De verwoesting van Jeruzalem door de Arabieren 1948-1967 [in beeld]

1948-1967


Jeruzalem, 3000 jaar hoofdstad van het Joodse volk


19 jaar lang… Verboden voor Joden!

(Klik op de afbeelding voor een groter beeld)

Het Joodse Kwartier en de Oude stad zoals het was vooraleer het Arabische Legioen onder het bevel van de Britse officier [!] generaal John Bagot Glubb, ook bekend als Glubb Pasha, alles zou vernietigen. Dit deel van de stad – het oostelijk deel dus, dat sinds de Jordaanse illegale bezetting in de volksmond beter bekend is als het ‘Arabisch-‘ of  ‘Oost-Jeruzalem’ – bleef dit gebied van de Joodse stad 19 jaar lang Verboden voor Joden.

Koning Abdullah, de Verwoester van Jeruzalem

Bovenaan de afbeelding zie je twee ronde koepels, de belangrijkste synagogen van de stad op dat ogenblik en die vele jaren de skyline van Jeruzalem bepaalden: links de Tifferet synagoge, een ronde koepel op een rechthoekige basis en rechts de beroemde Hurvasynagoge die onlangs werd gerestaureerd en opnieuw opengesteld, zeer tegen de zin van de arabieren die meteen al dreigden om de synagoge opnieuw te dynamiteren omdat hij zich in het oostelijk deel van Jeruzalem bevindt.

Heel dit van oudsher Joodse deel van de stad dat op deze foto zichtbaar is, wil het Kwartet (VS, EU, VN en Rusland) opnieuw afnemen van Israël en wegschenken aan de Palestijnen om er ‘hun’ hoofdstad van te maken. De volgende reeks foto’s geeft een idee welke opzettelijke schade de arabieren toebrachten aan ‘Oost-Jeruzalem’ en dat verklaart meteen ook waarom de Israëliërs van nu helemaal niet geneigd zijn om Jeruzalem opnieuw in de handen te leggen van moslims en Arabieren.

Geen Amerikaan, Europeaan, Rus, Pers of Arabier en geen 1000 VN-resoluties [!] zullen de Joden van Israël en Jeruzalem ooit kunnen bewegen hun stad weer af te geven aan de moslims van de Arabische wereld. Jeruzalem is en blijft de eengemaakte en ondeelbare hoofdstad van het Joodse volk, net zoals dat de afgelopen 3000 jaren ononderbroken het geval is geweest. Hierna volgt een reeks foto’s die een ingrijpend beeld geven van wat zich heeft afgespeeld in Jeruzalem toen de Joden met geweld uit hun eigen hoofdstad werden verdreven. Voor het eerst in 3000 jaren leefde er in de Oude Stad geen enkele Jood. Voor de opmerkelijke foto collage door mezelf samengesteld: klikken op read more…


De Davidstoren, gezien door de dichte prikkeldrdaadversperringen tussen de Joodse [West-] en Arabische [Oost-] sector van Jeruzalem. Het beeld van 1948 tot 1967 zoals de Joden 19 jaar lang naar hun heiligdommen moesten kijken maar niet bezoeken noch betreden… terwijl de arabieren en moslims onder hun ogen alles verwoestten en onteerden… (foto: W. Braun, Jeruzalem)

Arabische revolte tegen VN-resolutie (Verdeelplan)


Afbeelding hierboven: de slag om Jeruzalem is begonnen! Syrische troepen nemen de stad onder vuur met duizenden mortieren en granaten


Jeruzalem, 2 december 1947. De Arabische reactie op het VN-Verdeelplan Resolutie 181 in een Joodse en een Arabische staat. Overal werd er door Arabieren geplunderd en platgebrand. Hier op de afbeelding werd het Joodse handelscentrum van Jeruzalem het doelwit. Dat was nog lang vooraleer Israël de onafhankelijkheid zal uitroepen op 14 mei 1948( foto: Jewish Agency Photographics Services)


Jeruzalem, 22 februari 1948. Zelfde taferelen als hierboven. Bomaanslag door Arabieren in de Yehudastraat van Jeruzalem (foto:Keren Hayesod, United Israel Appeal, Information Dep. Photo Archives)


Afbeelding: Bevingrad, het Britse hoofdkwartier in de Princess Marystraat in april 1948, toen het een van de grenzen was van de Britse veiligheidszone. Vanaf de eerste week dat het Verdeelplan van het Britse Mandaat Palestina bekend werd, inclusief Jeruzalem dat onder de speciale voogdij van de Verenigde Naties zou komen, werd dat plan meteen verworpen door de Arabieren. Arabische gewapende bendes vielen overal in het land Joodse burgers en huizen aan, ook midden op de dag in de straten van Jeruzalem. Ook de Britten werden door zowel Arabieren als Joden geviseerd en moesten overal hun kantoren en kazernes beschermen zoals hier op de foto te zien is (foto: Jerusalem Post Picture Collection)


