Palestijnse ‘historici’: Klaagmuur is niet Joods maar altijd van de islam geweest

Bidden aan de Klaagmuur (Kotel) in 1920

Nee, het is geen flauwe 1 aprilgrap maar [Palestijnse] ernst!

Op 4 oktober j.l. werd een nieuw prestigieus plan voorgesteld om de gekende Joodse Klaagmuur (Kotel) te moderniseren en beter toegankelijk te maken voor religieuzen maar in het bijzonder ook om de stroom toeristen die jaarlijks gestaag blijft toenemen in goede banen te lijden.

De Western Wall Heritage Foundation beweert dat jaarlijks meer dan 15 miljoen bezoekers naar de Westelijke Muur komen, maar het gemeentebestuur van Jeruzalem houdt het bij een meer realistisch cijfer van 8 miljoen bezoekers per jaar. Naar verwacht zal dat aantal verdubbelen de komende 10 jaren. Afgelopen zondag 21 november heeft het kabinet dan een begroting goedgekeurd van 85 miljoen NIS en kunnen de werken in principe van start gaan.

Uiteraard ziet de Palestijnse Autoriteit dit alles maar met lede ogen aan. Het liefst zou de PA terug in de tijd willen gaan en bij voorkeur naar de situatie tussen 1948 en 1967 toen de Arabieren de laatste Jood met geweld had verdreven uit [Oost-]Jeruzalem en de toegang tot de Joodse heiligdommen 19 jaar lang hermetisch afsloot. Arabische scherpschutters namen elke Jood onder vuur die toch een poging deed om de eeuwenoude Joodse heilige plaatsen te bezoeken.

In juni 1967 werd aan die ondraaglijke situatie een einde gemaakt en werd het antieke [Oost-]Jeruzalem terug samengevoegd met de Nieuwe Stad die sinds de 2de helft van de 19de eeuw buiten de muren van [Oost-]Jeruzalem was opgetrokken. [U zal gemerkt hebben dat ik ‘Oost’ tussen haakjes plaats, omdat Oost-Jeruzalem natuurlijk niet bestaat, dat is gewoon hèt Jeruzalem uit de oudheid, al het andere werd veel later aangebouwd.]

Zoals bekend werd boven op de Klaagmuur de Al-Aqsa moskee gebouwd.  De Klaagmuur is in feite een deel van de muur van de 2de Joodse Tempel die in 70 na Christus werd vernietigd door de Romeinen onder keizer Titus en de Al Aqsa moskee is in feite een Byzantijnse christenkerk die door de moslims werd aangeslagen en verbouwd. Nog beroemder is de gekende Rotskoepel (moskee van Omar die in feite geen moskee is) die in 692 n.C. in gebruik werd genomen. In de 7de eeuw na Christus werd het gebied geïslamiseerd door de volgelingen van de profeet Mohammed, die zelf nooit één voet in Jeruzalem heeft gezet maar volgens moslims toch op de top van de Moriahberg ten hemel is gerezen, vandaar dat op die (fictieve) plek de Rotskoepel werd opgetrokken.

Allemaal islamitische historiosofie [ = geschiedenis aangepast aan de noden van de religie en/of de machthebbers van het moment], die verder geen steek houdt en waarvoor ook geen enkel historisch bewijs bestaat. Hoe dan ook, niet de geschiedkundige feiten zijn hier van belang, maar de verbreiding van de islam en het tot slavernij brengen van al wie zich weigert te bekeren. Vandaar ook dat de Tempelberg (arab. Haram Al Shariff) geannexeerd werd door de islam en de Klaagmuur (arab. Al Buracq muur) omgeturnd werd tot het historisch erfgoed van de Palestijnen en hun religie de islam. Maar het wordt nog gekker.

“Geen enkele steen in Jeruzalem is Joods!”

Zoals iedereen weet zijn de PalArabische politieke en religieuze leiders geboren leugenaars en door en door corrupt – en die bedenkelijke reputatie van hun leiders hebben de Palestijnen te danken aan  hun grote voorbeeld, wijlen de Egyptenaar Yasser Arafat, die tot op heden nog steeds de grootste leugenaar en oplichter wordt genoemd van de Arabische en de moslimwereld van de laatste 100 jaar. Vandaar ook dat alle Joodse aanspraken op hun heiligdommen en oude banden met Israël en Jeruzalem systematisch door de Palestijnse moslimleiders worden ontkend. Als het van de islam afhangt werd er voor 1917 [Verklaring van Balfour] nooit een Jood in Israël – pardon ‘Palestina’ – geboren.

