Test uw kennis omtrent Palestina in 20 vragen

Kennis van de geschiedenis is belangrijk omdat geschiedenis nooit verdwijnt. Wanneer er een leegte ontstaat in de algemene kennis van de geschiedenis in een situatie van nationaal conflict, zouden de vijanden die leegte kunnen opvullen met een valse geschiedenis en uitvinden wat het beste hun doelen en belangen dient. Daarom is het gevaarlijk de geschiedenis te vergeten.

Geregeld is het noodzakelijk om het geheugen te herstellen van de feiten die de kern vormen van het conflict in het Midden-Oosten. Deze feiten zijn van cruciaal belang, niet alleen om de geschiedenis te restaureren die door de politiek werd verduisterd, maar om een volk te helpen overleven dat leeft in de schaduw van haar eigen vernietiging. Iedereen die geïnteresseerd is in rechtvaardigheid kan heel wat opsteken door het beantwoorden van de volgende vragenlijst.

Beantwoord hierna de volgende 20 vragen om uw parate kennis over de geschiedenis over Palestina uit te testen. Druk eventueel deze vragenlijst af en markeer wat u heeft geantwoord of noteer het even op een papiertje. Kijk niet naar het einde van deze vragenlijst vooraleer u alle vragen heeft beantwoord. Check uw puntentotaal op het einde van de vragenlijst. Veel kwisgenot! 😀

Test uw kennis omtrent Palestina in 20 vragen

 • 1. Zoals algemeen bekend is, is Palestina het Heilige Land voor zowel het Judaïsme, het Christendom en voor de Islam. De heiligheid van Palestina in de Islam wordt uitgedrukt in het feit dat Palestina in de Koran wordt vernoemd. Hoe dikwijls wordt Palestina in de Koran vernoemd?:

a) 1.034 keren;
b) 837 keren;
c) 408 keren;
d) 1 keer;
e) nergens.

 • 2. Jeruzalem is de 3de heiligste stad voor de Islam (na Mekka en Medina). Om deze status te bevestigen verwijst de Koran naar Jeruzalem onder de volgende naam:

a) Al-Kuds (“De Heilige”);
b) Al-Medina al-Kuds (“De Heilige Stad”);
c) Urusalim (“Jeruzalem”);
d) Al-Kibla al-Awalani (“De Eerste Richting”);
e) Onder geen enkele naam, omdat Jeruzalem in de Koran geen enkele keer voorkomt.

 • 3. De Gouden Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem is één van de belangrijkste Islamitische heiligdommen. Zoals het dit heiligdom past, bidden moslims op de Tempelberg als volgt:

a) met het aangezicht in de richting van de Rotskoepel;
b) in het noord-westelijke deel, om tegelijk met het aangezicht in de richting van de Rotskoepel en Mekka te staan;
c) met het gezicht naar de Rotskoepel gekeerd, geknield richting Mekka;
d) voor sommige bidders met het gezicht naar de Rotskoepel gericht, naar Mekka voor de anderen;
e) geknield richting Mekka, hun rug gekeerd naar de Rotskoepel.

 • 4. De Joodse bewering luidt dat het Heilige Land hen door God werd beloofd. Mozes – de Joodse nationale leider – wordt hier aangehaald zeggende: “O mijn volk! Herinner u de taak die God op u heeft gelegd… en u iets heeft gegeven dat niemand anders onder de naties werd geschonken. O mijn volk! Treedt binnen in het Heilige Land dat God u heeft voorbestemd.” Deze rede van Mozes werd genoteerd in:

a) het Boek van Exodus;
b) het Boek van Jesaja;
c) de Talmoed;
d) de Midrash;
e) de Koran (Sura 5:20-21).

 • 5. In de volksliteratuur, historische debatten, politieke debatten en in andere forums, luidt de standaard bewering dat de Palestijnen zijn:

a) de nakomelingen van de Bijbelse Filistijnen (een Europese stam die van oorsprong uit Kreta afkomstig zijn en die het Heilige Land binnenvielen in de vroege Bijbelse periode);
b) de voortzetting van de Bijbelse Kanaänieten (een Hamatisch volk dat voortdurend in oorlog was met de Filistijnen);
c) de nakomelingen van de vroegste Christenen (m.a.w. de Joden);
d) een integraal deel van de Arabische natie (een Semitische natie van oorsprong uit Arabië en helemaal los staat van de Filistijnen, de Kanaänieten en de Joden);
e) al het bovenstaande.

