Rapport: Verbeterde economische situatie in de Palestijnse Autoriteit [deel 1]

Over de levensomstandigheden en het welvaartspeil op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook doen nogal wat cowboy-verhalen de ronde. De Hamaspropaganda wordt kritiekloos voor waar geslikt en brengt een totaal vertekend en leugenachtig beeld van de werkelijke situatie. Zo woonde ik op maandagnamiddag 7 december in de Universiteit van Antwerpen een conferentie bij over de situatie Israël-Palestina, waarbij zonder blikken of blozen werd gesteld dat de werkloosheid in de bezette gebieden “minstens 80 procent bedraagt” en “hoewel de mensen geen honger lijden, er de grootste nood heerst aan basisproducten”. Onder de reacties van de deelnemers aan deze conferentie die het duidelijk niet eens waren met deze visie, wierp onder meer genodigde Hans Knoop op “dat het intussen veel beter gaat in de bezette gebieden”, citaat dat op massaal hoongelach werd onthaald door panel en publiek.

Wanneer zelfs premier Salam Fayyad van de Palestijnse Autoriteit in een interview met de Washington Post en Newsweek in oktober 2009 verklaringen aflegt over de aanhoudende [economische] groei op de Westelijke Jordaanoever die hij beschreef als “zeer goed”, en opmerkte op dat in 2009 de economie met 8 procent was toegenomen “of misschien wel meer”, is het duidelijk dat er wat aan de hand is met de berichtgeving zoals ze ons dagelijks door boosaardige lieden wordt ingepeperd. Vandaar dat ik het wenselijk achtte om het recent verschenen rapport over de economische situatie in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever voor u te vertalen en in twee delen te publiceren op deze blog.

Voor wie niet wil geloven dat het allemaal nog niet zo slecht is in Gaza en dat er geen minimale tekorten zijn in de Gazastrook, kan dat altijd met eigen ogen vaststellen in de vele afbeeldingen [31 grote foto’s van 26 november 2009] op de Palestijns-Gazaanse [!] website van Palestina Vandaag (Palestine Today). Schrik niet van die plaatjes en roep niet uit “dat kan niet! nee, dat geloof ik niet!”. Het is waarschijnlijker dat iemand u al die tijd flink voor de gek heeft gehouden. Wie tot nog toe altijd de vergelijking volhield tussen Gaza en het Getto van Warschau van 1943 zal – naar ik hoop – snel ontnuchterd worden en eindelijk zijn/haar gezond verstand weer laten werken.

De economische situatie in de Palestijnse Autoriteit en de Israëlische steunmaatregelen: Periodieke update [deel 1] / deel 2 kan u hier lezen

Een groei met 2 cijfers zou kunnen worden bereikt op de Westelijke Jordaanoever in 2009.

• Premier Salam Fayyad van de Palestijnse Autoriteit heeft in een interview met de Washington Post en Newsweek in oktober 2009 gesproken over de aanhoudende groei op de Westelijke Jordaanoever. Hij beschreef de groei als “zeer goed”, en merkte op dat in 2009 de economie groeide met 8 procent “of misschien wel meer.” De speciale afgevaardigde van het Kwartet, Tony Blair, bevestigde dat een groei met twee cijfers wellicht haalbaar wordt in 2009.

• Er was een stijging van 5,6% van het Palestijnse nationaal product (BNP) tijdens het eerste kwartaal van 2009 vergeleken met het overeenkomstige kwartaal vorig jaar, en een stijging van 5,4% in het tweede kwartaal van 2009, vergeleken met het overeenkomstige kwartaal in 2008.

• Israël blijft op regelmatige basis belastinggeld verzamelen en over te dragen aan de Palestijnse Autoriteit. Na goedkeuring door de minister van Financiën, werd op 29 november 330 miljoen NIS overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit (in vergelijking met 293 miljoen NIS overgedragen in oktober). [100 NIS = 18 € of 26,5 Am. dollar xe.com]

• Elke maand draagt Israël 50 miljoen NIS over naar de Gazastrook voor uitbetaling van de salarissen van de werknemers van de Palestijnse Autoriteit en tot 13,5 miljoen dollar voor de salarissen van UNRWA werknemers (van wie de meeste Palestijnen zijn).

• Israël voert besprekingen met de Palestijnse Autoriteit, de VS, EU-vertegenwoordigers in het gebied en anderen, om een controlemechanisme af te spreken dat zal ontworpen worden om de internationale normen vast te stellen. Of en wanneer er ook maar een beslissing in die zin wordt genomen, zal dit mechanisme er voor waken dat het al het geld, de materialen en de apparatuur die worden overgebracht naar de Gazastrook bestemd voor vitale humanitaire projecten, daadwerkelijk hun bestemming bereiken. De dialoog met de Palestijnse Autoriteit over de controle op de gelden en de structuur van hun bancaire systeem, verloopt zeer langzaam.

