Israël staat Gaza beperkte export toe ondanks terreur

Beit Lahia, Gaza. Dubbele dagtaak voor Hamas Palestijnen in Gaza: overdag aardbeien en bloemen kweken voor de export in ruil voor import wapens en raketten om voor en na het werk aanslagen te plegen en Joden te vermoorden (foto Abid Katib/Getty Images)
Ook de hoofddoek keffiyeh bewijst dubbele dienst: afbeelding hierboven rode hoofddoek om op het veld te werken. Onder: na het werk doek omlaag en terreur zaaien, de kans is groot dat op beide foto's het om dezelfde Gazaan gaat...

Generaal-majoor Eitan Dangot van het IDF en coördinator van de overheidsactiviteiten in Judea, Samaria en Gaza, heeft een bezoekende Italiaanse minister in kennis gesteld dat Israël spoedig de door Hamas gerunde Gazastrook zal toestaan om eigen goederen te exporteren via de Israëlische grensovergangen. Deze geste zal waarschijnlijk de export aanzienlijk stimuler waardoor Hamas nieuw geld in de schatkist krijgt.

Dangot vertelde de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Franco Frattini dat Israël de uitvoer doorheen de Israëlische grensovergangen zal beginnen toestaan ergens midden 2011. Zijn onthulling kwam er ondanks het feit dat soldaat Gilad Shalit van het IDF nog steeds in gevangenschap wordt gehouden door Hamas. Shalit werd ontvoerd tijdens een terroristische aanslag op het Israëlische grondgebied in 2006. Hamas eist de vrijlating van 1.000 terroristen, met inbegrip van een aantal beruchte massamoordenaars, in ruil voor zijn vrijheid.

Bovendien gaat het terrorisme vanuit Gaza gewoon door. Terroristen hebben onlangs hun aanvallen opgevoerd, vuurden raketten en mortiergranaten af op de stad Ofakim en dat voor het eerst sinds de contra-terreuroperatie Cast Lead begin 2009, waarmee ook witte fosfor werd gebruikt in raketten die gelanceerd werden op Israëlische burgers.

Dangot meldde dat Israël aanzienlijk haar beleid inzake de invoer naar Gaza heeft versoepeld. Terwijl Israël in eerste instantie alleen humanitaire hulp toestond aan het gebied vanuit Israël sinds de machtsovername van Hamas, rijden er vandaag alle dagen ongeveer 250 vrachtwagens het gebied binnen, met een grote verscheidenheid van goederen. Alle soorten goederen worden door Israël toegestaan, uitgezonderd wapens, raketten, mortiergranaten en goederen die naar wapens of explosieven kunnen omgebouwd worden.

Als de werkzaamheden aan de grensovergang van Kerem Shalom wat opschieten, zal naar verwacht de invoer verder stijgen en zullen begin 2011 naar schatting dagelijks 400 vrachtwagens goederen afleveren aan de Gazastrook, zei de generaal. Minister Frattini kon via een video live de activiteiten volgen aan de grensovergang van Kerem Shalom, waar de werknemers bezig waren met het controleren van goederen die binnenkomen in Gaza. Hij en Dangot hebben ook gesproken over projecten die plaatsvinden in Gaza op het gebied van huisvesting en onderwijs.

Terwijl de wereld heeft zich vooral richt op Israël inzake de gevoerde politiek ten aanzien van Gaza, is er uiteraard ook de grens tussen Egypte en Gaza. Egypte heeft in navolging van Israël eveneens haar blokkade van Gaza versoepeld. Zo kunnnen de inwoners van Gaza gemakkelijker de Strook in en uit via de grensovergang in Rafah en wordt het aan buitenlandse activisten toegestaan goederen in te voeren.

Bloemenkwekerij in Rafah. Dankzij Nederland, dat zowat alles betaalt, kan er weer geëxporteerd worden. En, wie maalt er om kinderarbeid en vrouwenrechten in Gaza?

Generaal Dangot vertelde dat Israël al begonnen is met de voorbereiding van het hervatten van de export vanuit de Gazastrook. De werken die momenteel worden uitgevoerd aan de grensovergang van Kerem Shalom zijn beoeld om de capaciteit van de trafiek te vergroten. Sommige uitvoer is al begonnen. Israël is al mogelijk bloemen en aardbeien worden geëxporteerd via Israël.

Zo hebben Israëlische functionarissen reeds hun goedkeuring gehecht aan de uitvoer van aardbeien en anjers uit Gaza en dat voor het tweede jaar op rij. Een en ander kadert in een voortgezet programma van de Nederlandse overheid om boeren te ondersteunen in de Gaza, zo meldden Gazaanse ambtenaren gisteren donderdag, maar de goedkeuring voor de export van een beperkt aantal soorten groenten is nog hangende.

Hoe beter het gaat voor Hamas, hoe slechter het gesteld is met de mensenrechten in Gaza

Raed Fattouh, een Palestijnse verbindingsofficieren aan de gensovergang, zei afgelopen woensdag dat Israël had ingestemd met een beperkte export, dwz dat het twee vrachtwagenladingen aardbeien vandaag zondag 28 november toegelaten heeft om de Gazastrook te verlaten via haar grondgebied, als proefrit voor het komende seizoen.

Yousef Shaath, de directeur van het Nederlandse initiatief in Gaza, zei dat het uitvoerseizoen van aardbeien naar verwachting zal lopen vanaf 28 november 2010 tot 24 februari 2011, met een totaal van 700 ton van fruit die bestemd kan worden voor de uitvoer. De export van anjers, zei de ambtenaar, wordt verwacht te beginnen op 5 december en duurt tot 10 mei, met 30 miljoen stelen die werden gepland voor levering aan bloemenveilinghuizen in Amsterdam.

