Het beste vredesplan: Israël zegeviert over al haar vijanden

My Peace Plan: An Israeli Victory

door Daniel Pipes

In april 2010 verklaarde Ehud Barak, de Israëlische minister van Defensie, dat Israël zich moet terugtrekken uit de Palestijnse gebieden. “De wereld is niet bereid te accepteren – en we zullen dat ook in 2010 niet veranderen – dat Israël nog decennialang een ander volk zal besturen,” zei hij. “Het is iets dat nergens anders in de wereld nog bestaat.”

Heeft hij gelijk? Is vrede zelfs mogelijk? En als dat zou kunnen, welke vorm zou het uiteindelijke akkoord dan aannemen? Dit zijn de vragen die we aan de auteurs van de National Post stelden in onze reeks: “Wat is uw plan voor de vrede?

Mijn vredesplan is simpel: Israël verslaat al haar vijanden.

Ehud Barak, Israëlisch minister van Defensie

De overwinning creëert unieke omstandigheden die bevorderlijk zijn voor de vrede. Oorlogen worden erdoor beëindigd en de geschiedenis bevestigt dat, wanneer de ene partij haar nederlaag toegeeft de andere partij heeft gewonnen. Dit geeft intuïtief het gevoel dat, zolang beide partijen ernaar streven om hun ambities te verwezenlijken, zij zullen blijven doorvechten of [de gevechten] mogelijk kunnen hervatten.

Lees verder “Het beste vredesplan: Israël zegeviert over al haar vijanden”

De islam kent geen godsdienstvrijheid

In alle moslimlanden worden christenen en andere religies onderdrukt en gediscrimineerd De islam kent geen godsdienstvrijheid en geen enkele wederkerigheid door WCT. Ayasofya In Marokko staat in de grondwet ingeschreven dat het verboden is om zich tot een andere godsdienst te bekeren of om te verklaren dat men de islam heeft verlaten. Ruim een jaar geleden werden in Marrakech een aantal mensen in de gevangenis opgesloten omdat ze zich in het geheim hadden bekeerd tot het christendom. Een tijd geleden werd een zendeling opgepakt omdat hij jongeren probeerde te bekeren tot het christendom. Tot in 7de eeuw waren er in … Lees verder De islam kent geen godsdienstvrijheid