Anti-Israëlmedium Indymedia.be legt er het bijltje bij neer

Afscheid van indymedia.be, bloklettert de links-extremistische nieuwssite Indymedia.be op haar website. Indymedia.be houdt er per 26 februari 2010 mee op: “Nog enkele weken en dan valt het doek voor Indymedia.be. De onafhankelijke nieuwssite haalt net zijn tiende verjaardag niet.” Mijn idee: het is de schuld van de Joden en de Zionisten. Zie maar deze blog brabosh.com, dat kan niet anders dan het werk zijn van de Joodse Lobby van België, of wat dacht u? 😀

Van bij het begin (in 2000) riep Indymedia controversie op omtrent haar eenzijdige benadering van het nieuws. “De nood aan goede en onafhankelijke journalistiek is nooit groter geweest,” staat er op hun website te lezen. In hun berichtgeving over het Midden-Oosten conflict en meer bepaald omtrent Israël, dat onafgebroken het mikpunt was van Indymedia, was onafhankelijkheid van pers recht tegengesteld aan hun objectiviteit. De vrije tribunes aan medewerkers van de AEL, Karim Hassoun, Abu JahJah enz… spreken voor zich en vormden een bewuste keuze van de redactieraad van Indymedia.be (screenshot, afbeelding hieronder).

Terloops opgemerkt: bij herhaling heb ik getracht artikels – bij wijze van weerwoord – te plaatsen op Indymedia.be. Tevergeefs, ‘internetjournalist’ en moderator van Indymedia.be Christophe Callewaert, stond 24/24 uren standby met zijn vinger op de censuurknop: “De objectiviteit van Indymedia.be moet kost wat kost gehandhaafd blijven!” krijste onze censuurkampioen van dienst het uit. Er was echt geen doorkomen aan. Dus dacht ik bij mezelf: “Don’t hate the [Indy]media, be the media,” en werd aldus op 1 februari 2009 uit Verzet.org een nieuwe spruit geboren: Brabosh.com. 😉

Het belangrijkste probleem bij Indymedia is geld. Tevergeefs trachten zij al geruime tijd 25.000 euro bij elkaar te krijgen en hebben na een jaar amper de helft [12.590 €] bij mekaar gesprokkeld [opm.: met 12.590 euro in mijn pocket, zet ik op mijn eentje het internet op z’n kop!]. Haar redacteuren willen wel graag Israëlbashen, maar dan wel liefst tegen betaling. Ik heb hen – bij wijze van steun voor hun project – voorgesteld om GRATIS artikelen voor Indymedia.be uit te schrijven, maar dat werd spontaan en bliksemsnel geweigerd.

De redactie van Indymedia.be begint op 1 maart a.s. aan een nieuw project. Karim Hassoun kondigde het hierboven al aan: “Er staat een nieuwe generatie klaar.” Voorlopige werknaam: Ons Nieuws. Lijkt verdacht veel op de krantennaam Het Algemeen Nieuws, de collaborerende oorlogsnaam van De Standaard tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar dat kan toeval zijn. Indymedia.be is nog op zoek naar een nieuwe naam. Mijn persoonlijke suggesties (ik hou van duidelijkheid): http://www.Hamas-Belgium.be of http://www.Hezbollah-Belgium.be klinken erg goed want iedereen snapt onmiddellijk waar het deze organisatie om te doen is: de vernietiging van Israël.

Hierna volgt een onthullend artikel van de hand van Eric Krebbers van de bekende Nederlandse nieuwssite Fabel van de Illegaal, over de stijl en de inhoud die het Nederlandse broertje Indymedia.nl hanteert en in het bijzonder het enthousiasme in woord en geschrift dat haar artikels genereert bij haar aanhang. Gaat u er even rustig bij zitten, het loont beslist de moeite!

Antisemitisme op Indymedia-website

“De joden horen op de bodem van de Rode Zee thuis.” Op de website van Indymedia.nl kan iedereen zijn ei kwijt, ook antisemieten. De internet-activisten van het “independent media-project” hebben kennelijk minder problemen met antisemitisme dan met “censuur”.