Tijdens het vorige uitvoerseizoen van 2009 kwam de uitvoer slechts gedeeltelijk op gang. Minder dan de helft van de geplande 40 miljoen stelen bereikten uiteindelijk hun bestemming, met zo’n 25 miljoen bloemen die aan het vee werden gevoederd nadat ze begonnen te vergaan als gevolg van het wachten. In 2005, het laatste goede jaar, exporteerden de Gazaanse kwekers nog honderd miljoen anjers. Na het einde van de Gazaoorlog heeft de Nederlandse regering in 2009 een hulpprogramma opgestart dat in 2010 nog werd uitgebreid met 2,6 miljoen dollar subsidie, steunt de Nederlandse regering de aanplanting van 50 dunums kerstomaten en 50 dunums paprikaplanten, naast de meer dan 700 dunums van aardbeien en anjers [1 dunum is 1000 vierkante meter].

“Nederlandse ambtenaren hadden een persoonlijke ontmoeting met de Israëlische regering afgelopen woensdag om het probleem te bespreken,” zei Shaath, eraan toevoegend “dat we op dit ogenblik nog geen exportvergunning hebben voor groenten.” De producten, legde Shaath uit, zijn speciaal aangeplant voor de export, “deze zijn direct klaar voor de oogst, ze verkopen op de lokale markt zou niet eens de totale kosten van het planten en oogsten terugbetalen.”

Zolang de blokkade van de Gazastrook blijft voortduren wordt elke andere uitvoer verbonden, behalve dan de landbouwproducten die worden verkocht onder de auspiciën van de Nederlandse overheid, dat op dit ogenblik de enige [officiële] handelsactiviteit in het gebied.

In 2009 werden anjers uit de Gazastrook verkocht tegen een gemiddelde veilingprijs van 0,12 euro en verdienden de landbouwers naar schatting 1,8 miljoen euro. “De inkomsten gaan rechtstreeks naar de boeren,” zegt Shaath, “het Nederlandse programma geeft subsidies aan de producenten,” die voor het grootste deel de basiskosten dekken van het proces van telen en oogsten, en verzekert dan de doorvoer van deze producten.

“We beginnen dit jaar op kleine schaal met de teelt van groenten omdat we [nog] niet weten of we ze zullen mogen uitvoeren,” zei Shaath, “maar de winstmarges voor kerstomaten en paprika’s liggen hoger voor de boeren.” Als ons voorstel voor uitvoer niet wordt geaccepteerd, zullen we de goederen waarschijnlijk lokaal verkopen onder de kostprijs.

Youssef Shaath zou ook namens de Nederlandse regering aankloppen bij het dictatoriaal regime van Hamas en vragen of ze misschien de strijd op gewelddadige wijze jegens Israël wil staken en normale betrekkingen wil aanknopen met de Joodse staat. Een grotere stimulans dan dit voor de Gazaanse economie en import en export van goederen allerhande, daar kan de gewone Gazaan maar slechts van dromen. De Gazanen hebben hun eigen lot in handen: eerst Hamas doen oprotten of ontwapenen tot op het vel, daarna zien we wel.


Merkwaardige foto van 1 mei 2005

Op de afbeelding is te zien hoe een Israëlische kolonist (rechts met keppeltje) in de nederzetting Neve Daklim (gesticht in 1983 en deel van het nederzettingenblok Gush Katif in  het zuiden van Gaza nabij Khan Younis) zich voorbereid voor de geplande terugtrekking van Israël uit Gaza die enkele maanden later in augustus 2005 zal zijn afgerond. Op de foto oogst de Israëlische kolonist kerstomaten en legt ze in bakjes. Intussen neemt een Palestijnse werknemer een moment om te bidden in de serrekassen van de tuinder.Al bij al een vredig tafereel in complete wederzijdse verstandhouding en begrip.

De Palestijnen die op dat ogenblik nog werkten – in dienst van  en samen mèt de kolonisten – vreesden (terecht) dat na de terugtrekking zij niet enkel hun baan zouden verliezen, maar ook dat ze door hun collega Palestijnen zullen gezien worden als collaborateurs met Israël. Die vrees zal helaas ook helemaal bewaarheid worden.  Nadat 8.000 Joodse kolonisten, die al meer dan 30 jaar in de Gazastrook woonden en werkten, door het IDF manu militari werden uitgedreven naar Israël, ging het voor de gewone Gazaan elke dag van kwaad naar erger.

Na het vertrek van de kolonisten werd alles verwoest en leeg geplunderd door de Gazanen. Pas later zullen ze beseffen dat ze hun eigen broodwinning en inkomsten hebben teniet gedaan. Niet enkel door de Palestijnen zal de terugtrekking van de Joodse kolonisten achteraf als een groot verlies worden beschouwd, ook door de Israëliërs, Joden en niet-Joden in binnen- en buitenland, wordt die terugtrekking in het algemeen beschouwd als één van de grootste flaters  die werden begaan door een Israëlische regering.

“Gelukkig” voor hen kunnen ze altijd weer de schuld voor alles wat er misgaat in Gaza en elders, altijd bij Israël leggen en met de hulp van de VN en de EU komt alles uiteindelijk weer goed zonder dat de Arabische Liga en/of de Organisatie van de Islamitische Conferentie ook maar één vinger [of één dollar] hoeven uit te steken. (foto door Shaul Schwarz/ Getty Images)


Bronnen: Arutz Sheva: Gaza Exports via Israel despite Terror, Shalit Captivity door Maayana Miskin van 26 november 2010; Maan News Agency: Dutch government secures limited exports for Gaza van 25 november 2010;