Oud orgaanhandel schandaal misbruikt voor nieuwe hetze tegen Israel

Antisemitische cartoon over de organenhandel

25.12.2009. Opmerkelijk! The Guardian wijzigt krantenkop “Israel admits harvesting Palestinian organs” naar “Doctor admits Israeli pathologists harvested organs without consent.”

“We should not have put the headline “Israel admits harvesting Palestinian organs” on a story about an admission, by the former head of the Abu Kabir forensic institute near Tel Aviv, that during the 1990s specialists at the institute harvested organs from the bodies of Israeli soldiers, Israeli citizens, Palestinians and foreign workers without getting permission from the families of the deceased (21 December, page 15).

That headline did not match the article, which made clear that the organs were not taken only from Palestinians. This was a serious editing error and the headline has been changed online to reflect the text of the story written by the reporter.”

Ratna Pelle op haar Israël en Palestijnen blog: “Die kop is wereldwijd door antizionisten gebruikt om Israel zwart te maken, en men wist bij het schrijven van het artikel en de kop natuurlijk dondersgoed dat dat zou gebeuren. The Guardian staat overigens bekend om zijn anti-Israel bias, maar deze kop was blijkbaar zelfs hen te gortig, en deed waarschijnlijk teveel schade aan de goede naam die de krant nog steeds heeft. Of wacht even, hoe kan ik het vergeten, de notoire oppermachtige pro-Israellobby zit hier natuurlijk achter.”

Nieuwe hetze tegen Israël

Het Israëlische ministerie van gezondheid reageerde vandaag op mediaberichten over het gebruik van organen die tijdens autopsies zouden zijn verwijderd zonder toestemming van de nabestaanden. In sommige van die berichten werd opnieuw verwezen naar een bloedsprookje in de Zweedse krant Aftonbladet waarin de absurde bewering stond dat Israel Palestijnen zou hebben gedood in het kader van illegale orgaantransplantaties. De Zweedse krant moest later toegeven geen bewijs te hebben voor de bewering. Een aantal Nederlandse media misbruikte een AP bericht over een zaak die jaren geleden in Israel speelde, door alsnog te suggereren dat de beweringen in Aftonbladet correct waren.

Links op de achtergrond de omstreden Israëlische pathologist Dr. Yehuda Hiss

Het AP bericht ging echter over een Israëlische specialist van het forensisch instituut Aboe Kabir. Deze arts verwijderde een decennium geleden organen van overleden Israëlische soldaten, burgers en Palestijnen, zonder toestemming van families. Het Israelische Ministerie van gezondheid heeft in een verklaring opnieuw duidelijk gemaakt dat dergelijke praktijken illegaal zijn.

Tot tien jaar geleden werden organen van overleden mensen op het Aboe Kabir forensisch instituut verwijderd en gebruikt om patiënten te behandelen. De organen werden niet verkocht of gesmokkeld. Familieleden van de betrokken soldaten, burgers en Palestijnen dienden een officiële klacht in tegen Abu Kabir. De Segelson commissie, die werd opgericht in 2001, onderzocht de zaak van de illegale orgaanverwijdering. De commissie kwam tot de conclusie dat het verwijderen van de organen van een overleden persoon, zonder toestemming van de familie, verboden is. De directeur van het Aboe Kabir instituut werd als gevolg van de aanbevelingen ontheven van zijn post. De praktijken zijn sindsdien gestopt meldde het ministerie.

Familieleden van de betrokken soldaten, burgers en Palestijnen dienden pas een officiële klacht in tegen Abu Kabir in 2004. De wetgeving op het gebied van autopsies is sindsdien aangepast en verscherpt. In maart 2008 heeft de Knesset een orgaandonatiewet goedgekeurd. Volgens deze wet is de handel en verkoop van menselijke organen zowel in Israel, maar ook in de landen daarbuiten verboden. Ook verbiedt de wet om te bemiddelen in de handel van organen. De wet kreeg steun van opper rabbijn Shlomo Amar en andere rabbinale autoriteiten (8).

Een andere wet die in dezelfde tijd goed gekeurd werd, geeft een standaard definitie van de hersendood van een potentiële orgaandonor. Krachtens de wet kan hersendood slechts worden verklaard nadat er aan de volgende criteria is voldaan. Hersendood moet door minstens 2 ervaren dokters worden vastgesteld. Deze mogen niet betrokken zijn bij de behandeling of bij eventuele orgaantransplantatie van de patiënt.

De Israëlische overheid is er de laatste jaren in geslaagd diverse criminele netwerken die zich bezig hielden met orgaanhandel op te rollen. In december 2007 werden 2 Israëlische mannen uit de stad Haifa beschuldigd van betrokkenheid bij de handel in menselijke organen. De twee mannen Mohammad Geit en Hassan Zakhalka kregen respectievelijk 4 jaar en 20 maanden celstraf. In augustus 2008 werd Michael His, een Israëlische chirurg in Oekraïne gearresteerd vanwege illegaal orgaan transplantaties en uitgeleverd aan Israel. De man maakte deel uit het dezelfde netwerk als Geit en Schalk. In november 2009 werden 2 inwoners van Jeruzalem, Sammy Shem-Tov en Dimitri Oren gearresteerd vanwege bemiddeling tussen kopers en verkopers van organen.

Orgaanhandel komt helaas overal in de wereld voor. Uit China en Amerika zijn orgaanschandalen bekend en Engeland kwam hiermee meermalen in het nieuws. In 1999 was Nederland betrokken bij een soortgelijk schandaal. Patholoog-anatoom Dick van Velzen bleek in het Engelse Alder Hey jaren lang zonder overleg met nabestaanden organen te hebben verwijderd uit honderden overleden kinderen, baby’s en foetussen. Uit China en Amerika zijn orgaanschandalen bekend en Engeland kwam hiermee meermalen in het nieuws.

De suggestie zoals die ook in sommige Nederlandse media is gedaan, dat het verhaal in Aftonbladet alsnog bevestigd zou zijn geworden door het oude bericht over de zaak tegen de directeur van Aboe Kabir, is een nieuw dieptepunt in de berichtgeving over Israel.

Bronnen: Pamela Geller op Atlas Shruggs: Jewish Blood Libel Desperation: Ghouls and their tools van 23 december 2009; Israel Facts Monitorgroep: Nieuwe hetze tegen Israël door Yochanan Visser van 23 december 2009; op Brabosh: Israël’s zogenaamde ‘organenhandel’ verduistert opnieuw de geesten van 23 december 2009; Fabel van de maand: ‘Israëlisch leger vermoordt Palestijnen om hun organen te verhandelen’ van 20 augustus 2009 en Zweden beschaamd over nonsensverhaal over Israëlische ‘organen diefstal’ van 28 augustus 2009; Boursorama: L’affaire du journal suédois door Guy Senbel van 21 augustus 2008; Gyus.org/Israel News: Swedish daily: IDF killed Palestinians for organs door Roni Sofer van 18 augustus 2009; Aftonbladet: ”Våra söner plundras på sina organ” van 17 augustus 2009 en Israelisk protest mot kulturartikel van 19 augustus 2009; Jerusalem Post: Swedish government funds anti-Semitic NGOs door Gerald Steinberg van 19 augustus 2009; Swedish Jews: Story doesn’t resonate door Jonah Newman en Swedish writer ‘not sure’ story’s true door Herb Keinon van 19 augustus 2009