Nieuwsbronnen uit Israël niet altijd even koosjer: Haaretz

Op welke bronnen kan het publiek in landen buiten Israël rekenen bij het verkrijgen van correcte informatie? Velen richten zich tot bronnen in Israël. Er zijn rapporten van de vele organisaties die zich bezig houden met het Arabische Israëlische conflict, maar de meeste mensen raadplegen nieuwssites in Israël.

Engelstalige Israëlische nieuwssites mogen zich verheugen in een ongekende belangstelling vanuit het buitenland. De website van The Jerusalem Post heeft een bezoekers-aantal van 1,5 miljoen per maand. Ha’aretz is een goed tweede met 750.000 bezoekers (ter vergelijking De Volkskrant in Nederland een land met 2,5 keer zoveel inwoners als Israël trekt 200.000 bezoekers per maand.)

Israëlische journalisten worden dan ook vaak geciteerd in het buitenland. Een van hen is de journaliste Amira Hass die schrijft voor de progressieve Israëlische krant Ha’aretz, zij wordt vooral buiten Israël gezien als een goede informatiebron. De vraag is of dat ook zo is… Missing Peace onderzocht een van de meest recente artikelen van Hass waarin de situatie op de West Bank omschreven wordt.

Manipulaties in de Israëlische pers: Amira Hass van Ha’aretz

Amira Hass

Amira Hass (°Jeruzalem, 1956) is als journaliste omstreden en werd in 2001 veroordeeld wegens liegen met vooropgezette kwade bedoelingen. Twee rapporten van de Amerikaanse monitororganisatie Camera maken duidelijk dat er problemen zijn met de betrouwbaarheid van Hass. (Zie Camera rapport 2001 en Camera rapport 2009 over reportages van Amira Hass’ over het incident met de Samouni familie in Gaza tijdens de oorlog.)

Voorbeeld uit het Camera rapport van 2001:

“Hass reported that Palestinian eyewitnesses saw Hebron’s Jewish community celebrating the shooting of a Palestinian by Israeli border police. She described the Jewish residents spitting on, stomping and kicking the Palestinian’s dead body and then shouting with joy and passing out candies. However, the event described in detail by Hass was entirely bogus and had never taken place, a reality confirmed by televised accounts of the incident. A Jerusalem court judge found Hass guilty of lying with the malicious intent of damaging the Hebron community’s reputation and fined her more than $60,000.”

Saeb Erekat en Amira Hass

Missing Peace onderzocht een van de meest recente artikelen van Hass waarin de situatie op de West Bank omschreven wordt. Wij kwamen tot de conclusie dat ook nu Hass onbetrouwbaar bleek als bron van informatie. De bron van het nieuwste artikel van Amira Hass is de Palestinian Monitor Group, een PLO orgaan dat valt onder het Negotiations Department van Saeb Erekat. Erekat wordt altijd aangeduid als “chiefnegotiator” van de PA. Hij staat bekend om zijn neiging tot extreme propaganda.  Zo maakte hij na de aanval op Jenin tijdens operatie Defensive Shield als eerste bekend dat er een “volkerenmoord” door de IDF was begaan waarbij minstens 500 Palestijnse burgers waren gedood. Later moest hij toegeven dat het een leugen was.

Erekat, 'gematigd' Palestijns toponderhandelaar voor de vrede
Saeb Erekat, 'gematigd' Palestijns toponderhandelaar voor de vrede: '100 procent is niet genoeg, wij willen meer, veel meer'

Onlangs deed hij het zelfde met het Israëlische plan om de Ma’arat HaMachpela in Hebron toe te voegen aan een lijst van Joodse historische plaatsen waardoor het complex in aanmerking komt voor monumenten bescherming. Hij zei daar het volgende over: “The unilateral decision to make Palestinian sites in Hebron and Bethlehem part of Israel shows there is no genuine partner for peace, but an occupying power intent on consolidating Palestinian lands.”

De Palestijnse “sites” waar Saeb Erekat over spreekt zijn het graf van Rachel (algemeen door Joden beschouwd als de aartsmoeder van het Joodse volk). Het graf ligt buiten Bethlehem op de grens van Jeruzalem. Verder doelde hij op de Ma’arat Hamachpela/Ibrahim moskee in Hebron. Dit complex huisvest de graven van de aartsvaders en –moeders van het Joodse volk, Abraham, Sarah, Yitzchak, Rebecca, Jacob en Leah.