Om niet afhankelijk te zijn van de commerciële media, heeft men vanuit radicaal-linkse hoek altijd weer eigen projecten opgezet, zoals kranten, tijdschriften, radio- en tv-zenders, en tegenwoordig ook websites. Linkse media zijn er om voor links belangrijke informatie door te geven. En ze dienen meestal ook als platform voor het ontwikkelen van linkse analyses en voor discussies over verzet. Welke discussies en analyses precies aan de orde komen bepaalt meestal de redactie, of soms de organisatie waaraan het medium verbonden is. In het geval van de Fabel-krant tegen racisme worden de lijnen gezamenlijk uitgezet door de hele groep, aan de hand van de politieke praktijk van De Fabel en de daarover gevoerde discussies. Hoofdlijnen voor De Fabel zijn op dit moment de groeiende repressie tegen illegalen, de opkomst van extreem-rechts, nationalisme, antisemitisme en fundamentalisme, en het verzet tegen al deze ontwikkelingen. Verder werkt De Fabel via de krant aan een werkbaar links en anti-patriarchaal analysekader rond bevolkingspolitiek. De redactie schrijft de artikelen zelf, of benadert anderen voor een stuk. Voor artikelen die geen bijdrage leveren aan de gewenste analyses en discussies is er geen plaats in de krant.

Postmodern

Heel anders ligt dat bij een post-modern 1 medium als Indymedia, waarbij vooral de strijd voor de vrijheid van meningsuiting en tegen “censuur” centraal lijkt te staan. In principe staat het iedereen vrij om een bijdrage te plaatsen op de website van Indymedia. Die maakt daardoor de indruk van een snel groeiende warboel van totaal uiteenlopende stukken. In enkele seconden uitgebraakte onzinnige gedachtenspinsels wisselen af met scherpe inhoudelijke analyses waaraan uitgebreide discussies vooraf gingen. Daarbij wordt alles als gelijkwaardig gepresenteerd. In die zin onderscheidt Indymedia zich nauwelijks van de rest van het internet. Activisten en geïnteresseerden kunnen de werkelijk belangrijke stukken nauwelijks nog vinden in deze postmoderne kakofonie. Tegenstanders van links hoeven zo niet eens hun toevlucht te nemen tot “censuur”: links maakt de serieuze informatie op deze manier namelijk zelf al ontoegankelijk.

De medewerkers van Indymedia zien graag discussies op hun website. Na elk artikel is er daarom de ruimte gecreëerd om te reageren. En dat gebeurt dan ook vrij veel. De gevoerde discussies en woordenwisselingen worden echter niet duidelijk geïnitieerd of zelfs maar enigszins gestuurd. Ze worden eenvoudigweg volledig aan het toeval overgelaten. En omdat in postmoderne kringen iedereen recht heeft op zijn eigen mening en eigen waarheid, wordt fundamentele kritiek al snel tot “censuur” bestempeld. Het gevolg is een willekeurig, richtingloos botsen der meningen, van waaruit nooit serieuze linkse standpunten of strategieën ontwikkeld worden, en waaraan nooit door iemand een praktische conclusie verbonden wordt. Dat zou overigens ook nauwelijks kunnen omdat het, door het gebruik van schuilnamen, zelden duidelijk is met wie men op Indymedia eigenlijk van doen heeft.

Prullenbak

Veel van de discussies op Indymedia beginnen wanneer iemand iets schrijft dat nogal rechts is. Daarop reageren dan linkse individuen die daar terecht niet van gediend zijn. Gevolg is meestal een discussie waarin de linkse uitgangspunten ter discussie staan. Zulke discussies helpen links geen zier verder. Integendeel, dat zijn gewoon rechtse discussies. In principe kan er binnen links geen discussie zijn of bijvoorbeeld racisme of antisemitisme soms begrijpelijk of zelfs okee zijn. Aan de hand van nog onduidelijke maatstaven bekijken de leden van de Indymedia-redactie achteraf of bijdragen er mee door kunnen. Is dat niet het geval, dan worden ze in de “censuur”-prullenbak gedaan. De artikelen daarin blijven echter gewoon voor iedereen toegankelijk. Rechtse troep wordt dus nooit werkelijk verwijderd. Zo lijkt het alsof “censuur” voor Indymedia een groter kwaad is dan onderdrukking en uitbuiting. Maar het verwijderen van rechtse propaganda is geen censuur. Integendeel, het is een belangrijk deel van de linkse strijd!

Door haar beleid van “open publishing” loopt Indymedia het risico een afspiegeling te worden van de opvattingen in de maatschappij, en die worden zoals bekend steeds rechtser. Wanneer men zelfs op dit soort alternatieve websites al rechtse meningen aan kan treffen, dan wordt de normaliteit van die opvattingen nog eens extra bevestigd. En dat is precies wat er nu gebeurt met het snel groeiende antisemitisme. Want naast steekhoudende kritiek op het geweld van de Israëlische staat, bevat de Indymedia-website inmiddels ook al meer dan 100 als antisemitisch te beschouwen stukken en uitspraken. Slechts een tiental daarvan bevindt zich in de open “censuur”-bak. Tegen de rest heeft de redactie kennelijk geen bezwaar. Of in het gunstigste geval heeft men het niet als zodanig herkend. Linkse activisten hebben immers veelal weinig kijk op antisemitisme. Dat is wellicht ook een van de redenen dat van alle rechtse opvattingen juist het antisemitisme als eerste nadrukkelijk de open deur van Indymedia binnenstapt.2

