Oost-Jeruzalem als hoofdstad van ‘Palestina’ is boerenbedrog

Door het Westen en het Kwartet (=Rusland, Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de Europese Unie met haar 27 lidstaten), talloze pro-Palestijnse ngo’s en organisaties over de hele wereld, èn met op kop de Palestijnse Autoriteit geruggensteund door 1 miljard moslims in de Arabische wereld en in Iran, wordt aangedrongen op de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël met ‘Oost-Jeruzalem’ als hun hoofdstad. Hierbij wordt telkens verwezen naar de grenzen van april 1949 [de zgn Groene Lijn]. Die Groene Lijn markeerde de grens tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever nadat een wapenstilstand werd bereikt op aandringen van de Verenigde … Lees verder Oost-Jeruzalem als hoofdstad van ‘Palestina’ is boerenbedrog