Hamas ‘betreurt’ de dood van Israëlische burgers tijdens Gazaoorlog

De terreurorganisatie Hamas, die sinds januari 2006 de Gazastrook controleert en in de zomer van 2007 haar concurrent al-Fatah van Mahmoud Abbas met geweld uit de Gazastrook heeft verdreven en sindsdien een terreurbewind voert over 1,2 miljoen Palestijnen, heeft vrijdag een nieuwe aap uit haar mouw getoverd: “We betreuren de dood van Israëlische burgers die sneuvelden onder Palestijnse raketaanvallen tijdens de gevechten in Gaza een jaar geleden.” [Tijdens de Gazaoorlog kwamen 13 Israëliërs om het leven waarvan 3 burgers werden gedood als gevolg van inslagen van raketten afgevuurd vanuit Gaza door Hamas en Co.]

Reem Saleh Al-Riyashi, 22 jaar oud, was de eerste vrouwelijke zelfmoord-bommenlegger. Zij blies zichzelf en 4 Israëli's op 14 januari 2004. Op de voorgrond haar dochterje Duha

Met deze woorden heeft Hamas afgelopen woensdag 3 februari 2010 een rapport overhandigd aan Curtis Goering, vertegenwoordiger voor de Verenigde Naties in Gaza City. Het rapport werd opgemaakt door een comité, waarbij het de aantijgingen van oorlogsmisdaden ontkent (maar niet weerlegt) zoals die in het Goldstone Rapport werden geformuleerd in opdracht van de Verenigde Naties. De persagentschappen Reuters en Associated Press kregen een kopij toegezonden van dat rapport. Zoals bekend werden zowel Hamas als Israël door de Verenigde Naties met aandrang verzocht om elk een eigen onderzoek in te stellen en een antwoord te formuleren op het Goldstone Rapport, uiterlijk tegen 5 februari 2010.

Israël deed dat reeds met een 62 bladzijden tellend rapport: Gaza Operation Investigations: An Update maar het IDF (Israëlisch leger) werkt intussen verder aan een punt-voor-punt weerlegging van het Goldstone Rapport, dat meer dan 1.000 bladzijden zal beslaan en dat naar verluidt binnen enkele weken klaar zal zijn. Het woord is nu aan de 192 leden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om aanbevelingen te doen en uit te maken of de aantijgingen, van schendingen van de mensenrechten en oorlogsmisdaden tijdens de Gazaoorlog van een jaar geleden, al dan niet terecht zijn.

De Libiër Ali Treki, huidig voorzitter van de Alg. Verg. van de Verenigde Naties en een diplomaat afkomstig uit een staat met een langdurige reputatie van terreur, vliegtuigkapingen en bomaanslagen jegens de VS, G-B en Israël, mag namens de Verenigde Naties thans een ‘objectief’ oordeel samenstellen en formuleren over enerzijds de ‘gruwelijke oorlogsmisdaden‘ van Israël en anderzijds de ‘sympathieke verzetsactiviteiten‘ van Hamas. Uitslag bij voorbaat gekend, maar we blijven hopen op een goede afloop. Update 7.02; mijn woorden zijn nog niet koud of daar gaan we weer: UN likely to refer Goldstone findings to The Hague; “Assembly president Ali Abdussalam Treki announced on Saturday that member states were drawing up a plan of action over Ban’s answer to the report, in which retired South African Judge Richard Goldstone accused both Israel and Hamas of war crimes“.

Hamas: ‘We are sorry’

In een intern Hamas document dat vrijdag aan de pers werd overhandigd, beweert de islamitische terreurgroep dat het afschieten van raketten en mortieren enkele en alleen gericht was op militaire doelen en gelijk welk burgerlijk slachtoffer ongewild en accidenteel gebeurde. Het rapport van Hamas, schrijft dat het “door de blokkade van de Gazastrook door Israël tot actie werd genoopt en dat het afvuren van zelfgemaakte raketten gebeurde uit louter zelfverdediging en enkel militaire doelen werden geviseerd. Het enige wat fout liep was het gebrek aan de noodzakelijke trefzekerheid”, zei Hamas.

