Waarom wil Obama het Shepherd Hotel in Oost-Jeruzalem uit Joodse handen houden?

De Obama regering ergert zich blauw aan de plannen van de Amerikaanse Joodse filantroop, Irving Moskowitz, die in Oost-Jeruzalem op een braak liggend stuk grond – waar enkel nog het vervallen Shepherd Hotel staat – een reeks Joodse huizen en appartementen wil bouwen. De Obama regering en zijn Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton eisen de bevriezing van de bouw en/of de uitbreiding van de [nieuwe] Israëlische dorpen en gemeenten op de Westelijke Jordaanoever (Samaria en Judea) èn in Oost-Jeruzalem als onderpand voor een vredesregeling met de Palestijnen.

drybonhoes

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken: “Een foto van een ontmoeting tussen Hitler en de Palestijnse Groot-Moefti..” – “… zal worden opgehangen worden in elke Israëlische ambassade en consulaat”. – “Maar om te voorkomen dat bezoekende diplomaten zich zouden ergeren,” – “…zullen er oogkleppen beschikbaar zijn.” Bron: Dry Bones

husseiniEen week geleden kreeg Michael Oren, Israëls nieuwe ambassadeur in de VS, in een onderhoud met de afgevaardigde van het Amerikaanse Staatsdepartement te horen, dat Israël moet ophouden met het bouwen van Joodse huizen in de wijk van Sheikh Jarrah, nabij de oude graftombe van Shimon HaTzaddik (Simon de Rechtvaardige). De grond waarop de huizen worden opgetrokken is al meer dan 20 jaar het eigendom van de Joodse activist Dr. Irving Moskowitz.

De Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman heeft uit protest tegen deze eenzijdige inmenging van een vreemde mogendheid (de VS) in de soevereine staat Israël, bevolen om in elke Israëlische ambassade en consulaat een foto op te hangen van de vorige eigenaar van het vervallen Shepherd Hotel, dat thans moet plaats maken voor een nieuwe Joodse wijk. Tja, en wie was dan die vroegere eigenaar van het Shepherd Hotel en de gronden erom heen? Niemand minder dan de familie van de islamitische Groot-Moefti van Jeruzalem, Haj Amin al-Hoesseini. Op die bewuste foto die Lieberman wil ophangen: Adolf Hitler ontvangt Al-Hoesseini in november 1941 in de Rijkskanselarij te Berlijn (afbeelding rechts)  Waarom wil Lieberman dan overal deze foto’s ophangen? Daarvoor moeten we terug een stukje in de geschiedenis en naar het ontstaan van de Joodse staat Israël.

Het Shepherd Hotel, eigendom van de Groot-Moefti Haj Amin Al-Hoesseini
Het Shepherd Hotel in Oost-Jeruzalem, voormalig eigendom van de Groot-Moefti Haj Amin Al-Hoesseini en grote fan van Adolf Hitler. Al-Hoesseini wilde de genocide op de Joden tijdens WOII verder exporteren naar het Midden-Oosten en het Britse Mandaat Palestina, liefst met de hulp van de Führer en de door Hoesseini zelf opgerichte SS-Handschaar Divisie

Groot-Moefti Haj Amin Al-Hoesseini was een beruchte nazi die nazi-propaganda mengde met de Islam. Hij werd gezocht voor oorlogsmisdaden in Bosnië en Joegoslavië. Zijn mix als militant voor de nazi-propaganda was een bron van inspiratie voor zowel Yasser Arafat als Sadam Hoessein, de dictator van Irak. Al-Hoesseini is de grootvader van de huidige Moefti op de Tempelberg in Jeruzalem. Hoesseini bracht de Tweede Wereldoorlog door in Berlijn aan de zijde van Adolf Hitler, de Rijksführer van het Derde Rijk. Hij richtte binnen de SS een moslimdivisie op, de zogeheten SS-Handschaar (of Handzar)-divisie, en speelde een eersterangsrol in het aanzetten tot genocide op de Europese Joden, Serviërs en Roma & Sinti [zigeuners]. Na het einde van WO II recruteerde hij actief voormalige nazi-officieren als adviseurs voor de Arabische regeringen in het Midden-Oosten.

