‘Hitler is de held van veel moslims’

Besteller in de moslimwereld: Mein Kampf van Adolf Hitler

door Joris Polman

Moslima Nahed Selim ziet de hand van ‘de onzichtbare ayatollah’ in de vervolging van Geert Wilders. Terwijl de PVV-leider wordt uitgemaakt voor fascist, constateert zij dat Wilders’ vergelijking van de Koran met Mein Kampf wel degelijk berust op historische feiten.

Bij de haard ligt een Arabisch boek met op de kaft een portret van Adolf Hitler. Het is een bloemlezing uit Mein Kampf, het boek dat Hitler schreef om zijn verderfelijke nationaal-socialistische ideologie te schragen, vertelt publiciste en beëdigd tolk Nahed Selim. “In de Arabische wereld is Mein Kampf een populair boek. Je kunt het overal kopen. Deze versie heb ik in Egypte gekocht, het land waar ik ben geboren. Het is alweer de achttiende druk.”

Dubbele boodschap: 1. De Holocaust is een leugen 2. Wij gaan jullie allemaal uitroeien

Het is geen toeval dat het boek zo’n prominente plek inneemt in de woonkamer van de 57-jarige Selim. De moslima die in Nederland vooral bekend is vanwege haar inspanningen om de vrouwenemancipatie in de islamitische gemeenschap te bevorderen, heeft een essay geschreven waarin ze onder meer dieper ingaat op de verwantschap tussen het nazisme en de totalitaire islam. De Onzichtbare Ayatollah heet het geschrift dat deze week verschijnt in een gelijknamige bundel. Daaraan werkten ook journalist Carel Brendel en arabist Hans Jansen, die een prominente rol speelt in het proces tegen Wilders, mee.

“Hitler is een held voor veel moslims in de Arabische wereld”, vertelt Selim. “In het voorwoord van dit boek wordt hij neergezet als een held uit een Griekse tragedie. Iemand die opkwam voor een belangwekkend ideaal, maar die daar uiteindelijk aan ten onder is gegaan. Ook in Egypte is nog altijd veel waardering voor hem. Rommel, Hitlers generaal die uiteindelijk in de Egyptische woestijn door de Britten werd verslagen, was in de ogen van veel Egyptenaren geen bezetter, maar een bevrijder.”

In het essay wijst Selim op de historische banden die vertegenwoordigers van de totalitaire islam hadden met Hitler en zijn handlangers. Haj Amin al-Hoesseini, de voormalig grootmoefti van Jeruzalem, wierf in de Tweede Wereldoorlog 25.000 moslims voor de Hanzar-divisie (Hanzar betekent kromzwaard, red.), een SS-divisie die volgens Selim door Heinrich Himmler was ingezet om joden, christelijke Serven en zigeuners uit te roeien in Oost-Europa. Propagandaminister Joseph Goebels zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat zijn anti-joodse toespraken in grote delen van de Arabische wereld via de radio te volgen waren.

De nauwe banden van de grootmoefti met de nazitop in Duitsland stonden hem niet in de weg om vanaf 1948 nog een vooraanstaande rol te spelen als president van de voorlopige Palestijnse regering, schrijft Selim.

Protocollen van de Wijzen van Sion in het Arabisch

In haar essay trekt Selim meer parallellen tussen de islam en het nationaal-socialisme. Daarmee verdedigt ze ook nadrukkelijk de vergelijking die Geert Wilders heeft gemaakt tussen Mein Kampf en de Koran. Want ze heeft zich geërgerd aan de politiek correcte denkers die Wilders hebben uitgemaakt voor fascist en nazi vanwege zijn uitlatingen over de islam. En ze maakt zich grote zorgen dat Wilders daarvoor terecht moet staan.

Ze wil met het essay aantonen dat die vergelijking zo gek nog niet is en voert en passant Winston Churchill op om haar gelijk aan te tonen. Zo schreef Churchill over Mein Kampf: “Hier had men dan de nieuwe Koran vol blind geloof in oorlog: gezwollen van taal, breedsprakig en vormloos – maar onheilspellend.”