Hamasrechter al-Madhoun: Onze religie verbiedt onschuldigen, vrouwen, kinderen en ouderlingen te doden

In het rapport staat verder te lezen: “We betreuren het dat hierbij Israëlische burgers werden gekwetst. Wij hopen dat de Israëlische burgers begrijpen dat de voortdurende aanvallen van hun regering op ons, de voornaamste factor en de oorzaak zijn ervan zijn.” “Er moet opgemerkt worden dat het Palestijnse verzet… geen georganiseerd leger is dat kan beschikken over hoog-technologische wapens,” zegt het rapport. “Het mag dan wel gericht zijn op een militaire site of de de locatie van een tank en dan wordt er gevuurd… en wordt er eer burgerdoelwit geraakt, ondanks onze inspanningen om geen burgers te verwonden.”

Diaa al-Din al-Madhoun, een Palestijnse rechter die het rapport mee opstelde en het overmaakte aan de Verenigde Naties, vertelde aan het persagentschap Reuters dat het uitdrukken van spijt volledig conform is met wat Hamas bedoelt met haar “inzet voor het internationale humanitaire recht.” En voegde eraan toe dat “het deel uitmaakt van onze religie om geen vrouwen, kinderen en ouderlingen te verwonden, die geen deel hebben aan de agressie tegen ons.”

Rechter al-Madhoun betoogde verder dat de bewering van Israël, dat Hamas en andere Palestijnse terroristische organisaties raketten lanceren op haar soevereine grondgebied, ongegrond is. Op basis van VN-resolutie 181 (bekend als het Verdeelplan voor Palestina), maar zonder die resolutie te accepteren, zei al-Madhoun dat alle raketten enkel worden gericht op die gebieden die door de VN-resolutie werden aangeduid als gebieden bestemd voor de toekomstige ‘Arabische staat’, en omdat Israël heeft geen internationaal erkende grenzen met de Palestijnse gebieden omdat hun gebieden nog in een conflict zijn gewikkeld. Vandaar dat hij concludeert dat Israël het recht op veiligheid van haar Israëlische burgers heeft geschonden door hen illegaal in deze militaire betwist gebieden te laten wonen op gevaar af voor eigen leven.

Een beetje vreemd dat al-Madhoun zich nu gaat beroepen op Resolutie 181, want als hij dat echt zou menen (wat hij niet doet, Hamas zal nooit de soevereiniteit van Israël erkennen), zal hij 63 jaar na datum alsnog het bestaansrecht van de Joodse staat moeten erkennen, zei het dan binnen de grenzen zoals ze werden vastgelegd in Resolutie 181.

Hamasleider Khalid Amayreh: Israel has no legitimacy, period

Dit werd nogmaals bevestigd in een artikel van 27 januari 2010 door Khalid Amayreh, een woordvoerder van Hamas getiteld: ‘Israel has no legitimacy, period‘: “In feite zou een Hamas, dat bereid is om Israël te erkennen, geen 24 uren intact blijven. Het zou zichzelf degraderen tot een verkleinde en gedemoralizeerde groep die zich nauwelijks kan onderscheiden van Fatah, een amorfe entiteit met geen enkele politieke of ideologische constanten. [..] Kort gezegd: Hamas mag nooit en onder geen beding de legitimiteit van Israël erkennen omdat dit legitimiteit zou verlenen aan de gruwelijke genocidale misdaden die Israël heeft begaan tegenover het Palestijnse volk sinds het meer dan 60 jaar geleden de bastaardstaat heeft opgericht. Inderdaad, wat zou Hamas vertellen aan al de vluchtelingen, indien en wanneer zij oog in oog staat met hen, zij, dat God het verhoede, besluiten om nationaal overspel te plegen door de erkenning van de satanische entiteit bekend als Israël?”

Minstens één vooraanstaand Hamas vertegenwoordiger, die zijn naam niet wilde geven, zei dat de organisatie steeds klaar staat om ‘martelaarschap operaties’ uit te voeren – zoals zelfmoord-bomaanslagen op Israëlische bussen, café ’s en restaurants en dergelijke, zoals – gelukkig maar – de laatste jaren niet meer zijn voorgekomen, dankzij onder meer de bouw van de Veiligheidsmuur op de Westelijke Jordaanoever en de blokkade van de Gazastrook. Hem gevraagd of de spijtbetuiging gericht aan de Verenigde Naties dan een wijziging inhoudt van de strategie van Hamas zei de Hamas vertegenwoordiger in Gaza aan Reuters: “Er komt geen wijziging in de politiek van de organisatie, inbegrepen onze houding tegenover ‘martelaarschap operaties'”.

