Gretta Duisenberg: Joodse lobby domineert de Nederlandse regering

In een interview met Islam Online (IOL) van 20 januari 2010 getiteld ‘A Dutch Activist on the Siege of Gaza’ door Eman Yassin, beweert de Nederlandse antisemitische Gretta Duisenberg, voorzitster van de anti-Israëlische stichting Stop de Bezetting, dat “de Joodse lobby de Nederlandse regering domineert”. “Radicale joden domineren onze regering”, tekende de site Islam Online op uit de mond van Gretta Duisenberg. Opvallend toch dat ook hier weer antisemitisme en anti-Zionisme hand in hand lopen. Toeval? Helemaal niet, integendeel. Eerder regel dan uitzondering. Lees maar:

Islam Online: “I wonder why the majority of Europeans, who usually support human rights, support Israel while it is committing serious violations of human rights?”

Gretta Duisenberg: “This is because of two things; first, the Jewish lobby in Holland, like in the United States, is very strong and powerful, and it is still playing on our guilt feelings, although it is 63 years since the Holocaust. In addition, whenever you have something against the Jewish people in Holland, they call you an anti-Semite. The second reason is a political one; Holland’s right-wing government is Christian radical, and the radical people within the Jewish people have very strong feelings toward Israel, and they dominate our government.”

[vertaling van De Pers.: “Ten eerste, de Joodse lobby in Nederland is, net als in de Verenigde Staten, heel sterk en invloedrijk. Hij speelt nog steeds in op onze schuldgevoelens, ook al is de Holocaust 63 jaar geleden. Wanneer je de Israëlische regering en de zionisten bekritiseert ben je een antisemiet. De tweede reden is politiek; Nederland heeft een rechtse regering, erg pro-Israël, de orthodoxe christenen domineren, net als de orthodoxe Joden, onze regering en die van de Verenigde Staten.”]

Het dagblad De Pers vroeg haar op 28 januari 2010 om meer uitleg. Hierop veranderde Gretta Duisenberg haar uitspraak per e-mail in “de orthodoxe christenen domineren, net als de orthodoxe Joden, onze regering en die van de Verenigde Staten.” Vervolgens veranderde Duisenberg ook dit, in een telefoongesprek met De Pers: “Ik wilde niet orthodoxe joden schrijven, maar zionistische joden. Dié domineren, met orthodoxe christenen, de regering.” Duisenberg kon deze zionistische Joden tegenover de pers niet bij naam noemen.

Ronny Naftaniel, directeur van Cidi.nl:

“Radicaal, Orthodox of Zionistisch; de strekking blijft hoe dan ook: volgens Duisenberg domineren Joden de regeringen in de VS en Nederland. Gretta Duisenbergs uitspraak ‘Zionistische joden domineren regering’ apélleert aan het antisemitische cliché dat Joden achter de schermen de wereld zouden overheersen. Dit zijn antisemitische uitlatingen, gebaseerd op de laster van de Protocollen van de Wijzen van Zion, dat de Joden de wereld domineren. Duisenberg maakt opnieuw zichzelf en haar beweging belachelijk in de ogen van de meeste Nederlanders. Zo lijkt het alsof je antisemitisch moet zijn om de Palestijnen te steunen, hetgeen natuurlijk op zich niet het geval is.”

Vier aangiften wegens vermeend antisemitisme waren in de loop der jaren vergeefs. Op 27 januari 2010 maakte het Openbaar Ministerie nog bekend dat het Duisenberg niet vervolgt voor haar uitlatingen tijdens een demonstratie op 3 januari 2009 tegen de Israëlische inval in de Gazastrook, een jaar geleden (afbeelding hierboven). Zij riep daar, evenals Tweede Kamerleden van de maoïstische Socialistische Partij (SP) Harry van Bommel (op de foto links) en Sadet Karabulut: ‘Intifada! Palestina vrij!’ Op de achtergrond scandeerden anderen ‘Hamas! Joden aan het gas!’ Van Bommel zei dat hij dat niet gehoord heeft en dat hij een vreedzame intifada bedoelde [sic]. Het roepen van ‘Hamas, Hamas, joden aan het gas’ is strafbaar. Tijdens de demonstratie begin januari in Amsterdam heeft de politie niemand aangehouden voor het scanderen van de leus.

