Vervolging van christenen neemt wereldwijd toe [deel 2]: de Palestijnse gebieden

Christenvervolging neemt wereldwijd toe

[deel 2]: de Palestijnse gebieden door Franklin ter Horst

Al jaren weigeren de Wereldleiders, de internationale media en de kerken te reageren op één van de meest verontrustende aspecten in de gebieden die onder controle staan van het PA/PLO terreurbewind in Ram’allah -de moslimintimidatie en geweld jegens hun christelijke medeburgers. Een schokkende gebeurtenis vond plaats in de nacht van 3-4 september 2005 toen honderden gewapende ‘Palestijnse’ moslims uit het nabijgelegen dorp Dair Jarir onder het schreeuwen van “Allahu Akbar, verbrand de ongelovigen, verbrand de kruisvaders” de plaats Taibe in de buurt van Ram’allah bestormden.

Wat was er aan de hand? Een moslimvrouw genaamd Hiyam Ajaj, was verliefd geworden op haar christelijke baas Mehdi Khouriyye, eigenaar van een winkel in Taibe, en was zwanger van hem geraakt. Haar familieleden ontdekten dit en gaven haar een beker gif te drinken waarop zij stierf. Dat was op 1 september. Alsof deze brutale moord nog niet genoeg was- de islamitische wet verbiedt relaties tussen moslims en christenen- bestormden de mannelijke familieleden van de vrouw, en een paar honderd anderen de huizen van de christenen in Taibe. Meubels, juwelen en elektrische apparatuur werden geroofd, de huizen met molotov cocktails bestookt, met benzine overgoten, en in brand gestoken. Tenminste 16 huizen, een aantal winkels, een boerderij en een benzinestation, werden daarbij verwoest en auto’s, en een standbeeld van de maagd Maria, vernield.

“Het leek wel oorlog, zij arriveerden in groepen en trokken al plunderend en brandstichtend door de straten” zei een bewoner van Taibe aan de Jeruzalem Post. Pas uren later verscheen de PA/PLO ‘politie’ en de brandweer. Een paar vandalen werden door de politie meegenomen, maar na een korte ondervraging weer vrijgelaten. Kouriyye werd door de politie gearresteerd en opgesloten en volgens zijn familieleden, gemarteld. Bijna iedere dag-Ik herhaal, bijna iedere dag- worden christelijke gemeenschappen/gezinnen lastig gevallen door islamitische extremisten” aldus een woordvoerder van de RK-kerk in het Heilige Land. Als het niet de leden van Hamas of de Islamitische Jihad zijn, dat zijn het wel leden van de ‘Palestijnse’Autoriteit.

Het vermoorden van islamitische vrouwen die een relatie met een christen zijn aangegaan, is wijd verbreidt in de Arabische wereld. Ook het PA/PLO bewind staat dit soort moorden toe, waarvan er jaarlijks zo’n 22 plaatsvinden. In Jordanië, is een wet van kracht die familieleden volledig vrijwaard voor gevangenisstraf wanneer ze dit soort moorden plegen. De gebeurtenis in Taibe zou grote koppen hebben opgeleverd in de internationale media, en hevige protesten van een groot aantal kerken wereldwijd, indien Israël bij deze gewelddadigheden betrokken zou zijn geweest.

De christenen in de PA/PLO-gebieden worden al jaren geconfronteerd met geweld van Mohammed’s aanhangers. Wat de wereld nauwelijks weet is dat alleen al in de regio Bethlehem, tussen 2000-2004, 93 pogroms hebben plaatsgevonden. Gedurende de afgelopen jaren zijn honderden christenen gearresteerd omdat zij zonder toestemming religieuze diensten hebben gehouden. Christenen worden verdreven, vermoord, verkracht, stelselmatig vervolgd, gemolesteerd en geïntimideerd. Dat is het leven van christenen in Bethlehem en andere van oudsher christelijke plaatsen in het oude Bijbelse land. De schuldigen blijven onbestraft.