Reacties van Israël en mensenrechtenorganisaties

Israël, waar Hamas met ontelbare zelfmoordaanslagen de afgelopen twee decennia honderden burgers hebben gedood, wijst elke verontschuldiging voor de dood van drie niet-strijders als gevolg van raketinslagen uit Gaza tijdens de oorlog, af als onoprecht. Israël en onafhankelijke mensenrechtengroepen zeggen dat Hamas de wetten van de oorlog heeft gebroken door duizenden raketten en mortieren lukraak af te vuren op en rondom Israëlische steden, in het bijzonder op Sderot, dicht bij de Gaza-grens.

Yigal Palmor: Wie probeert Hamas hiermee voor de gek te houden?

Palestijnse militanten hebben ongeveer 800 raketten en mortiergranaten afgevuurd op willekeurige burgerdoelwitten in Zuid-Israël tijdens het conflict, waarbij 3 burgers werden gedood en ongeveer 80 anderen werden gewond. Meer dan 800 anderen liepen kwetsuren op. Sinds het begin van de Palestijnse opstand in 2000 [de al-Aksa Intifada], werden meer dan 500 Israëli’s gedood door zelfmoordaanslagen. Veel van deze bommenwerpers werden door Hamas gezonden, onder het motto van wat zij noemt ‘martelaarschap operaties’.

Naar aanleiding van het verslag dat deze week aan de Verenigde Naties werd uitgebracht schreef Yigal Palmor, de woordvoerder van het Israëlisch Ministerie van Buitenlandse Zaken, afgelopen vrijdag: “Al jaren heeft Hamas opgeschept over het opzettelijk richten op burgers, hetzij door zelfmoordaanslagen, door geweervuur of door raketten. Wie proberen ze hier nu mee voor de gek te houden?”

Mensenrechtenorganisaties reageren bijzonder teleurgesteld. Ook Ban ki-Moon ontsnapt niet aan de kritiek, omdat hij zich voorzichtig en vrij neutraal had uitgelaten over het recente Israëlische rapport. “Wij hoopten dat de secretaris-generaal een meer evaluatieve beoordeling zou gegeven hebben,” zei Fred Abrahams van Human Rights Watch. Over het rapport van Hamas stak Abrahams zijn ontgoocheling niet weg: “We hebben formeel en ondubbelzinnig de conclusie van Hamas afgewezen dat het niets verkeerds heeft gedaan. Het is absurd om te beweren dat zij slechts richtten op militaire objecten in Israël terwijl alles erop wijst dat burgers hun doelwitten waren.”

Bill Van Esveld (HRW)

Ook Bill Van Esveld (afbeelding rechts), eveneens een onderzoeker van Human Rights Watch, was formeel: ”De meeste van de raketaanvallen troffen burgerdoelwitten in Israël die wel degelijk suggereren dat burgers het doelwit waren,” en voegde eraan toe dat “bewust op burgers richten een oorlogsmisdaad is.” Van Esveld zei ook dat de verklaringen van Hamasleiders tijdens de gevechten, duidelijk maakten dat zij de bedoeling hadden zoveel mogelijk Israëlische burgers te treffen. Hij zei dat Hamas oorlogsmisdaden heeft begaan door raketten af te vuren op bevolkte gebieden en dat zij hierdoor de locale bevolking van Gaza in gevaar brachten door het feit dat Israëlische vergeldingsacties konden verwacht worden.

Ook op haar website schrijft Human Rights Watch in een artikel van 28 januari 2010 dat verklaringen van Hamasleiders tijdens de gevechten van een jaar geleden het bericht tegenspreken dat Hamas enkel militaire objectieven had als doelwit. Een woordvoerder van de Izz al-Din al-Qassam Brigades die zichzelf bekend maakte als Abu Obeida zei in een video die werd vrijgegeven op 5 januari 2009 onder meer dat “het voortzetten van de [Israëlische] invasie [in Gaza] zal alleen maar het bereik van onze raketten doen uitbreiden […]. We zullen het aantal Israëli’s dat onder vuur ligt nog verdubbelen.” Een andere belangrijke Hamasleider, Mahmoud Zahar, zei in een verklaring die dezelfde dag werd uitgezonden op televisie: “De Israëlische vijand… bestookt iedereen in Gaza met granaten. Zij beschieten kinderen, hospitalen en moskeeën en als zodanig geven zij ons het recht om hen te treffen op dezelfde wijze.”