Foto genomen in december 1948 vanuit de Israëlische sector (West-Jeruzalem) met zicht op de Oude Stad die vanaf dan tot juni 1967 in Arabische handen zal blijven. Tussen de Oude Stad en West-Jeruzalem ontstonden overal zogenaamde nomansland gebieden; ‘niemandsland’ zoals hier op de foto tegen de muur van de Oude Stad, huizen en gronden die compleet in puin vervielen (foto: State of Israël, Government Press Office, Photographic Department)

Verwoesting van de synagoges


Zicht op het Joodse Kwartier in de Oude Stad in 1937. Op de achtergrond goed zichtbaar zijn de twee koepels van de belangrijkste synagogen van de stad : rechts de Hurvasynagoge en links de sefardische Nissan Bak of Tiferet Yisrael synagoge. Beiden werden in 1948 geplunderd en platgebrand door het Trans-Jordaanse Legioen en door de Arabische inwoners van de stad. De Hurvasynagoge werd helemaal heropgebouwd en plechtig ingehuldigd op 15 maart 2010 (foto: Keren Hayesod, United Israel Appeal, Information Dep. Photo Archives)


Afbeeldingen hierboven en onder. De Hurvasynagoge werd in 1948 geplunderd en platgebrand door het Trans-Jordaanse Legioen en met de hulp van de Arabische bewoners van de Oude Stad. De laatste jaren werd de synagoge helemaal heropgebouwd en plechtig ingehuldigd op 15 maart 2010. Hieronder toont de 67-jarige Yishayahu Averbuch vanop het balkon van zijn huis enkele oude foto’s van de oorspronkelijke Hurvasynagoge. Op de achtergrond de prachtig gerestaureerde synagoge.Afbeeldingen hierboven en onder. De sefardische Nissan Bak of Tiferet Yisrael synagoge in het Joodse Kwartier van de Oude Stad, werd in 1948 geplunderd en platgebrand door het Trans-Jordaanse Legioen en met de hulp van de locale Arabische bevolking van de stad. In tegenstelling tot de Hurvasynagoge werd deze (tot nog toe) niet wederopgebouwd.


Afbeeldingen boven en onder. De sefardische Midden synagoge in de Oude Stad gebouwd in de 18de eeuw. De synagoge werd door de Arabieren geplunderd en verwoest in 1948 en tot 1967 door hen gebruikt als geiten- en schapenstal. De foto hierboven is getrokken op 29 juni 1967, kort na de hereniging van de stad (foto: State of Israël, Government Press Office, Photographic Department). Op de afbeelding uit de jaren 1930 hieronder kan je deze synagoge zien voor de vernietiging en daarnaast in kleur de prachtig gerestaureerde synagoge.

Verwoesting van het Joodse Kwartier in de Oude Stad

Afbeeldingen boven en onder. Dramatische gebeurtenissen in het Joodse Kwartier van de Oude Stad van Jeruzalem. De foto hierboven werd getrokken op 28 mei 1948 en de foto hieronder de volgende dag op 29 mei 1948. Joodse bewoners pakken haastig al hun spullen bij elkaar. De volgende dag (foto hieronder) wordt door de arabieren reeds alles geplunderd en in puin geslagen. Het zal daar niet bij blijven! 36 moedige Joodse strijders zullen het Joodse Kwartier blijven verdedigen tot het laatste ogenblik, waarna ze zich zullen overgeven aan de commandant van het Arabisch Legioen van Koning Abdoellah.


Afbeelding hierboven: de plundering van het Joodse Kwartier in de Oude Stad door de Arabieren, mei/juni 1948. Alles wat los en vast zit wordt meegenomen. Op de muur rechts is aan de zwart geblakerde ramen goed te merken hoe hard het heeft gebrand in de Joodse huizen (foto: “Cairo to Damascus” Lib Congress number 51 11068 door John Ray Carlson)


Afbeeldingen hierboven en onder. Jeruzalem, 25 mei 1948, het Joodse Kwartier werd door de Arabieren volledig geplunderd en tot aan de grond toe plat gebrand. 57 synagogen worden vernietigd, inclusief yeshivot [Joodse academies voor Bijbel- en Torahstudie], door het Arabische legioen. Het vuur en de vlammen zijn nog zichtbaar. Links op de foto zijn nog de rechtopstaande muren te zien van een openbaar gebouw, waarschijnlijk de Porat Yosef Yeshiva, met binnen alles in vuur en vlam en blijkbaar zonder dak.

De verwoesting van het eeuwenoude Joodse Kwartier in de Oude Stad is totaal!


