Eerste rapport over Free Gaza Vloot onthult Turks complot jegens Israël

Voorbereidingen van de IHH voor een gewelddadige confrontatie met de IDF-soldaten aan boord van het Turkse schip Mavi Marmara

Eerste conclusies uit ondervraging van passagiers en het onderzoek van de apparatuur aan boord van het schip

Overzicht

1. Een eerste analyse van de verklaringen van de passagiers aan boord van het Turkse schip Mavi Marmara, nadat dit was versleept naar de haven van Ashdod, laat zien dat activisten, die behoren tot de radicale islamitische Turkse IHH, de leiding hadden van de gewelddadige confrontatie met de IDF. [Voor verdere informatie over IHH zie het bulletin van 27 mei 2010, “IHH, which plays a central role in organizing the flotilla to the Gaza Strip, is a Turkish humanitarian relief fund with a radical Islamic anti-Western orientation. Besides its legitimate philanthropic activities, it supports radical Islamic networks, including Hamas, and at least in the past, even global jihad elements.”]

‘Vredesactivist’ poseert voor de camera’s aan boord van het Turkse schip de m/s Mavi Marmara enkele uren voor de confrontatie met het IDF

2. De verklaringen bevestigen dat het geweld dat de IDF-soldaten ondervonden, niet spontaan was, maar eerder een georganiseerde actie, met voorbedachten rade. Hij werd uitgevoerde door een harde kern van 40 IHH activisten (onder de 500 passagiers). De activisten, die die handelden volgens een duidelijk omschreven interne hiërarchie, kwamen aan boord van het schip in de haven van Istanbul zonder een veiligheidscontrole te ondergaan (in tegenstelling tot de overige passagiers, die in Antalya aan boord gingen na een volledige controle).

3. De voorbereidingen van de IHH activisten bestonden onder meer het uitdelen van walkie-talkies toen zij aan boord van het schip gingen, de overname van het bovendek, het opzetten van een commandocentrum voor communicatie, en een briefing gegeven aan de activisten, twee uur vóór de confrontatie, met Bülent Yildirim, hoofd van de IHH, die aan boord van het schip was en het bevel voerde over zijn mannen. IHH agenten droegen keramische vesten en gasmaskers en waren gewapend met grote hoeveelheden eenvoudige wapens die zij gemaakt hadden van apparatuur gevonden aan boord (messen, bijlen, metalen kabels, metalen pijpen gebruikt als knuppels, moersleutels, enz.). Zij waren ook uitgerust met gereedschapsmessen die op het bovendek van tevoren waren gereedgemaakt.

4. De passagiers, met inbegrip van de IHH activisten, verklaarden dat er nauwe betrekkingen bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Tayyip Erdogan en dat de Turkse regering betrokken was bij de voorbereidingen voor de vloot. De verklaringen versterken het oorspronkelijke oordeel, dat het doel van de vloot niet alleen was humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar vooral provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël.

De relaties tussen IHH en de Turkse regering

5. Volgens verklaringen van de passagiers onderhoudt de Turkse premier Tayyip Erdogan nauwe contacten met de IHH. De vloot vertrok met het volledige medeweten en instemming van Erdogan, die persoonlijk belangstelling toonde in het succes, en zijn voornemen om de het te gebruiken om zijn status in Turkije en de Arabische-islamitische wereld te verhogen. Passagiers zeiden, dat voordat de vloot vertrok, premier Erdogan een scenario bedacht, gebaseerd op een mogelijke confrontatie met Israël, dat hij kon gebruiken om zijn eigen belangen te dienen. Deze uitspraken werden ondersteund door beschrijvingen gevonden in bestanden op laptop computers van de passagiers.

6. Dit werd bevestigd door een verklaring van een journalist, die goede connecties had met de leiders van de Turkse regering en met Bülent Yildirim, hoofd van de IHH. Hier volgen verklaringen van de journalist, die passagier op de Mavi Marmara was:

A. De machtsbasis van premier Erdogan is gebaseerd op IHH activisten. Zonder hun hulp zou hij niet tot premier zijn gekozen.

B. De Turkse regering stond achter de vloot naar de Gazastrook en zijn doelstelling, om Israël in verlegenheid te brengen: “De Turken zetten een val voor jou op en je viel er in”.

C. De vloot werd georganiseerd met de steun van de Turkse regering en premier Erdogan gaf de opdracht om uit te varen. Dat gebeurde, ondanks het feit dat iedereen wist dat het zijn bestemming nooit zou bereiken.

