Incident tussen Belgische voorzitter VN-Mensenrechtenraad en UN Watch over Israël

In de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHRC) zat het er enkele dagen geleden weer tegen. Het dispuut ging tussen UN Watch en Alex Van Meeuwen, onze permanente vertegenwoordiger voor België in die Raad. Zoals bekend mag Alex Van Meeuwen gedurende een jaar de Raad voor de Mensenrechten voorzitten en  trachten de debatten in goede banen te leiden en dat is zoals Karel De Gucht het terecht uitdrukte “een hele eer voor ons kleine landje.” De raad, zoals die is samengesteld vanaf 19 juni 2009 tot 18 juni 2010, telt 47 leden waaronder ook België en Nederland maar niet Israël (zie onderaan meer). Zoals bekend verkeren de relaties tussen België en Israël zowat op hetzelfde niveau als tussen Obama en Netanjahoe en dat betekent niet veel goeds. Toch blijven de Verenigde Staten dapper de kant van Israël kiezen als het op belangrijke onderwerpen en stemronden aankomt, wat helaas niet van België kan gezegd worden.

De heisa binnen de VN-Raad ging andermaal over het Goldstone Rapport en de onophoudelijke stroom van VN-resoluties tegen Israël. Zo werden er andermaal 5 nieuwe resoluties tegen Israël goedgekeurd en slechts 3 resoluties tegen de rest van de wereld. Als we de Verenigde Naties moeten geloven bestaat er werkelijk maar één echt slecht land op deze wereldbol, waar alle zonden en criminele feiten van de wereld zich afspelen en dat is Israël. Zoals The Jerusalem Post hierboven ook al berichtte, zijn er van de 33 censuur resoluties die sinds 2006 door de VN werden vrijgegeven er 27 enkel en alleen gericht tegen Israël. 27 op 33, toe nou! ik zou er bijna een wereldcomplot tegen de Joodse staat achter vermoeden [grijns].

Ondanks het feit dat de Verenigde Staten thans eveneens in de Mensenrechtenraad van de VN zetelen, is er in het 47-leden tellende wereldorgaan van de beloofde hervormingen nog helemaal niets in huis gekomen. De permanente gewoonte van de voorbije jaren werd gewoon verder gezet door Israël nog eens rond de oren te slaan met 5 aparte resoluties mee dan de andere resoluties die besteed werden aan de rest van de wereld. De anti-Israël resoluties, die telkens op hevige weerstand konden rekenen van de Verenigde Staten (maar nooit van België of Nederland), blijven opvallend doof en blind als het over het terrorisme van Hamas en Hezbollah gaat, en hebben een nieuwe reeks van comités en andere mechanismes opgezet die het vooringenomen Goldstone Rapport hoog op de agenda moeten houden, wiens grootste supporter in het gebied niet de Palestijnse Autoriteit is maar haar fundamentalistische rivaal Hamas, de vooruitgeschoven terreur-proxy van Iran.

UN Watch nam het woord in de Raad en stelde de eenzijdige resoluties aan de kaak. Wanneer we eenvoudig de waarheid erkennen dat het Goldstone Rapport in feite nergens op steunt en enkel terrorisme legitimeert en verheerlijkt, zoals onder meer uit het getuigenis van de Britse kolonel Kemp bleek, en zoals dit nieuwe 349 bladzijden rapport met uitstekend fotografisch materiaal bewijst, heeft de voorzitter van de Raad, de Belgische ambassadeur Alex Van Meeuwen, bij wijze van uitzondering besloten om er op te reageren. Hij noemde de opmerkingen van UN Watch “denigrerend” en oordeelde dat zij “niet kunnen aanvaard worden.” (lees verder hieronder). Tegelijkertijd is het leerzaam om te weten te komen wat aanvaardbaar is bij de VN. De Raad voor de Mensenrechten heeft deze week zonder veel bezwaren een verklaring uitgegeven van een met Libië verbonden groep waarin Israëlische artsen valselijk worden beschuldigd van een racistisch complot om Palestijnse organen te stelen.

Toespraak van UN Watch

Debat over het Goldstone Rapport van 22 maart 2010 in de 13de reguliere sessie van de Raad voor de Mensenrechten in de Verenigde Naties. Onderwerp op de Agenda, nr 7:  “Situatie van de Mensenrechten in Palestina en in de bezette Arabische gebieden.”