• Ondanks de hierboven geciteerde verbeteringen, heeft de de Palestijnse Autoriteit een begrotingstekort van 200 miljoen dollar als gevolg van een tekort aan donaties in 2009 (zelfs na het ontvangen van een bijdrage van 200 miljoen dollar uit Saoedi-Arabië).

• De Israëlische regering heeft besloten om een ministeriële commissie aan te stellen onder leiding van de minister-president die de economische maatregelen, die zullen leiden tot verdere economische groei op de Westelijke Jordaanoever, moet onderzoeken en bevorderen. Een regionale minister voor samenwerking zal worden benoemd, wiens ministerie zal worden belast met de coördinatie en de bevordering van de hierboven genoemde zaken.

• Het Israëlisch-Palestijnse Joint Economic Committee, onder leiding van vice-premier en minister Silvan Shalom van Regionale Ontwikkeling en de ontwikkeling van de Negev en Bassem Khoury, de Palestijnse minister van Economie, hebben elkaar ontmoet op 2 september 2009. De volgende vergadering die gepland werd voor 8 november werd uitgesteld op verzoek van de Palestijnen als gevolg van het aftreden van minister Khoury (die intussen werd vervangen door Hassan Abu Libdeh). Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld.

Toename in tewerkstelling en daling van de werkloosheid

Tewerkstelling

• Het aantal arbeidsvergunningen die aan Palestijnen werden uitgereikt steeg in september 2009 tot 54.318 (voor het werken in Israël en aan Israëlische werknemers in de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever). 47.161 Palestijnen (ongeveer 86%) maakten daadwerkelijk gebruik van deze vergunningen.

• Het aantal Palestijnse werknemers tewerkgesteld in Israël nam toe met 8.4% vergeleken met 2008.

• Het aantal effectief gewerkte dagen door Palestijnse arbeiders in Israël groeide met 19 procent.

• Ongeveer 14 procent van het aantal Palestijnse werkkrachten is aan het werk in Israël of in de Israëlische handel op de Westelijke Jordaanoever.

• Ongeveer 5.000 vergunningen voor een nachtelijk verblijf in Israël werden goedgekeurd van wie er 4.373 effectief werden benut, t.t.z. 87,50 procent.

• In september 2009 heeft de Minister van Defensie toegestemd in een toename van 4.000 extra Palestijnse bouwvakkers. Deze werknemers dragen een groot deel bij aan de groei op de Westelijke Jordaanoever, net zoals de 1500 mensen uit het bedrijfsleven die toestemming hebben om alle grensovergangen tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever te passeren zonder voorafgaand overleg, nadat hen speciale kaarten (BMC – Business Card Man) werden uitgereikt. Opgemerkt moet worden dat de ontvangers van deze documenten op verzoek van de Palestijnse Autoriteit werden opgemaakt.

Werkloosheidscijfers

• De werkloosheid in de Westelijke Jordaanoever: De werkloosheid daalde van 19% in het eerste kwartaal van 2008 tot 17,7% in het eerste kwartaal van 2009. Ook de werkloosheid daalde van 18,2% in het tweede kwartaal van 2008 naar 16,4% in het tweede kwartaal van 2009.

• De werkloosheid in de Gazastrook: De werkloosheid daalde van 45,5% in het tweede kwartaal van 2008 tot 36% in het tweede kwartaal van 2009.

Toename van investeringen en nieuwe bouwprojecten

Stock market: De beurs vertoonde een stijging met 12,5 procent sinds het begin van het jaar.

Buitenlandse investeringen op de Westelijke Jordaanoever: Als gevolg van de economische conferenties die werden gehouden in Bethlehem en Nabloes, en de verbeterde veiligheid in het gebied, was er een zesvoudige toename van buitenlandse investeringen op de Westelijke Jordaanoever en dat in vergelijking met de overeenkomstige periode vorig jaar (dit cijfer werd verstrekt door de Palestijnen aan de vergadering van het Joint Economic Committee op 2 september l.l.).

Jonge Palestijnse vrouwen bezoeken het gloednieuwe bioscoopcomplex in Nabloes (Westelijke Jordaanoever)

Het stadsproject in Rawabi is in een vergevorderd stadium van geavanceerde planning en een nieuw winkelcentrum en een bioscoopcomplex werden geopend in Nabloes. Tentoonstellingen en economische conferenties werden dit jaar gehouden op de Westelijke Jordaanoever (in Al Bireh, Hebron en Nabloes) en werden bijgewoond door duizenden mensen, en er is sprake van een merkwaardig gemarkeerd momentum in Ramallah dat in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een ongekend bruisende en bloeiende stad op de Westelijke Jordaanoever van café ‘s en restaurants.

