Hebben wij Yitzhak Rabin’s visie uit het oog verloren?

Washington 26 oktober 1994: De Jordaanse koning Hoesein en Israëlisch premier Yitzhak Rabin tekenen de vrede onder het goedkeurend ook van president Bill Clinton
Washington 26 oktober 1994: De Jordaanse koning Hoessein en de Israëlische premier Yitzhak Rabin tekenen de vrede onder het goedkeurend ook van president Bill Clinton. Jordanië is tot op heden het op één na (vredesakkoord met Egypte van 26 maart 1979 Sadat/Begin) enige land in de Arabische wereld dat een vredesverdrag met Israël sloot.

Precies vijftien jaren na het ondertekenen van het vredesverdrag tussen Israël en Jordanië en 14 jaar na zijn tragische dood, werd Yitzhak Rabin door president Barack Obama gelauwerd als een moedige man van de vrede, die “heeft aangetoond dat de verplichting tot communicatie, samenwerking en echte verzoening de loop van de geschiedenis kunnen helpen veranderen.” [Barack Obama: “The courage of King Hussein and Prime Minister Rabin demonstrated that a commitment to communication, cooperation, and genuine reconciliation can help change the course of history.“]

obamanobelVoor zijn rol in de totstandkoming van de Oslo-akkoorden kreeg Yitzhak Rabin de Nobelprijs voor de Vrede van 1994. Toen hij op 26 oktober 1994 het vredesakkoord met Jordanië ondertekende, sprak hij de volgende hoopvolle woorden uit: “Van nu af aan komen ons zorgeloze dagen tegemoet en nachten zonder angst. Ons leven gaat ingrijpend veranderen. In het verschiet liggen goed buurschap, het einde van het dodenleed dat onze huizen teistert en een einde maakt aan de oorlogen. Laat de zon weer opkomen!”

Premier Yitzhak Rabin werd een jaar later op 5 november 1995 in Tel Aviv vermoord door Yigal Amir, een ultra-rechtse radicale student aan de Bar-Ilan Universiteit, de ideologische voedingsbodem voor het Israëlische ultra-religieus-nationalistische front. De volgende fragmenten uit Rabin’s laatste openbare toespraak tot de Knesset – het Israëlische parlement – en nauwelijks een maand eerder voordat hij werd vermoord, onthullen Rabin’s ware realistische visie. In het licht van de visie van Rabin zoals die hieronder verwoord wordt, valt het te betwijfelen dat, indien Obama vandaag samen met Rabin aan de onderhandelingstafel zou zitten, hij ooit een akkoord zou kunnen bereiken, en vrede zou kunnen stichten in het Midden-Oosten. Obama heeft in elk geval zijn Nobelprijs voor de Vrede al op zak, nu maar afwachten wanneer hij zijn Nobelprijs en zijn toegedichte rol als ‘vredestichter’ gaat verdienen. Met goede intenties alleen, daar bakt een bakker geen brood mee…

De Knesset, 5 oktober 1995

“Hier, in het land van Israël, keerden wij weer en bouwden een natie op. Hier, in het land van Israël, hebben wij een staat gevestigd. Het land van de profeten, dat de wereld de waarden van de moraal, recht en rechtvaardigheid heeft nagelaten, werd na tweeduizend jaar teruggegeven aan haar wettige eigenaars – de leden van het Joodse volk. Op haar gronden bouwden wij een buitengewone nationale thuis en staat.

yitzhak-rabin“We zien de permanente oplossing in het kader van de staat Israël waarin ook het grootste deel van het gebied is inbegrepen van het Land van Israël zoals het was onder de heerschappij van het Britse Mandaat en naast een Palestijnse entiteit die de thuis zal zijn waar het merendeel van de Palestijnse bewoners in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever wonen.

“Wij zullen niet terugkeren naar de grenzen van 4 juni 1967.

“Eerst en bovenal een verenigd Jeruzalem… als de hoofdstad van Israël, onder Israëlisch bestuur.

“De veiligheidsgrens van de staat Israël zal worden gevestigd in de Jordaanvallei … De oprichting van blokken van nederzettingen in Judea en Samaria, zoals die in Gush Katif.

“Wij moesten kiezen tussen het gehele land van Israël … of voor een staat met minder grondgebied, maar die wel een Joodse staat zou zijn. Wij verkozen een Joodse staat te zijn.

“Wij … hebben onszelf voor de Knesset ertoe verbonden, geen enkele nederzetting te ontruimen in het kader van de interim-overeenkomst, en de uitbreiding ervan voor de natuurlijke groei niet te belemmeren.

“We zijn ons bewust van het feit dat de Palestijnse Autoriteit tot op heden [en ook nooit daarna klik hier] zich niet heeft ingezet om het Palestijnse Handvest te veranderen en dat alle beloften omtrent deze kwestie niet werden nagekomen. Ik wil dit onder de aandacht brengen van de leden van het huis dat ik deze aanpassingen bekijk als de ultieme test voor de bereidheid en bekwaamheid van de Palestijnse Autoriteit om de vereiste aanpassingen [in het Handvest] aan te brengen als een ernstige toetssteen voor de verdere uitvoering van de overeenkomst in haar geheel.”

In de visie van Yitzhak Rabin werden de beginselen opgenomen van zowel Israël als een Joodse staat, en tegelijk ook als een staat die leeft in ‘vrede en binnen veilige en erkende grenzen’, zoals die vermeld werden in Resolutie 242 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Bron: The Middle East and Terrorism Blog: Have We Lost Sight of Rabin’s Vision? door Eli E. Hertz van 28 oktober 2009, vrij vertaald en bewerkt door Brabosh op 29 oktober 2009; Jerusalem Post: Obama hails courage of Rabin, Hussein van 27 oktober 2009;