Sharia4Belgium slaat succesvol toe in Antwerpen

Radicale moslims leggen Benno Barnard het zwijgen op

Benno Barnard: “Er zaten tachtig mensen in de zaal, van wie de helft in gewaden. Ik was nog geen twee zinnen ver toen iemand riep ‘je maakt geen grappen over de islam’. Daarna begon de hele groep ‘Allah akhbar’ (Allah is groot) te roepen.”

De jongeren bestormden vervolgens het podium. De politie, al discreet aanwezig op de Stadscampus van de universiteit, riep versterking op. De organisatie zette het debat stop. Niemand werd opgepakt. Barnard is diep teleurgesteld. “Zonder de politie en mijn eigen lijfwachten lag ik nu in het ziekenhuis.”

We hebben ze zien komen, de krijgers uit het M-O

Twintig jaar verder in de toekomst kunnen we terugdenken aan die ene avond in Antwerpen, toen een kleine geplande toespraak op de Universiteit van Antwerpen – een kritische noot jegens de politieke islam – al na de eerste openingszin noodgedwongen werd afgebroken.

Wat openlijk en met veel lef werd aangekondigd door de Britse religieuze leider Choudary gebeurde ook, en precies zoals dat op hun website werd uitgelegd. De aangekondigde spreker Benno Barnard maakte dan ook geen schijn van kans tegen dit verbaal geweld. Onze cultuur van open discussie, woord en wederwoord, vrije meningsuiting, het cement van onze democratie, werd gisteravond met virtuele Arabische kromzwaarden op slechts enkele seconden afgemaakt.

Door de Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen werd een reeks lezingen geprogrammeerd en gisteren woensdag 31 maart 2010 zou Benno Barnard een lezing houden “Het islamdebat. Lang leve god, weg met Allah”. Het kleine zaaltje was volgelopen, niet met de gewone jonge moslims zoals wij ze kennen in Antwerpen. Maar kerels met lange baarden, lange gewaden, wit zwart geruite tunieken en hoofddeksels. Hier was meer aan de hand. Deze mannen kwamen niet om te luisteren of om te praten. Zij kwamen om het praten te beletten, en dat gebeurde snel en vakkundig en zeer succesvol. Het werd een van de eerste optredens van Sharia4Belgium, de islamistische blitzkrieg anno 21ste eeuw.

Na de welkomzin van Benno Barnard stonden zowat 50 Shahids (islamitische martelaren) recht en voor Barnard met zijn toespraak van start kon gaan, klonk er een muur van geluid doorheen de Antwerpse Universiteit: “Alloe Akhbar!” En dan was het afgelopen met het debat. Protesteren had helemaal geen zin. De  overmacht was totaal. De politie kwam gelukkig bijtijds tussenbeide of we hadden Benno Barnard wellicht uit de Schelde moeten opvissen met een molensteen rondom zijn nek.

Ik weet hoe je zoiets kan voorkomen, maar dan zitten we terug in de jaren twintig van de vorige eeuw toen ene Adolf Hitler in de Bürgerbrau Keller in München zijn NSDAP partij ontwikkelde en met zijn eigen ordedienst – de bruinhemden van de SA – ongewenst publiek en kritikasters letterlijk en fysiek uit het establishment sloeg. De praktijken van Sharia4Belgium van gisteren in Antwerpen leken verdacht veel op de bruinhemden van de SA: geordend, gedisciplineerd, groepsgewijze, als de ene naar links keek, volgden de hoofden van de gehele groep… als één lichaam en één ziel.

Doodstraf voor homo’s

Een kleine extremistische groep van moslims pleit voor de invoering van de Sharia-wetgeving in België. Als de groep hun zin zouden krijgen worden holebi’s zo goed als vogelvrij verklaard. Het Nieuwsblad had een interview met enkele leden van Sharia4Belgium.

Begin dit jaar verbood de Britse regering de website Sharia4UK. De Britse fanatieke moslim Anjem Choudary reageerde op het verbod met de boodschap dat hij naar België zou trekken om hier een tak van zijn organisatie op te trekken. Of er een link bestaat met de verboden Britse organisatie wil Sharia4Belgium niet ingaan. De Sharia staat bekend als een rechtspraak die bekend staat voor zijn strenge wetten en strenge straffen zoals zweepslagen, stenigingen en handen afkappen.

“De sharia is het rechtssysteem dat meer dan 1.000 jaar voor vrede en rechtvaardigheid heeft gezorgd in het Ottomaanse rijk (wereldrijk tussen de veertiende en de twintigste eeuw, nvdr.) In al die tijd zijn er zestig handen afgekapt. In het westen heerst een compleet verwrongen beeld over het islamitische recht, want er is geen voorbeeld. Afghanistan, Somalië, Saudi-Arabië en Iran zijn geen islamitische staten. Er is vandaag geen enkel land dat leeft volgens het zuivere woord van Allah.”