 • 6. In de periode van de geschiedenis van Palestina, toen dat nog een onafhankelijk land was, was haar hoofdstad:

a) Jeruzalem;
b) Jaffa;
c) Haïfa;
d) Ramallah;
e) zinloos, omdat er in de geschiedenis nooit een onafhankelijke staat met de naam Palestina heeft bestaan en het dus ook nooit een hoofdstad kan hebben gehad.

 • 7. De vroegste vermelding in de geschiedenis van een plaats genaamd Palestina is:

a) in de Hebreeuwse Bijbel, in het boek Genesis, wanneer God Abraham sommeerde om naar Palestina te trekken;
b) in de Hebreeuwse Bijbel, in het boek Josua, toen de Israëlieten Palestina veroverden;
c) in een stenen gedenkplaat van ongeveer 600 jaar voor Christus, die de verovering herdenkt van Palestina door de Babyloniërs;
d) in het Nieuwe Testament;
e) in het jaar 135 na Christus, nadat de Europese invallers uit Rome de Joodse revolte in Judea hadden neer geslagen en het gebied hernoemden in de provincie Palestina.

 • 8. “Er bestaat zo geen land! ‘Palestina’ is een term die werd uitgevonden door de Zionisten! Er bestaat geen Palestina in de Bijbel. ‘Palestina’ is ons onbekend.” Wie sprak deze woorden uit?

a) Golda Meir, eerste-minister van Israël, in een toespraak in 1972 tegenover de Amerikaanse Zionistische Organisatie;
b) Moshe Dayan, Minister van Defensie van Israël en voormalig stafchef van het Israëlische leger [IDF], toen hij in 1968 de Generale Staf toesprak;
c) Benjamin Netanjahoe, eerste-minister van Israël, tijdens een verkiezingstoespraak in 1996;
d) Abba Eban, de Israëlische Ambassadeur bij de Verenigde Naties, in een toespraak uit 1981;
e) Auni Bey Abdul-Hadi, een locale Arabische leider, toen hij in 1937 de Britse Peel Commissie toesprak;

 • 9. “Het ‘Palestijnse volk’ bestaat niet. De oprichting van een Palestijnse staat is slechts een middel om onze strijd tegen de staat Israël verder te zetten.” Wie heeft dit gezegd?

a) De Egyptische dictator, president Gamal Abdul Nasser, toen hij het Egyptische parlement toesprak in juli 1967, een maand na het einde van de Zesdaagse Oorlog;
b) De Jordaanse koning Hoessein in mei 1967, een week voor het begin van de Zesdaagse Oorlog;
c) De Syrische dictator, president Hafez al-Assad, toen hij in 1994 de Arabische Liga toesprak;
d) De Iraakse dictator, president Saddam Hoessein, toen hij in 2002 in een rechtstreekse TV-uitzending het Iraakse volk toesprak;
e) Zahir Muhsein, uitvoerend lid van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) in een interview met de Nederlandse krant Trouw in maart 1977;

 • 10. Aan de vooravond van de Onafhankelijkheid van Israël in mei 1948, leefden er bij benadering 600.000 Arabieren in de gebieden die weldra deel zullen uitmaken van de Staat Israël. Toen de Onafhankelijkheidsoorlog in maart 1949 voorbij was, waren er nog 150.000 Arabieren achter gebleven. Dit is waarom de UNRWA (de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties) het aantal Arabische vluchtelingen officieel erkende op:

a) 450.000;
b) 600.000;
c) 850.000;
d) 1.000.000;
e) 1.300.000.

 • 11. In juni 1982 viel het Israëlische leger [IDF] het zuiden van Libanon binnen om er te vechten tegen de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie [PLO] die Libanon was binnen gevallen in 1975. De totale bevolking van Zuid-Libanon werd toen op ongeveer 400.000 geschat, waarvan een groot aantal – wellicht wel 10 procent – naar het noorden vluchtte om aan de gevechten te ontkomen. UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) bepaalde het officieel aantal vluchtelingen op:

a) 40.000;
b) 80.000;
c) 120.000;
d) 250.000;
e) 600.000.

