Advies aan toekomstige vredesactivist: hoe voorkomen dat je wordt neergeschoten door een soldaat

Inderdaad “Why do they fire on us?” Blijkbaar zijn nogal wat mensen geschrokken dat wanneer je soldaten aanvalt met ijzeren staven, katapulten, messen, bijlen en meer van dattum, dat het dan soms kan gebeuren dat soldaten het vuur openen wanneer ze zich bedreigd voelen. Dat is nu niet hùn schuld, ze zijn daar nu eenmaal op getraind om dat te doen. We hebben dat onlangs weer kunnen vaststellen toen een Turkse terreurcel onder de dekmantel van een ‘vreedzame’ ngo, een militaire blokkade rondom een land wilde doorbreken – in feite een smalle strook grond die geleid wordt door een internationaal … Lees verder Advies aan toekomstige vredesactivist: hoe voorkomen dat je wordt neergeschoten door een soldaat