Jimmy Carter verontschuldigt zich voor stigmatiseren van Israël

‘Berouw komt na de zonden’

Ex-president Jimmy Carter van de VS
Een berouwvolle ex-president Jimmy Carter van de VS

Jimmy Carter maakt excuses voor zijn uitspraken over Israël. De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter heeft spijt van zijn houding tegenover Israël. We mogen niet toestaan dat kritiek omslaat in het stigmatiseren van Israël, is zijn duidelijke boodschap: “ik bied mijn excuses aan als mijn woorden en daden dat gedaan hebben” Orig.: “As I would have noted at Rosh Hashanah and Yom Kippur, but which is appropriate at any time of the year, I offer an Al Het for any words or deeds of mine that may have done so.” Carters Al Het verwijst naar het Yom Kippoer gebed waarbij God wordt gevraagd om de begane zonden te vergeven.

“We moeten Israëls prestaties onder moeilijke omstandigheden erkennen, zelfs als we ernaar streven om in positieve zin Israël te helpen de relaties met haar Arabische bevolkingen te verbeteren, maar we moeten niet toestaan dat kritieken voor verbetering Israël gaan stigmatiseren,” zei Carter. [Orig.: “We must recognize Israel’s achievements under difficult circumstances, even as we strive in a positive way to help Israel continue to improve its relations with its Arab populations, but we must not permit criticisms for improvement to stigmatize Israel.”]

Carter refereerde daarbij aan de titel van zijn boek uit 2006, ‘Israel: Peace Not Apartheid’. Zijn eerdere bewering dat Israël’s beleid op de Westbank erger was dan apartheid in Zuid-Afrika en uitspraken over Joden en macht leidden tot wereldwijde kritiek en zelfs tot het opstappen van veertien Joodse werknemers uit zijn vredesorganisatie The Carter Center. Die uitspraken neemt Carter nu terug. Hij zei met de boektitel te willen waarschuwen voor het ontstaan van apartheid op de West Bank omdat de Israëli’s in plaats van de Palestijnen het gebied controleren, hij zei dit te zien als voorspelling en niet als kwalificatie.

Layout 1Alhoewel voormalig president Carter in 1979 een historisch vredesakkoord bereikte tussen Israël en Egypte, het allereerste akkoord van die aard tussen een Arabisch land en Israël, wordt hij door vele Israëli’s als anti-Israël ervaren, die in het conflict steeds de zijde kiest van de Palestijnen. In 2007 zette hij bij veel Israëli’s kwaad bloed met zijn boek ‘Palestine: Peace Not Apartheid‘, waarin hij argumenteerde dat Israël moet kiezen tussen of de Westelijke Jordaanoever aan de Palestijnen geven of een systeem onderhouden van etnische ongelijkheid dat zou lijken op het apartheidsregime in Zuid-Afrika. De meeste Israëli’s keuren deze vergelijking sterk af en terecht.

Over huidige vredeskansen is Carter pessimistisch, vanwege “de recalcitrantie bij de Palestijnen en de Israëlische nederzettingen”. De excuses van Carter komen via een open brief aan het Joodse persbureau JTA (Jewish Telegraphic Agency), juist vlak voor Kerstmis als “een gelegenheid tot reflectie op het verleden en vooruit kijken naar de toekomst”, aldus Carter. Carter is wereldwijd een groot voorbeeld voor mensen als Dries van Agt. Carters excuses zijn door Joodse kritikasters positief ontvangen.

Bronnen: Cidi.nl: Jimmy Carter maakt excuses voor zijn uitspraken over Israel van 25 december 2009; Ynet News: Carter apologizes for ‘stigmatizing Israel’ van 21 december 2009; op brabosh.com: Hamas verwerpt Carters pleidooi om Israël te erkennen van 18 juni 2009; Ex-president Jimmy Carter: geen vrede in het M-O zonder Hamas van 12 juni 2009