 • 12. In het Palestijnse Nationale Handvest (de stichtingsakte van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie / PLO) wordt het volgende bepaald: “Palestina, binnen de grenzen die het had ten tijde van het Britse Mandaat, is een ondeelbare territoriale eenheid” (Artikel 2). 77 procent van deze ‘ondeelbare territoriale eenheid’ is tegenwoordig:

a) de Staat Israël en de overblijvende 23 procent is Judea en Samaria (op de Westelijke Jordaanoever) en in Gaza;
b) Israël (inbegrepen Judea, Samaria en Gaza, m.a.w. de ‘bezette gebieden’), en de overblijvende 23 procent liggen in de grensgebieden van verscheidene Arabische buurlanden;
c) Judea, Samaria en Gaza (de ‘bezette gebieden’), en de overblijvende 23 procent werden verdeeld tussen Israël en Jordanië;
d) Judea, Samaria en Gaza, en de overblijvende 23 procent werd geannexeerd door de Staat Israël;
e) Het koninkrijk Jordanië en de overblijvende 23 procent is de huidige staat Israël (inbegrepen Judea, Samaria en Gaza).

 • 13. Zoals haar naam suggereert, is de raison d’être (=bestaansreden) van de PLO (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) om Palestina te bevrijden. Hieruit volgt dat de PLO altijd heeft gevochten om haar soevereine staat op te richten in:

a) het ganse grondgebied van Israël, te beginnen met Judea, Samaria en Gaza (de ‘bezette gebieden’);
b) enkel het soevereine Israël, en elke claim verwerpende op Judea, Samaria en Gaza (voorafgaand aan de Zesdaagse Oorlog);
c) Jordanië (eind jaren 1960 en begin de jaren 1970);
d) Libanon (halverwege de jaren 1970 tot 1982);
e) Al het bovenstaande.

 • 14. Het doel van de PLO, zoals haar aanhangers duidelijk maken, is om de ‘bezette gebieden’ te bevrijden, die Israël heeft veroverd tijdens de Zesdaagse Oorlog (5 t/m 10 juni 1967). Deze claim wordt bewezen door het historische feit dat de PLO werd opgericht:

a) in Ramallah, de grootste stad op de Westelijke Jordaanoever, een maand na het einde van de Zesdaagse Oorlog;
b) in Gaza Stad, dat traditioneel het centrum is van het Palestijnse nationalisme, op de eerste verjaardag van de Zesdaagse Oorlog;
c) als antwoord op de stichting van de eerste Israëlische nederzetting in Hebron in 1969;
d) op de 10de verjaardag van de Zesdaagse Oorlog in juni 1977 in Hebron;
e) 3½ jaren voor het begin van de Zesdaagse Oorlog, op 1 januari 1964 in Caïro (de hoofdstad van Egypte).

 • 15. In de 25-jarige periode van 1950 t/m 1974, schonken de Arabische landen (inbegrepen Iran) een totaal bedrag van 26.476.750 dollars hulp aan de Palestijnse vluchtelingen, bedrag dat zowat 0,04 procent (m.a.w. 1 dollar op elke 2.500 dollar) vertegenwoordigt van hun olie inkomsten enkel al voor het jaar 1974 alleen. Het enige land in het hele Midden-Oosten dat nooit hulp aan de Palestijnse vluchtelingen heeft gegeven is:

a) Israël;
b) Iran;
c) Libië;
d) Jordanië;
e) Algerije.

 • 16. Israël werd [en wordt nog steeds] beschuldigd van ‘etnische zuivering’ in de ‘bezette gebieden’. Demografische cijfers tonen aan dat de Arabische bevolking in Judea, Samaria en in de Gazastrook:

a) scherp gedaald is van 6.500.000 in 1967 tot 3.000.000 in 2009;
b) scherp gedaald is van ongeveer 5.000.000 in 1967 naar minder dan 2.000.000 in 2009;
c) stabiel is gebleven op 3.000.000, ondanks de sterke natuurlijke aangroei in de rest van de wereld;
d) gestegen is met een tiende van het tempo van de natuurlijke bevolkingsaangroei;
e) gestegen is van ongeveer 750.000 in 1967 tot naar schatting 3.700.000 in 2009, een bevolkingstoename met bijna 500 procent in nauwelijks meer dan een generatie, dat het hoogste stijgingspercentage is van de hele wereld.

