Professor doceert Jodenhaat en Israëlhaat aan Amerikaanse Universiteit

Professor Kaukab Siddique, een Pakistaanse moslim, is op dit ogenblik de kampioen van het onderwijs in haat. Aan de Lincoln Universiteit in Pennsylvania doceert hij aan de studenten haat jegens Israël, de ontkenning van de Holocaust (negationisme) en Jodenhaat inclusief tot en met de steun aan het moslimterrorisme.

Een paar citaten op een rij:

Over de Holocaust schrijft Mr. Siddique:

“Stel de discussie open over de geschiedenis van de holocaust. Wat is er echt gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog? Het verhaal van de “gaskamers” van Auschwitz werd zorgvuldig geanalyseerd, weerlegd en vernietigd door critici als Mark Weber, David Irving, Germar Rudolf en Wilhelm Staeglich. [Orig.: “Open up the DISCUSSION of the HOLOCAUST story. What did really happen in World War II? The Auschwitz “gas chambers” story has been meticulously analyzed, rebutted and destroyed by critics like Mark Weber, David Irving. Germar Rudolf and Wilhelm Staeglich was tijdens WOII een legerofficier en nadien financieel raadgever in Hamburg. De enige historicus van het viertal is Mark Weber met een masters degree..]

Dat zijn geleerden van het hoogste niveaus in de wetenschap. Merk op dat hun boeken in de keten boekhandels niet worden aangeboden en de gezamenlijk media hen eenvoudigweg niet eens vernoemen. Lees ook maar slechts één werk van hen en je bent voorgoed bevrijd van de holocaust mythe. Neem de kwestie van de holocaust niet licht op. Het is de belangrijkste bron van inkomsten van het internationale jodendom. Het is de melkkoe van Israël.” [Orig.: These are scholars following the highest levels of scholarship. Notice that the chain bookstores do not carry their books and the corporate media simply don’t mention them. Read even one of them and you’ll be rid of the holocaust myth forever. Don’t take the “holocaust” issue lightly. It is the main source of funds for international Jewry. It is Israel’s milk cow.“]

Brabosh: Kaukab Siddique suggereert dat er geen onderzoek naaer de Holocaust mag worden gedaan. Nochthans verschijnen er jaarlijks 1000 nieuwe titels over dat onderwerp. Dat van ed geleerden van hoogste klopt ook niet. David Irving is geen historicus. Nadat hij zijn diploma had behaald aan de school in Brentwood, studeerde Irving natuurkunde aan het Imperial College in Londen, maar slaagde er niet in het diploma te behalen. De laaggeschoolde Irving is dan maar op eigen houtje wat geschiedenis beginnen leren en boeken publiceren. Iemand die over geschiedenis publiceert is daarom nog geen historicus, alhoewel Irving dat lange tijd aan iedereen heeft wijsgemaakt. Germar Rudolf heeft wel chemie gestudeerd maar gaf toe dat je met chemie niet kan bewijzen dat de gaskamers niet hebben bestaan. Wilhelm Staeglich was tijdens WOII een legerofficier en nadien financieel raadgever in Hamburg. De enige historicus van het viertal is Mark Weber met een masters degree.

Met betrekking tot Israël:

“Israël is een onwettige, terroristische entiteit… associëer dit niet met Joden, tenzij ze duidelijk zeggen dat Israël onrechtmatig is. Als je onvoorzichtig bent, kom je misschien uit op een arts of advocaat die Israël steunt. U kunt er de advocaten en artsen van tussen kiezen. Rabbijnen zijn de ergste van allemaal.” [Orig.: “Israel is an ILLEGITIMATE, TERRORIST entity…DO NOT ASSOCIATE WITH JEWS unless they clearly say that Israel is illegitimate. If you are careless, you might find that you have a doctor or a lawyer who supports Israel. You can pick and choose lawyers and doctors. Rabbis are the worst of the lot.”]

Brabosh: Onzin. Het bestaansrecht van Israël [Resolutie 181] werd met een ruime meerderheid binnen de Verenigde Naties erkend.

Met betrekking tot de Joden verwijst Mr. Siddique naar hen als “het veelkoppige monster” [“hydra-headed monster“] en “de duivel die regeert vanuit Tel Aviv” [the devil who resides in Tel Aviv]. Verder zegt hij:

“De Joden zijn een kleine minderheid in Amerika, maar ze hebben dit land overgenomen met sluwe en immorele middelen. Zij controleren de regering, de media, het onderwijs, de bibliotheken, de boekenketen, de banken, Hollywood, Wall Street, Madison Avenue. ” [Orig.: “The Jews are a small minority in America, yet they have taken over this country by devious and immoral means. They control the government, the media, education, the libraries, the book chains, the banks, Hollywood, Wall Street, Madison Avenue.”]

Een gedachte over “Professor doceert Jodenhaat en Israëlhaat aan Amerikaanse Universiteit

 1. Hallo,
  Wij lezen uw email altijd met plezier en instemming. Alleen hebben wij moeite met de Engelse versies. Is het mogelijk dat er ook een vertaling bij vermeld wordt?
  Merci,

  mvg, D. van der Poel
  Hilversum

  Like

Reacties zijn gesloten.