Israël moet weer bouwen!

De Israëlische ‘goodwill’ is op

Vandaag, zondag 26 september 2010, komt een einde aan het moratorium op de bouw van Joodse huizen in Judea en Samaria. Tien maanden geleden kondigde de Israëlische premier Benjamin Netanjahoe er een bouwstop af om “goodwill” te creëren. Abbas erkende die bouwstop niet omdat het bouwen in de hoofdstad Jeruzalem gewoon doorliep.

Het zijn dus niet enkel voor Israël tien verloren maanden geworden, maar ook voor de Israëliërs die al maanden in tenten en kampen wonen omdat hun woningen niet worden afgebouwd en anderzijds morren de Palestijnse bouwvakkers, omdat ze al maanden werkloos zijn en ze door de koppigheid van Abbas tot de bedelstaf worden gedwongen. Naar schatting zijn normaal 20.000 tot 30.000 Palestijnen aan het werk in de nieuwe gemeenten in Oost-Israël. Het mes snijd duidelijk aan beide zijden.

Nauwelijks een maand geleden kwamen onder impuls van Barack Obama nieuwe directe vredesonderhandelingen op gang. Obama moest zelfs Abbas dreigen de geldkraan dicht te draaien of Abbas wilde niet eens naar de onderhandelingstafel komen. Nu, op het einde van die bouwstop (die hij niet erkende), dreigt Abbas ermee [??] dat hij de vredesonderhandelingen eenzijdig afbreekt (onderhandelingen waar hij niet aan wilde deelnemen…) als Israël weer begint te bouwen. Er wordt weer flink gepokerd bij de Palestijnen. “Israël moet kiezen tussen vrede en de kolonies”, zei de Palestijnse president Mahmoed Abbas tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.


De Babylonische koning Nabukadnezar II verovert omstreeks 599 voor Chr. Jeruzalem. De stad werd platgebrand, de muren geslecht en de tempel verwoest. Een deel van de Joodse bevolking, vertrok op 16 maart 597 v.C. in ballingschap naar Babylon. Wat van de tempel overbleef werd met de grond gelijk gemaakt. Wellicht de grootste catastrofe die het Joodse volk meemaakte. [afb. uit de Nuremberg Chronicle, druk 12 juni 1493]

PA: Elk vredesakkoord is slechts een tussenstap naar de herovering van Israël

Intussen proberen de Amerikanen te redden wat er nog te redden valt. Aanzienlijk gezichtsverlies dreigt voor president Obama en staatssecretaris Hillary Clinton als het vredesproces hier zou eindigen. Enkele dagen terug liep de Palestijnse toponderhandelaar Fayyad boos weg van de onderhandelingen nadat Israëlisch minister en toponderhandelaar Danny Ayalon aandrong op “twee staten voor twee volkeren”.

Dit terwijl de PA enkel een Palestijnse staat wil oprichten zonder Joden. Fayyad eist wel dat Israël een staat wordt met Joden [althans tijdelijk toch] en vooral veel Arabieren, door vooral de nadruk te blijven leggen op het zogenaamde “Recht op Terugkeer” van 4,7 miljoen nazaten van Arabische vluchtelingen uit 1948-49 naar Israël, in de hoop om op demografische wijze de staat Israël te vernietigen.

8 september 2010. PLO parlementslid Abdullah Abdullah: Elk vredesakkoord met Israël is slechts een tussenfase naar de herovering van Palestina

In de al-Fatah krant Al-Hayat Al-Jadida van 9 september 2010 liet een andere PLO vertegenwoordiger nog even horen hoe er binnenskamers wordt gedacht over het huidige vredesproces. PLO vertegenwoordiger in Libanon, parlementslid Abdullah Abdullah zei letterlijk dat de onderhandelingen gewoon een andere fase zijn in de Palestijnse strijd voor de herovering van Israël. “We zullen onze rechten niet opgeven,” zei hij, “de onderhandelingen zijn een andere stap in onze strijd!”