Grootmoefti Ikrima Sabri: geen enkele steen in Jeruzalem is Joods

Ikrima Sabri, de Grootmoefti van Jeruzalem van 1994 tot 2006 verklaarde een tijd geleden:

“Nooit een Joods Jeruzalem! Geen enkele steen van de westelijke muur heeft verband met de Hebreeuwse geschiedenis… Er bestaat niet de minste aanwijzing voor het bestaan in het verleden van een Joodse tempel op deze plek. In de hele stad ligt er geen enkele steen die verband heeft met de Joodse geschiedenis… De Tempelberg heeft daar nooit gestaan… Er niet het minste bewijs dat dit kan aantonen. We erkennen nooit dat de Joden recht hebben op de muur noch op één centimeter van het heiligdom… De Joden staan te trappelen om onze moskee over te nemen… Als ze dat ooit willen proberen zal dat het einde van Israël betekenen!”

Wat we konden verwacht is dan ook gebeurd. De geschiedenis werd herschreven en aangepast aan de wensen van de Grootmoefti: elke steen in Jeruzalem = islam. Het Ministerie voor Informatie van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah, heeft gisteren een wetenschappelijke ‘studie’ gepresenteerd waarin de Palestijnen ‘bewijzen’ dat de Joden geen enkele historische aanspraken kunnen laten gelden op de Westelijke Muur, ttz de Klaagmuur of Kotel zoals hij in Israël wordt genoemd. Ergo, het is dankzij de grenzeloze “goedhartigheid van de moslims dat het de Joden wordt toegestaan om tegenover die muur hun klaaggebeden te mogen opzeggen,” aldus Al-Mutawakel Taha, een hoge ambtenaar bij het ministerie.

Al-Mutawakel Taha, die niet eens een historicus is maar een bekend dichter en schrijver en die in 1981 afgestudeerd is aan de afdeling Kunst en Artistiek aan de Birzeit Universiteit, heeft eigenhandig dit ‘bewijsmateriaal’ samengebracht en de ‘studie’ opgesteld. De studie staat (in het Arabisch) te lezen op de officiële website van de Palestijnse Autoriteit: KLIK HIER. Taha is formeel: “De Westelijke Muur behoort aan de moslims en is een integraal onderdeel van de Al-Aksa Moskee en Haram al-Sharif (de islamitische term voor de Tempelbergcomplex, wat het Edele Heiligdom betekent) dat gisteren maandag tot ieders ongeloof en verbijstering werd voorgelegd als zijnde een authentiek historisch document. De wonderen zijn de wereld nog niet uit maar nog minder de Palestijnse leugens. Die zullen ongetwijfeld de mensheid nog wel overleven. “De Joden hebben geen aanspraak op de Westelijke Muur,” zegt Taha.

Graf van Rachel in Bethlehem omstreeks 1900. Het werd onlangs door de UNESCO tot een islamitisch erfgoed omgetoverd (KLIK op de afb. voor een groter beeld)

Onlangs werden onder druk van de Arabische Liga en de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC), door de UNESCO (een nevenorganisatie van de Verenigde Naties, die zich om het behoud van het historisch werelderfgoed bekommert) de begraafplaatsen van de Joodse Aartsmoeders en Aartsvaders  aan de islam weggeschonken. Sindsdien werden het Graf van Rachel in Bethlehem en de Grot van Makhpela in Hebron met één pennenstreek omgetoverd van Joods naar Islamitisch erfgoed, alle Joodse aanspraken werden formeel weggewuifd en de Palestijnse moslims hebben er weer een paar moskeeën bijgekregen.

Wie zal nog verbaasd opkijken als straks de UNESCO ook nog de Klaagmuur zal uitroepen als islamitisch erfgoed en zoals de satirische Latma TV onlangs meldde dat “Aartsmoeder Rachel in werkelijkheid een moslima was, dat de islam al werd opgericht in 3.000 voor Christus en dat het Amerikaanse Congres een antieke moskee is die gebouwd werd door Saladin in 75.000 voor Christus.”

Al-Mutawakel Taha, de dichter die in één nacht historicus werd

In het verleden hebben de leiders van de PA en haar ambtenaren ook de Joodse aanspraken op de Muur ontkend, waarbij benadrukt werd dat ‘hun’ Joodse Tempelberg niet in dat gebied heeft gestaan. De nieuwe Palestijnse historische ‘studie’ stelt dat de Westelijke Muur (of Al-Buraq Muur voor de moslims) deel uitmaakt van de Waqf [de islamitische religieuze autoriteit] en dat het eigendom was van een Algerijnse-Marokkaanse islamitische familie. In de studie wordt beweerd dat geen enkele steen in de muur dateert uit het tijdperk van koning Salomo.

De “studie” stelt ook dat het pad naast de Westelijke Muur nooit een openbare weg is geweest, maar alleen werd aangelegd voor het gebruik van de moslims die in het gebied woonden en de verbindingsweg was naar hun moskeeën boven op de Tempelberg. “De zionistische bezetting maakt valse en onterechte aanspraken op deze muur, die zij de Westelijke Muur of de Kotel noemt,” schreef Taha neer in zijn studie.

