loonstein en nu Frits Bolkestein de noodklok luiden over de dagelijkse praktijk van het islamitisch antisemitisme in Amsterdamse straten en straten in heel Nederland, omdat de huidige verantwoordelijke politici met name Job Cohen, Femke Halsema en Pechtold prefereren om weg te kijken en een knieval te maken voor Marokkaans straattuig. ‘In Amsterdam, maar ook elders in het land, regeert de Marokkaanse straatterreur,’ schreef correspondent Charles Sanders recent in De Telegraaf. ‘Het tuig, bijna altijd minderjarig, richt zijn pijlen steeds vaker op Joodse burgers. Die verbergen uit angst hun keppeltjes onder petten en bezoeken ‘ondergrondse’ synagogen. Keurige burgers op de vlucht in eigen land. Ze gaan anoniem gekleed om niet te worden bespuugd en beschimpt.’ De schandalige reactie van salonsocialist Femke Halsema op de waarschuwing van Bolkestein is dat Bolkestein kierewiet is.

  Robert Spencer heeft de Jihad Watch Awards bekend gemaakt.

  American Anti-Dhimmi of the Year 2010: Pamela Geller
  Anti-Dhimmi Internationale 2010: Geert Wilders
  American Dhimmi of the Year 2010: Barack Obama
  Dhimmi Internationale 2010: Tom Schalken

  http://www.jihadwatch.org/2010/12/announcingthe-2010-jihad-watch-award-winners.html

  http://yisrael.punt.nl/index.php?r=1&id=594502&tbl_archief=0

  JODEN OP DE VLUCHT
  Religie/Christendom | allerlei berichten | 01 Juli 2010 | 13:16:29

  De Telegraaf

  STILTE VOOR de storm, dans op de rand van de vulkaan. In Amsterdam, maar ook elders in het land, regeert de Marokkaanse straatterreur. Het tuig, bijna altijd minderjarig, richt zijn pijlen steeds vaker op Joodse burgers. Die verbergen uit angst hun keppeltjes onder petten en bezoeken ’ondergrondse’ synagogen. Keurige burgers, op de vlucht in eigen land. „Het wordt met de week erger”, zegt advocaat Herman Loonstein. „Je kunt wachten tot het eerste Joodse slachtoffer in het ziekenhuis ligt.”

  MAROKKAANS STRAATTUIG DRIJFT FAMILIES NEDERLAND UIT

  JODEN OP DE VLUCHT

  Ze gaan anoniem gekleed om niet te worden bespuugd en beschimpt

  door CHARLES SANDERS
  AMSTERDAM, zaterdag

  Dagelijkse kost, zelfs in Buitenveldert, die nette Amsterdamse wijk. De 63jarige zakenman Benjamin woont er al sinds de blokkendozen uit de grond werden gestampt. „Ik ben voor de buitenwereld overduidelijk een Jood”, glimlacht hij moeizaam.
  „Witte baard, grote keppel. Ik kon hier altijd vrijelijk rondlopen, zoals velen met mij in Buitenveldert. Dat is nu niet meer. ’Kijk, die kanker-Jood’, roepen ze me na. Leerlingen van een ooit zo keurige, maar recent ’zwart’ gekleurde school in de buurt. Daar zitten alle rassen, prima. Maar de ’mediterrane typetjes’ slissen, schelden, intimideren. Als de school pauze heeft, mijd ik het winkelcentrum. Én ik ben voortdurend op mijn hoede.”
  De Amsterdammer staat symbool voor veel Joodse Nederlanders. Ze zijn argwanend, willen niet met naam in de krant, vrezen dat de straatterreur ook aan hun voordeur rammelt. Gegronde angst. De Joodse Omroep liet met een verborgen camera zien hoe rabbijn Lody van de Kamp in Amsterdam-West de hoon van Marokkaanse jochies over zich kreeg. Zelfs de Hitlergroet werd hem niet bespaard. Dankzij de SGP was er donderdag een spoeddebat in de Tweede Kamer, Amsterdamse gemeenteraadsleden spreken schande en waarnemend burgemeester Asscher gaat onderzoeken of de inzet van ’lokjoden’, agenten met keppeltjes, een optie is om het antisemitisme aan te pakken.
  Hoogleraar en voorzitter van één van de twee Joodse scholen in Amsterdam, Herman Loonstein (52), zucht diep. Te laat, te weinig, te slap. Zo omschrijft hij het optreden van politie en overheid tegen de jonge Marokkanen die de macht op de Nederlandse straten hebben overgenomen.
  „Voorbeeld: afgelopen dinsdagochtend, even voor elf uur in Buitenveldert, op klaarlichte dag”, vertelt Loonstein. „Er wordt aangebeld bij het huis van een Joods gezin. Als de man opendoet, wordt hij door een groepje Marokkanen met tientallen eieren bekogeld. Daarbij scandeerden ze onverstaanbare leuzen. De angst zit er goed in, zelfs bij de niet-extreem orthodoxen onder ons. Het tuig is waarschijnlijk op de woning afgekomen omdat er een mezoeza, een tekstkokertje, op de rechterdeurpost was aangebracht. Traditioneel Joods gebruik en in dit geval een baken voor terreur. Toen de mensen aangifte wilden doen, gaf de politie – als zo vaak – niet thuis. ’Nee, als jullie geen foto’s van de daders hebben, is er voor ons écht geen beginnen aan hoor’. Wanneer komen ze eigenlijk wel in actie? Als de eerste Jood het ziekenhuis is ingeslagen…”
  Professor Loonstein laat zijn kinderen niet meer met het openbaar vervoer reizen. Want ook zij zijn ’herkenbaar’ en dus potentieel doelwit. „Zo ver is het dus gekomen”, zegt hij. „Er is veel te veel gedoogd. Job Cohen ging, toen hij nog burgemeester was, wél naar Marokkaanse instellingen om zijn medeleven te betuigen als er sprake was van antimoslim sentiment. Maar omgekeerd deed hij niets, toen Joodse burgers de stad verlieten, weg getreiterd door Marokkaanse straatschurken. In Amsterdam gaat geen dag voorbij of er is een ’incident’. In grote delen van de stad kun je als Jood niet meer over straat zonder slachtoffer van verbaal geweld te worden. Veel Joden keren Nederland de rug toe en emigreren. Naar Israël of Engeland, waar ze zich nog wél vrij kunnen bewegen.”

