Palestijnen verkiezen de shariawetgeving boven de democratie

Een recente opiniepeiling laat zien, dat jonge Palestijnse Arabieren vinden dat hun door corruptie geteisterde regering het goed doet, maar ze zien deze graag omgezet in een islamitische dictatuur.

De enquête, uitgevoerd door het Palestijnse Centrum voor Onderzoek en Culturele Dialoog, vroeg 1.000 Palestijnse Arabieren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar om hun oordeel over de prestaties van de Palestijnse democratie, zoals deze nu is. 71 procent beoordeelde de Palestijnse democratie als “goed” of “gemiddeld”, en een gelijk aantal toonde zich tevreden met de situatie van de mensenrechten in de Palestijnse gebieden.

De meeste liberale Israëlische en internationale media stopten daar hun verslag. Wat ze weglaten is het volgende:

  • 62 procent van de Palestijnse jongeren geloven dat omkoping en corruptie gangbaar zijn in de samenleving en zien deze praktijken als een effectieve manier om te krijgen wat ze willen;
  • Minder dan de helft (47,2 procent) wil dat de Palestijnse Autoriteit een democratie blijft;
  • 45,3 procent wil dat de Palestijnse Autoriteit in een of andere vorm een Islamitische regime wordt;
  • 73 procent zei dat, ongeacht de vorm van de Palestijnse regering, deze geheel of gedeeltelijk moet worden geregeerd door de sharia wet. Slechts 22,9 procent stemde voor uitsluitend burgerlijke wetgeving;
  • Als de beste bondgenoot van de Palestijnen werd Iran gekozen met 18,7 procent van de stemmen, gevolgd door Jordanië met 18,1 procent. Slechts 2,3 procent vond de VS de beste bondgenoot van de Palestijnen;
  • 59 procent toonde zich er voorstander van, dat Iran kernwapens bezit;
  • De grootste groep (34,7 procent) wil dat geheel Israël, Judea, Samaria en Gaza een islamitische staat worden.

Gezien de leeftijd van de respondenten, bewijzen de resultaten weer dat de Palestijnse Autoriteit volstrekt niet heeft voldaan aan zijn toezegging, de bevolking op te voeden tot vreedzame coëxistentie met Israël en een vrije, burgerlijke en openlijk democratische samenleving te worden. In plaats daarvan hebben de onverstandig “Oslo” vredesakkoorden in feite gezorgd voor een toename van het aantal jonge Palestijnse Arabieren die geradicaliseerde moslims worden.

De peiling rekent ook af met pogingen van het westen, om de Palestijnen af te schilderen als een progressieve samenleving die zich niet gemakkelijk laat beïnvloeden door populistische religieuze retoriek.

De meeste Israëli’s vinden dat een echte en duurzame vrede op korte termijn gewoon niet haalbaar is. Ze hebben ook lang argwanend gekeken naar de motieven en de betrouwbaarheid van de internationale gemeenschap als bemiddelaar voor vrede. De resultaten van deze enquête weer laten zien waarom.


Bronnen: Israel Today.nl: Palestijnen willen onder sharia-wetgeving leven van 28 oktober 2010

2 gedachtes over “Palestijnen verkiezen de shariawetgeving boven de democratie

Reacties zijn gesloten.