Iran wil bestuurslid worden van nieuwe vrouwenrechtengroep van de Verenigde Naties

New York, 3 mei 2010. Iraanse vrouwelijke activisten manifesteren voor de gebouwen van de VN

De partijdigheid van de door de moslim- en arabische wereld gedomineerde Verenigde Naties is algemeen gekend, maar de macabere klucht die al enkele maanden worden opgevoerd om islamistische naties zoals Iran en Saoedi-Arabië in het bestuur te loodsen van een nieuwe VN-organisatie die moet ijveren voor de gelijkheid van vrouwen [met mannen], tart elke verbeelding. Mensenrechtenschenders zelf hun misdaden laten onderzoeken… ’t gaat weer wat worden… uitkomst bij voorbaat gekend!

Iran staat te trappelen om lid te worden van de bestuursraad van een nieuw agentschap van de Verenigde Naties ter bevordering van de gelijkheid voor vrouwen. Iran, waar onlangs een vrouw voor vermeend overspel veroordeeld werd tot de doodstraf door steniging, wil graag bestuurslid worden van dit nieuwe VN-agentschap ter bevordering van gelijkheid voor vrouwen.

Protest tegen de steniging van Sakine – KLIK op de afbeelding voor een groter beeld

Een land dat zijn vrouwen stenigt… bestuurslid maken van een VN-vrouwenorganisatie voor gelijke rechten? Waar zijn we toch mee bezig???

Begrijpelijkerwijze heeft deze kwestie de woede aangewakkerd van de Verenigde Staten alsook van de gekende mensenrechtenorganisaties. Sommige mensenrechtengroepen zijn ook boos dat Saoedi-Arabië, waar vrouwen niet eens een voertuig mogen besturen en uitgesloten zijn van de vele faciliteiten die wel worden gebruikt door mannen, eveneens probeert lid te worden van dit bestuursorgaan van de VN voor de Vrouwen.

De Algemene Vergadering heeft in juli een resolutie aangenomen die vier instanties van de Verenigde Naties die zich met vrouwenzaken bezighouden, samen te voegen tot één bureau om aldus meer slagkracht te geven aan de vertegenwoordigers van de helft van de wereldbevolking en pleit voor het opzetten van een 41 leden tellende Raad van Bestuur, met 35 leden die verkozen werden door regionale groepen en zes toegevoegde donorlanden.

De Aziatische groep binnen de Verenigde Naties heeft een lijst van 10 kandidaatlanden ingezonden – te nemen of te laten – inbegrepen Iran, zeggen diplomaten van de VN en daarnaast werd Saoedi-Arabië geselecteerd om deel uit te maken van een van de twee posten [voorbehouden voor de Aziatische groep] voor opkomende donorlanden. Van de 54 naties op de VN-Economische en Sociale Raad wordt verwacht dat zij op 10 november aanstaande de raad van bestuur zal kiezen van de nieuwe VN-vrouwenorganisatie en het is mogelijk dat nog andere Aziatische landen of opkomende donorlanden kandidaten kunnen worden, hoewel diplomaten zeiden dat het niet waarschijnlijk is.

Mark Kornblau, woordvoerder van de missie van de Verenigde Staten, zei dat het lidmaatschap van Iran “een verkeerd signaal zou geven aan het begin van dit opwindend nieuwe initiatief”. De “VN-Vrouwen is een belangrijk nieuw agentschap dat belast wordt met het bevorderen van de gelijkheid van de seksen en de vrouwen wereldwijd meer macht zullen geven”, zei hij. “Wij en vele andere landen zijn bezorgd over de negatieve gevolgen van het potentiële lidmaatschap van Iran in de Raad, gezien de slechte reputatie van dat land inzake mensenrechten en de behandeling van vrouwen.

Het vonnis tot steniging tegen de 43-jarige vrouw, Sakineh Mohammadi Ashtiani, heeft internationaal protest uitgelokt dat gênant is voor Iran. Een resolutie die vorig jaar werd aangenomen door de Algemene Vergadering werd de “diepe bezorgdheid” uitgedrukt van de toename in Iran van executies door middel van middeleeuwse en barbaarse methoden zoals dood door steniging, ophanging aan kranen en vorkliften in het openbaar op pleinen en markten, marteling, geseling en amputaties en de toenemende discriminatie van religieuze, etnische en andere minderheden.

Philippe Bolopion, die Human Rights Watch vertegenwoordigt binnen de Verenigde Naties, zei dat “het onbegrijpelijk is dat Iran het lef heeft om zich kandidaat te stellen voor lidmaatschap van de raad van bestuur van de VN-vrouwen en het wordt nog meer onbegrijpelijk wanneer de Azië-groep Iran hiermee laat wegkomen”. Hij voegde eraan toe dat “Gelet op de deelname van Saoedi-Arabië, een kampioen in het schenden van vrouwenrechten, zou de deelname van een land als Iran, een belediging zijn voor deze kersverse VN-Vrouwenorganisatie.”

Hoe Iran zijn vrouwen behandelt in Iran…


Bronnen: MSN News: Outcry over Iran’s human rights bid van 28 oktober 2010; Free Iran.com: Iran wins a seat on the U. N. Commission on the Status of Women van 3 mei 2010