Noten


Slangen en vampiers

Een kleine selectie van de inmiddels meer dan 100 antisemitische teksten en uitspraken op Indymedia. De Fabel publiceert ze met grote tegenzin. Maar omdat veel activisten de afgelopen tijd beweerd hebben dat het wel meevalt met het antisemitisme, ziet De Fabel zich toch genoodzaakt om deze troep hier af te drukken. Slecht een enkele van deze teksten is door de Indymedia-redactie in de open toegankelijke “censuur”-prullenbak geplaatst. Eventuele vertalingen zijn van De Fabel.

Joodse samenzwering

 • “… net zo goed dat Groot-Brittannië, Nederland en in zekere zin Duitsland ook de belangrijkste “takken” zijn van Israël, en dat Israël (het joodse/zionistische bestuur) in die landen zoveel macht heeft, dat is geloof ik 1 ziek netwerk.”
 • “We weten dat de zionazi’s met hun doodseskaders de Europese regeringen beheersen.”
 • “… de geheime politie van de slang die het zionisme is.”
 • “De meeste joden wisten van de aanslagen op het WTC. Voordat ze de gebouwen in boorde.”
 • “… de machtige zionistische mediamachine (Steven Spielberg-films, tv-bazen, redacteuren, joodse lobby, etc. etc.).”

Shoah

 • “Jammer dat Hitler zijn werk niet heeft afgemaakt. Dan waren we nu bevrijd van die parasieten.”
 • “Blind doen ze allemaal zielig over een paar vieze joden die door Hitler zijn afgemaakt.”
 • “De Tweede Wereldoorlog was weinig meer dan een podium voor de opkomst van de geperverteerde vorm van zionisme die de aarde nu teistert.”

Joodse eigenschappen

 • “… door de beesten, door de Joden.”
 • “Joden zijn een zeer gierig volk.”
 • “Helaas hebben de joden (Albert Einstein) zo´n destructief wapen uitgevonden, dat de grote oorlog, die onafwendbaar zal komen, leidt tot het einde van de wereld.”
 • “Sharon is babymoordenaar, kindermoordenaar en volkerenmoordenaar.”
 • “Sharon slacht de Palestijnen en de vampiers van zijn volk drinken hun heilige bloed.”
 • “De joden waren al in de tijd van de farao´s niet welkom. Ze werden door de farao´s weggejaagd, vervolgens werden ze vervolgd in de kruistochten, daarna werden ze vermoord door Hitler, en nu uiteindelijk zijn ze gehaat door ieder volk en elk mens behalve dan hun eigen volk, alhoewel dat in sommige gevallen wel het geval is. Voor een zionist is niets belangrijker dan geld of macht, ook al in ruil voor hun eigen broer!”

Nazi’s

 • “Ik vind dat men Sharon tekort doet als hij wordt vergeleken met Hitler. Hij is zelfs 1.000 maal erger.”
 • “Nazi’s en zionisten voelen zich boven de rest van de mensheid verheven en voelen zich niet schuldig als ze mensen vergassen omdat het om “Untermenschen” gaat.”
 • “Zeker nu Israël tal van methoden van het Derde Rijk overneemt en daardoor met recht het “Vierde Rijk” is geworden.”
 • “Het is ongelofelijk dat juist zij nu van de Palestijnse kampen concentratiekampen maken. De gaskamers ontbreken, maar worden ruimschoots goedgemaakt door vernederingen, armoede en moord.”

Oorlog tegen joden

 • “Bescherm Palestina voordat de joden jullie kant op komen.”
 • “Stop met kopen van joodse producten!”
 • “De Israëlische staat is illegaal.”
 • Tegen een criticus: “Jij bent een duidelijk voorbeeld van een zionist die niets anders verdient dan te worden opgeblazen terwijl hij inkopen doet in een winkelcentrum.”
 • “Als Allah het wil, zullen de moslims de joden overwinnen.”
 • “De Israëlische staat is de grootste schender van de mensenrechten in de wereld op het moment.”

Antisemitisme

 • “Israël levert zelf de grootste bijdrage aan het probleem van het antisemitisme door haar fascistische politiek.”
 • “Waarom moeten de joden perse een andere term voor discriminatie hebben. Zodat het nog erger lijkt dan dat het is?”

Bron: Fabel van de Illegaal, nr 52/53, zomer 2002

Auteur: Eric Krebbers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.