Afbeeldingen boven en onder: het Joodse Kwartier in 1948 na de verwoesting door de arabieren. Negentien jaar lang mochten er geen Joden komen. Het Joodse Kwartier zal al die tijd open en gebroken zo blijven liggen, tot Israël op het einde van de Zesdaagse Oorlog de Oude Stad weer zal heroveren en annexeren bij West-Jeruzalem. Hieronder een afbeelding van de heropbouw en restauratie van het Joodse Kwartier nadat in juni 1967 generaal Moshe Dayan erin slaagde om de hoofdstad in te nemen en de stad te herenigen.

Verwoesting en ontering van begraafplaatsen

Afbeelding hierboven: De Olijfberg, de Hof van Olijven waar Jezus Christus met zijn discipelen placht te mediteren. De Arabieren hebben alles kapot geslagen. Niks is heel gebleven. Later zullen de Jordaniërs dwars doorheen de Olijfberg een asfalten autoweg aanleggen… Of het nu van Joden, christenen of orthodoxen was, alles moest eraan geloven, werd vernield, ontheiligd en onteerd… Op de Olijfberg werd temidden de Joodse grafstenen ook een benzinestation gebouwd en tegelijk een groot aantal parkingplaatsen voor auto’s.


18.000 [!] Joodse grafstenen werden van de ontheiligde Joodse begraafplaats op de Olijfberg verwijderd en gebruikt als vloerstenen, voor de aanleg van toiletten en als muurbekleding en zitbanken van een Jordaanse legerbasis op de weg naar Jericho. Bovenstaande foto dateert van juni 1967 kort na de hereniging van Jeruzalem (foto: Zev Radovan) Wanneer in juni 1967 de Joden terug op naar de begraafplaats weerkeren, treffen ze er open graven aan met de beenderen van de afgestorvenen overal verspreid. Een uitgemergelde hond loopt voorbij met in zijn muil iets wat zichtbaar op een dijbeen van een mens geleek. Een ondraaglijk gezicht…


Boven en onder. Joodse begraafplaats nabij de Olijfberg. De Oude Stad met in de achtergrond goed zichtbaar de Rotskoepel en de Al Aqsamoskee. Dit was allemaal Oost-Jeruzalem en verboden gebied voor Joden. Op de afbeelding hierboven is goed de schade te merken die door de Arabieren werd aangericht. Afbeelding hieronder toont dezelfde begraafplaats die inmiddels een complete metamorfose heeft ondergaan en gerestaureerd werd (foto: Brabosh.com op 30 november 2009)

Teddy Kollek, burgemeester van Jeruzalem 1965-1993

“De grootste bouwer van Jeruzalem sinds Koning Herodes”


Wie Jeruzalem zegt, denkt automatisch aan Teddy Kolek (1911-2007). Op deze afbeelding in Jeruzalem op 20 mei 1974 spreekt Teddy Kolek, burgemeester van Jeruzalem sinds 1966, op de herinnerings ceremonie voor de soldaten die 7 jaar voordien waren gesneuveld tijdens de slag om Jeruzalem. In 1986 zal Teddy Kolek zijn 20ste verjaardag vieren als burgermeester van Jeruzalem (foto: Central Zionist Archices)

In 1965 was Teddy Kollek Mordechai Ish-Shalom opgevolgd als burgemeester van Jeruzalem. Ooit gevraagd waarom hij zo graag burgemeester wilde worden van Jeruzalem zei hij het volgende:

“I got into this by accident[…] I was bored. When the city was united, I saw this as an historic occasion. To take care of it and show better care than anyone else ever has is a full life purpose. I think Jerusalem is the one essential element in Jewish history. A body can live without an arm or a leg, not without the heart. This is the heart and soul of it.”

[“Ik ben er bij toeval ingerold. [..] Ik verveelde mij. Toen de stad herenigd werd, zag ik dit als een historische kans. Om voor [Jeruzalem] te zorgen, beter dan ooit iemand anders voordien heeft gedaan is een levenlange uitdaging geworden. Ik ben van mening dat het enkel Jeruzalem is wat telt in de Joodse geschiedenis. Een lichaam kan leven zonder een arm of een been, maar niet zonder het hart. Dit is het hart en de ziel ervan.”]

