Humanisten over moslimfundamentalisme: Allah zien en sterven

Allah zien en sterven

door Josette Pandelaers

Wij, kinderen van de Verlichting en van Franse Revolutie, exponenten van een seculier, rationeel tijdperk, kunnen wel verklaringen zoeken en vinden voor de heropstanding van religies, maar het valt ons moeilijk er begrip voor op te brengen. We zien dit vernieuwde fundamentalisme als iets onrechtmatigs, als een opstand tegen ons wetenschappelijke rationalisme. We ervaren het als een deficit van onze moderne samenlevingen. We botsen veel, vaak en radicaal met de fundamentalistische denkwijze.

Ayatollah Khomeini

Het mythische rijk van de religies behoort, ons inziens, al lang tot het duistere verleden. De mens als maat van alle dingen is sinds de Griekse Oudheid ons (af en toe vergeten) leitmotiv. Een bovennatuurlijke god kan ons al lang niet meer deren. Revoluties horen trouwens strict secularistisch te zijn. Of, zoals Hannah Arendt in haar beroemde studie ‘On Revolution‘ (1963) verklaarde: “Uiteindelijk zou kunnen blijken dat wat wij revolutie noemen, juist de overgangsfase is die leidt tot de geboorte van een nieuw seculier rijk”.

De idee van een volksopstand die niet leidt tot de instelling van een democratisch bewind, maar tot de oprichting van een theocratische dictatuur, staat ook haaks op onze idee van wat politieke vooruitgang hoort te zijn. Het ideologische dogmatisme van het fundamentalisme staat ook mijlenver van onze ‘trial and error’ methode en van ons pragmatisch, wetenschappelijk, experimenteel denksysteem.

Ook het recht op vrije mening wordt in de kiem gesmoord. De fatwa tegen Salman Rushdie draagt moslims overal ter wereld op Salman Rushdie en zijn uitgevers te doden, waar zij ook te vinden zijn. Het is een totalitaire visie waar wij bevreesd voor zijn. Eerst boeken verbranden, dan mensen. Het klinkt nog te vers in de oren. De eenheid die vanuit het religieuze concept wordt opgedrongen, kan, ons westerlingen, niet bekoren, want die uniformiteit vloekt met onze zin voor individualisme en onze behoefte aan eigenheid.

Wij zijn ontzet te horen dat Khomeini ouders aanraadde hun kinderen, die het regime vijandig gezind waren, te verstoten. Het is voor ons een toppunt van cynisme dat de bevolkingsexplosie in Iran werd opgelost, door twaalfjarigen in het leger in te lijven zonder toestemming van hun ouders. Zij zouden de beschermelingen van de imam worden en verzekerd zijn van een plaats in het paradijs. Tijdens de Iraans-Iraakse oorlog werden ook kinderen de vuurlinie ingestuurd om de mijnen te doen ontploffen of als kamikazes de tanks aan te vallen. Het is voor de moslim de hoogste vorm van ascese, hij overstijgt het eigen “ik” en komt tot een eenheid met god.

“Sterven betekent niet het niets”, legt Khomeini uit, “‘sterven is het leven””. Martelaarschap is een cruciaal onderdeel geworden van verzet tegen het rationalisme van het Westen. Sindsdien is dit uitgedragen en verspreid over de rest van de moslimwereld. Wij ervaren dit terecht als een onverdraaglijke schending van menselijke waarden en mensenrechten, als puur godsdienstig fascisme.