Onderzoeksjournalist David Bedein van het Beit Agron Perscentrum in Jeruzalem vertelde enige tijd geleden in Front Page Magazine.com, het verhaal van een jongen van 12 die door zijn schoolmaatjes is doodgeslagen omdat hij vol respect sprak over het christen zijn van zijn oom. Bedein schreef ook uitgebreid over de christenvervolging, maar ontdekte dat deze problemen stelselmatig door de internationale media, de Wereldleiders en ook de kerken, worden genegeerd alsof er niets aan de hand is. In een rapport van het Barnabas Fund van een paar jaar geleden, staat dat islamitische extremisten een moslim die zich tot het christendom had bekeerd, op afschuwelijke wijze hebben vermoord. De man was van huis vertrokken met in zijn bagage christelijk materiaal waaronder video’s, cassettebandjes en een bijbel. Na 10 dagen werd zijn lichaam bij zijn vrouw en twee kinderen afgeleverd, in vier stukken gesneden. Het Barnabas Fund heeft verder geen nadere details over de gebeurtenis gegeven voor de veiligheid van de familie van het slachtoffer.

Onder de moslim sharia wet, verdiend een ieder die de islam vaarwel zegt, de dood. Volgens het Barnabas Fund vormen christenen in de PA/PLO-gebieden al enige tijd doelwit van militante islamieten. Zo ontvangt de terreurbeweging Hamas financiële ondersteuning van Iran voor dit doel. De etnische zuivering van christenen in deze gebieden is gigantisch. Bethlehem en Nazareth, van oudsher christelijke plaatsen, zijn nu praktisch geheel islamitisch. In 1948 was 80% van de inwoners van Bethlehem christen, in 1995 nog 62% en vandaag is dat minder dan 20%. 80% is moslim. In alle gebieden maken de christenen nog maar 2.4% uit van de bevolking. Twee miljoen christenen zijn de laatste 20 jaar het Midden Oosten ontvlucht vanwege vervolging, verkrachting en moord. Ongelooflijk maar waar: de internationale media geeft Israël de schuld van deze massa-immigratie. Maar dit is wel erg ver bezijden de waarheid. Het patroon is heel erg duidelijk; zodra plaatsen worden overgedragen aan het bewind in Ram’allah, krijgen de christenen met islamitische terreur te maken en ontvluchten ze deze plaatsen/gebieden. Bethlehem en andere plaatsen zijn daar een heel schrijnend voorbeeld van.

Het merendeel van de 3 miljoen Arabieren die onder bestuur staan van het PA/PLO-bewind zijn moslims. Er zijn nog ca 30.000 christenen in deze gebieden over waarvan een deel regelmatig met terreur wordt geconfronteerd. Zo zagen twee tot het christendom bekeerde Arabische broers zich enige tijd geleden genoodzaakt hun toevlucht in Israël te zoeken om te ontkomen aan een wisse dood. WorldNetDaily meldde dat één van de broers, Nassar Salam, een actief lid van de Fatah terreurbewging, op het moment van zijn bekering werd gevangen genomen en gemarteld. De andere was al ter dood veroordeeld, maar beiden wisten te ontsnappen naar Israël. Waar ze zijn gebleven is niet wereldkundig gemaakt om hun levens niet alsnog in gevaar te brengen. De Fatah terreurbeweging heeft beide broers ervan beschuldigd te collaboreren met Israël. Het is de bekende beschuldiging aan het adres van christenen of van hen die zich kritisch uitlaten over het bewind in Ram’allah. Van hun zuster die zich ook had bekeerd, is niets meer vernomen sinds de beide broers zijn gevlucht.

Op 16 augustus 2001 werd Mohammed Bak’r een christen Arabier door de PA/PLO ‘politie’ gearresteerd en gevangen gehouden in het dorp Salfet. Bak’r werd ervan beschuldigd een verrader van de islam te zijn vanwege zijn bekering tot het christendom en daarom de dood verdiende. Via een familielid werd bekend dat hij werd gemarteld. Ze hadden hem met zijn handen aan het plafond gehangen met zijn voeten van de vloer. In dezelfde gevangenis zat nog een andere ex-moslim die na herhaalde verzoeken eindelijk zijn familie op bezoek kreeg. De man was zo vreselijk gemarteld dat hij zijn eigen naam niet eens meer wist. Een andere christen-arabier Saaëd werd tijdens ondervraging zo meedogenloos geslagen dat hij van ellende een valse bekentenis aflegde. Ze sloten hem op in een stikdonkere ondergrondse cel totdat hij onder druk van het Rode Kruis uiteindelijk werd overgeplaatst naar een ‘normale’ gevangenis.

