De islam kent geen godsdienstvrijheid

In alle moslimlanden worden christenen en andere religies onderdrukt en gediscrimineerd

De islam kent geen godsdienstvrijheid en geen enkele wederkerigheid

door WCT. Ayasofya

In Marokko staat in de grondwet ingeschreven dat het verboden is om zich tot een andere godsdienst te bekeren of om te verklaren dat men de islam heeft verlaten. Ruim een jaar geleden werden in Marrakech een aantal mensen in de gevangenis opgesloten omdat ze zich in het geheim hadden bekeerd tot het christendom. Een tijd geleden werd een zendeling opgepakt omdat hij jongeren probeerde te bekeren tot het christendom. Tot in 7de eeuw waren er in Noord-Afrika (ook in Marokko), waar de kerkvader Augustinus heeft geleefd en gewerkt, christelijke gemeenten. Maar vanaf de 7de eeuw bracht Bennafi er met het zwaard de islam binnen en was het afgelopen met het christendom in Noord-Afrika.

Terwijl hier in België ‘zendelingen’ zoals Sami Zemni van het Centrum voor de islam in Europa, verbonden aan de universiteit van Gent, betaald door onze overheid zich voltijds kan wijden aan islamitisch zendingswerk en proselitisme, is zendingswerk (van een andere godsdienst dan de islam) VERBODEN in elk islamitisch land. Zendeling Zemni stelt dat ‘Europa een aanpassing moet ondergaan’. Bovendien is het in landen zoals Marokko en zelfs het meer liberale en seculiere Tunesië, verboden voor niet-moslims om binnen te gaan in een moskee (wat voorheen in Tunesië wel kon). In Tunesië kan men de ruïnes bezoeken van eens bloeiende christengemeenten in onder meer Carthago en Sbeitla. Na de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1956 werden alle kerken er gesloten. Over het hele land resten er nog slechts zes kerken (zonder kruis op de kleine kerktoren – want verboden – en volledig zelfbedruipend, terwijl moskeeën er wel worden betoelaagd) voor de vele toeristen en de Europeanen die er wonen en werken (ter vergelijking: in Antwerpen alleen al zijn er zowat 35 moskeeën…). Ook in het ‘liberale’ Tunesië kan, er geen sprake van zijn dat een moslim zich zou bekeren tot een andere godsdienst. Enkel een buitenlander kan in Noord-Afrika christen zijn.

Waar zijn de christenen gebleven in Turkije, waar de zeven gemeenten in Klein-Azië waren gelegen, waarin Paulus heeft gewerkt en waaraan de apostel Johannes op last van Christus de zeven brieven richtte. De verovering van Constantinopel door de Ottomaanse moslims in 1432 is genoeg bekend en in Efeze, Patmos, Antitochië, kan men de ruïnes bezoeken van kerken van de eerste christengemeenten. Assyrische christenen worden er nog steeds vervolgd. Hier woont een hele gemeenschap Assyrische christenen uit Turkije die halverwege de jaren ‘90 werd verdreven uit onder meer het dorp Yaramis. Assyrische christenen uit Turkije wonen nu overal verspreid in West-Europa. Van deze uitdrijving van christenen uit Turkije zijn door Amnesty International rapporten opgemaakt. Het laatste seminarie in Turkije werd enkele jaren geleden gesloten, zodat het christendom er op termijn wellicht volledig zal verdwijnen, zoals de patriarch vreest. De orthodoxe kerk, bezit geen rechtspersoonlijkheid. Armeense christenen en orthodoxe Grieken werden er verdreven en vermoord. Momenteel zitten er een paar Turken in Turkije in de gevangenis omdat ze zich hebben bekeerd tot het christendom.

Sinds het verdwijnen van Sadam Hoessein en de oorlog is de situatie van de christenen er veel slechter op geworden. Sinds 2003 zijn er al meer dan 300 000 van de resterende Iraakse christenen naar het buitenland gevlucht. Een religieuze zuivering zoals in Irak is in veel landen van het Midden-Oosten aan de gang, het is zelfs het doel van moslimextremisten. We zijn nu getuige van een historisch drama: de christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen, ook in de landen waar het christendom is ontstaan. In het verleden waren christenen er tweederangsburgers, nu zijn ze er ongewenst. De druk op christenen om zich te bekeren tot de islam is groot, maar veel christenen vertrekken liever. In juni jl. werden in Irak een Chaldese priester en zijn assistenten brutaal vermoord, toen ze de kerk verlieten. Ze wilden hen dwingen om zich te bekeren tot de islam. Toen ze dit weigerden, schoten de mannen hen dood, gewoon één van de vele aanvallen van christenen in Irak. In Bagdad, Mosoel, Kirkoek of Bassora kloppen extremistische moslims op de deur bij christenen en beginnen geld te eisen voor ‘bescherming’. Daarbij dwingen ze familieleden meestal openlijk te verklaren tot de islam te zijn overgegaan. Ten slotte eisen ze dat de familie het huis en het laat verlaat, ‘omdat dit niet jullie geboorteland is‘. Honderden christenen ondergaan dit lot. Van de christenen die nog resten in het Midden-Oosten ontvluchten er velen de islamitische onderdrukking en emigreren naar Europa, Amerika, Canada en Australië.