 • 17. Israël wordt eveneens beschuldigd van ‘etnische zuivering’ van Arabieren die staatsburgers zijn van Israël en opzettelijk een beleid handhaaft om de Arabische bevolking klein te houden. Dit wordt ook bewezen door demografische cijfers die aantonen dat de Arabische bevolking in Israël is:

a) gedaald van iets meer dan 1.000.000 (40 procent van de totale bevolking in Israël) in 1948 tot 750.000 (20% van de bevolking) in 2009;
b) stabiel is gebleven op 1.000.000 van 1948 tot 2009, terwijl de totale bevolking met een zevenvoud is toegenomen;
c) toegenomen is van 500.000 in 1948 tot 1.000.000 in 2009, die in feite een achteruitgang laat zien van 35 procent ten opzicht van de gehele bevolking tot 12 procent 58 jaar later;
d) sinds 1948 gestaag blijf stijgen met 2 procent per jaar;
e) gestegen is van 150.000 (15 procent van de totale bevolking in Israël) in 1948 tot ongeveer 1.420.000 (22 procent van de gehele bevolking in Israël) in 2009.

 • 18. In het jaar 2009 bestonden er vijf universiteiten in de ‘bezette gebieden’ (de Islamitische Universiteit in Hebron; de Bir Zeit Universiteit; de Universiteit van Bethlehem; de Al-Najah Universiteit in Zichem/Shechem en de Al-Ahzar Universiteit in Gaza), alsmede vijf academies voor hoger schoolonderwijs. Al deze instituten zijn:

a) de enige overgeblevenen van 25 instituten voor Hoger Onderwijs, al de anderen werden vernietigd door de Israëlische strijdkrachten;
b) van de oudste in de Arabische wereld, met de Islamitische Universiteit van Hebron die werd opgericht tijdens het oorspronkelijke Kalifaat in de 8ste eeuw;
c) werden gedwongen om in het geheim te werken, omdat ze werden verboden door de Israëlische autoriteiten;
e) allemaal opgericht sinds de Israëlische ‘bezetting’ van 1967, onder de auspiciën van Israël, waarvan de oudste, met name de Islamitische Universiteit van Hebron, werd opgericht in 1971.

 • 19. Sinds de Israëlische ‘bezetting’ van Judea, Samaria en Gaza in 1967, werden negen Palestijnen door het gerecht veroordeeld tot de doodstraf en rechterlijk geëxecuteerd. Grote aantallen – waarschijnlijk honderden – werden terecht gesteld tijdens standrechterlijke dodingen. Allen werden, zonder uitzondering, terechtgesteld:

a) door de Israëlische militaire autoriteiten;
b) door het Israëlische leger na veroordeling door de Krijgsraad;
c) door de Israëlische burgerlijke administratie, volgend na hun veroordeling voor misdaad door burgerlijke rechtbanken;
d) door Israëlische rechtbanken, die optrad onder speciale noodprocedures;
e) sinds september 1993 door de Palestijnse Autoriteit in de autonome gebieden, omdat Israël als enige land in het Midden-Oosten, geen doodstraf kent noch toepast [behalve die ene keer toen Adolf Eichmann, de organisator van de Endlösung, na gevonnist te zijn door een Israëlische rechtbank, op 1 juni 1962 in de gevangenis van Ramla werd opgehangen].

 • 20. In het begin van oktober 2005 vielen naar schatting 650 mensen het veiligheidshekken/veiligheidsmuur aan en slaagden er ongeveer 350 in om de barrière te doorbreken. Veiligheidstroepen beantwoordden dit met bajonetten, geweervuur en rubberen kogels, waarbij tussen de tien en vijftien mensen werden gedood en dozijnen anderen werden gewond. Dit incident kreeg nauwelijks aandacht van de media en werd helemaal vergeten omdat:

a) de wereld is bevooroordeeld ten gunste van Israël;
b) een dozijn gedode Palestijnen zo gewoon is geworden zodat het al lang geen nieuws meer is;
c) de Israëlische Autoriteiten een media blackout oplegden;
d) Joodse kolonisten de journalisten en fotografen intimideerden zodat ze zouden zwijgen;
e) het incident gebeurde langsheen het veiligheidshekken in Marokko, dat het soevereine Marokko scheidt van de Spaanse Sahara, de veiligheidstroepen die het vuur openden waren Spanjaarden.