D. De affaire met de vloot versterkte de status van Erdogan in Turkije en veranderde hem in de leider van de islamitische wereld.

E. Verwacht wordt dat nog drie vloten naar Israël varen en de werkwijze zich zal herhalen.

F. De journalist verklaarde dat hij de Gazastrook had bezocht als onderdeel van een humanitaire delegatie en zijn indruk was dat er geen armoede of gebrek [aan goederen] in de Gazastrook is. Hij voegde er aan toe dat “alles propaganda is.”

7. In de bestanden, gevonden in de in beslag genomen laptops van passagiers van de Mavi Marmara, stonden andere aanwijzingen die de enorme hoeveelheid informatie over de relatie van de IHH en de Turkse regering ondersteunen:

Bulent Yildirim - Stichter voorzitter van IHH en leider van de Turkse 'vredesactivisten'

A. Gevonden werd een brief, geschreven in het Turks, van IHH hoofd Bülent Yildirim aan de Turkse president Abdullah Gül; hij vroeg hem om een IHH activist, genaamd Izzat Shahin, vrij te laten uit een Israëlische gevangenis.

[Toelichting: Shahin is een IHH activist die als vertegenwoordiger van een organisatie naar Judea en Samaria was uitgezonden. Zijn belangrijkste activiteit was geld overmaken aan “charitatieve samenlevingen” van Hamas Hij werd in april 2010 vastgehouden voor verhoor en later gedeporteerd op verzoek van de Turkse ambtenaren].

B. Volgens een bestand kocht IHH de Mavi Marmara van een Turks bedrijf genaamd IDO (Bestandsnaam IHH Basin Agiflamasi Gemi.com). [Toelichting: De Turkse onderneming IDO, Istanbul Deniz Otobusleri, werd in 1987 opgericht door de stad Istanbul om de inwoners van Istanbul snelle, gemakkelijke en veilige vervoerdiensten aan te bieden. Het bedrijf, het grootste in zijn soort in de wereld, fuseerde met City Line veerdiensten in 1995 en is vandaag de belangrijkste onderneming voor vervoer over water in Istanbul en de Zee van Marmara.]

Zogenaamde 'vredesactivisten' gewapend met lange ijzeren staven bewaken het schip

De passagiers van de Mavi Marmara

8. Passagiers aan boord van de Mavi Marmara zeiden dat zij voor het grootste deel voor de vloot waren aangeworven via de pers, televisie en internet sites, die telefoonnummer en e-mailadressen van de IHH bekend maakten voor belangstellenden. Op die manier werden 500 passagiers aangeworven, waarvan de meeste vrijwilligers.

9. Naast de gewone passagiers aan boord van het Mavi Marmara, waren er 40 Turkse IHH activisten. Zij vormden de harde kern, bestaande uit Turkse burgers die speciaal is aangeworven voor de missie. Ze hadden een hiërarchie, die duidelijk gebaseerd was op het deel van het land waar ze vandaan komen en hun opdracht (elke regio had zijn eigen leiders en recruiters). Aan boord waren de gewone passagiers gescheiden van de harde kern van IHH activisten.

10. De harde kern kwam aan boord van het schip in Istanbul, zonder een veiligheidscontrole te ondergaan, in tegenstelling tot de overige passagiers, die in Antalya aan boord kwamen na een volledig onderzoek (zie hieronder). Toen zij aan boord kwamen werden hen walkie-talkies gegeven om met elkaar te communiceren. Sommigen van hen hadden stickers op hun kleding met de tekst “Beveiliging [khares amni].”

11. De vrijwillige passagiers werd verzocht om hun eigen voorbereidingen te treffen om op 26 en 27 mei in Antalya te komen. Voordat het schip vertrok was er een bijeenkomst in Antalya voor een laatste briefing. Velen hadden uitzonderlijk grote sommen geld bij zich (tienduizenden euro’s), blijkbaar aan hen uitgedeeld nadat het schip op zee was aangehouden. De fondsen waren naar alle waarschijnlijkheid bestemd om te worden overgedragen aan Hamas (de passagiers beweerden dat het geld voor hun persoonlijk gebruik was).

De zeereis

12. Het schip vertrok uit Istanbul met 29 bemanningsleden en de harde kern van 40 aangeworven IHH leden. Apparatuur is ingeladen die niet geen veiligheidscontrole van welke aard dan ook heeft ondergaan. Het schip voer naar Antalya, waar de andere passagiers waren doorgelicht voordat zij aan boord gingen. De passagiers kwamen aan boord volgens een lijst, opgesteld door IHH en de Turkse douane, die verantwoordelijk waren voor de veiligheidscontrole.