• In de al-Jinan wijk werd op 13 oktober j.l. de eerste steen gelegd van de bouw van duizend nieuwe woningen die gepland zijn voor de nieuwe buurt. De projectontwikkelaar voorziet de voltooiing, van de eerste bouwfase die 132 wooneenheden omvat, in de loop van 2012.

De industriële zone te Bethlehem: Met de werkzaamheden voor de bouw van een industriële zone te Bethlehem werd begonnen in juli onder de auspiciën van de Franse president. De plannen omvatten de bouw van een zone voor lichte industrie, ambachten en steen ambachten, gelegen 12 km. ten zuidoosten van Bethlehem. De eerste fase zal bestaan uit 230 dunams en later het 3500 dunams, allemaal gelegen binnen een gebied onder Palestijns controle [opm.: 1 dunam is 1.000 m² of 1 hectare] Deze maand werd begonnen met de bouw van het hoofdgebouw van het gebied. Alle projectplannen zijn goedgekeurd. Echter, de Palestijnen hebben nog steeds geen plannen voorgelegd aan Israël omtrent de aansluiting van de toegangsweg vanuit Hebron naar Tarqumiyah, noch de plannen voor het rioolstelsel en voor het verwijderen van afval. De premier vroeg de entiteiten die zich ontfermen over die kwestie om te participeren in de financiering van de planning van de toegangsweg naar de industriële zone. De kosten van de bouw en de infrastructuur die nodig zijn voor de industriële zone worden uitgevoerd door de Palestijnen en de Fransen.

Constructie van sub-electriciteitscentrales op de Westelijke Jordaanoever: De Europese Investeringsbank heeft op 17 november haar goedkeuring gehecht aan een lening van 250 miljoen euro aan de Israël Electric Corp. voor de financiering van investeringen in het regionale elektriciteitsnet project. Met de hulp van de Europese Bank werd een financieel akkoord bereikt tussen de Electric Corp Israël en de Palestijnse Electric Company voor de bouw van vier onderstations op de Westelijke Jordaanoever. Het project wordt gebouwd door de Israel Electric Corporation, en de Europese Investeringsbank verstrekt het pakket leningen voor de bouw van de krachtcentrales en de elektrische leidingen uit Israël.

Zuiveringsinstallatie voor rioolwater in Beit Lahia: De Wereldbank heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de tweede fase van het project voor de zuivering van rioolwater in de noordelijke Gazastrook (Beit Lahia). Voor de voltooiing van de eerste fase zijn de afgelopen maanden de nodige acties uitgevoerd, inclusief een bezoek van een deskundige namens de Bank in juli 2009. Israël stond boringen toe om gezuiverd afvalwater af te leiden naar een aquifer (ondergrondse bodemlaag die het water filtert) en de benodigde apparatuur werd geleverd om deze faciliteit te bouwen, met inbegrip van de benodigde hoeveelheden cement, ijzer en aluminium. Fase A van het plan (het aanleggen van collectoren en sedimentatie poelen) werd volledig afgerond. De Wereldbank reikte zelf de aanbesteding uit aan ondernemers en investeerders voor de bouw van de zuiveringsinstallatie.

• De Palestijnen annuleerden hun deelname aan de jaarlijkse vergadering van het Ministerie van Defensie betreffende infrastructuurprojecten (water, riolering en elektriciteit) op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, die gepland was voor 2 december a.s. in Tel Aviv. De leden van de internationale gemeenschap die betrokken zijn bij de projecten, Palestijnse vertegenwoordigers (hoofd van de Water Autoriteit en het hoofd van het ministerie van Energie), alsmede de Israëlische vertegenwoordigers (van het Ministerie van Defensie, de Eenheid voor de Coördinatie van Regeringsactiviteiten op het Grondgebied – COGAT, de IDF, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Water Autoriteit en de Israël Electric Corp), stonden allen klaar om deel te nemen van de geplande vergadering, die uitgesteld moest worden omwille van het verzaken van de vertegenwoordigers van de Palestijnse Autoriteit.

Verbeterde business, handel en toerisme

De Palestijnse verkopen aan Israël: Van 2007 tot 2008 was er een stijging van 6,8% in de Palestijnse verkopen aan Israël, van 530 miljoen dollar naar 566 miljoen dollar. In het eerste kwartaal van 2009, was er een stijging van 8%, van 136 miljoen dollar naar 147 miljoen dollar (bron: Israëlisch Centraal Bureau voor de Statistiek).