  Explosief
  De situatie is explosief en zeker niet alleen in Amsterdam. Overal in het land zijn Joden slachtoffer van Marokkaanse criminelen. In Deventer woont het echtpaar Jaïr en Sylvia, in een huis vlak bij de IJsselkade.
  „Het is in de provincie amper beter dan in de grote stad”, zeggen zij. „Het lijkt wel of de generatie Noord-Afrikaanse Nederlanders van tussen de tien en achttien jaar geïnjecteerd is met antisemitisch gif. Wij merken het als Israël weer eens negatief in het nieuws komt. Zoals onlangs, toen dat schip vol Hamas-getrouwen richting Gaza opstoomde. Dan wordt het optreden van Israëlische militairen op Nederlandse Joden afgereageerd. Vrienden van ons, al in de zeventig, werden daags daarop in een winkelcentrum bespuugd door rotjochies van amper twaalf jaar. ’Hitler is jullie misschien vergeten, maar Allah zal jullie allemaal afslachten’, schreeuwden ze.”
  Antisemitisme is volgens onderzoekers in ons land ’salonfähig’ geworden; het is door brede groepen in de samenleving geaccepteerd. Joden beschimpen, racistische grappen over hen maken. Vooral ook omdat Joden in Nederland vaak beschouwd worden als vertegenwoordigers van de staat Israël. En die treedt immers ’wreed en meedogenloos op tegen de zielige Palestijnen’ is een vooringenomen mening. Bijna de helft van alle strafbare uitingen (vorig jaar 577, volgens het Meldpunt Discriminatie Internet) op internet hebben antisemitisme als onderwerp. Het aantal anti-Joodse scheldpartijen verdrievoudigde in 2009.
  Zodra Israël militair optreedt in Gaza zijn er volgens onderzoek van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) honderd ernstige incidenten per maand. Een meisje met een Davidster aan haar ketting werd uitgescholden en geschopt door drie Marokkanen, zelfs toen het weerloze kind op de grond lag. Andere Marokkanen volgden een Joodse man op de fiets, maakten hem uit voor ’kanker-Jood’, sloten hem in en trapten hem in de buik. Een Joodse Amsterdammer, die tegengas gaf aan de eenzijdige berichtgeving op het forum van Gretta Duisenbergs ’Stop de Bezetting’, werd per e-mail bedreigd. ’Ik sla je gezin in elkaar en drink je bloed op, fucking Jood’. De voorbeelden zijn slechts het topje van de ijsberg, vreest het CIDI.
  Zo maakt één op de vijf docenten geschiedenis in de grote steden met regelmaat mee dat hij of zij de Holocaust niet ter sprake kan brengen, omdat islamitische leerlingen dan in opstand komen. Het probleem doet zich vooral voor op vmbo-scholen. Veel leraren besluiten het hoofdstuk Tweede Wereldoorlog dus maar te negeren. Ook uit angst om na schooltijd door leerlingen of hun ouders te worden belaagd.
  „Joden en Israël zijn voor veel allochtone scholieren en hun vaders en moeders één en hetzelfde”, aldus Hans Weekers, die jarenlang op een Rotterdamse vmbo-instelling les gaf. „Het zijn voor met name Marokkanen allemaal ’kindermoordenaars’. Joden en Amerikanen zitten overal achter, de afschuwelijke aanval op het WTC van 11 september 2001 werd uitgevoerd door de CIA en Mossad in een door Washington en Jeruzalem gezamenlijk geregisseerd wereldcomplot… Want alle Joden in het WTC waren die dag vrij, zo geloven ze echt. Een deel meent dat de Holocaust verzonnen is, anderen zeggen dat Adolf Hitler juist gestuurd is om het Joodse probleem ’op te lossen’. Ik ben door deze misstanden volkomen afgekickt op het zieke Nederlandse onderwijs.”