In Iran wordt heden de slinkende minderheid van Assyrische christenen gediscrimineerd. De Assyrische christenen vormen er samen met Armeniërs en Zorostrianen (de oorspronkelijke godsdienst voor de komst van de islam) de christelijke minderheid van het land. In Iran is een christen een ongelovige die nooit baas mag zijn van een gelovige moslim in de werksfeer, daarom zijn er weinig of geen Assyriërs werkzaam bij de overheid . Ook onderwijs- en gezondheidsinstellingen zijn taboe voor christenen. Er werken geen christelijke Assyriërs bij de politie, in het leger, als rechter of als piloot. Het gevolg van de islamitische politiek is dat hoog opgeleide Assyriërs geen werk vinden en vaak genoegen moeten nemen met jobs onder hun niveau. De 33-jarige Assyrische econome Ishtar uit Urmina ziet voor zichzelf maar twee mogelijkheden: “We kunnen genoegen nemen met een onderbetaalde job of het land verlaten. Vaak worden we door werkgevers om onduidelijke reden afgewezen en in sommige gevallen wordt het hardop gezegd: ‘uw christelijke geloof is een probleem’.

Naast de discriminaties op het werk bestaan er nog tal van andere discriminaties, die het leven van christenen in Iran bijna onmogelijk maken. Zo moeten christenen die bij een auto-ongeval betrokken raken, meer betalen dan moslims. Ook de boeren in de provincie Urmira, waar een deel van de Assyrische christenen van oudsher woont, ondervinden veel last van discriminaties. Islamitische groothandels kopen hun producten niet, waardoor hun oogst kapot gaat. Met de komst van de nieuwe conservatieve president hebben de christenen hun laatste hoop verloren en de politie die de kledingvoorschriften controleert is nu veel actiever. De politie bezoekt winkels om niet-moslims te waarschuwen om de kledingvoorschriften (ook niet-moslim vrouwen moeten zich sluieren) streng na te leven. (Ook in sommige wijken in Brussel is reeds zo een mutawa actief, die erop toeziet dat vrouwen die in winkels werken wel strikt islamitisch zijn gekleed en erop toeziet dat er geen alcohol wordt verkocht.) Duizenden christenen hebben Iran reeds verlaten en weken uit naar VS, Canada of Australië.

Overal waar de islam werd verspreid, werden de andere toen bestaande godsdiensten vrijwel volledig uitgeroeid. In Centraal-Azië verdwenen het boeddhisme, het nestorianisme en zoroastrisme bij de komst van de Arabieren. Ook Afghanistan was voorheen boeddhistisch. In het Midden-Oosten (waar het christendom is ontstaan) zijn historisch christelijke gemeenschappen in hun voortbestaan bedreigd. De laatste 50 jaar zakte de christelijke populatie in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever van 22 naar 2%. In Nazareth is de christelijke populatie gezakt van 60 % in 1946 tot minder dan 15% vandaag. Bethlehem telde vroeger 90 % christenen, maar sinds het onder Palestijns gezag kwam, nog slechts een derde. In Syrië (Damascus was erg belangrijk in het vroege christendom) was begin vorige eeuw nog één derde christen, nu nog minder dan 10%. In Egypte emigreren Kopten in grote getallen. Irak telde in 1987 nog 1,4 miljoen christenen, sindsdien is ruim 40% onder hen gevlucht. Deze emigratie van christenen is een gevolg van de terreur van radicale moslimbewegingen en de onderdrukking door de staat. In de hele islamwereld worden autochtone christenen (of andere niet-moslims) door de staat ernstig gediscrimineerd en bewust niet beschermd tegen islamitisch geïnspireerd geweld.

De reële onderdrukking ontgaat echter de meerderheid van de Europeanen. Voor Kopten is het bijvoorbeeld bijna onmogelijk om kerken te bouwen en te restaureren. De zondagsmissen worden soms verstoord door vandalisme en pesterijen van moslims en lokale overheden. Christenen worden systematisch geweigerd voor leidinggevende functies binnen de overheid, de politie, het leger, de politieke partijen en in het onderwijs, wegens de traditionele sharia-regel die stelt dat ‘er geen bevoegdheid van een niet-moslim over een moslim mag zijn’. Het zet sommigen ertoe aan om zich te bekeren om zo meer kansen te krijgen. Soms is een bekering een officieuze voorwaarde voor toegang tot goede jobs of huizen. De gewone christelijk leerboeken worden verboden of gecensureerd, terwijl allerlei islamitische literatuur, radio- en televisieprogramma’s en schoolboeken die christenen belasteren of aanvallen vrij verschijnen. Christenen worden duidelijk gemaakt geen klacht in te dienen uit ‘loyaliteit tegenover de natie’. Indien zij of hun verwanten dat wel doen, worden zij soms opgesloten in plaats van de daders. Er heerst ook een algemene rechtsonzekerheid in zaken waarbij moslims betrokken zijn. Een islamitische rechtsregel zegt dat een niet-moslim niet kan erven van een moslim. Het gebeurt zelden of nooit dat een rechtbank een uitspraak zal doen in het voordeel van christenen tegen moslims. In Indonesië werden alleen al tussen 1998 en 2003 minstens tienduizend christenen vermoord.