Wat ons misschien meer nog beangstigt, is de polarisering die er het gevolg kan van zijn. Net zoals de V.S. het slachtoffer geworden is van zijn “‘Manifest Destiny” kan de moslimwereld slachtoffer worden van zijn “Neglected Duty“, (De Verwaarloosde Plicht). Dit essay werd in 1981, na de moord op Sadat, uitgegeven. Deze verhandeling ging lang in het geheim rond en verschafte een unieke gelegenheid om te achterhalen waar militante moslims over praten, wat zij moeten doen. Ik citeer: “Moslims hebben een dwingende taak. God heeft de profeet Mohammed opgedragen een waarlijk islamitische staat op te richten”, einde citaat uit 623. Slechts dertien jaar na de eerste openbaringen heeft god zijn geduld al verloren met moslims die zich niet aan die opdracht hadden gehouden. “Is het niet de hoogste tijd voor moslims om te handelen?” vraagt god verbolgen. Hoeveel ongeduldiger moest hij dan niet zijn na 14 eeuwen?

Moslims moeten niet zijn als de vorige generaties, die menen dat zij op vreedzame, geweldloze wijze een islamitische staat kunnen vestigen. De enige wijze is de jihad, een heilige oorlog. De jihad is de “Verwaarloosde Plicht” uit de titel. De weg van het zwaard is de enige weg om een rechtvaardige samenleving te vestigen. Citaten uit de Koran en een hadith van latere datum wordt ingeroepen: jullie zijn voorbestemd om te vechten, ook al zou het jullie tegenstaan.

Het zijn de “Zwaardverzen”, van een later tijdstip en vernietigen daarom de vorige verzen waarin de koran zich lijkt af te keren van geweld. Misschien evolueren wij, zoals in de kroniek van een aangekondigde dood, naar een lijnrechte opstelling van onverenigbare en onverzoenlijke tegenstellingen. Misschien wordt op die manier de doemgedachte en zijn “clash der civilisations” van Huntington waarheid. We hebben slechts onze eigen ratio als tegengif. De religie zal niet verdwijnen, in sommige kringen zal het militanter worden.

Nee, niet in Gaza, maar in Borgerhout, deelgemeente van Antwerpen
Nee, niet in Gaza of in Marokko, maar wel op het Laar in Borgerhout, deelgemeente van Antwerpen. De Vlaamse volksaard moet wijken voor een heropleving van de islam

In de marge…

In 1997 schreef Ali Lazrak het volgende in het Parool: (Ali Lazrak is sinds 1983 programmaleider van het Marokkaanse nieuws- en actualiteitenprogramma van de NPS op Radio 5):

“Waar het om gaat, is dat de migranten hier kwamen met het idee ooit weer te keren. En dat idee hebben ze nooit echt los gelaten. Daarom is niemand gelukkig. De enigen die zich goed voelen zijn de mensen die de keuze hebben gemaakt om hier te blijven en geen boompje of steentje in Marokko hebben. Hafid Bouazza in Paravion: Geen hart kan kloppen in twee oorden tegelijk.”

“Maar wat horen mensen in de moskee? Ik heb hier een boek met gebundelde preken die een imam jarenlang in Nederland heeft gehouden. Integratie is verboden. Joden, communisten, socialisten, christenen, homoseksuelen en nog veel meer, gaan allemaal naar de hel. En in de hemel mag je de hele dag meisjes ontmaagden, duurt je erectie honderd jaar en klaarkomen zes maanden. Als je vraagt: hoe worden migranten gek? Dan zeg ik: Door te luisteren naar dit soort mensen.”

Elke Martelaar wachten 72 Maagden met mooie grote donkere ogen in het Islamitische Paradijs. Maar wel eerst veel Joden en Israëli's doden
Elke Martelaar wordt in het Islamitische Paradijs opgewacht door 72 Maagden met mooie grote donkere ogen. Maar wel eerst heel veel Joden en Israëli’s doden, anders lukt het niet.

Bron: VAT Vrijzinnig Antwerps Tijdschrift 7de jaargang nr 4 maart 2010: Allah zien en sterven door Josette Pandelaers. Josette Pandelaers (°1944) behaalde in 1966 het diploma van licentiaat Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Gent. Tot juni 2004 was ze Lector Geschiedenis aan de lerarenopleiding van de Autonome Hogeschool te Antwerpen.