Marwan Barghouti

Ook de Fatah-Tanziem terreurbeweging zaaide tussen 2000-2002 doodsangst onder de christelijke bevolking van onder meer Bethlehem en Beit Jala, een dorp nabij Bethlehem. Het christelijke dorp Beit Jala werd als basis gebruikt voor het beschieten van Gilo, een buitenwijk van Jeruzalem. De Tanziem werd geleidt door terrorist Marwan Barghouti, de man die in Israël is veroordeeld tot vijf keer levenslang plus twee keer twintig jaar wegens moord op onschuldige Israëlische burgers, lidmaatschap van een terreurbeweging en samenzwering.

De bende verschanste zich in huizen van christenen, die dikwijls met geweld uit hun huizen werden verdreven, hotels, kerken en op begraafplaatsen om van daaruit Gilo onder vuur te nemen, wetende dat de Israëli’s het vuur zouden beantwoorden. De bedoeling ervan was duidelijk! Men hoopte dat Israël slachtoffers zou maken onder de christelijke bevolking zodat er een golf van commentaar in de wereld zou losbarsten en men Israël zou beschuldigen van buitensporig geweld. De Tanziem bezat een dodenlijst met daarop de namen van christelijke mannen die zonder ook maar enig bewijs, van collaboratie werden beschuldigd. De huizen van deze vermeende collaborateurs werden regelmatig door gemaskerde Tanziem leden onder vuur genomen waarbij diverse doden zijn gevallen.

In 2002 bezetten meer dan 100 Fatah-Tanziemterroristen, op de vlucht voor de Israëlische troepen die een eind wilden maken aan de terreur van deze bende, de Geboortekerk in Bethlehem. De kerk werd als een fort gebruikt om Israëlische troepen onder vuur te nemen. De wereld sprak van buitensporig geweld van de kant van Israël. Een priester vertelde dat de Tanziem, de kerk met geweld was binnengedrongen en dat de ‘Palestijnen’ vernielingen hadden aangericht en zich schandalig hadden gedragen. De perfide PA/PLO nazi-propagandamachine meldde dat Israëlische militairen een priester in de kerk hadden doodgeschoten. De internationale media, het Vaticaan en de Italiaanse regering spraken van een barbaarse moord. Maar de priester stond de volgende dag springlevend een aantal journalisten te woord.

Wat de wereld te zien kreeg was uiteindelijk een totale ontwijding van de Geboorte kerk. Zij misbruikten niet alleen nonnen, priesters en monniken als gijzelaars, maar zij stalen en verwoesten ook bijna alle waardevolle voorwerpen uit wat men de geboorteplaats van Jezus noemt. Maar desondanks liet geen enkele kerkelijke instelling ook maar enige vorm van protest horen. De terroristen lieten bij het verlaten van de kerk 50 geweren achter en 40 explosieven die waren aangebracht door de hele kerk. Overal lagen voedselresten, ramen waren vernield en de hele kerk stonk naar urine terwijl er toiletten aanwezig waren. Op 18 april 2002 sprak de Israëlische president Katsav er zijn verbazing over uit dat de christelijke wereld zijn klachten richt tegen het Israëlische leger in plaats van tegen de ‘Palestijnse’ bezetters die zich in de kerk verschanst hadden. De knuffelgevoelens van de Europese leiders voor de ‘Palestijnse’terreurbendes werd nog weer eens duidelijk toen Brussel besloot de 13 terroristen (de bende van 13) die leiding hadden gegeven aan de bezetting van de kerk, op kosten van de Europese belastingbetaler in een aantal Europese landen onder te brengen, waar ze vandaag voor zover bekend, nog steeds verblijven.

