Voorakkoord met het Westen omtrent nucleaire ambities van Iran

ahmadinejadhitler

Updated zaterdag 24 oktober 2009: Zoals verwacht negeert Iran de deadline van de VN die gisteren vrijdag was vervallen. Het blijft gissen wanneer de onderhandelingen over de nucleaire bewapingswedloop in Iran een vervolg zullen krijgen. (zie Reuters: Iran ignores U.N. nuclear deadline en De Standaard: Iran blijft pokeren over uraniumakkoord)

Gisteren – 21 oktober – bevestigde in Wenen Mohammed ElBaradei, de voorzitter van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) dat een voorlopig akkoord met Iran omtrent haar nucleaire ambities werd gesloten. Volgens dit ontwerpplan wordt Iran verplicht driekwart van zijn uranium tot kernbrandstof te laten verrijken in Rusland, en het vandaar uit terug te laten verschepen voor gebruik in een onderzoeksreactor in Teheran. De vertegenwoordigers van Iran, de Verenigde Staten, Rusland en Frankrijk hebben ermee ingestemd het plan voor te leggen aan hun regeringen. Ali Ashgar Soltanieh, het hoofd van de Iraanse delegatie bij de IAEA, vond het plan een stap in de goede richting maar beklemtoonde dat het nog de goedkeuring moet krijgen in Teheran. Het Iraanse persbureau Irna benadrukte wel dat er nog niks is ondertekend.

Ali Asghar Soltanieh (Iran): We hebben nog niks getekend
Ali Asghar Soltanieh (Iran): 'We hebben nog niks getekend'

In Jeruzalem wordt verdeeld gereageerd op het voorakkoord. De Iraanse nucleaire dreiging is ‘nog steeds springlevend “, vertelde een hoge ambtenaar in Jeruzalem aan Ynet in de nasleep van de berichten over een ontwerp-overeenkomst tussen Teheran en de grootmachten Verenigde Staten, Rusland en Frankrijk met betrekking tot het nucleaire programma van Iran. Blijkt echter dat de Israëlische ambtenaren verdeeld reageren over de implicaties van het ontwerp-akkoord, waarbij sommige beweren dat het een eerste goede stap in de richting is in de strijd tegen Iran. Voorstanders van voorakkoord beweren dat de nucleaire inspanningen van Iran met een jaar achteruit worden geschroefd indien de overeenkomst zou worden goedgekeurd.

Andere ambtenaren in Israël zeggen dat ze vrezen dat de overeenkomst zal neerkomen op het geven van het startsein aan Iran dat het haar programma voor de verrijking van uranium mag voortzetten. “De grote vrees bestaat dat het met dit soort overeenkomst lijkt alsof Iran zich een verzoenende houding aanmeet, terwijl het nog steeds kan voortgaan met de verrijking van uranium in Natanz en in de geheime site van Qom die onlangs werd onthuld door de westerse geheime diensten,” zei een ambtenaar. “De verwachte overeenkomst laat toe dat Iran openlijk uranium mag verrijken voor schijnbare vreedzame doelen, terwijl het in het geheim uranium blijft verrijken voor militaire doeleinden,” zei hij.

Israëlische ambtenaren kijken nu naar de Amerikaanse regering in Washington, die haar tevredenheid heeft geuit over de wijze waarop de overeenkomst werd geformuleerd, zoals het werd bereikt via de dialoog eerder dan met bedreigingen. Op dit ogenblik onthoudt Jeruzalem zich nog van een officiële reactie op het voorakkoord. Intussen heeft de doorbraak in de nucleaire onderhandelingen met Iran in Parijs nieuwe vrees veroorzaakt. De Franse Minister van Buitenlandse Zaken nam een duidelijk standpunt in deze zaak en zei dat de Franse regering van Iran verwacht dat het haar verplichtingen gaat uitvoeren tegen het einde van dit jaar en dat dit laatste de rode lijn vormt voor de ambtenaren in Parijs.

Bronnen: Ynet news: Israeli official: Bomb threat still alive door Roni Sofer van 22 oktober 2009; De Standaard: Voorlopig akkoord over atoomdossier van 21 oktober 2009;