Cijferdans over aantal slachtoffers van de Gazaoorlog

"..it is not possible to verify the accounts.."
BBC: "..it is not possible to verify any of these accounts.." Wie spreekt de waarheid? Wie wordt geloofd en waarom de ene wel en de andere niet?

Volgens de Palestijnse Mensenrechtenorganisatie in Gaza werden in het totaal 1.434 Palestijnen gedood tijdens Operation Cast Lead (Gegoten Lood). Deze cijfers werden integraal overgenomen door de Verenigde Naties, ook al kunnen deze cijfers niet worden geverifieerd. Volgens de VN waren 235 van de slachtoffers ‘strijders’. Hamasbronnen vermelden dat ‘maar’ 48 van hun militanten gedood werden. 960 burgers verloren het leven waaronder 288 kinderen en 121 vrouwen. 239 politie officieren werden eveneens gedood, de meerderheid van hen (235) gedurende luchtaanvallen tijdens de eerste week van OCL. 5.303 Palestijnen werden gewond waaronder 1.606 kinderen en 828 vrouwen.

De Palestijnse cijferdans over het aantal slachtoffers en meer bepaald over het aantal gedode kinderen blijft beschamend. Zo rapporteert bijvoorbeeld de Palestijnse Sectie van DCI (Defence Children International) dat er volgens hen 371 kinderen zouden zijn gedood tijdens OCL.

Echter, volgens gegevens die werden verzameld door het Onderzoeksbureau van de Israëlische Inlichtingendienst van Defensie, zijn op dit ogenblik 1.166 namen bekend van Palestijnen die gedood werden tijdens het drie weken durende Gaza offensief Operation Cast Lead. 709 ofte 61% onder hen werden geïdentificeerd als terroristen van Hamas en van andere terroristische organisaties. Volgens diezelfde gegevens werden 295 burgers gedood, waarvan 89 jonger dan 16 jaar en daarnaast kwamen 49 vrouwen om in het geweld. Jongens van 14 of 15 jaar en/of vrouwen die stierven met een raketlauncher in hun handen, werden eveneens bij ‘burgers’ geteld.

Vermeende
Vermeende collaborateurs met Israël van al-Fatah die door Hamas werden afgemaakt, werden eveneens door Hamas als 'burgerslachtoffers' opgegeven

Bronnen: Over de bedenkelijke rol die de Verenigde Naties spelen in het Arabisch-Israëlisch conflict: The BBC During the Gaza War: Biased Coverage of the Conflict‘ en L’Edito du Psy – ONU : un Munich des droits de l’homme; andere bronnen: The Jerusalem Post: Ban’s report pleases Israel van 5 februari 2010 en Hamas “regrets” civilian deaths caused during Cast Lead van 6 februari 2010; Haaretz: Hamas: Gaza war rockets aimed at Israeli soldiers, not civilians van 28 januari 2010 en  Hamas: We regret harming Israeli civilians in rocket attacks van 5 februari 2010 en Rights group: Hamas targeted Israeli civilians in Gaza war van 28 januari 2010; Ynet News: Fatah official back from Gaza: We paved way to new ties en Palestinians say Hague ignoring appeals van 5 februari 2010; Israel Matza: Hamas’ Goldstone defense: Israel has no right of self-defense van 3 februari 2010

3 gedachtes over “Hamas ‘betreurt’ de dood van Israëlische burgers tijdens Gazaoorlog

 1. De strijd is nooit eerlijk geweest en zal dat ook nooit worden. Omdat de strijd in werkelijkheid niet tegen Hamas gaat, maar tegen 350 miljoen Arabieren, 75 miljoen Perzen en alles samen genomen 1,3 miljard moslims. Of dacht jij als er ooit een vredesbestand met Hamas kan worden gesloten er dan vrede komt in het M-O?

  Like

 2. Hamas heeft het recht de bezetters aan te vallen onder het internationaal rechtssysteem. Geef Hamas wapens zodat het een eerlijke strijd wordt.

  Like

 3. De joden doden hierop 1400 Palestijnen , voornamelijk burgers , vrouwen , kinderen .

  Moderator: Waarom citeert u enkel en alleen uit Palestijnse bronnen? Vind u die soms betrouwbaarder dan de Israëlische? En waarom dan wel?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.