  In voormalig stadsdeel De Baarsjes, Amsterdam-West, bezoeken Joden een ’schuilsynagoge’. Deze Sjoel West is deel van een buurthuis en van buiten niet herkenbaar als Joodse kerk. Elke sabbat komen er ongeveer dertig Joden naar de eredienst. Op de sjamash – de tempelwachter – na bedekken ze hun keppel met hoed of pet bij binnenkomst. Mensen gaan anoniem gekleed om niet te worden bespuugd en beschimpt.
  Als de bel in Sjoel West klinkt, wordt er nooit ’zomaar’ opengedaan. Altijd gaan minstens twee Joden kijken wie voor de deur staat. Gelijksoortige toestanden op de twee Joodse scholen in Amsterdam, die onder permanente particuliere bewaking staan. En ook de Joodse begrafenisondernemer in Buitenveldert wordt gedupeerd door scholieren van NoordAfrikaanse afkomst.

  „’Hitler is jullie misschien vergeten, maar Allah zal jullie allemaal afslachten’, schreeuwden ze”

  Rabbijn Raphael Evers is geboren en getogen in Slotervaart, nu probleemwijk pur sang. Zijn moeder, de 83-jarige Bloeme EversEmden, runt de Sjoel West. Daar waar een groot deel van haar familie in de concentratiekampen werd vermoord, overleefde zij de oorlog. Om nu, 65 jaar na de bevrijding, te moeten aanzien hoe Joden ’undercover’ gaan, als ze hun synagoge bezoeken.
  „Bar en boos”, zegt Raphael Evers. „en dan druk ik me voorzichtig uit. Wij Joden voelen steeds vaker dat dit ons land niet meer is. Alsof een inbreker in je huis was. Een ’onthemende’ ervaring. Zonder de oorlog, had je het misschien luchtiger genomen. Maar nu weet iedereen waartoe die vreselijke ontsporingen van destijds hebben geleid.”
  Evers (56) komt dagelijks maar twaalf minuten op straat, zegt hij. Maar zelfs dan kan het misgaan. Zo liep hij recent met zijn zoons over de chique Apollolaan, toen twee Duits sprekende „mediterrane types” hem de doorgang belemmerden. „Jammer dat Hitler je niet heeft vermoord”, werd hem toegesnauwd.
  „Er zijn in Amsterdam, mijn stad, no go area’s”, stelt Raphael Evers. „Plekken waar je als Jood niet meer over straat kan. Bittere herhaling van het verleden. Vorig jaar sprak ik over deze problematiek met VVD-leider Mark Rutte. Hij was met name verbijsterd dat wij niet meer voor ons Joods-zijn en voor ons geloof kunnen uitkomen.”
  Evers vreest dat als de politiek nu niet ingrijpt, vergelijkbare toestanden als in de buitenwijken van Parijs en Marseille dreigen. „Want de voedingsbodem is er”, meent hij. „Achterstandswijken, misschien niet zo groot als de Franse banlieus, hebben wij wel degelijk ook. Die rellen daar, kunnen zomaar overslaan. Vrouwen, homo’s, Joden zijn daar én hier slachtoffer. Nog een overeenkomst is de wijze waarop de Arabische zender Al Jazeera de mensen ophitst, schandalig. Komt bij dat de Nederlandse politie veel harder en duidelijker zou moeten optreden tegen antisemitisme. Dat Joodse instellingen zichzelf moeten beveiligen, is toch heel vreemd…”
  Vooraanstaande Joden vrezen dat er pas écht iets gebeurt, als de eerste zwaargewonde of zelfs dode door antisemitisch geweld valt. Realistisch scenario, is hun overtuiging. Hoogleraar Herman Loonstein: „Ik vrees het ergste. Wat hebben politie en justitie gedaan nadat rabbijn Van de Kamp de Hitlergroet kreeg? En wat deden agenten in Buitenveldert toen die met eieren bekogelde familie aangifte wilde doen? Niets!”
  Rabbijn Raphael Evers: „Het is een gotspe dat Joden in onze ’tolerante’ samenleving bang zijn. Dit moet een halt worden toegeroepen. Want vroeg of laat gebeuren de meest vreselijke dingen.”