In het proces tegen Wilders herkent Selim de hand van wat ze de onzichtbare ayatollah noemt. Die ayatollah is volgens haar niet zozeer een persoon als wel een kracht die in de Nederlandse samenleving de islamisering in de hand werkt.

De arabist Hans Jansen ging vorige week opzichtig onderuit bij Pauw en Witteman toen hem werd gevraagd naar voorbeelden van die islamisering. Selim somt ze desgevraagd wel op: een verbod op de opvoering van het toneelstuk Aïsha, de arrestatie van de cartoonist Nekschot, scholen die toestaan dat islamitische meisjes thuis worden gehouden bij schoolreisjes, een eigen kliniek voor moslims, een apart gemeentelijk loket voor vrouwen in een Utrechtse moskee, een jeugdzorgconsulent die een islamitische familie alleen mag bezoeken onder begeleiding van een imam, de groeiende haat tegen joden en homoseksuelen, en zo kan ze naar eigen zeggen wel even doorgaan.

Selim: “De onzichtbare ayatollah bestaat uit religieuze voormannen, maar ook uit politici, juristen, journalisten en andere belangrijke spelers uit het maatschappelijk middenveld die kritiek op de islam onmogelijk maken. Het wrange is dat die laatste groep voornamelijk bestaat uit mensen die kritiek op het christendom zien als verlichting en kritiek op de islam als haat zaaien. Zij vergelijken de PVV met de NSB en maken Wilders uit voor fascist en nazi, juist omdat hij de Koran met Mein Kampf vergelijkt en de islam een totalitaire ideologie noemt. Maar het is niet Wilders, maar de onzichtbare ayatollah die moet worden afgezet.

Deze tekst verscheen maandag 22 november in de papieren editie van SPITS.
Een verkorte versie leest U hierr.

 

2 gedachtes over “‘Hitler is de held van veel moslims’

 1. Jaren her (de gezinshereniging begon op gang te komen) maakte ik met mijn
  moeder een ommetje door haar rustige buurt.(Amsterdam)
  Ineens vloog er een tennisbal rakelings langs onze hoofden. Een berberjochie
  van 6,7 jaar schreeuwde met een van haat vertrokken gezicht “Hitler,Hitler”
  Ik begreep er toen niets van ,maar heb intussen helaas bijgeleerd.
  Zou signaleren ,beschrijven en onderwijzen dat vreselijke gif uit die
  koppen kunnen verdrijven?

  Like

 2. Nee, dat gif krijg je d’r nooit uit. In de loop van 2000 jaar Jodenvervolging zijn er perioden van betrekkelijke welvaart en tolerantie geweest tav de Joden. In wisselende tijden en locaties. Maar Jodenhaat woekert altijd verder, soms onderhuids soms duidelijk zichtbaar, soms bijzonder gewelddadig.

  Ik heb bijna zes jaar lang enkel en alleen de Jodenvervolging gestudeerd. Het resultaat daarvan vind je op mijn website http://www.verzet.org. Mijn conclusie: Je krijgt die haat nooit uit de mensen. Soms denk je dat hij weg is, maar even later duikt ie weer op in een ander land en in een andere tijd. Je kan die haat er niet eens uitslaan. Niks helpt, die haat blijft zitten en verspreid zich als een hoogst besmettelijke kanker. Niemand ontsnapt eraan, jong en oud, arm en rijk, dom of slim, allen haten ze om ter meest de Joden. Het enige wat er op zit is repressie en een strikte toepassing: verbod of straf voor iemand die anderen wilt discrimineren of doden omdat hij anders is (of Joods van religie of van afkomst).

  Luister ook nooit naar de Joden zelf die beweren dat die of die Jood geen echte Jood is. Dat is een van de favoriete bezigheden onder veel Joden om dat te bepalen (ik noem dat een nogal enge afwijking). Pure onzin dus. Maar luister wel naar de potentiële vervolger(s), want die bepaalt uiteindelijk wie Jood is en wie niet, en dan kan je het beter bijtijds op een lopen zetten. Of zoals Rijksmaarschalk Hermann Göring het ooit uitdrukte: “Wie Jood is bepaal ik!”

  Like

Reacties zijn gesloten.