Bronnen: Weerstandsbeweging Christenen Turkije (WCT): In alle moslimlanden worden christenen en andere religies onderdrukt en gediscrimineerd van 2 september 2010; op Brabosh.com: Islam is niet verenigbaar met diversiteit van 22 mei 2010; Vervolging van christenen neemt wereldwijd toe [deel 1]: de moslimwereld van 22 januari 2010 en [deel 2]: de Palestijnse gebiedenChristenvervolging neemt wereldwijd toe door Franklin ter Horst van 14 oktober 2005 laatst bijgewerkt op 14 december 2009; Women in Green Media releases van 18 september 2005; Israel Heute van 5 september 2005; Honest Reporting van 6 september 2005; Shackled Freely: The Conquered: A History of the Non-Muslim in the Middle East deel 1 van 8 juli 2010 – deel 2 van 9 juli 2010 en deel 3 van 4 augustus 2010

7 gedachtes over “De islam kent geen godsdienstvrijheid

 1. Wat denk je Anouar Akalei? De koran geeft hij aan. De Hadit staat het ook in. De geschiedenis geeft dat aan. Vanaf 630 bloedige sporen van de jihad naar het oosten, westen, noorden en het zuiden: tientallen miljoenen mensen sneuvelen onder het kromzwaard, waar de kruistochten bij verbleken.

  Nee Lucky9 heeft geen slechte jeugd gehad zoal u suggereert, maar kent de geschiedenis en heeft waarschijnlijk net als ik de koran gelezen of kent deze feiten uit de koran.

  Like

 2. Waar heb je die informatie vandaan? Zeker een slechte jeugd gehad, of niet?

  Like

 3. David je maakt een vergising. Als je het hebt over “”geloofsgenoten”” die de fout in gaan dan moet je die aanpakken. Paulus is hier heel duidelijk in. Ik denk ook dat de kerk daar duidelijk afstand van moet nemen.

  Like

 4. Nou Angela, uw christelijk denken zit blijkbaar vol van verzoening. Als we doorgaan op uw manier dan mogen we vooral niet te hard roepen.
  We hebben gezien tot wat zwijgen en verzoening leiden(lijden) kan: pedofilie door de katholieke clerus. Uw broeders Danneels en Van Geluwhe genietend van een ruim pensioen betaald door de staat.
  En pastoors als kinderverkrachters op retraite in een landelijk gelegen klooster. Wat een heerlijk herderlijk leven te midden van gelijkgezinden om dagelijks vergiffenis te vragen en te krijgen aan één of ander versleten Mariabeeld en kaal gevreten door houtwormen.
  Die gasten zijn dus geen haar beter dan die anderen zoals die van Hamas en Hezbollah, vol van explosieven en haat.
  Dus ik deel uw liefde helemaal niet.
  David
  ps Uw geloofsgenoten hebben in Libanon in de jaren tachtig Palestijnse vrouwen en kinderen uitgemoord, hun naam: Christelijke
  Falangistische milities. Hun opdrachtgevers en sommige uitvoerders
  tonen vandaag nog altijd geen berouw.

  Like

 5. Lucky9 je hebt gelijk met al deze feiten. en ik zei ook niet dat we ze moeten ontkennen. Ik zeg alleen dat christenen na moeten denken, voordat ze haatdragend zich uitlaten over de islam ivm hun broers en zussen in islamitische landen. IK denk trouwens dat christenen beter de moslims van de Vader in de hemel kunnen vertellen. Alleen door liefde kan er verzoening komen

  Like

 6. Ik heb zo het vermoeden Angela dat elke kritiek hoe licht dan ook altijd als haatdragend zal bestempeld worden. De koran is geen heilig boek. De koran is een boek dat geweld, discriminatie en haat tegen niet moslims predikt en tot heilig doel verklaart.
  Dat, Angela, is een feit.
  De Koran werd ooit gedicteerd door een rovershoofdman, krijgsheer en massamoordenaar Angela.
  Dat is ook een feit. We kunnen de teksten niet veranderen en ook de volgorde van de verzen niet. Helaas is het ook een feit dat de moslim-doctrine bepaalt dat de eerdere vredelievende verzen ondergeschikt zijn aan de latere die alles behalve vredelievend zijn. Dat is ook een feit
  De profeet kreeg het o wonder ook zo geopenbaard bijna op het einde in Medina. Is dat toevallig of een haatdragende uitspraak?

  Like

 7. Christenen in het westen mogen zich weleens goed bedenken voor ze haatdragende uitspraken over de islam in de mond nemen. Het kan hun broeders en zusters weleens op meer vervolging komen te staan.
  Daarbij zeg ik niet dat er geen feiten over de islam naar voren mogen worden gebracht

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.