Arabische staat entert schip met wapens voor Iran uit Noord-Korea

ANL_AUSTRALIAVoor het eerst heeft een Arabisch land, de VAE (Verenigde Arabische Emiraten), gevolg gegeven aan het VN-embargo tegen Iran, door een schip te stoppen dat geladen was met wapens voor Iran. De wapenlading was afkomstig uit de communistische dictatuurstaat Noord-Korea. Het nieuws van de onderschepping komt op een nogal gevoelig ogenblik. Noord-Korea heeft de Verenigde Staten uitgenodigd voor bilaterale gesprekken over haar nucleaire ambities en de Westerse leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties verhogen de druk op Iran voor een ruimere samenwerking omtrent haar nucleair programma.

De Verenigde Arabische Emiraten meldde de inbeslagneming aan het sanctie comité van de Verenigde Naties, dat verantwoordelijk is voor het opvolgen van de uitvoering van de maatregelen, waaronder een wapenembargo ingesteld tegen Noord-Korea [Resolutie 1874] door de Veiligheidsraad, zo deelden diplomaten mee in New York. De commissie, voorgezeten door Turkije, heeft geen formele verklaring afgelegd over deze zaak. Een VN-diplomaat wiens land is vertegenwoordigd in het sanctiecomite, zei dat de VAE melding maakte dat het schip geladen was met met 10 containers van wapens en aanverwante artikelen, met inbegrip van propeller raket-granaten en munitie. Hij zei dat de zending besteld was door het Iraanse bedrijf TSS, een bedrijf dat naar verluidt in verband staat met de Iraanse Revolutionaire Garde en voorheen onderworpen aan het internationale verbod op de invoer van wapens en aanverwante zaken.

north korea missle

Het schip, werd door diplomaten geïdentificeerd als de ANL-Australië die onder de vlag van de Bahama’s vaart en de toestemming had gekregen om de VAE te verlaten nadat het enkele weken geleden in beslag was genomen. Diplomaten zei dat het de verantwoordelijkheid is van de VAE om te beslissen wat er moet gebeuren met de wapens die aan boord zijn aangetroffen. Het VN-sanctiecomité heeft aan de Iraanse en Noord-Koreaanse regering een nota geschreven waarin ze hen erop wijzen dat de wapenzending een in overtreding is met de VN-resolutie 1874. De inbeslagname vond plaats in de VAE, maar niet in de scheepshaven van Dubai.

De VN-resolutie, die er kwam na de tweede nucleaire test van Noord-Korea in mei van dit jaar, werd het bestaande verbod verlengd op het vervoer van zware wapens, nucleaire raketten en aanverwante technologie om de uitvoer van wapens door Pyongyang te viseren. De bindende resolutie machtigt de staten in te grijpen en de goederen in beslag te nemen die in overtreding zijn met het embargo. De resolutie vereist ook dat staten verslag uitbrengen aan de commissie over welke maatregelen zij hebben genomen om de sancties toe te passen.

De Verenigde Arabische Emiraten zijn het middelpunt voor de in- en uitvoer van wapens voor Iran. De Westerse mogendheden hebben aangedrongen op een betere samenwerking van de autoriteiten van de VAE om de scheepsladingen en Iraanse financiën beter te controleren. Ze hebben ook een aantal bedrijven gesloten die betrokken zijn geweest bij de vermeende uitvoer van materialen die op tweeërlei wijze gebruikt kunnen worden voor nucleaire technologie of explosieven zoals ze werden aangetroffen in Afghanistan en Irak. Terwijl de meeste nadruk ligt op technologie voor tweeërlei gebruik, zeiden de diplomaten dat de recente openlijke onderdrukking van dissidenten na de omstreden verkiezingen in Iran, ook heeft geleid tot bezorgdheid over de levering van wapens aan de met de staat verbonden milities. De VAE, een bondgenoot van de Verenigde Staten, maakt zich net zoals Saoedi-Arabië ernstig bezorgd voor de nucleaire ambities van Iran.

ahman3

Bronnen: Haaretz: Arab Nation Seizes N. Korean Arms Headed for Iran door Tzvi Ben Gedalyahu van 30 augustus 2009; Financial Times: N Korean arms for Iran’ seized by UAE door Simeon Kerr in Dubai and Harvey Morris in New York van 28 augustus 2009