Nieuwe Raad van Bestuur Vlaams Vredesinstituut bestaat uit Israëlbashers

Op 15 maart 2010 werd de nieuwe Raad van Bestuur van het Vredesinstituut geïnstalleerd. Die Raad bestaat uit 19 stemgerechtigde leden uit uiteenlopende hoeken van het Vlaamse middenveld. De leden hebben een mandaat van vijf jaar en worden benoemd door het Vlaams Parlement. Volgens eigen zeggen gebeurt de keuze van aanstelling van de bestuursleden “Om een onafhankelijk instituut met een groot draagvlak en de nodige deskundigheid te verzekeren, wordt in het decreet een evenwichtige vertegenwoordiging bepaald.” Voor het jaar 2006 kreeg het Vredesinstituut een budget van 900.000 euro toegekend. Voor 2007 kreeg dit Vredesinstituut een lichte verhoging en werd het … Lees verder Nieuwe Raad van Bestuur Vlaams Vredesinstituut bestaat uit Israëlbashers

Hoe het Arabisch-Palestijns vluchtelingenprobleem oplossen [deel 1]

How to solve the Arab refugee problem door York Sorek Hoofdstuk 1: De uniciteit van het Palestijnse probleem Het Palestijnse vluchtelingenprobleem is uniek om twee redenen. In de eerste plaats omdat het na zes decennia nog steeds niet opgelost is, en er geen ernstige pogingen werden genomen om het op te lossen – in tegenstelling tot de talloze andere vluchtelingensituaties die opdoken en weer verdwenen. Ten tweede en dat in tegenstelling tot de meeste vluchtelingen, die onder de hoede van de United Nations High Commissioner for Refugees agency (UNHCR) zijn geplaatst, worden de Palestijnse vluchtelingenkampen gerund door de United Nations … Lees verder Hoe het Arabisch-Palestijns vluchtelingenprobleem oplossen [deel 1]