VS weer boos op Israël: Jeruzalem bouwt 20 nieuwe woningen in wijk Sheikh Jarrah

Het Shepherd Hotel, eigendom van de Groot-Moefti Haj Amin Al-Hoesseini

Het Shepherd Hotel in het oostelijke deel van Jeruzalem waar 20 nieuwe huizen worden gebouwd. Dit hotel was vroeger eigendom van de Groot-Moefti Haj Amin Al-Hoesseini een grote fan van Adolf Hitler. Al-Hoesseini wilde de genocide op de Joden tijdens WOII verder exporteren naar het Midden-Oosten en het Britse Mandaat Palestina, liefst met de hulp van de Führer en de door Hoesseini zelf opgerichte moslimsdivisie de beruchte Waffen SS-Handschaar Divisie

Afgelopen donderdag 18 maart leverde het gemeentebestuur van Jeruzalem een bouwvergunning af voor de bouw van 20 nieuwe woningen in de wijk Sheikh Jarrah. Een wijk in Jeruzalem waar veel Arabieren wonen en die gelegen is in dat deel van de stad dat tussen 1948 en 1967 Oost-Jeruzalem werd genoemd. De wijk situeert zich tussen de Oude Stad en de Scopusberg die de Amerikaanse president Barack Obama en zijn Arabische en westerse bondgenoten allemaal wil wegschenken aan de Palestijnen om er de hoofdstad van de toekomstige Islamitische Republiek Palestina van te maken. Niet iedereen wordt daar erg vrolijk om. Zoals bekend beschouwt de regering van Benjamin Netanjahoe Jeruzalem als de herenigde ondeelbare hoofdstad van Israël. De overdracht van het voormalige Oost-Jeruzalem aan de Palestijnen is voor Israël dan ook compleet onbespreekbaar

Washington 25 maart 2010: 't gaat niet goed tussen Israël en Obama

De nieuwbouw komt op de terreinen van het vroegere Shepherd hotel dat zal afgebroken worden. Een en ander zorgt nogal voor controverse in binnen- en buitenland. De Israëlisch-Arabische vredesbeweging Peace Now heeft al flink geprotesteerd tegen de bouwplannen. Woordvoerder Hagit Ofran zei dat “het plan reeds goedgekeurd was in juli verleden jaar en deel uitmaakt van een groter bouwplan, waarin ook winkel- en hotelgebieden zijn opgenomen en honderd huizen voor Arabieren. Die goedkeuring [in juli] door het comité was definitief en geen voorlopige overeenkomst en in feite was de goedkeuring [vorige week] van geen belang meer.” Het gemeentebestuur bevestigde dit en voegde eraan toe dat de eigenaars aan alle verplichtingen hadden voldaan en aan de slag kunnen.

Uiteraard blijven de Verenigde Staten hevig protesteren tegen elke Israëlische bouwactiviteit in Jeruzalem. Dat was zo ook in juli verleden jaar al het geval. Toen kreeg Michael Oren, Israëls nieuwe ambassadeur in de VS, in een onderhoud met de afgevaardigde van het Amerikaanse Staatsdepartement te horen, dat Israël onmiddellijk moest ophouden met het bouwen van Joodse huizen in de wijk van Sheikh Jarrah. De grond waarop de huizen worden opgetrokken is al meer dan 20 jaar het eigendom van de Joodse activist Dr. Irving Moskowitz, die volgens Cidi.nl banden zou onderhouden met de radicale splintergroepering Ateret Cohanim en die Joodse families naar het gebied wil halen. “Moskowitz en zijn medestanders verwijzen naar een Joodse enclave in de Arabische wijk, die dateert uit de 19e eeuw en een groepje Joden toen een stuk grond kochten en bebouwden nabij de oude graftombe van Shimon Ha Tzaddik (Simon de Wijze),” aldus Cidi.nl.

husseiniDe Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman had toen uit protest tegen deze eenzijdige inmenging van een vreemde mogendheid (de VS) in de soevereine staat Israël, bevolen om in elke Israëlische ambassade en consulaat een foto op te hangen van de vorige eigenaar van het vervallen Shepherd Hotel, dat thans moet plaats maken voor een nieuwe Joodse wijk. Tja, en wie was dan die vroegere eigenaar van het Shepherd Hotel en de gronden erom heen? Niemand minder dan de familie van de islamitische Groot-Moefti van Jeruzalem, Haj Amin al-Hoesseini. Op die bewuste foto die Lieberman wil ophangen: Adolf Hitler ontvangt Al-Hoesseini in november 1941 in de Rijkskanselarij te Berlijn (afbeelding rechts).

De Obama regering en zijn Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton eisen de bevriezing van de bouw en/of de uitbreiding van de [nieuwe] Israëlische dorpen en gemeenten op de Westelijke Jordaanoever (Samaria en Judea) èn in Oost-Jeruzalem als onderpand voor een vredesregeling met de Palestijnen. De kwestie zaait flink verdeeldheid en da ook onder Joden en Israëli’s in binnen- en buitenland. Ook Ronny Naftaniel van het Nederlandse Cidi.nl ergert zich blauw aan dit besluit van het gemeentebestuur van Jeruzalem en noemt dit een regelrechte provocatie zo vlak voor de nieuwe ontmoeting tussen Netanjahoe en Obama van gisteren 25 maart in Washington. Een nieuwe crisis tussen Israël en de VS lijkt in de maak.

Ratna Pelle over de kritiek van Cidi.nl: “Dit klinkt als een mooi en afgewogen commentaar, maar sommige wijken die nu Arabisch zijn waren tot 1948 gedeeltelijk of zelfs grotendeels Joods. Ik vind het wrang als Israël daar nu niet meer zou mogen bouwen. Ikzelf zie vooral een verschil tussen wijken die dicht bij de groene lijn liggen (en vooral die waar voor 1948 al Joden woonden) en Arabische wijken die verder van het centrum liggen waarmee Joden verder nooit enige binding hebben gehad. Maar beide kanten moeten pijnlijke compromissen sluiten, en Naftaniel is een van de mensen die altijd een compromis heeft bepleit en ook kritiek op Israël niet schuwt. Dat hij desondanks door velen wordt gezien als extreme-Israël supporter en soms zelfs de duivel in eigen persoon zegt veel over hoe diep het Nederlandse debat over Israël-Palestina is gezonken.”

Joe Biden op visite bij Mahmoud Abbas in Ramallah op 10 maart 2010

Eerder werden de Israëlisch-Amerikaanse betrekkingen verstoord toen het gemeentebestuur van Jeruzalem de bouw aankondigde van 1600 nieuwe woningen in de wijk Ramat Shlomo, net toen de Amerikaanse vice-president Joe Biden op bezoek was in Israël. Hierdoor liepen de pogingen van de VS om de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen weer op te starten, flink in het honderd.

Bronnen: The Jerusalem Post: Jewish homes approved in e. J’lem door Yaakov Lappin van 24 maart 2010; Cidi.nl: Stad Jeruzalem keurt bouw in Sheikh Jarra goed, (weer) vlak voor VS-gesprek van 24 maart 2010; CIDI-commentaar: Bouwen in Jeruzalem door Ronny Nataniel van 22 maart 2010; op Brabosh.com: Waarom wil Obama het Shepherd Hotel in Oost-Jeruzalem uit Joodse handen houden? van 29 juli 2009; Palestijnen werden in de jaren ‘30 bewapend door de nazi’s van 5 september 2009; De Grootmoefti en Hitler, woensdag 9 december 2009 op Arte-TV van 5 december 2009; Barack Obama wil de Apartheid invoeren in Jeruzalem van 16 augustus 2009