Mensenrechten en de Verenigde Naties: Schreeuwen in de Arabische woestijn

Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Mensenrechtenraad 40 veroordelingen van landen afgeleverd waarvan 33 van hen gericht waren jegens het democratische Israël. Als gevolg daarvan, zijn de grootste schenders van de mensenrechten in de wereld, met inbegrip van de grootste misdadigers, genegeerd en straffeloos gebleven. Van de tien speciale noodbijeenkomsten van de Mensenrechtenraad waarin landen worden bekritiseerd, zijn er zes gericht jegens Israël. Recente en uitvoerig gepubliceerde slachtingen op onschuldigen in Iran, China, Nigeria, Irak, Pakistan, Afghanistan, Kenia, Zimbabwe – werden allen volledig genegeerd. De agenda van de Mensenrechtenraad, die elke sessie domineert, houdt altijd haar vaste blik gericht … Lees verder Mensenrechten en de Verenigde Naties: Schreeuwen in de Arabische woestijn