Israëlische maatregelen om economische groei op de Westelijke Jordaanoever te bevorderen

Economische situatie op de Westelijke Jordaanoever Algemeen overzicht In 2009 vertoonde de Westelijke Jordaanoever een significant economisch herstel waarbij de economie een ongekende groei van 8% bereikte. Dit groeipercentage geeft blijk van een voortzetting van de positieve ontwikkelingen die werden ingezet in 2008. De macro-economische omstandigheden op de Westelijke Jordaanoever zijn in 2009 verbeterd, voornamelijk dankzij de maatregelen die door Israël werden genomen om de economische activiteit te ondersteunen, verbeteringen van de veiligheidssituatie op de Westelijke Jordaanoever, de voortzetting van de financiële steun door de internationale gemeenschap aan de Palestijnse Autoriteit en de toegenomen buitenlandse investeringen. Deze relatieve economische groei … Lees verder Israëlische maatregelen om economische groei op de Westelijke Jordaanoever te bevorderen