Gazagettonieuws: mensonwaardige toestanden aan Al Aqsa Universiteit in Khan Younis

Afgaande op de pro-Palestijnse propaganda, en ik citeer uit de tekst op de website van het platform ‘Belgium to Gaza‘ die met een bootje later op het jaar zullen proberen om de blokkade van Gaza te doorbreken: “Strijd mee tegen onrechtvaardigheid! Ga in tegen de doelbewuste verpaupering van de Gazastrook! IJver mee voor de Palestijnse mensenrechten! [..] Want de blokkade blijft de Palestijnse bevolking onderdompelen in ‘extreem moeilijke levensomstandigheden’.

Wie die “extreem moeilijke levensomstandigheden” wil leren kennen moet bijvoorbeeld eens aan de Al Aqsa Universiteit gaan kijken in Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook, waar enkele dagen geleden het nieuwe schooljaar van start is gelopen. Ontnuchterend! Fororeeks dateert van vrijdag 1 oktober 2010. Meer over deze universiteit op deze blog: In de Al Aqsa Universiteit van Gaza wordt gewerkt aan de toekomst


Net zoals de vorige schepen van het Free Gaza Flotilla is het doel niet om hulpgoederen te leveren. Blijkbaar zijn ze daar zelf ook al achter geraakt dat er integendeel een overvloed aan goederen is. Integendeel, ze schrijven letterlijk: “Er wordt bewust gekozen om voornamelijk met passagiersschepen te varen in de volgende vloot, hoewel goederenschepen ook zullen meevaren. De Gazastrook heeft nood aan tal van goederen, maar liefdadigheid is geen structurele oplossing voor de bestaande problemen: Gazanen willen niet afhankelijk worden van hulp,” een eufemisme om te zeggen dat ze in feite alles al hebben wat ze nodig hebben, behalve dan wat natuurlijk bovenaan het lijstje staat van Hamas: meer munitie, bommen, raketten en mortiergranaten. Het platform schrijft “het doorbreken van de blokkade is het primaire doel van deze vloot.” Een politiek statement dus, als steunbetuiging voor de terreur tegen Israël en gekant tegen vredesonderhandelingen tussen Al-Fatah en Israël. Ze zullen hartelijk onthaald worden door het IDF, zoveel is wel zeker.


De Belgische extreemlinkse organisaties (een de facto marxistisch onderonsje door dictator Stalin geïnspireerd) eisen meer ‘bewegingsvrijheid’ [“Boven alles hebben ze nood aan bewegingsvrijheid.”] voor de terreurgroepen van Hamas, Islamitische Jihad, Al Aqsa Brigades enz. Als daardoor nog meer Joden worden vermoord is dat ‘eigen schuld dikken bult’ volgens Geneeskunde voor het Volk, Intal en Kif Kif, enkele van de antisemitische mede organisatoren. Uiteraard worden hier weer een flink pak mensen voor de gek gehouden. Dat zogenaamde Free Gaza ‘platform’ is in werkelijkheid niks anders dan expliciete oproep tot steun aan het regime van Hamas die het woord mensenrechten niet eens kunnen spellen.

Aldus levert het Belgische platform hand- en spandiensten aan de Gazaanse islamitische terreurformaties die harden werken aan de vernietiging van Israël en de feitelijke genocide op het Joodse volk voorbereiden. In elk geval staat dit zootje ongeregeld een flink pak slaag te wachten van het IDF en werd er totaal zinloos 300.000 euro (de kosten van deze propagandastunt) door het toilet gespoeld, geld dat beter zou besteed worden aan hulp aan bv. de slachtoffers van de overstroming in Pakistan of de overlevenden van de hongersnood in Darfoer.