13. Tijdens de reis hield een groep IHH activisten toezicht op het schip. IHH bewakers waren in de gangen geplaatst en stonden niet toe dat de passagiers naar het bovendek gingen. Zij beperkten ook de bewegingen van de bemanning, die toestemming van de IHH-mannen nodig hadden om van de ene plaats naar de andere te gaan. Daarnaast werd een soort van commandocentrum voor communicatie opgezet voor IHH correspondenten.

De voorbereidingen voor gewelddadig verzet tegen de IDF

14. Volgens de verklaringen van passagiers was het hoofddoel van de organisatoren van de vloot “om het ware gezicht van Israël aan de wereld tonen” en niet noodzakelijkerwijs om hulp naar de Gazastrook te brengen. Het was duidelijk dat ze Israëlische tegenstand zouden ontmoeten voordat ze de Gazastrook bereiken.

15. Voor de confrontatie met het Israëlische leger werden de passagiers van het schip voorbereid op gewelddadig verzet, wat duidelijk werd geleid door de harde kern van IHH activisten.

16. De voorbereidingen voor de confrontatie met het Israëlische leger hielden onder meer in:

A. Briefing van de harde kern, vóór de overname door de IDF (briefing uitgevoerd door Bülent Yildirim).

B. Scheiden van de vrijwillige passagiers van de harde kern en hen naar beneden zenden (alle passagiers die niet “bijdragen” aan het verzet tegen de IDF moesten benedendeks zijn en daar blijven).

C. Aantrekken van keramische vesten en gasmaskers.

D. Zich bewapenden met (niet vuur-) wapens, die waren verzameld en vervaardigd aan boord van het schip. Hierbij waren messen, bijlen, gereedschappen, metalen kabels en metalen clubs die waren afgezaagd van de reling van het schip (met behulp van slijpschijven die voor dit doel waren meegenomen). Metalen schroef-bouten waren op het dek uitgestrooid om de voeten minder houvast te geven.

17. De IHH activisten kregen de opdracht niet toe te laten dat de IDF-soldaten aan boord van het schip komen en degenen die er wel in slagen aan boord te komen, in zee te gooien. Kort voor het tijdstip dat de IDF aan boord kwam, gaf het hoofd van de IHH, Bülent Yildirim, bevel aan de harde kern van activisten om een menselijke ketting te vormen en stoelen en knuppels te gebruiken om de soldaten terug te slaan en hen in zee te gooien.

18. Wanneer de Israëlische marineschepen die het schip naderden enterhaken aan boord van de schepen gooien, verwijderden de activisten deze en gooiden ze terug.


[Foto’s hierboven werden genomen met de beveiligingscamera’s aan boord van de Mavi Marmara en tonen de voorbereidingen die door de pro-Palestijnse milities werden gemaakt om het IDF aan te vallen (IDF Spokesman, 3 juni 2010)]

Wapens gevonden aan boord van het schip

19. De volgende wapens, die volgens verklaringen van tevoren waren voorbereid :

A. Honderd keramische vesten bedrukt met de Turkse vlag. Ze werden gedragen door IHH activisten, alsmede door artsen en correspondenten (als onderdeel van de voorbereidingen voor geweld).

B. Tweehonderd gasmaskers.

C. Een groot aantal katapulten.

D. Acht assen, afkomstig van brandbestrijdingsapparatuur aan boord van het schip.

E. tientallen messen, de meesten uit de keuken van het schip en uit de zes cafetaria. Ook werd een stiletto gevonden.

F. Staalkabels en metalen staven afgezaagd van de reling van het schip.

G. Houten knuppels.

H. Hamers en andere gereedschappen.

I. Bouten van metalen schroeven, uitgestrooid over het bovendek om de bewegingen van de soldaten
te bemoeilijken.

J. Verfrollers, waaruit de sponzen waren verwijderd, om te worden gebruikt als knuppels.

De identiteit van de doden

20. Acht van de negen gedode activisten werden tijdens het verhoor van de passagiers geïdentificeerd als  IHH agenten en vrijwilligers. Een van hen was een IHH fotograaf. (De negende persoon werd niet geïdentificeerd.)

Appendix

Kapitein Mehmut Tuval van de m/s Mavi Marmara legt uit wat er op zijn schip gebeurde

De verklaring van een officier aan boord van de Mavi Marmara

1. De belangrijkste punten van de verklaring van een officier van de Mavi Marmara:

A. De lading, die ingeladen was in Istanboel, bestond uit geneesmiddelen en de basis levensbehoeften (wat kon worden gezien aan de letters op de verpakking).