Het complex ligt in de H2 zone in Hebron. Dit gebied is krachtens het Hebron akkoord uit 1997 Israëlisch grondgebied. Moslims hebben echter toegang tot de Ma’arat HaMachpela. De incidenten in het Hass artikel worden gepresenteerd als eenzijdige agressie door het Israëlische leger. Wat ontbreekt is de context waarin bv. arrestaties werden gepleegd. Iedere dag worden er bijvoorbeeld bij controle posten nog Palestijnen aangehouden in het bezit van wapens.

Ook schietincidenten worden door Hass gepresenteerd op een wijze waarop het lijkt dat Israëlische soldaten zonder reden het vuur openen op onschuldige Palestijnen. De werkelijkheid is dat er vaak teruggeschoten wordt. Het meest recente voorbeeld daarvan vond plaats op de weg van Jeruzalem naar Modi’in (443) toen een IDF patrouille onder vuur werd genomen door Palestijnen, vanuit een rijdende auto. In dezelfde week werd een bewaker in Silwan neergeschoten en een IDF soldaat op de West Bank doodgestoken.

Het PMG rapport beweert dat er geen geweld door Palestijnen werd gepleegd op woensdag 24 februari 2010. De Israëlische eerste hulp organisatie Hatsalah houdt echter dagelijks ook incidenten op de West Bank bij. Dit gebeurt op basis van SMS meldingen, Hatsalah kwam tot een volstrekt ander beeld. Volgens het Hatsalah rapport werden er minimaal 11 gewelddaden door Palestijnen geregistreerd die dag. (zie bijlage 1)

Hass heeft het over 225 verwoeste illegale huizen op de West Bank, OCHA een VN orgaan komt echter niet verder dan 180 waarvan 109 in juni en 0 in de laatste vier maanden van 2009. Hass beweert feitelijk dat stenengooi incidenten een inventie zijn van het Israëlische rechtssysteem. De Hatsalah rapporten staan echter dagelijks vol met deze incidenten. Op deze bewuste woensdag werden 6 incidenten gemeld.

zwembad01
Het pretpark Mukhmas Funland in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever

Waterproblemen gezien door de ogen van Hass

De waterputten bij Jenin waar Hass over rapporteert – een melding die door OCHA wordt bevestigd – werden niet zonder reden dichtgemaakt. Deze putten vallen onder Area B onder het Oslo akkoord. In dat akkoord werd het recht op water geregeld en deze afspraken worden tot op de dag vandaag als bindend beschouwd. Het graven van putten zonder toestemming in Area C en B is volgens die afspraken verboden, en is te vergelijken met de illegale bouw. Een gezamenlijk Israëlisch Palestijns watercomité (JWC) opereert sinds de ondertekening van het Oslo akkoord zonder onderbreking. Dit comité heeft onder andere in het Jenin gebied 8 drinkwater en 5 agrarische waterputten goedgekeurd.

Wegblokkade in het Salfit gebied nabij Ariel

In Israël is watertekort een ernstig probleem, grootscheepse campagnes zijn het laatste jaar gehouden om het waterverbruik terug te dringen. In de PA echter is het waterverbruik alleen maar gestegen ondanks de droogte. Ook weigert de PA met Israël samen te werken op het gebied van waterzuivering en waterontzilting. Een Israëlisch voorstel om in de buurt van Hadera aan de kust een ontziltingsfabriek voor de Palestijnen te bouwen werd afgewezen. Gegevens van de Israëlische Water Autoriteit laten overigens zien dat de Palestijnen de laatste jaren meer water kregen dan volgens de akkoorden geleverd zou hebben moeten.

Hass’ lijst van wegafsluitingen en andere belemmeringen van de bewegingsvrijheid komt niet overeen met wat Palestijnen zelf melden. In Bethlehem waren die dag geen 4 wegafsluitingen maar 0.

De rit van van Bethlehem naar Hebron nam die dag volgens een Palestijnse arbeider iets meer dan twintig minuten in beslag (afstand ca 25 kilometer). Om Hebron in te komen hoefde deze Palestijn die vlak naast de H-2 zone woont geen enkele controlepost te passeren.

Het aantal van 38 acties door de IDF in Palestijnse dorpen en steden zou op een dag bijna de helft zijn van wat OCHA rapporteerde over de hele week vanaf 24 februari. Hamas op haar Izzidin Al Qassam website rapporteerde een aantal van 18 Israëlische acties in de hele week van 24-2 t/m 3-3 2010.

Amira Hass rapporteert maar liefst 40 arrestaties op de West Bank door de IDF. De Palestijnse krant Palestine Telegraph komt niet verder dan 11 op 24 februari. Hamas rapporteerde 50 arrestaties over de hele week. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat ook nu Amira Hass niet gebruikt kan worden als betrouwbare bron van informatie.