Verscheidene eerdere uitspraken van Gretta Duisenberg zijn door sommigen als anti-Joods bestempeld. Toen ze bijvoorbeeld op 12 november 2005 in het tv-programma Het Zwarte Schaap klaagde dat Joden in Amsterdam-Zuid vanwege haar acties in de Palestijnse gebieden onbeschoft tegen haar waren, zei ze over de Joodse gemeenschap in Nederland: “Ze moeten niet denken dat ze Amsterdam kunnen annexeren, net als de Westoever.” In juli 2006 zag het Openbaar Ministerie (OM) geen gronden om Gretta Duisenberg te vervolgen wegens belediging en discriminatie van de Joodse gemeenschap naar aanleiding van haar uitspraken in het bewuste televisieprogramma.

Afshin Ellian in Daar is Gretta weer, onze schaamteloze antisemiet op Elsevier.nl:

Daarnaast is de joodse lobby succesvol vanwege de Holocaust, zo vindt onze Gretta Duisenberg. Ja, de Holocaust: ‘…and it is still playing on our guilt feelings, although it is 63 years since the Holocaust.’ Zelfs na 65 jaar lezen we nog de namen van de slachtoffers voor, en dat vindt Gretta volkomen overbodig. Maar dat de Palestijnen 60 jaar geleden enkele kilometers verderop zijn gaan wonen, daarvan ligt Gretta wel wakker. De massamoord op de joden vindt ze te lang geleden, maar de verdrijving/verhuizing van de Palestijnen, bijna net zo lang geleden, is een zaak van heilige, ja, heilige verontwaardiging!

Radicale joden en radicale christenen regeren dit land, beweert Gretta. Al sinds de tweede helft van de negentiende eeuw is door antisemieten beweerd dat het westen wordt geregeerd door de joden. Het antisemitische verleden van Europa is niet ten ondergegaan in de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog, Gretta is daarvan het fiere voorbeeld, zoals ze in dat interview laat zien. Maar Gretta is ook een slechte leugenaar. Want de radicale rechtse christenen regeren hier niet. Precies op dezelfde manier spreekt Gretta Duisenberg over Hamas en Palestijnen: niet feitelijk, maar gebaseerd op anti-joodse geruchten en verzinsels én diepe haat jegens de staat Israël. Toch nam Hilversum haar ooit serieus.

Wat is de oplossing voor het conflict tussen de Palestijnen en Israël? Gretta heeft een doordacht antwoord: ‘I think the only option is the one-state solution, but Israel does not want that.’ Niet meer twee staten maar één staat. Maar voor deze mooie droom van Hamas staat Israël in de weg. Wat zou dan, gelet op Gretta’s analyse, de logische consequentie moeten zijn? Dat de staat Israël van de kaart wordt geveegd. En dat is conform de statuten van Hamas en gelijk aan wat door de Iraanse president luidruchtig wordt uitgedragen. Vroeger riepen de antisemieten: Weg met de Joden uit Europa, laten ze naar hun eigen land Palestina gaan! Nu roepen ze: Weg met die rotjoden daar in Palestina, laten ze naar… naar, ja, waarnaar toe gaan? Naar Amsterdam-Zuid, de buurt van Gretta

Kamervragen over uitspraken Duisenberg

Organisaties waarvan de woordvoerder antisemitische stereotypen bezigt, verdienen geen subsidie, vinden CDA, ChristenUnie en SGP. Zij nemen geen genoegen met Gretta Duisenbergs uitspraak ‘dat zionistische joden de Nederlandse regering domineren’. Duisenberg deed haar antisemitische uitspraak als voorzitter van Stop de Bezetting. De organisatie ontvangt subsidie van Oxfam Novib. Van de overheid krijgt Oxfam Novib op haar beurt weer subsidie. Voor CDA, CU en SGP is dit aanleiding subsidies aan Stop de Bezetting en dergelijke clubs ter discussie te stellen. Lees op deze blog: Oxfam gaf ruim kwart miljoen euro uit aan Nederlandse tak anti-Israël-lobby

 • 1. Hebt u kennis genomen van de uitlatingen van de voorzitter van de Stichting Stop de Bezetting, mevrouw Gretta Duisenberg, over de vermeende invloed van Nederlandse Joden op de Nederlandse regering (Dagblad De Pers, 28 januari 2010)?

