Mahmoud Abbas looft prestaties van nazi Grootmoefti Haj Amin al-Hoesseini

Mahmoud Abbas schaam u!

Mahmoud Abbas op 23 november 2010: “We moeten ook herinneren aan het uitstekende [vroege]  leiderschap over het Palestijnse volk door de Grootmoefti van Palestina Haj Mohammed Amin al-Husseini, die de strijd vanaf het begin heeft gesponsord  en de strijd en overplaatsing sponsorde voor de goede zaak en ver weg van huis is gestorven.

[Engels: We must also recall the outstanding [early] leadership of the Palestinian people, the Grand Mufti of Palestine-Haj Mohammed Amin al-Husseini, who sponsored the struggle from the beginning, and sponsored the struggle and displacement for the cause and died away from his home]

Embleem van de SS-Handschaar moslimdivisie

De Grootmoefti van Jeruzalem,  traditioneel de geestelijke en religieuze leider van het ‘Palestijnse’ volk, was een rabiate Jodenhater, die de drijvende kracht was niet enkel achter de bloedbaden van 1929 in Jeruzalem en Hebron, maar ook achter de rellen van 1936-39 die resulteerde in de dood van honderden Joden.

Hij verhuisde naar Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de hoop dat Hitler zou winnen en hem elke Joodse man, vrouw en kind in Palestina zou laten vermoorden en stelde samen met de Führer gedetailleerde plannen voor hoe een en ander allemaal moest worden uitgevoerd. Hij zal ook enkele SS-Waffen Divisies oprichten speciaal voor moslims, met name de SS-Handschaar (Handzar) en de Kama Divisies.

Grootmoefti Haj Amin al-Hoesseini aan huis bij Adolf Hitler
Berlijn, 28 november 1941. De grote held van Mahmoud Abbas, Grootmoefti Haj Amin al-Hoesseini van Jeruzalem, op de thee bij Adolf Hitler. Samen plannen smeden om ook de Joden in de Arabische wereld uit te roeien

Dit is dan die grote persoonlijke ‘held’ van Mahmoud Abbas!

Indien een westers politicus in het openbaar een nazi-sympathisant zou loven die de Joodse genocide ondersteunde, zou hun carrière snel voorbij zijn. Wanneer echter de zogenaamde ‘gematigde’ leiders van de Palestijnse Autoriteit dat doen, is er niemand die er wat over zegt.

Het idee dat het voor Arabieren acceptabel is om bizarre en onaanvaardbare verklaringen af te leggen omdat ze Arabieren zijn, is niets minder dan pure onverdraagzaamheid. Als ze worden behandeld als respectabele wereldleiders, moeten zij zich aan dezelfde normen houden zoals om het even wie. De tijd dat ze mogen zeggen wat ze willen zonder daarvoor rekenschap te moeten afleggen is al lang voorbij.

Opmerkelijk: Dit bericht staat in 2 verschillende versies op de website van het Palestijnse nieuwsagentschap Ma’an News. Om wat voor reden ook, werd dat deel van zijn toespraak niet vertaald in de Engelstalige versie van het Ma’an artikel. Het werd daar de dag nadien verwijderd door Ma’an News, wellicht nadat het was opgemerkt door westerse nieuwslezers. Daarentegen op de Arabische versie van het  bericht staat het er nog steeds op. De berichtgeving voor Westerlingen is duidelijk niet dezelfde als die voor eigen [Palestijnse] achterban. Sommigen dingen kan het Westen maar beter niet weten. De hypocrisie en media manipulaties van Pallywood op z’n best!

Bronnen: Elder of Zyon: New Abbas poster van 23 november 2010; The Muqata: Who is Abu Mazen’s Hero? van 24 november 2010;