“Omdat er geen misdaden zullen worden gepleegd. Dat leert de geschiedenis ons. Tijdens de heerschappij van het Ottomaanse rijk zijn er nauwelijks misdaden geregistreerd. Als iemand toch de wet overtreedt, zijn de straffen streng en kordaat. Wie alcohol drinkt bijvoorbeeld, mag zich verwachten aan zweepslagen vanuit de pols. Wie fysiek te zwak is voor zweepslagen krijgt een alternatieve gevangenisstraf. Celstraffen langer dan een jaar mogen niet volgens de sharia. Wij mogen zelfs geen vogel in een kooi opsluiten. Laat staan mensen. Ook martelen is verboden.”

Ook voor homoseksueel gedrag is er geen plaats meer volgens de Sharia. ‘Wat homoseksualiteit betreft, zitten we op dezelfde lijn als katholieken en joden. Er is geen plaats voor hen en een geleerde zal hen waarschijnlijk tot de dood veroordelen.’ Sharia4Belgium wil de modale Belg de Sharia niet opdringen door geweld maar via het vreedzaam verkondigen van het woord van Allah. Het volledige artikel vind je op de site van het nieuwsblad


Ik heb met eigen ogen Dyab Abou Jahjah en zijn mannen van de AEL (Arabisch-Europese Liga) op 26 en 27 november 2002 zien marcheren doorheen de Pelikaansstraat en de binnenstad van Antwerpen en de boel in diggelen zien slaan. Maar de AEL is peanuts vergeleken met Sharia4Belgium. Dit is erger. Dit is de voorbode van veel onheil. We zullen er nog véél van horen van die mannen… de komende maanden en jaren… en jaren… en jaren…

Later meer….

Lees op deze blog: Brits moslimleider Choudary roept op tot invoering van de Sharia in België

Een gedachte over “Sharia4Belgium slaat succesvol toe in Antwerpen

 1. Vooraleer verder in te gaan op de kern van het onderwerp, wil ik erop wijzen dat de verstoorders van de toespraak van Barnard -gezien hun gebrekkig Arabisch taalgebruik en hun voorkomen- niet meer dan een zootje ongeregeld zijn dat te veel tijd om handen heeft. De waarheid gebiedt mij wel te zeggen dat de prediker uit het getoonde Youtube-filmpje op de site van Sharia4Belgium wél een extremist is die exact weet en meent wat hij zegt.

  Verder vind ik de verstoring ook een inbreuk op de democratische rechtsstaat. Maar er is intussen een veel diepere bres geslagen. Heel deze sfeer heeft een voorgeschiedenis. 9/11 en andere aanslagen waren belangrijke factoren. Maar dat zijn aanslagen die moslims nagenoeg unaniem afkeuren. Toch voelden ze zich destijds plots genoodzaakt om zich te verantwoorden voor dingen waar ze geen uitstaans mee hebben en waar ze nog minder een boodschap aan hebben.

  Sinds het hoofddoekendebat is het nooit meer goedgekomen: in de Vlaamse media zie je salvo na salvo voorbijgaan. De kijkers hebben zelfs de kans niet meer om te bekomen vooraleer er iets nieuws (doorgaans negatiefs) over moslims hun richting uit gestuurd wordt. Doordat we ook naast elkaar blijven praten, verwordt het publieke debat tot een zinloze cacofonie in plaats resultaten op te leveren waar beide kanten tevreden mee zijn (en beetje zoals bij het communautaire). Persoonlijk neem ik ook een impliciet vermoeden van onoprechtheid waar aan beide kanten. Niets wat de ene zegt, wordt serieus genomen door de andere en vice versa. De media doen er nog een schepje bovenop door het boeltje flink te polariseren en vooral (niet beperkt tot dit onderwerp) de sensatie op te zoeken.

  Een andere mediablunder was “In Godsnaam” op Eén. Niet alleen achtte de VRT daarin een bekeerlingenorganisatie (op religieus vlak zijn zij zeer kwetsbaar) met subsidies vanuit Saudi-Arabië, representatief voor alle moslims. Op de koop toe vervalste ze ook nog de interviews. Toen het “rauwe” beeldmateriaal naar aanleiding van een rechtszaak (door het inmiddels getrouwde koppel aangespannen), werd vrijgegeven, bleek dat heel wat zaken verkeerd gemonteerd waren. Er is bv. een fragment waar de aanstaande islamitische echtgenoot het als een goede eigenschap beschouwt dat hij “een toekomstige vrouw heeft die naar hem luistert”. De rest van het fragment werd de kijker onthouden. Toen het beeldmateriaal vrijgegeven werd, bleek de correcte versie dat hij “een vrouw heeft die naar hem luistert, en waar hij naar kan luisteren”.

  Ik moet de media wel bedanken voor het uitzenden van de fatwa die een invloedrijke islamtheoloog uitvaardige tegen terreuraanslagen. Maar ik wens ze evenredig bedanken met de tijd die ze daaraan besteedden in vergelijking met bovengenoemde onderwerpen: niet zo veel dus…

  Like

Reacties zijn gesloten.