Puntentotaal

Tel nu je punten op. Als je score 20 punten bedraagt, wil dat zeggen dat u elke vraag met a) heeft beantwoord. Dat betekent dat elk antwoord verkeerd was en dat u volkomen politiek correct uw ideeën over het Midden-Oosten heeft gehaald bij de gekende anti-Israël en pro-Arabische propaganda eerder dan bij de waarheid. Sinds u zich meer bezighoudt met Israëlbashing dan met de waarheid en sinds u elk verzonnen bericht van pro-Arabische propagandisten napraat, bent u de geschikte figuur om een carrière te beginnen als Europees diplomaat aangaande Midden-Oosten zaken, of als BBC of CNN correspondent, of als journalist voor Ha’aretz.

Als uw score ligt ergens tussen 21 en 99, heeft u een meer open geest dan anderen, en zal u wellicht iets meer weten dan de inhoud van de berichten die de gemiddelde media u brengen. U bent misschien geïnteresseerd om meer over het onderwerp te weten.

Wanneer uw score 100 punten is dan heeft u met e) op alle vragen geantwoord. Dat betekent dat u elk antwoord goed heeft. Dat wil zeggen dat u een goede, stevige kennis heeft van de aangehaalde onderwerpen en niet beïnvloed wordt door de propaganda. Wees voorzichtig: mensen die aangetast zijn door onafhankelijke en eerlijke denkbeelden kunnen het slachtoffer worden van Islamitische terroristen en hun extreemlinks cohorten. Zij worden op z’n minst gedemoniseerd als ‘extreemrechtse fanatici’.

Wanneer uw score minder dan 20 punten is of meer dan 100, wil dat zeggen dat u niet behoorlijk kan tellen. Waarom geen carrière overwegen als Secretaris-generaal van de Verenigde Naties?

O ja, voor ik het nog vergeet te zeggen: Elke a) is 1 punt waard; elke b) is 2 punten waard; elke c) is 3 punten waard; elke d) is 4 punten waard en elke e) is 5 punten waard.

Ik hoop dat u er iets van heeft opgestoken. 😉

Antwerpen, maandag 8 februari 2010,

Brabosh

Bronnen: Arutz Sheva deel 1 en deel 2 van de vragenlijst gepubliceerd door Daniel Pinner op de website van Arutz Sheva op 9/10 januari 2010; vrij vertaald en bewerkt door Brabosh op 7/8 februari 2010

21 gedachtes over “Test uw kennis omtrent Palestina in 20 vragen

 1. Geachte,

  Als historicus interesseer ik mij zeer in het lot van het joodse volk en dat van de staat Israël. Ik volg dan ook geruime tijd reeds uw blog, die ik zeer degelijk vind, ook al ben ik het niet met alles 100% eens. Toch ben ik ervan overtuigd dat objectieve en degelijke berichtgeving noodzakelijk is, wat in de huidige westerse media vaak niet meer het geval is.

  Vandaag las ik in de reacties hier een verwijzing van Angela naar de BEAST-computer, het Biometric Encryption And Satellite Tracking device. Hoewel dit duidelijk fictie is, wil ik even verwijzen naar een artikel in Der Spiegel over de rol van IBM in de jodenvervolging door de nazi’s. Daarin wordt de gruwelijke realiteit van een pre-computersysteem, ponskaarten dus, heeft de nazi’s een effectief systeem gegeven om op een verschrikkelijk inhumane en machinale wijze zoveel mogelijk joden en andere dissidenten systematisch uit te roeien. Het artikel dateert al van 2001, maar is zeker nog actueel en misschien een bijdrage in uw blog meer dan waard. Check: http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,117132,00.html

  Met vriendelijke groeten,
  Filip

  Like

 2. Er is nog een andere, wat snellere :

  Quizz : about Palestine

  1. When was it founded and by whom?
  2. What were its borders?
  3. What was its capital?
  4. What were its major cities?
  5. What constituted the basis of its economy?
  6. What was its form of government?
  7. Can you name at least one Palestinian leader before Arafat?
  8. Was Palestine ever recognized by a country whose existence, at that time or now, leaves no room for interpretation?
  9. What was the language of the country of Palestine ?
  10. What was the prevalent religion of the country of Palestine ?
  11. What was the name of its currency? Choose any date in history and tell what was the approximate exchange rate of the Palestinian monetary unit against the US dollar, German mark, GB pound, Japanese yen, or Chinese yuan on that date.
  12. And, finally, since there is no such country today, what caused its demise and when did it occur?