Taha, die ook een gerenommeerd Palestijnse dichter en schrijver is, zegt dat de de Al-Buraq Muur in werkelijkheid de westelijke muur is van de Al-Aqsa moskee en voegde eraan toe dat de Joden deze plaats nooit voor een eredienst gebruikten tot aan de Balfour Verklaring van 1917. “Deze muur maakte nooit deel uit van de zogenaamde Tempelberg, maar tolerantie van de moslims heeft de Joden toegestaan om tegenover de muur hun klaaggebeden op te zeggen,” schreef hij.

“Tijdens het Britse mandaat in Palestina bereikte het aantal Joden die een bezoek aan de muur brachten, een punt tot waar de moslims zich bedreigd voelde, waarop toen op 23 augustus 1929 de Al-Buraq Revolte uitbrak, waar tientallen moslims werden gemarteld en een grote aantal Joden werden gedood.” Taha werd verwijst hier naar een Arabische opstand in Palestina ontstaan omtrent een dispuut over de toegang tot de Klaagmuur waarbij in enkele weken 133 Joden en 116 Arabieren werden gedood.

De auteur, die gelieerd is aan de factie van al-Fatah van PA-leider Mahmoud Abbas, benadrukt dat de afgelopen decennia de Joden niet hebben kunnen aantonen dat de muur enig verband heeft met hun religie. “Vele studies die door Joodse deskundigen werden gepubliceerd hebben bevestigd dat er geen enkel archeologisch bewijs is dat de Tempelberg werd gebouwd tijdens de periode van koning Salomon,” staat er verder in de studie.

In deze ‘studie’ waarschuwt het ministerie van de Palestijnse Autoriteit er ook voor dat “geen enkele moslim of Arabier of Palestijn het recht heeft om ook maar één steen op te geven van de Al-Buraq muur of van andere religieuze plaatsen. Wat mij persoonlijk betreft is het beter om de Al-Aqsa moskee, Rotskoepel en de ganse islamitische santenboetiek op de Tempelberg radicaal steen voor steen af te breken en weer op te bouwen bijvoorbeeld in Amman, de hoofdstad van de officieuze Palestijnse staat, die in 1923 par accident foutief Jordanië werd genoemd. Dan is die ziekelijke religieuze ellende in één klap voorbij. Want luister maar eens hoe die zelfbenoemde Palestijnse historicus ongehinderd blijft doordrammen, om er moedeloos van te worden:

“Men kan alleen maar concluderen dat Al-Buraq Wall een moslim muur is en een integraal onderdeel vormt van de al-Aqsa Moskee en de Haram al-Sharif. Niemand heeft het recht om eigendomsrechten te laten gelden of om het oorspronkelijke karakter of uitzicht ervan te wijzigen. Ook heeft niemand het recht om het eens te zijn met het racistische en onderdrukkende beleid van de bezetter ten aanzien van de historische en heilige plaatsen.”

De man heeft blijkbaar een héél erg kort en eenzijdig geheugen, gezien de verwoestingen die de Arabieren tussen 1948 en 1967 hebben aangericht onder zowel Christen als Joodse heiligdommen, in die korte periode toen de islam [Oost-]Jeruzalem in handen hadden en niemand toelieten om zeggenschap of controle uit te oefenen. Met als gevolg dat het Joodse Kwartier tot aan de grond werd afgebrand, inclusief 57 synagogen, dat dwars doorheen de Hof van Olijven een geasfalteerde rijweg werd aangelegd en een hotel gebouwd, de Joodse grafstenen voor wegbedekking gebruikten en de Joodse heiligdommen als urinoir. Nee bedankt PA en mr. Taha, de Joden doen dat allemaal liever zèlf!

Zal de Klaagmuur, gelegen in (Oost-)Jeruzalem', opnieuw onder het beheer komen van moslims en arabieren in een toekomstige Palestijnse staat ? I don't think so...

De Palestijnse Autoriteit beweert in haar ‘studie’ dat pas na 1917 de Klaagmuur als bidplaats door de Joden werd gebruikt. De volgende fotoreeks laat toch een ander beeld zien:

1865

1873

1877

1880

(Sir Charles Wilson’s gravure)

1880

(taken by J.B. Biever)

1895

1900

1906

1910

1917

1920

1929


Bronnen: The Jerusalem Post: Jews have no right to Western Wall, PA ‘study’ says door Khaled Abu Toameh van 22 november 2010; ‘Abbas didn’t agree to let Israel control Kotel’ door Khaled Abu Toameh van 3 juli 2010; PA slams NIS 85 million Kotel development project door Herb Keinon van 21 november 2010; Kotel Plaza renovations plan gets initial okay door Melanie Lidman van 5 oktober 2010; Israel & Palestijnen Nieuwsblog: Palestijnen boos over project bij Klaagmuur en Palestijnse Autoriteit ontkent Joodse band en aanspraken op Klaagmuur; Arutz Sheva: PA Declares Western Wall Was not Jewish’ until 16th Century AD door Tzvi Ben Gedalyahu van 22 november 2010