Brusselse ‘pacifisten’ politiekers demonstreren onder de vlag van…?

Een anti-Israëlische manifestatie vond plaats op 31 mei 2010 voor het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voorgesteld door RTL TV als een louter vredelievende gebeurtenis, kunt U vaststellen via deze beelden dat deze pseudo-pacifisten duidelijk hun intenties aankondigden. U zult zien dat gemeenteraadsleden van Brussel en een volksvertegenwoordiger zich uiten zonder complexen. Politiekers van CDh, Groen! en Ecolo, PVDA+, PS en SPa, scharen zich eensgezind achter de gele vlaggen van Hezbollah en de groene vlaggen van Hamas. Opvallend te zien is ook de zwarte vlag van de radicale islam! Ook Turkse vlaggen werden opvallend talrijk meegedragen.


Klik op het beeld om de video te bekijken

6 gedachtes over “Brusselse ‘pacifisten’ politiekers demonstreren onder de vlag van…?

 1. De wereld is al gewend aan deze Orwellse NIEUWSPRAAK. Wanneer men bedoelt:”de vernietiging van Israel” dan spreekt men van “vrede”.Men heft een anti-Joodse Vredesvlag en schreeuwt bloedstollende leuzen. Allemaal voor de Vrede.
  Waar dit naar toe gaat? Dat weten we al want de geschiedenis toont het duidelijk. Een wereldoorlog en honderden miljoenen doden. De wereld is door en door gewaarschuwd maar vervalt bijna griezelig weer en weer in dezelfde fouten.

  Like

 2. Wiesje hier hou ik me aan vast en ik zeg het tegen de Allerhoogste:

  Sions heil komt
  62
  1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. 2 Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des HEREN zal bepalen; 3 gij zult een sierlijke kroon in de hand des HEREN zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God. 4 Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw land niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw land: Gehuwde. Want de HERE heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk genomen. 5 Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden.
  6 Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. 7 En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. 8 De HERE heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm: Nooit zal Ik uw koren meer aan uw vijanden tot spijze geven en nooit zullen vreemdelingen meer de most drinken, waarvoor gij gezwoegd hebt; 9 maar zij die het oogsten, zullen het eten en de HERE loven, en zij die hem inzamelen, zullen hem drinken in de voorhoven van mijn heiligdom.
  10 Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg voor het volk, baant, baant de weg, zuivert hem van stenen, heft een banier omhoog boven de volken. 11 Want de HERE doet het horen tot het einde der aarde: Zegt tot de dochter Sions: zie, uw heil komt; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. En men zal hen noemen: 12 Het heilige Volk, De Verlosten des HEREN; en gij zult genoemd worden: Begeerde, Niet verlaten Stad.

  Like

  1. Angela, wat kan een mens hierop zeggen dan “Amen”? je Wiesje de Lange

   Like

 3. Zij die tolerantie voorstaan, staan onder vlaggen die tolerantie uitsluiten en tot genocide op roepen.

  Het is weerzinwekkend, walgelijk. Dit was voor een paar jaar terug onmogelijk.

  Ja Wiesje, de wereld lijkt met open ogen, en maken dezelfde fouten, en zijn op deze manier weer medeschuldig wat er weer lijkt aan te komen.

  Ik bid voor de vrede van Jeruzalem.

  Like

 4. En, Max, wat ik altijd zo tragisch vind dat is de manier waarop de zgn besprekingen worden gevoerd. In het Spanje van de inquisitie, einde vijftiende eeuw werden Joden gedwongen disputen te houden tegen hen die Jodendom en Joden beschuldigden van al het kwaad in de wereld. Is het vandaag anders? Weer horen we de wilde kreten der beschuldigende vijanden van Israel en daartegenin Israel’s uitleg, nauwgezet, redelijk, gefundeerd.
  Thans is de wereld aan het voetballen. Misschien help dat. Even rust van de waanzin? Ach nee, ik weet wel beter.

  Like

  1. Ja Wiesje, het is nog erger:

   Direct al veroordeeld en in de hoekgetrapt.
   En dan pas bespreken en kijken wat er is gebeurd, en als de feiten bekend zijn en het blijkt net even anders te zijn geweest, weet niemand meer wat: verdwaald in het voetbal….

   Ze zeggen wel eens al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald hem wel Helaas geldt dat niet voor het nieuws van en over Israel. De wereld is niet meer geintereseerd in de waarheid…

   Nee ik denk ook niet dat we er zijn… we zullen nog meer waanzin zien.

   Hou moed, Wiesje! Dit zijn dingen waar wij als mens geen controle over hebben. Maar Hij zal het uiteindelijk doen en verlossing brengen.

   Like

Reacties zijn gesloten.