Interpellatie door Bethany Bayefsky-Singer voor UN Watch

Dank u, mijnheer de Voorzitter.

We herinneren eraan dat op 20 juni 2007, nadat dit agendapunt werd ingesteld, secretaris-generaal Ban Ki-Moon zijn teleurstelling uitte over het besluit van de Raad om enkel Israël te weerhouden als het enige specifieke regionale punt op de agenda, “de omvang en de reikwijdte van de beschuldigingen van schendingen van de mensenrechten in de hele wereld in aanmerking genomen.” Wij herinneren er verder aan dat dit agendapunt officieel werd tegengewerkt door de Verenigde Staten, de Europese Unie, Canada en andere democratieën.

In deze sessie, en opnieuw, werden er meer resoluties gericht tegen Israël dan tegen de rest van de wereld gecombineerd.

Elk van deze resoluties tegen Israël is eenzijdig, gepolitiseerd en oneerlijk.

Telkenmale worden Hamas en Hezbollah genegeerd.

Telkens wordt hun terrorisme genegeerd; hun aanzetten tot genocidaal antisemitisme genegeerd; hun haat tegen het westen genegeerd, jegens de mensenrechten en jegens de vrede. Telkens krijgen zij vrije doorgang van de staatssponsors Iran en Syrië.

Mijnheer de Voorzitter, deze resoluties worden door UN Watch ten gronde verworpen. Wij verzetten er ons tegen omdat zij niet bijdragen tot vrede in het Midden-Oosten. Zij maken het bereiken van de vrede veel moeilijker.

We verzetten ons tegen de oplossingen die zij voorstaan, die een eenzijdige veroordeling inhouden en geen verzoening noch het compromis zoeken.

We verzetten ons tegen de middelen die zij aanbevelen, die in tegenspraak zijn met de beginselen van samenwerking en dialoog – principes zo vaak worden ingeroepen door de groepen die deze resoluties indienen.

Deze resoluties bestrijden de geest van de rede, gematigdheid en de vrede zelf. Ze polariseren de naties, verspreiden vijandigheid en verergeren het conflict. Ze negeren de feiten, moraal en waarheid. Ze ontvlammen de emoties.

Mijnheer de Voorzitter, deze Raad werd opgericht volgens eerbare principes. Maar deze resoluties zullen, indien en wanneer deze worden aangenomen, zullen de eer van deze instelling aantasten door het vervalsen van de taal, vervalsing van begrippen als mensenrechten, het recht op zelfverdediging alsmede het internationale humanitaire recht.

Door het Goldstone Rapport te handhaven, die de taal hanteert van een terreurgroep, leggen deze resoluties de basis voor nog grotere oneerlijkheid en onrecht.

Zij zullen de terroristen legitimeren en nog verstouten die de internationale vrede en veiligheid bedreigen en hen aanmoedigen om verdere handelingen van gewapende agressie te plegen.

Meneer de voorzitter, allen die de mensenrechten verdedigen en zich verzetten tegen het terrorisme, kunnen niet anders dan NEEN stemmen.

Dank u, mijnheer de Voorzitter.

Belgische diplomaat berispt Israëlverdedigster

Alex Van Meeuwen, Belgisch interimvoorzitter van de VN- Mensenrechtenraad

Een duidelijk geschokkeerde en diep beledigde Alex Van Meeuwen, de Belgische voorzitter van UNHRC, was het hier niet mee eens en gaf een kort maar duidelijk misprijzend antwoord aan Bethany Bayefsky-Singer, de vertegenwoordigster van UN Watch, die het hier gewaagd had om het op te nemen voor de Joodse staat Israël.

Zoiets kan je tegenwoordig maar beter niet doen als er een Belgische diplomaat aanwezig is en zoals in dit geval de scepter zwaait van een wereldinstelling zoals de Verenigde Naties, die van Israël haar eerste doelwit en belangrijkste schietschijf heeft gemaakt.

“Dank u voor uw verklaring.

Ik ben zeer bedroefd door de opmerkingen die zojuist werden gemaakt door het Goldstone Rapport gelijk te stellen met het rapport van een terreurgroep.