Zal de Klaagmuur, gelegen in voormalig ‘Oost-Jeruzalem’, opnieuw onder het beheer komen van moslims en arabieren in een toekomstige Palestijnse staat ? I don’t think so…

Bronnen: The Routledge Historical Atlas of Jerusalem; 4th ed. 2008 door Martin Gilbert; Mijn Volk – Geschiedenis der Joden; Keesing 1972 door Abba Eban; Jerusalem in 3000 Years; 1995; Könemann; door Nachum Tim Gidal; Benatlas.com: LIFE in Israel in 1948 – Part 1; LIFE in Israel in 1948 – Part 2; LIFE in Israel in 1948 – Part 3; LIFE in Israel in 1949 by John Phillips;

10 gedachtes over “De verwoesting van Jeruzalem door de Arabieren 1948-1967 [in beeld]

 1. Erwin; bedankt dat u mij en mijn volk ‘mazzel tov’ wenst.
  Maar uw wetenschappelijk niveau wordt door de Britse volkstelling van 1931 weersproken!
  Of verstaat u de tekenen des tijds niet?
  Adonai tze va ot is in grote ijver voor Tsion ontbrandt.
  En daar kan geen schepsel iets tegen in brengen.
  Shalom.

  Like

 2. Geachte Brabosh;
  Op 25 April 2010, wist ik nog niet dat ik Sukkot zou kunnen vieren in Yerushalayim.
  Dat gebeurede wel; en ik zag de prachtige Hurva en mijn hart juichte, terwijl mijn mond stom bleef.
  Het kan zijn dat de Israeliers Yerushalayim nooit meer willen afgeven; maar de Eeuwige heeft , door Zijn profeten toch iets anders gezegd.
  “……de stad zal verwoest worden en de vrouwen geschonden…..”
  En dat door de legers v/d anti-Christ.

  Nacha nu ami Yisra-El.
  Moge de Massiach ben Dawid spoedig komen.

  Like

 3. Ik wil hierbij Israel feliciteren met z’n 62ste verjaardag. Ik wens het alle succes toe en wijsheid. Over bovenstaande kan ik zeggen dat het mooi is om te zien. Hoe het was door middel van foto’s een tekst. En wetend hoe het er is. Ik ben zelf in Jerusalem geweest. Het is wel jammer dat alles in het midden oosten doorspekt is met religie. Op wetenschappelijk niveau zou men kunnen aantonen dat Palestijnen wellicht overgebleven gedwongen bekeerde joden naar de islam zijn. Ik verwacht hierin als die kennis kan worden gegeven geen verandering. Er zal altijd wel wat anders zijn dat mensen kiezen om mensen in groepen te scheiden. Ik hou hoop..maar geloof niet.

  Like

 4. Blaast de bazuin op Sion, roept op mijnen heiligen berg; dat alle inwoners des lands beven, want de dag des Heren komt en is Joël 2,

  Hier zal de hele wereld die Israel nu haten en willen verdelen mee te maken krijgen,het zal een pijnlijke doorn in hun lichaam zijn.

  Like

 5. Reactie nog een keer geplaatst bij het juiste artikel, excuses.
  Kan geen kwaad, dat we zien dat al wat Israel aangedaan wordt ook aan de wereld wordt gedaan, ik zocht een uitleg daarover, kon het zo gauw niet vinden; op Youtube van Dr. J.R. Church. Hoop morgen verder te zoeken.
  Met vriendelijke groet.

  Like

 6. Ah wat beste Pieter, alles kan hersteld worden behalve de mensen natuurlijk. In november verleden jaar was ik in Jeruzalem en het is er allemaal prachtig gerestaureerd. De Israëli’s hebben kosten nog moeite gespaard om ‘Oost-Jeruzalem’ weer helemaal op te lappen en de stad schittert weer als een diamant.

  Alleen, en dat is misschien jammer voor Palestijnen en Arabieren, maar dit Jeruzalem geven de Joden nooit meer af. Noch de Oude Stad, noch het Joodse Kwartier, noch de Stad van David, noch de Scopusberg, noch de begraafplaatsen op de Olijfberg, noch de Klaagmuur, noch de heropgebouwde Hurvasyanagoge… alles wat 19 jaar lang door de Arabieren achter prikkeldraad werd verborgen en de toegang ontzegd aan het Joodse volk van Israël, dat blijft voor altijd in Joodse handen. Wie dat niet snapt kent de Israëliërs niet. Dat zijn namelijk Joden met haar op hun tanden. 😉

  Like

 7. Is het niet verbazingwekkend, dat, nadat men Israel “gelastte” te stoppen met het bouwen van huizen, tienduizenden personen door één vulcaan-uitbarsting hun huis niet meer konden bereiken?

  Like

 8. Voor het eerst in mijn leven zie ik de verwoesting van de Heilige Stad in foto.
  Het is duidelijk,dat de haat tegen ha Shem Adonai van Yisra-el,tot barbarij en disrespect leidt.
  De mogelijkheid om hen te haten, hebben zij, islam/de muslims en hun leiders,zelf veroorzaakt.
  Echter, wij die kinderen van Avraham zijn door geloof,kunnen beter.
  Wij laten de haat waar die hoort. In gehenna.
  Shalom Yisra-el.
  Shalom Yerushalayim.
  In de:
  Shalom ha Massiach ben Dawid.
  Baruch aba va shem Adonai.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.