B. Het schip vertrok met 29 bemanningsleden en 40 IHH activisten. De leider van de groep activisten was Bülent Yildirim. Een activist genaamd Rajip was verantwoordelijk voor de logistiek. Er was ook een activist genaamd Tonj.

C. De andere passagiers kwamen in Antalya aan boord aan de hand van een lijst van de IHH en Turkse douane. Van Antalya voeren ze naar Cyprus, waar de andere schepen op hen wachtten.

D. Voordat de passagiers aan boord gingen, gaf de kapitein de bemanning opdracht om ervoor te zorgen dat er geen wapens waren of iets dat kan worden beschouwd als wapen.

E. Wanneer de IHH activisten aan boord van het schip kwamen, kregen zij walkie-talkies om hen te helpen bij de controle over het schip. Bewakers, geplaatst in de gangen, verhinderden de gewone passagiers de bovenste dekken te bereiken. De bewegingen van de bemanning waren ook beperkt en ze hadden toestemming van de IHH activisten nodig om van de ene plaats naar de andere te gaan.

F. De instructies aan de passagiers werden door de IHH activisten gegeven via het gesloten tv-circuit van het schip. Bovendien werd een soort van commandocentrum voor communicatie opgericht voor de IHH correspondenten.

G. De IHH agenten gebruikten slijpschijven om de reling van het schip door te zagen tot metalen staven. Ze hadden ook stalen stangen uit de reddingsboten gehaald. Toen hij het geluid van de slijpschijven hoorde, zond de kapitein twee officieren om uit te zoeken waar het vandaan kwam. Zij zagen dat de IHH activisten slijpschijven op het dek hadden gebracht, tegen de orders van de kapitein in, en deze gebruiken om de relingen van het schip tot metalen staven te slijpen. Ze vonden drie slijpschijven en namen deze in beslag.

H. Achteraf is het duidelijk dat het incident tevoren was georganiseerd. De officier verklaarde dat hij niet aanvoelde of begreep wat er gaande was tijdens de zeereis, omdat hij afstand hield van de passagiers.


Bronnen: Intelligence and Terrorism Information Center: IHH Preparations for a Violent Confrontation with IDF Soldiers Aboard the Turkish Ship Mavi Marmara van 7 juni 2010

3 gedachtes over “Eerste rapport over Free Gaza Vloot onthult Turks complot jegens Israël

 1. Waar het om gaat in dit alles is helaas niet zozeer de waarheid maar wat de wereld wil horen en, via ingewikkelde gehoorzenuwen-filters altijd hoort.
  “Er bestaan, gil gil, mensonterende toestanden in Gaza”.
  Mensonterend? Misschien zit hier toch iets in wanneer we bedenken dat mensen niet werkten, geen werk verrichtten om al die luxe te verkrijgen, waarvan ons foto’s worden getoond, althans niet in de gebruikelijke betekenis. Het enige werk dat werd gedaan was schreeuwen over en tegen Israel, het opvoeren van militante toneel-scenes met veel geschreew en ander lawaai. Dit nu is de beste broodwinning. Bent U moe? Aan vakantie toe? Maar U wilt toch een centje verdienen? Ageert, liefst met medewerking van heel Uw familie, vrienden en buren, tegen Israel. De gelden zullen dra toestromen.
  Zou het mogelijk kunnen zijn dat de huidige wereldcrisis mede hieraan te “danken” is?
  De complotten, de propaganda, de valse kletspraat is eenvoudige een manier een goede boterham te verdienen in de wereld die zo graag Israel vernietigd wil zien dat men zelfs bereid is de koorden van de beurs te openen. Ook wanneer de Beurs naar beneden gaat.

  Like

 2. Een invloedrijke Turkse moslimgeestelijke heeft maandag kritiek geuit op de pro-Palestijnse activisten. Volgens geestelijk leider Fethullah Gülen, die in de VS woont, hadden de activisten niet zonder toestemming van de Israëlische autoriteiten naar de Gazastrook moeten varen.
  Gülen sprak zijn afschuw uit over de beelden van de bloedige Israëlische overname van het Turkse schip. ‘Wat ik zag, was niet mooi. Het was afschuwelijk.’ Maar volgens de geestelijke, die in Turkije miljoenen volgelingen heeft, was de poging om de Gazastrook zonder Israëlische toestemming te bereiken een ‘blijk van het uitdagen van autoriteiten, en dat leidt niet tot vruchtbare zaken’

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1387264.ece

  Like

Reacties zijn gesloten.