  Like

 3. These are just facts, not necessarily propaganda in favour of Israel.
  I am 120% convinced that Israel is willing to seek a solution so that both Israeli and Palestinian children will have a peaceful future living as neighbours. However, it takes two to tango…

  Like

 4. @indi: De kwis schiet zijn doel voorbij, denk ik

  Vermits u maar tot aan vraag 3 bent geraakt, zal u het antwoord op uw vraag nooit kennen.

  Like

 5. Ik heb had eigenlijk gehoopt van met de kwis een beetje geschiedenis bij te leren over Palestina. Ik had vraag 1 spontaan juist (goed hé). Vraag 2 is er dus eigenlijk te veel aan en dient enkel om vraag 1 nog maar eens extra te benadrukken.

  Vraag 3 is nogal eigenaardig. Natuurlijk zitten ze met hun rug naar de rotskoepel want anders zouden ze een rotskoepel aanbidden, en dat lijkt me fout.

  De kwis schiet zijn doel voorbij, denk ik.

  Like

 6. Fantastisch, wat een goede quiz, ik zou hem aan al mijn vrienden willen voorleggen want hij toont zo duidelijk, en toch op een leuke, informatieve manier hoe onzinnig allerlei beweringen in de pers over Israel zijn!
  Hartelijk dank! Gerbrig Arends-Alkema, De Krim

  Like

 7. @Peter
  Ik ben het niet eens met de stelling van Avraham Burg die beweert dat Israël de Holocaust gebruikt en/of misbruikt als politiek wapen. De strijd tegen de ontkenning van de Holocaust (vooral virulent gebezigd in het M-O), is niet hetzelfde als een volk dat zijn doden herdenkt. Lees bv op deze blog: “1 ste Mythe: Israël werd gesticht omdat Europa zich schuldig voelde voor de Holocaust

  Vele onderzoekers vertellen precies het tegendeel, namelijk dat de tegenstanders van de Joodse staat Israël de Holocaust misbruiken en uitspelen, tegen Israël. Een van de manieren waarop de door de tegenstanders wordt ontkend Holocaust wordt ontkend, gebagatelliseerd en zelfs goedgepraat is door de Israëlische actie in Gaza gelijk te stellen aan de Holocaust of te zeggen dat de Holocaust minder erg was dan dat.

  Denk maar aan wat er gebeurde tijdens het Gazaconflict, hoe de Holocaust werd misbruikt om Israël in het verdomhoekje te wauwelen. [lees op deze blog: Waarom de opstand in het getto van Warschau niet die van Gaza is]

  Met tienduizenden tegelijk kwamen ze op straat [januari 2009]. Slogans als ‘alle Joden aan het gas’, ‘van de Jordaanrivier tot aan de aan de zee, Palestina moet weer vrij [van Joden] worden’, gevangenissen waar Arabische terroristen worden gevangen gehouden worden concentratiekampen genoemd, Israëlische vlaggen met de Davidster worden publiek verbrand, de holocaust in Gaza is erger dan wat met de Joden tijdens WOII gebeurde, de holocaust wordt in vraag gesteld en/of geminimaliseerd, anderen beloven de Joden een ‘echte’ holocaust [de vorige was een uitvinding van de Joden om naderhand veel geld te verdienen], Israëlische soldaten worden Gestapo’s genoemd en de Israëlische regering zou compleet uit nazi’s bestaan.

  Like

 8. Ik zou wel willen antwoorden maar het wordt zo’n lange sliert. Je zou eens een artikle van Avraham Burg moeten plaatsen.

  Like

 9. O wat jammer. En ik had nochtans zo mijn best gedaan. Het ergst van al is dat ik er zelf ook niks van opgestoken heb. Zal ik er dan maar mee ophouden en mijn blog meteen afsluiten?

  Grapje 😉

  Het gros van alle teksten op deze blog, zijn van de hand van anderen. De meesten van die teksten (soms erg omvangrijk en in verschillende delen gebracht, klik bv op Dossiers) zijn goed doordacht, stevig onderbouwd, rijk gestoffeerd, voorzien van veel bronnenmateriaal en goed geschreven. Die anderen hebben je blijkbaar ook niet kunnen overtuigen of meer waarschijnlijker: je hebt ze niet eens gelezen of je hebt er gewoon geen oren naar. Dus, don’t shoot at the pianist. Zoek het maar uit bij jezelf.

