Nieuws is ‘geen nieuws’ als Israël er niet in voorkomt [satire]


Dry Bones: Two Sea Stories [Twee Zeeverhalen]

Een ‘nieuwsbulletin’ over wat er gebeurt in twee verschillende zeeën.

Of waarom voor de ene iets wèl nieuws is en voor de andere niet en waarom dat zo is.

“Op de ene zee, komt een nieuwe Free Gaza Vloot aangevaren, die Israël uitdaagt.”

Nieuwslezer: “Terwijl op een andere zee de oefeningen van de Amerikaanse Marine de Noord-Koreaanse regering zodanig ergert, dat zij prompt dreigt met een ‘heilige’ atoomoorlog. Maar wij zullen u niet langer storen omtrent het Koreaans conflict omdat zo te zien nergens Israël in betrokken is.”

“KIJK DAAR ZEG!! Daar komt weer een Gaza Boot aan!”

Zeeverhaal één:

Volgens Elsevier magazine:

Israël maant Libanon aan om ‘hulp’schepen naar Gaza tegen te houden

“Nieuw Gazakonvooi moet Israël weer uit tent lokken. Nieuwe schepen met ‘noodhulp voor Gaza’ dienen in werkelijkheid een heel ander doel: het uitlokken van internationale verontwaardiging over Israël. Opnieuw dreigt een confrontatie voor de kust van de Palestijnse Gazastrook, nu twee Libanese schepen met internationale actievoerders op het punt staan om vanuit Libië te vertrekken. Doel: de Israëlische zeeblokkade doorbreken en de ‘nood’ van de Palestijnen verlichten.

Israël waarschuwt dat het de schepen zal tegenhouden, net als het eerdere Gazaflottielje op 31 mei. Volgens Israël kan niet worden uitgesloten dat de schepen ook nu weer wapens aan boord hebben” -lees verder

Zeeverhaal twee.
Volgens De Standaard krant:

VS en Zuid-Korea beginnen met militaire manoeuvres in Japanse Zee
“De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben in de Japanse Zee de militaire manoeuvres aangevat waarmee ze Noord-Korea willen duidelijk maken dat de maat vol is. Pyongyang liet eerder weten te zullen reageren met ‘een krachtige nucleaire reactie‘.

De militaire oefening is een eerste in een reeks van zes die Noord-Korea duidelijk moet maken dat er een einde moet komen aan zijn agressief gedrag. Dat lieten de ministers van Defensie van de VS en Zuid-Korea Robert Gates en Kim Tae-Young deze week in een mededeling weten.

De VS en Zuid-Korea beschuldigen Noord-Korea ervan eind maart een Zuid-Koreaans marineschip tot zinken te hebben gebracht. Daarbij kwamen 46 militairen om het leven. Pyongyang ontkent dat en beschouwt de oefeningen in de Japanse Zee als een provocatie. Noord-Korea dreigde zelfs met ‘een heilige oorlog van represailles.” -lees verder