Rami Ayyad

Op zondag 7 oktober 2007 werd het lichaam gevonden van Rami Ayyad. Rami werd op de zaterdag daarvoor door een onbekende groep ontvoerd en wreed vermoord. Zij lichaam werd gevonden in de buurt van de Bible Book Shop in het centrum van Gaza-Stad. Zijn schedel was ingeslagen en hij was diverse keren gestoken met en mes. Rami was al vaak met de dood bedreigd. Hij werkte voor de Palestinian Bible Society en gaf leiding aan het team dat de Bookshop runt.

De hoge prijs die de christenen in de PA/PLO-gebieden betalen krijgt nauwelijks enige aandacht in de media en de kerken komen alleen maar in actie als ze Israël kunnen schofferen. Een groot aantal kerkleiders reageert volledig bezeten als het om Israël gaat, maar als christenen sterven in hun eigen geboorteplaatsen door moslimbendes, doen ze er het zwijgen toe. Ook het Vaticaan doet geen enkele moeite de slinkende christelijke bevolking te beschermen, zij worden volledig aan hun lot overgelaten. Deze houding doet het goed bij de moslims want die kunnen immers maar beter te vriend worden gehouden!

In de overwegend christelijke plaats Jifna, een paar kilometer ten noorden van Ram’allah, zijn eind mei 2009 zo’n 70 christelijke graven geschonden. Graftstenen zijn kapotgeslagen, metalen en houten kruisen en een beeld van madonna beschadigd. Er zijn ook Palestijnen die toegeven dat er iets goed mis is met de manier waarop christenen moeten leven in de PA/PLO gebieden.

Volgens de mensenrechtenorganisatie OFWI (One Free World International) zijn in de Moslimwereld in 2009 ruim 165.000 Christenen vermoord, enkel vanwege hun geloof. Iedere drie minuten wordt er ergens in een Islamitisch land een Christen gemarteld vanwege zijn levensovertuiging. De Palestijnse Moslimterroristen op de Gazastrook maken het helemáál bont: zij graven zelfs de lijken van overleden Christenen op, omdat deze de grond zouden ‘verontreinigen’.Voorganger Majed El Shafie, het hoofd van One Free World International dat in Toronto haar hoofdkantoor heeft, staat aan het hoofd van een delegatie die bestaat uit mensenrechtenactivisten, leden van het Canadese parlement en diverse religieuze voormannen, die een mensenrechtenconferentie in Jeruzalem heeft georganiseerd. Volgens El Shafie worden er op dit moment over de hele wereld tussen de 200 en 300 miljoen Christenen vanwege hun geloof in Jezus Christus vervolgd. 80% van deze vervolging vindt plaats in Moslimlanden, de rest in hoofdzakelijk communistische landen (Noord Korea, China).

Terug naar Vervolging van christenen neemt wereldwijd toe [deel 1]: de moslimwereld

Bronnen: Christenvervolging neemt wereldwijd toe door Franklin ter Horst van 14 oktober 2005 laatst bijgewerkt op 14 december 2009; Women in Green Media releases van 18 september 2005; Israel Heute van 5 september 2005; Honest Reporting van 6 september 2005.

2 gedachtes over “Vervolging van christenen neemt wereldwijd toe [deel 2]: de Palestijnse gebieden

  1. Islamitische Turken willen dat alle christenen het land uitgezet worden en gelijktijdig willen ze ook lid worden bij EU.

    Grond kopen om er een kerk op te bouwen is verboden in Turkije, terwijl zelfde moslims met hoge tempo Nederlandse grondgebied plunderen…. Ook missionering is verboden: wie een Turk (moslim) probeert te bekeren tot een andere religie, wordt opgepakt en het land uitgezet, terwijl zelfde Moslims met alle sektes Nederlandse bevolking terroriseren… Een moslim moet moslim blijven, ook afvallig zijn mag niet: men mag zich niet openlijk atheïst noemen. Het verspreiden van de bijbel en andere boeken dan de koran is verboden, wie evangeliseert wordt opgesloten of het land uitgezet. Men mag er geen grond kopen om er een kerk te bouwen. Autochtonen van klein Azië, Armeense en Griekse christenen zijn compleet uitgroeit en nu worden de laatste autochtone christenen, de Assyrische christenen, gediscrimineerd en weggepest en verlaten ze het land.

    Like

Reacties zijn gesloten.