Ondanks mijn herhaalde verzoeken om waardigheid en respect te betonen in deze raadkamer, kan ik het niet nalaten op te merken dat er denigrerende opmerkingen en verwijzingen worden gemaakt in verband met dit onderwerp.

Dit kan niet aanvaard worden.

Iedereen heeft het recht om zijn of haar opvattingen over het rapport of de activiteit van de fact-finding missie te uiten, maar dit moet binnen het geaccepteerde kader blijven.

Tolerantie en respect dienen de sleutelwoorden te zijn van de werkzaamheden van de Raad.”

En zo wordt elke kritiek op de eenzijdige liquidatiemissie van de Verenigde Naties ten aanzien van Israël al jarenlang vakkundig onder de mat geveegd. De rol van België, in deze tijdelijke gedaante als voorzitter van de Mensenrechtenraad, beperkt zich hier duidelijk tot een zoveelste figurantenrol. Diegenen die achter de coulissen aan de touwtjes trekken van deze maskerade, de Organisatie van de Islamitische Conferentie en de leden van de Liga van Arabische Staten, blijven wijselijk op de achtergrond.

De samenstelling van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHRC) wijzigt zich regelmatig. De voorzitter van die raad is op dit ogenblik de Belg Alex Van Meeuwen en als vice-voorzitter en rapporteur: Hisham Badr (Egypte), bijgestaan door de vice-presidenten Dian Triansyah Djani (Indonesië), Carlos Portales (Chili) en Andrej Logar (Slovenië). De volgende 47 leden (waaronder ook België en Nederland maar niet Israël) maken deel uit van die raad vanaf 19 juni 2009 tot 18 juni 2010: Angola, Argentinië, Bahrein, Bangladesh, België, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Burkina Faso, Kameroen, Chili, China, Cuba, Djibouti, Egypte, Frankrijk, Gabon, Ghana, Hongarije, Indië, Indonesië, Italië, Japan, Jordanië, Kirgistan, Madagaskar, Mauritius, Mexico, Nederland, Nicaragua, Nigeria, Noorwegen, Pakistan, Filipijnen, Qatar, Republiek van Korea, Russische Federatie, Saoedi-Arabië, Senegal, Slovakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, Uruguay en tot slot Zambia. [bron]

De Liga van Arabische Staten (Arabische Liga) telt op dit ogenblik 22 leden en 4 waarnemende leden: Egypte, Irak, Jordanië, Libanon, Saoedi-Arabië, Syrië, Jemen, Soedan, Libië, Marokko, Tunesië, Koeweit, Bahrein, Algerije, Qatar, Oman, Verenigde Arabische Emiraten, Mauritanië, Somalië, Palestijnse Gebieden, Djibouti, Comoren en als waarnemers: Venezuela, Brazilië, Indië en Eritrea.

De Organisatie van de Islamitische Conferentie telt 56 leden en 5 waarnemers: Azerbeidjan, Jordanië, Afghanistan, Albanië, Verenigde Arabische Emiraten, Indonesië, Oezbekistan, Oeganda, Iran, Pakistan, Bahrein, Brunei Dar-es-Salaam, Bangladesh, Benin, Burkina-Faso, Tadjikistan, Turkije, Turkmenistan, Tsjaad, Togo, Tunesië, Algerije, Djibouti, Saoedi-Arabië, Senegal, Soedan, Syrië, Suriname, Sierra Leone, Somalië, Irak, Oman, Gabon, Gabia, Guyana, Guinea, Guine-Bissau, Palestijnse staat, Comoren, Kirgistan, Qatar, Kazakstan, Kameroen, Ivoorkust, Koeweit, Libanon, Libië, Maldiven, Mali, Maleisië, Egypte, Marokko, Mauritanië, Mozambique, Niger, Nigeria, Jemen. Waarnemers: Bosnië en Herzegovina, Centraal Afrikaanse Republiek, Thailand, Russische Federatie en Turks Cyprus.


Bronnen: UN Watch: World Body Slams UN Watch: Criticism of Goldstone Report ‘Cannot Be Accepted’ van 27 maart 2010; Website van de Belgische vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in Geneve, ambassadeur Alex Van Meeuwen; Permanent Mission of Israel at the United Nations; The Jerusalem Post: Pillay rebukes Israel, Palestinians door Tovah Lazaroff van 21 maart 2010;