  Like

 6. Zou de uitspraak van Bolkestein niet eerder bedoeld zijn als metafoor
  dat misschien als volgt klinkt: “die bewuste Nederlandse en Belgische Marokkanen verantwoordelijk voor het vele antisemitisch gedrag, moeten buiten”. Indien waar dan zou “links” voorspelbaar, van haar patatten gemaakt hebben.
  In werkelijkheid speelt Bolkestein het slachtoffer en in de kaarten van diezelfde Marokkanen, de Duisenbergs en Meulenbelts zodat ze uiteindelijk lekker in hun handen wrijven en blijven doorgaan.
  David

  Like

 7. Ik woon al 35 jaar in Rome en toen in 1986 een aanslag is gepleegd op de synagoge heeft de Italiaanse regering besloten om alle scholen en instellingen synagoges etc.. te bewaken.Dus vanaf die dag wordt dat allemaal bewaakt of door de politie of door het leger, het geeft een rustig gevoel, er staat altijd een pantserwagen voor de deur en de politie is zwaar bewapend.Met de joodse feestdagen wordt de straat waar de synagoge is helemaal afgesloten van het verkeer. Het is een schande wat er in Nederland gebeurt.Ben blij dat ik er niet meer woon.

  Like

 8. Als Antwerpenaar die al meer dan 30 jaren, tussen orthodoxe Joden woont, weet ik dat de ene helft helemaal niks weet, nagenoeg nergens van op de hoogte is van wat er elders in de wereld gebeurt of daar slechts zeer summiere informatie over heeft, en zich verder enkel om zichzelf en gezin in hun eigen wereldje bekommert. Dat is uiteraard hun eigen vrijwillige [religieuze] keuze. Een ander deel berust in het feit dat Jodenhaat nooit zal weggaan. Na 2000 jaar Jodenhaat ben ik geneigd hen gelijk te geven, dat het inderdaad nooit zal weggaan, maar er in berusten is fout.

  Andere Joden draaien zichzelf dan weer een rad voor de ogen. Ze kijken zelf weg van Jodenhaat en denken en hopen dat als ze maar lang genoeg wegkijken, dat die Jodenhaat vanzelf wel zal oplossen. Ze denken dat Jodenhaat slechts een boze droom is en dat, als ze maar lang genoeg hun ogen dicht knijpen, zij hun ogen weer openen dat die Jodenhaat verdwenen is. Die zijn er ook.

  Al die reacties noem ik dom, lichtzinnig en/of onverantwoord. Meestal ingegeven door angst of door een verkeerde inschatting van de natuurlijke boosaardigheid van mensen in het algemeen. Ze zouden beter moeten weten na de Jodenvervolging van de jaren 1930 en waar die op uit is gedraaid. De Holocaust is precies op dezelfde manier en met dezelfde woorden ingezet. Maar helaas, het is zoals Voltaire ooit heeft gezegd: “Niet de geschiedenis herhaalt zich maar de mensen.”

  Gelukkig ken ik ook andere Joden die onvervaard recht springen en hardop zeggen waar het op staat. Dat Jodenhaat not done is. Bolkestein is zo iemand. Dat is het soort mannen (en ook vrouwen) waar ik graag mee omga. Of iemand zoals Geert Wilders die loyaal en compromisloos achter de Joodse staat Israël staat en geen blad voor zijn mond neemt. Je moet het toch maar durven, te weten dat Wilders voortdurend bedreigd wordt, onder politiebewaking staat en een fatwah boven zijn hoofd hangt.

  PS: Toen ik ‘verhakkelen’ schreef om te beschrijven hoe de nazi’s Joden vermoordden in de concentratiekampen, dacht ik uiteraard aan monsters zoals Dr Mengele, Dr. Clauberg en Dr. Schumann, kampartsen in KZ-Auschwitz-Birkenau. Als je niet weet wie dat zijn, lees er dan maar wat over op mijn website. Voor ik deze blog had, schreef ik over de Holocaust, collaboratie en verzet: http://www.verzet.org . Maar om alle misverstanden weg te werken heb ik toch enkele typisch Vlaamse uitdrukkingen vervangen door Hollandse.

  Enkele tips op mijn website:

  Blok 10 in Auschwitz: het labo van Dr. Clauberg en Dr. Schumann
  http://www.verzet.org/content/view/1266/32/

  Dr. Jozef Mengele, kamparts in KZ-Auschwitz-Birkenau
  http://www.verzet.org/content/view/346/32/

  Like

 9. Opvallend detail: In het Belgische programma bezong een van de Antwerpse Joden het milde, verdraagzame klimaat, terwijl ik weet dat deze familie ervaring heeft met bedreiging.

  Trouwens ‘verhakkelen’ heeft een monsterlijke gevoelswaarde (althans voor een Nederlander.)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.