Abdullah Abdullah, benadrukte dat de Palestijns-Israëlische onderhandelingen, die zijn begonnen in Washington, niet een doel op zich zijn, maar een andere fase in de Palestijnse strijd. Hij zei dat hij niet gelooft dat Israël in een knock-out nederlaag zal ondergaan, maar veeleer een opeenstapeling van successen wordt in de Palestijnse strijd, zoals dat gebeurde in Zuid-Afrika. Dit in een poging om Israël verder te isoleren, om de strop aan te trekken rond de keel van Israël, haar legitimiteit te bedreigen en het te blijven presenteren als een opstandige, racistische staat.

Abdullah merkte op dat “Israël in een internationaal isolement zit en er wordt getwijfeld aan haar bestaansrecht, vanwege de acties en de oorlogsmisdaden die zij heeft verricht,” voegde hij eraan toe. “Veel Israëli’s in hogere functies zijn bang om naar Europese landen te reizen, omdat zij riskeren berecht te worden voor hun misdaden.”

Bouwen! Bouwen! Bouwen!

Het is op dit ogenblik niet duidelijk wat het kabinet van Israël gaat beslissen. Zondagnacht verloopt de bouwstop en iedereen wacht vol spanning wat er zal gebeuren. Zal Netanjahoe zwichten onder de enorme druk die de Amerikanen en Europeanen leggen? Of zal hij consequent doen wat hij heeft belooft: we bouwen weer!

Jeruzalem zou bereid zijn tot het sluiten van compromissen en er circuleren nogal wat ideeën waarmee de Israëlische regering zou kunnen leven. Eén van de voorstellen die worden opgeworpen is om de bouwstop opnieuw met drie maanden te verlengen en moet aangehouden worden als een deadline voor dat een akkoord moet bereikt zijn over de afbakening van de grenzen – zodat Israël in de toekomst weet tot waar er kan gebouwd.

Een ander idee is een variant op het vorige en wil eveneens het moratorium handhaven voor drie maanden langer, maar zouden uitgesloten worden van die bouwstop zo’n 2.000 nieuwe woningen die noodzakelijk afgebouwd moeten worden om dakloze Israëliërs zo vlug mogelijk uit de kou te halen. Die bouw zou meteen kunnen aanvangen.

Dan circuleren er nog wat andere ideeën zoals:

 • Een overeenkomst met de PA over het aantal huizen dat er jaarlijks mag gebouwd worden, gebaseerd op de natuurlijke aangroei van de bevolking;
 • Het toelaten van bouwen in de grote blokken nederzettingen in gebieden die gelegen zijn nabij de bestaande constructiegrens, maar enkel de bouw van openbare gebouwen toelaten die noodzakelijk zijn om de natuurlijke groei van de bevolking in al de Joodse woongebieden in Judea en Samaria op te vangen;
 • Een overeenkomst tot een bepaalde gestage constructie die vanaf nu kan beginnen en het verlengen van de bouwstop aan het begin van [volgend] jaar wanneer de resultaten van vredesbesprekingen meer vorm beginnen te krijgen;
 • Het toelaten om te blijven bouwen in de grootste Joodse woonblokken – Ma’aleh Adumim, Betar Ilit, Modi’in Ilit en Ariel – maar verdere constructie in de andere Joodse woongebieden enkel toestaan voor openbare gebouwen en nutsvoorzieningen.

Bronnen: The Jerusalem Post: US fervently trying to save peace talks door Herb Keinon van 25 september 2010

3 gedachtes over “Israël moet weer bouwen!

 1. Dood aan alle zionisten!!!


  Brabosh: eindelijk nog eens een openhartige mening, iemand die (anoniem) zegt wat hij denkt.

  Like

 2. Ene Mulders wil alle Zionisten zien sterven en dat lijkt me zeer problematisch want de Schepper heeft dat volk eeuwigheid beloofd. Het lijkt me daarom een nogal ketters standpunt van deze Mulders. Wat een enorme kloof tussen hem en de Joden. Vele volken deden de Joden een oceaan aan verdriet maar toch hoor je in Israel geen kreten van “de dood aan alle…” noem maar op. Stemt tot nadenken. Wie zich veilig voelt slaakt geen kreten en de Jood in zijn land voelt zich intens veilig tot in alle eeuwigheid.

  Like

Reacties zijn gesloten.