Een goede reden waarom het herenigde Jeruzalem de hoofdstad van Israël is en dat zal blijven…

“Het is onvoorstelbaar om aan de Oude Stad te denken zonder één enkele Jood. Van wanneer was dat geleden? Bijna 800 jaar geleden trof Maïmonides er Joden aan. Van de oude ondergrondse synagoge van Yohanan ben Zakai is bekend dat ze er al bijna 2000 jaar staat: thans, net zoals de Hurvasynagoge, ligt alles in puin. De Joden woonden in de Oude Stad toen de Seljoeken haar veroverden, ze waren er in de tijd van de Kruistochten en toen de Turken ze veroverden. Allenby trof de Joden aan toen hij Jeruzalem veroverde op de Turken. Maar vandaag is geen enkele … Lees verder Een goede reden waarom het herenigde Jeruzalem de hoofdstad van Israël is en dat zal blijven…

Waarom zoveel controversie over Resolutie 242 van de Verenigde Naties?

Sinds de goedkeuring door de VN-Veiligheidsraad op 22 november 1967, heeft Resolutie 242 de context geleverd voor inspanningen om te trachten vrede te bereiken tussen Arabieren en Israëli’s. Het legde de basis voor het eerste vredesverdrag ooit dat tussen Israël en een Arabisch land werd getekend, met name met Egypte in 1979, en het latere vredesverdrag dat met Jordanië werd getekend in 1994. Dat jaar werd als gevolg van de Oslo-akkoorden de Palestijnse Nationale Autoriteit [P.A.] opgericht met Yasser Arafat als eerste president – een vorm van Palestijns zelfbestuur – afgesloten tussen Israël en de PLO (Palestijnse Bevrijdings Organisatie), die … Lees verder Waarom zoveel controversie over Resolutie 242 van de Verenigde Naties?