  Ten andere, je hebt nog geen enkel argument aangebracht, je replieken beslaan hooguit 2 zinnen. Je bent niet bepaald een uitslover. Zo kan mijn kat het ook.

  Like

 10. Ik heb het over nuances aanbrengen in je betoog. Mij heb in elk geval niet weten te overtuigen.

  Like

 11. Laatst hoorde ik een verhaal dat er in Brussel een heel grote computer staat die ze het beest noemen. Weet u hier meer van?

  Like

 12. Ik ben niet van plan om ‘advocaat van de duivel’ te spelen. Het aantal pro-Palestijnse en/of anti-Israëlische blogs, websites en nieuwssites op het internet is overdonderend en nagenoeg bij iedereen bekend. Dat ze daar hun gram halen, ik ga hun propaganda retoriek hier niet herhalen. Hun deuren houden zij al jaren op slot voor mij, waarom zou ik dan mijn kleine deurtje voor hen openen? Uit empathie voor de Israëlbashers? I don’t think so.

  Dat het Palestijnse volk in Gaza lijdt, daar ben ik het mee eens. Maar dat is niet de schuld van Israël. Daar kan Hamas snel een einde aan maken: 1. Erkenning van de soevereiniteit van Israël als Joodse staat. 2. Een einde maken aan het terrorisme en stoppen met het beschieten van willekeurige burgerdoelwitten met raketten en mortiergranaten van dorpjes en gemeenten in Zuid-Israël. 3. Aanvaarding van de gemaakte akkoorden tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit.

  Like

 13. Als je echt invloed wil uitoefenen raad ik je toch aan meer nuances aan te brengen. Toon ook eens een beetje empathie voor de Palestijnse bevolking, dat zijn ook mensen. Ze zijn genetisch het nauwst gerelateerd aan de oorspronkelijke bevolking, dus wat let je 🙂

  Like

 14. Dat registreren van gegevens is wel een wereldwijde obsessie. En wat ze niet van jou krijgen, duikelen ze elders wel op, via het internet bv. Wat er met al die gegevens gebeurt, daar kan je best niet aan denken. Je zou er paranoïde van kunnen worden. Feit is dat, wanneer die persoonlijke info ooit in de verkeerde handen valt – en dat kan eender wie zijn – het einde van de miserie niet te overzien is. Waar al dat registreren goed voor is, hebben we inderdaad tijdens de Jodenvervolging kunnen vaststellen.

  Het Nederlandse verzet stelde in wezen niet veel voor. Op enkele uitzonderingen na dus (vooraleer ik mij de woede van een aantal inderdaad verdienstelijke Nederlandse verzetslui op de hals haal). Vergelijk maar met het verzet in België en meer bepaald het gewapend en sabotage-verzet in Franstalig België. Dat ging er keihard aan toe. Of kijk naar het Franse verzet, de Maquis, daar hadden de nazi’s de handen vol aan.

  Helaas werd tijdens WOII in Nederland (en ook in België) door de politieke formaties (behoudens dan socialisten en communisten want die waren buiten de wet gesteld door de nazi’s) ‘de politiek van het minste kwaad’ gevoerd. We zullen de oorlog wel ‘uitzitten’, dachten ze, en ondertussen keken ze de andere kant op toen ze vernamen dat de Joden massaal in de doodskampen werden uitgeroeid. De overlevenden, die later terugkeerden naar Nederland en België, werden niet bepaald hartelijk door hun medeburgers ontvangen, integendeel. De vooroorlogse Jodenhaat werd weliswaar door de Shoah getemperd, maar is nooit helemaal uit de hoofden verdwenen.

  Like

 15. Dit is zo griezelig wat je schrijft,want in Nederland wederom onder een christelijk kabinet wordt weer vanalles geregistreerd. Het openbaar vervoer,ze zijn bezig met de km heffing,de pinpas,het internet,ziekte.
  Ooit heeft Beatrix in Israel gezegd dat niet iedere Nederlander in het verzet zat endat er toch velen niet goed gehandeld hebben.
  Het is bekend dat door de registratie zovelen omgekomen zijn ,het is toe gegeven entoch vallen we weer onder zo een controle systeem. Je kan zo raden als de crisis ewrger wordt wie er aangepakt gaan worden.