De drie partijen vragen de minister of hij het ermee eens is ‘dat de uitspraken van mevrouw Duisenberg berusten op antisemitische clichés en een volstrekt vals beeld geven van de werkelijkheid’ en of hij vindt dat deze ‘verwerpelijke retoriek’ van Duisenberg ‘de Palestijnse zaak juist schade toebrengt’. Vervolgens snijden zij de kwestie aan van subsidies:

 • Gretta en Arafat
  Gretta Duisenberg (naast Yasser Arafat): 15.000 euro via Oxfam, asjemenou!

  4. Mag ik u herinneren aan de antwoorden op vragen van het lid Boekestijn (TK, 920, 8 december 2007) waaruit blijkt dat de Stichting Stop de Bezetting in 2007 via Oxfam Novib een subsidie van € 2.500 heeft ontvangen? En kent u het artikel uit Elsevier van 20 juli 2007, waarin de woordvoerder van Oxfam Novib verklaart dat dezelfde stichting in het kader van wat de organisatie ’40 jaar bezetting’ noemt €15.000 is toegekend? Kunt u aangeven welke informatie juist is?

 • 5. Zijn dit alle subsidies die in de laatste vijf jaar via door de overheid gesubsidieerde medefinancieringsorganisaties aan de Stichting Stop de Bezetting zijn toegekend? Zo nee om welke bedragen gaat het dan wel?
 • 6. Bent u met ons van mening dat organisaties waarvan woordvoerders zich bedienen van antisemitische stereotyperingen en/of aanzetten tot haat, niet voor overheidssubsidie in aanmerkingen zouden moeten komen, ongeacht of die subsidiëring door deze medefinancieringsorganisaties ten laste komt van de ontvangen middelen uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking of worden bekostigd uit eigen financieringsbronnen? Zo nee waarom niet? Zo ja welke stappen gaat u ondernemen om toekomstige subsidie verstrekking te voorkomen en eerder verleende subsidies te laten terug te vorderen?

Ratna Pelle op haar weblog Israël & Palestijnen schreef er op 1 februari 2010 dit over:

Terecht wordt de vraag gesteld of Stop de Bezetting via de Novib en United Civilians for Peace nog subsidie krijgt en of dat niet expliciet kan worden uitgesloten. Maar het probleem is natuurlijk groter dan dat. Dries van Agt zit (of zat?) in het comité van aanbeveling van deze antisemitische club, die bovendien binnen de anti-Israël scêne veel populariteit geniet. Met Gretta’s antisemitisme en mimimalisering van de Holocaust heeft men blijkbaar geen probleem, maar o wee als je hun van antisemitisme beschuldigt. Ik zou zeggen: als je niet van antisemitisme wilt worden beschuldigd, hou je dan verre van Gretta Duisenberg en haar Stop de Bezetting, en spreek je uit tegen de idiote beweringen die zij doet.

Het probleem van de subsidies aan anti-Israel organisaties reikt verder dan SdB. Er gaan jaarlijks miljoenen van UCP, NOVIB en andere door de overheid gesubsidieerde organisaties naar anti-Israël clubs en activiteiten waaronder Een Ander Joods Geluid en het Palestina Komitee. Dit geld wordt besteed aan het delegitimeren van een bondgenoot van Nederland en een democratie, aan het verkondigen van leugens en het opruien van mensen tegen Israël en haar bewoners. Dit gaat in tegen de doelstelling van de Nederlandse overheid om vrede en verzoening te bevorderen tussen beide partijen in het conflict, met als doel een veilig Israël naast een onafhankelijk Palestina. Bovendien neemt in Nederland de polarisatie daardoor toe en voelen Joden zich in toenemende mate bedreigd. Nota bene NRC Handelsblad had daar afgelopen week een artikel over.

Bronnen anders dan aanklikbaar in de tekst: Cidi.nl: Kamervragen over uitspraken Duisenberg van 2 februari 2010 en Gretta Duisenberg doet antisemitische uitlatingen van 28 januari 2010; Elsevier.nl: Daar is Gretta weer, onze schaamteloze antisemiet door Afshin Ellian van 29 januari 2010

4 gedachtes over “Gretta Duisenberg: Joodse lobby domineert de Nederlandse regering

 1. @Peter Harrie. Ik lees uit jouw reactie dat je nog in de kinderschoenen staat. Ik kan me anders niet voorstellen dat je de sprookjes (1001 Nacht???) van Gretta Duisenberg gelooft.

