Palestijnse Autoriteit aan Israëli’s: Keer terug naar Europa!

Zoals wel meer voorkomt in het Midden-Oosten, is datgene wat de Arabieren in het Engels aan hun dhimmies, met name aan het Westerse publiek vertellen via hun journalisten en politiekers, niet noodzakelijk hetzelfde als wat zij in het Arabisch aan hun achterban vertellen. Mijn advies blijft dan ook steevast hetzelfde: wanneer u ooit u iets van het M-O conflict wenst te begrijpen, leer Arabisch! Anders dreigt u om tot in den treure toe voor de gek te worden gehouden. Een mooi staaltje van die ‘typisch Arabische’ voor-de-gek-houderij is het volgende bericht.

K L I K op het onderstaande plaatje om de video te bekijken!

2-statenoplossing werd reeds lang geleden uitgevoerd, nu nog internationale erkenning en het M-O conflict opgelost

PA to Israelis: Go Back to Europe

door Maayana Miskin

Op het ogenblik dat de ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit zich opmaken om mee aan tafel te schuiven om indirecte vredesbesprekingen met Israël aan te vatten, stuurt de nationale oproep van de Palestijnse Autoriteit via haar PA-Tv-zender een heel andere boodschap de eter in. De uitzending, die vorige week tot twee keer toe werd herhaald, riep de Israëliërs op om ‘terug te keren’ naar Europa en Ethiopië, zodat de Arabieren van de Palestijnse Autoriteit kunnen ‘terugkeren’ naar Israëlische steden zoals Akko (Acre), Haifa en Jeruzalem.

De spreker stelde dat de Israëli’s naar hun ‘oorspronkelijke thuisland’ moesten trekken, en noemde daarbij ook Oekraïne, Polen, Duitsland, Rusland en Ethiopië als mogelijke opties. Hij maakte geen melding van de vele landen in de Arabische wereld van waaruit Joden naar Israël gevlucht, zoals Syrië, Egypte of Irak. Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog werden ongeveer 850.000 Arabische Joden uitgedreven waarvan meer dan 600.000 werden opgevangen door Israël. Andermaal bevestigt de PA via haar nationale omroep, dat zij het hele grondgebied van Israël nog steeds integraal als het hunne beschouwen dat ooit terug moet heroverd worden en het volledige Joodse volk  tot en met de laatste Jood moet uitgedreven worden.

Palestijnse verteller:

“I’m from Jaffa, I’m from Haifa, I’m from Acre, I’m from Nazareth, I’m from Gimzu, I’m from Zakariya, I’m from Ein Kerem. (All are cities and towns in Israel, – Ed.) Where are you [Israelis] from? Where are you from? Of course, you’re from Ukraine; of course, you’re from Germany, from Poland, from Russia, from Ethiopia, the Falasha (a pejorative term for Ethiopian Jews, Ed.) Why have you stolen my homeland and taken my place? Please, I ask of you, return to your original homeland, so that I can return to my original homeland. This is my homeland; go back to your homeland!”

[PA TV (Fatah), uitzendingen van 4 en 7 mei 2010]

PA TV is eigendom van en wordt gecontroleerd door de Palestijnse Autoriteit. Naast het portretteren van Israëlische Joden – van wie de meesten zijn geboren in Israël – als buitenlanders, steunde de uitzending ook het zogeheten ‘recht op terugkeer’ van de Arabische vluchtelingen. De Palestijnse Autoriteit, tesamen met het overgrote deel van de Arabische wereld, eist dat Israël miljoenen Arabieren die in het buitenland zijn geboren kunnen “terugkeren” naar de Israëlische steden van waaruit hun grootouders of overgrootouders tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van 1947-1949 wegvluchtten.

De uitzending werd opgepikt en vertaald door Palestinian Media Watch, waarin wordt geconstateerd dat dit verre van de eerste keer dat de PA dit soort materiaal heeft uitgezonden waarin Israëli’s worden voorgesteld als buitenlanders die het land “gestolen” hebben [van de Arabieren]. In februari jongstleden, werden in een kinderprogramma op PA-TV aan Israëlische-Arabische kinderen verteld dat ze “deel zijn van het bezette Palestina.” [zie op deze blog: Palestijnse officiële TV-omroep leert kinderen ‘héél Israël is bezet Palestina’]

In een recent interview met verslaggever Joan Brunwasser, waarschuwde Itamar Marcus, de directeur van PMW dat de Palestijnse Autoriteit via de media en haar programma’s op de nationale omroep, meer van haar werkelijke bedoelingen lat zien dan in haar verklaringen die worden vrijgegeven aan de buitenlandse pers. “Wij zijn van mening dat indien er ooit sprake is van vrede, die moet beginnen met de kinderen,” zei Marcus. “Daarom, wat aan kinderen wordt onderwezen in scholen en wat ze leren van muziekvideo’s en mediaprograma’s voor kinderen, zijn doorgaans een betere indicator van de reële overtuigingen en doelstellingen van de leiders van het volk, en zullen ook bepalen of we al dan niet vrede zullen bereiken in de volgende generatie.”

Bron: Israel National News.com: PA to Israelis: Go Back to Europe door Maayana Miskin van 17 mei 2010; Palestinian Media Watch: PA to Israelis: Go to Europe and Ethiopia – Israel is “stolen” land door Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdijk van 11 mei 2010;