  Like

 16. Als niet-Jood en actieve atheïst, gaat deze blog niet over het verspreiden van mijn ‘ideeën’ maar van FEITEN. Het gegeven dat blijkbaar de meeste van die feiten jou onbekend zijn, je [wereld]VREEMD zijn, moet je mij niet verwijten, maar de media. Feiten kan je niet zomaar ‘voor waar nemen’, ze zijn wat ze zijn: controleerbaar, historisch correct en compleet legaal. Het is aan jou om er kennis van te nemen of ze te negeren.

  Als je de kwis goed gelezen hebt, moet je weten dat de andere (foute) antwoorden, de leugens zijn die elders als FEITEN op het internet worden verspreid en vooral dan in de Arabische wereld waar dergelijke fabels en mythes met de moedermelk worden meegegeven, en verder worden verwerkt en gepresenteerd in TV-shows, schoolboeken enz. Dat is de dubbele bodem die in de kwis zit verborgen. En daar maak ik me erg zorgen over. Mag ik?

  Like

 17. Uiteraard kloppen de feiten en prima dat je dat kan toegeven. De kwestie is dat slechts weinigen deze feiten kennen en alleen de Arabische propaganda voor waar nemen. Overigens heeft Daniel Pinner die kwis opgesteld en niet ik. Ik heb die enkel licht bewerkt tot hij verstaanbaar klinkt voor de Vlamingen (en Nederlanders).

  Tweedens, voor eigen parochie? Hoe groot zou die wel zijn in Vlaanderen? Als ik ze zelf zou vergelijken met bv de Nederlandse parochie (ook niet bepaald Israël vriendelijk gezind, het is ooit anders geweest), kom ik misschien uit op een verhouding van 1 tot 10. Het is hier nog erger gesteld dan in Nederland. Probeer maar eens een gelijkaardige blog of website van Vlaamse origine te vinden op het internet. Het is zoeken naar een naald in een hooiberg.

  En ja, wat is objectieve informatie? Lees ik feiten zoals in deze kwis (waarvan jij toegeeft dat ze kloppen) op de talloze dik gesubsidieerde ngo’s, de vele Palestina Komitee’s onder talloze benamingen en gedaanten actief op het internet? Nee, nooit.

  Ik kan een kwis samenstellen over Nederland (of België) waar ik jouw land in de vernieling praat, nu of in het verleden. ‘k Zou het kunnen hebben over het kolonisatieverleden van Nederland, of over de Jodenvervolging in Nederland die na Polen in verhouding tot de bevolking, met meer dan 100.000 vermoorde Joden één van de ‘efficiëntste’ etnische zuiveringen is geweest van heel Europa. Dergelijke efficientie kon alleen maar gerealiseerd worden mits georganiseerde hulp van de locale bevolking. Maar over dat hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis praten de Nederlanders niet graag. Ze mijmeren liever over de Februaristaking, daar sussen hun geweten mee.

  Iemand die op zoek is naar de waarheid én een vredevolle oplossing (omtrent het Arabisch-Israëlisch conflict) kan niet aan mijn blog voorbij gaan. Daarvoor heb je ALLE feiten nodig en ik breng de andere feiten en vanuit een ander perspectief op het net. Ik ga er van uit dat wanneer iemand over ALLE feiten beschikt, voor zichzelf wel kan uitmaken hoe het precies allemaal in elkaar zit. Leg mijn feitentoevoer naast al wat je elders lees en ik ben ervan overtuigd dat je een heel eind richting waarheid opschiet.

  Like

 18. De feiten kloppen maar op dezelfde manier kun je een quiz samenstellen waar Israel slecht vanaf komt.

  Brabosh, je preekt voor eigen parochie. Iemand die objectieve informatie zoekt slaat jouw website over.

  Like

 19. Beste Brabosh, reken maar, ik heb er iets van opgestoken! Wat ik als niet-jood en niet-moslim vooral onthoud is dat u compleet wereldvreemd en vervreemd van de wereld (ja da’s geen synoniem) bent. Erg hoor, zo hard geloven in je eigen ideeën dat je ze voor waarheid gaat nemen. Interessante psychopathologie lijkt me dit. Groet.

  Like

 20. En de hoofdprijs is: Een lunch met Gretta Duisenberg.
  Kan ze wat bijgespijkerd worden!!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.