  Omdat je nog niet rijp genoeg bent om de waarheid van een leugen te onderscheiden, kan ik me goed voorstellen dat je een vriend bent van alle volkeren.

  Like

 2. Een vriend van ale volken?

  Behalve een volk bedoel je!

  Want als je Duisenberg gelijk geeft zijn de Joden morgen in de Middellandse zee! Of niet soms?

  Duisenberg krijgt ook geen gelijk wat geschiedenis betreft.
  Waar komen die Palestijnen toch weg?
  Kijk maar eens naar de volgende verslagen:
  Een belangrijk deel van de Palestijnse Arabieren van nu is uit de omliggende Arabische landen afkomstig, zoals Jordanië, Libanon, Syrië, Egypte en Irak. Ze komen tussen de eerste immigratiegolf (aliya; circa 1880) en 1947 om economische redenen (werk, inkomen, welvaart) naar de joodse gebieden. Een ander deel bestaat uit (boeren-) families die al eeuwenlang in het gebied, dat net zoveel eeuwen lang ook wel als Zuid-Syrië is aangeduid, gevestigd zijn.
  Bron http://www.vecip.com/default.asp?titel=Palestijnen&onderwerp=49

  Moshe Aumann, zegt in zijn boek Land Ownership in Palestine 1880-1948 :

  “Despite the growth in their population, the Arabs continued to assert they were being displaced. The truth is that from the beginning of World War I, part of Palestine’s land was owned by absentee landlords who lived in Cairo, Damascus and Beirut. About 80 percent of the Palestinian Arabs were debt-ridden peasants, semi-nomads and Bedouins.”

  De Hope Simpson Commissie meldde in 1930 dat er een illegale en ongecontroleerde Arabische immigratie vanuit Egypte, Trans-Jordanië en Syrië plaats vond, die oogluikend toegestaan werd door de Britse regering. (Palestine, Report on Immigration, Land Settlement and Development, pag126)

  The British Governor of the Sinai from 1922-36 observed: “This illegal immigration was not only going on from the Sinai, but also from Transjordan and Syria, and it is very difficult to make a case out for the misery of the Arabs if at the same time their compatriots from adjoining states could not be kept from going in to share that misery.” bron: Palestine Royal Commission Report, p. 291.

  De UNWRA geeft zelf aan dat de vluchtelingen verschillende nationaliteiten hebben, en heeft toegestaan dat iemand als Palestijnse vluchteling werd aangemerkt als deze tenminste 2 jaar in het gebied had gewoond. De VN passen hun regels over de vluchtelingenstatus speciaal voor de Palestijns-Arabische vluchtelingen aan.

  Je ziet hier uit deze verslagen hoeveel gelijk Duisenberg heeft. Ze neemt een loopje met de feiten en ze heeft oogkleppen op.

  Like

 3. Duisenberg heeft geen gelijk, ze liegt doorlopend, ze is antisemiet, ze is tegen het bestaansrecht van de Joodse staat en ze steunt expliciet het terrorisme tegen Joden en tegen de staat Israël. Ze doet daar helemaal niet moeilijk over om dat allemaal toe te geven. Blijkbaar heb jij wel moeite om gewoon te luisteren naar wat ze zegt wie ze is en wat ze is of geloof je haar niet en hou je ons en jezelf voor de gek. Als iemand impliciet zegt “Pas op voor mij want ik ben een echte kl**tzak”, heb ik geleerd dat je zo iemand maar beter op zijn of haar woord kan geloven. Het kan je veel ellende besparen. Mijn gedacht.

  Like

 4. Gretta Duisenberg heeft gewoon gelijk, dat is vervelend om te accepteren. Als je tegen het huidige beleid van Israel bent ben je gelijk een antisemit en tegen joden en Israel, nogal zwart/wit mijns inziens.

  Probeer de ontstane problemen eens meer zakelijk en minder met het geloof aan te gaan, mischien dat dit wegen openen kan.

  Een vriend van alle volkeren!

  Peter Harrie

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.