Palestijnse aankopen van Israël: Van 2007 tot 2008 was er een stijging van 25% in de Palestijnse aankopen van Israël, van 2,6 miljard dollar tot 3,25 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2009, was er een daling van 9,5% vergeleken met het overeenkomstige kwartaal in 2008, van 796 miljoen dollar naar 720 miljoen dollar (bron: Israëlisch Centraal Bureau voor de Statistiek).

Algemene Palestijnse buitenlandse handel (ook met Israël): De import in 2008 bedroeg 3,7 miljard dollar, waarvan 72% werd ingevoerd uit Israël. Dit is een stijging van 20% in vergelijking met 2007. De invoer in 2008 verhoogde met 3% en bereikte 529 miljoen dollar. De totale handel van de Palestijnse Autoriteit in 2008 was 4,3 miljard dollar – een stijging met 17% vergeleken met 2007.

Vrachtwagenverkeer tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever: 2007-2008

Vrachtwagen verkeer tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever: Er was een toename met 41% in de eerste helft van 2009 vergeleken met de overeenkomstige periode vorig jaar. Er was een toename met 22% in de hoeveelheid van de goederen die in de Gazastrook tussen september en oktober werden vervoerd en een extra stijging met 14% van oktober tot november (bron: COGAT).

Invoer van cement: In de eerste helft van 2009 alleen al werd 18% meer cement ingevoerd in de Palestijnse Autoriteit dan in heel 2008 (bron: COGAT).

Nieuw gsm-bedrijf: Het tweede mobiele telefoon bedrijf op de Westelijke Jordaanoever, Wataniya, is begonnen te opereren in het begin van november met 3,8 MHz en 40.000 abonnees. Volgens diverse publicaties zal het bedrijf naar verwachting een geschatte 700 miljoen dollar aan investeringen aantrekken naar de Westelijke Jordaanoever en een omzet van 354 miljoen dollar opbrengen voor de schatkist van de Palestijnse Autoriteit en tegelijk duizenden banen opleveren.

Voertuig aankopen: Er was een toename met 44% in de aankoop van voertuigen.

Verhoogd brandstofverbruik: Er was een toename met 29% in benzine verbruik en een stijging met 7,6% in het diesel verbruik in de eerste helft van 2009, vergeleken met de overeenkomstige periode van vorig jaar (bron: COGAT).

Toerisme: In 2008 was er een toename met 93% van het aantal toeristen naar de regio Bethlehem (ongeveer een miljoen toeristen), en een verhoging van 31% in het gebied van Jericho (ongeveer een half miljoen toeristen). Het aantal overnachtingen in een hotel in het derde kwartaal van 2009 liep op tot 136.000 – een stijging van 42% vergeleken met het overeenkomstige kwartaal vorig jaar.

Wordt vervolgd in “Rapport: economische situatie in de Palestijnse Autoriteit [deel 2]

Bronnen: MFA en Doc’s Talk: The economic situation in the Palestinian Authority and Israeli relief measures: Periodic update van 6 december 2009, vertaald door Brabosh op 10 december 2009; Israel Facts: Grote vooruitgang Palestijnse Autoriteit van december 2009


Anti-Israël betoging te Brussel van 11 januari 2009. Uitbuiting van de Holocaust door Belgische moslims van Marokkaanse origine. Niets oogt wansmakelijker dan dit breed glimlachende meisje dat dit bord op zondag 11 januari 2009 in volle Gaza-oorlog tijdens de anti-Israël manifestatie in Brussel boven haar hoofd uitsteekt met als kop: “1943: Ghetto de Varsovie – 2009 : Gaza“. Lees hier verder.
 

warschauBronnen: Brabosh.com: Leven onder Israëlische bezetting een ware hel voor Palestijnse kinderen? van 5 april 2010; Beelden liegen niet: Honger en armoede in Gaza van 4 april 2010; Rapport: Verbeterde economische situatie in de Palestijnse Autoriteit [deel 1] van 10 december 2009 en [deel 2] van 11 december 2009; Prijs voor de ‘Oneerlijkste Reporter van 2008’: Lauren Booth en haar ‘Boats for Free Gaza’ van 18 februari 2009; Levering van medisch materiaal aan de Gazastrook van 2 maart 2010; De economische situatie in de Palestijnse Autoriteit en de Israëlische steunmaatregelen: Periodieke update [deel 1] en [deel 2]; Watertekort in de Gazastrook? van 15 januari 2010; Het Palestijnse watertekort op de Westelijke Jordaanoever is een fabel van 2 november 2009; Amnesty International’s water rapport perfect getimed om boycotcampagne tegen Israël te versterken van 27 oktober 2009; Antwoord op het rapport van Amnesty omtrent de Israelisch-Palestijnse water kwestie van 28 oktober 2009; Inwoners van Gaza lijden en dat is niet de schuld van Israël van 26 december 2009; Israël stuurt didactisch materiaal naar de Gazastrook van 15 november 2009