In 1917 was de Joodse staat een stuk dichterbij gekomen door de Balfour-declaratie van 2 november 1917, genoemd naar de Britse Minister van Buitenlandse Zaken James Balfour, die een overeenkomst sloot tussen Groot-Brittannië en het uiteengevallen Ottomaans-Turkse Rijk. De Balfour-declaratie voorzag na 400 jaar Turks-Ottomaanse overheersing een thuisland voor de joden in Palestina, dat tot aan de onafhankelijkheid van Israël op 18 mei 1948, onder Brits mandaat zal blijven. Klik kaart tijdens het Britse mandaat. Amin El Hoesseini verzette zich meteen tegen het principe van de joodse staat. Hij was voorstander om Palestina in te lijven bij Syrië en wordt de aanstichter en organisator van tientallen rellen en aanslagen tegen de joden tot hij in 1920 wordt opgepakt en tot tien jaar gevangenisstraf wordt veroordeeld. Een jaar later verkrijgt hij amnestie en wordt op 8 mei 1921 Groot-Moefti van Jeruzalem. Hij zal dat blijven tot 1 oktober 1948 wanneer hij wordt afgezet door het Hoogste Arabische Comité waarvan hij zelf sinds 25 april 1936 de president was. Hij overleed op 5 juli 1974 in Beiroet.

Al-Hoesseini organiseert het Arabisch Palestijnse verzet en als aanstichter van nieuwe rellen in 1928-29, 1930, 1936 enz., wordt hij voor zijn vele terroristische activiteiten op 1 oktober 1937 verplicht het land uit te vluchten. Via Libanon, Irak en Italië bereikt El Hoesseini Duitsland en vind veilig onderdak in het Derde Rijk van Adolf Hitler die sinds 1933 aan de macht was. In de jaren dertig zochten de nazi’s aanvankelijk nog naar een locatie om de Europese en Duitse Joden naar toe te deporteren, het zogeheten Madagaskar Plan.

In september 1937 waren in opdracht van Reinhard Heydrich, SS-Hauptscharführ Adolf Eichmann en SS Oberscharführer Herbert Hagen zelfs naar Palestina afgereisd op zoek naar Amin Al-Hoesseini om tot een akkoord te komen om de Joden naar Palestina uit te wijzen. De nazi’s wijzigden later hun plannen omdat ze beducht waren voor het potentiële gevaar van een Joodse staat in Palestina, en op het persoonlijk aandringen van Adolf Hitler werden verdere onderhandelingen opgeschort. Omstreeks augustus 1940 werd definitief van deportatie afgezien en werd het de Joden verboden nog langer hun heil -en overleven!- te zoeken in emigratie.

Al in december 1931 heeft de Groot-Moefti een eerste contact met de Bosnische moslims, wanneer hij een Groot-Islamitische Conferentie organiseerde in Jeruzalem die hij zelf voorzat. Aanwezigen zijn Uzeiraga Hadzihasanovic, de president van de Joegoslavische Moslim Organisatie (JMO), de Bosnische moslimleider Mehmed Spaho en Mujaga Merhemic.

Franz Reichert, de directeur van de Palestijnse afdeling van het Deutsches Nachrichten Buro (Duits Nieuws Bureau) van 1933 tot 1938, legde de eerste contacten tussen nazi-Duitsland en moslimleiders uit het Midden-Oosten. De Moefti benaderde afgevaardigden van het nazi regime en verzocht om samenwerking op 21 juli 1937 wanneer hij de Duitse consul ontmoette in Jeruzalem. Later zond hij nog een afgevaardigde naar Berlijn om zijn samenwerking met de nazi-top te onderhandelen.

In 1939, verhuist de Moefti zijn hoofdkwartier naar Bagdad, hoofdstad van Irak, waar hij een politieke afdeling opzet die nauwe banden onderhoud met Duitsland en Italië. Berlijn was er op uit om een As Berlijn-Bagdad te scheppen en bereidde een pro-nazi staatsgreep van Irak voor. De Irakese generaal Rashid Ali el Gailani, een militante moslim nationalist en de Golden Square, een groep van pro-nazi Irakese officieren, pleegden kort daarna een coup. De Groot-Moefti schreef een brief naar Adolf Hitler die hem antwoordde: ‘De Führer heeft uw brief goed ontvangen op 20 januari. Hij is zeer geïnteresseerd in wat u hem schreef omtrent de nationalistische strijd van de Arabieren. Duitsland is bereid om met u samen te werken en u te ondersteunen met alle mogelijke militaire en financiële hulp.’

Nazi-Duitsland zend wapens en vliegtuigen naar Irak om de strijdkrachten van de Groot-Moefti bij te staan maar de desondanks slagen de Britten er in om Irak te heroveren. De Groot-Moefti en Generaal El Gailani kunnen ontkomen naar Teheran (Iran). Op 9 mei 1941 roept de Groot-Moefti via de omroep een fatwa uit en kondigt de Jihad (=Islamitische heilige oorlog) af tegen Groot-Brittannië. De Moeftie wil de oprichting van een Arabisch-Islamitische Unie waarin worden verenigd: Irak, Saoudi-Arabië, Syrië, Palestina, Trans-Jordanië en Egypte samen met Duitsland en Italië om een Pan-Moslim/Arabisch Blok van landen te stichten. Lees verder op Verzet.org: Moslims in de Waffen-SS: de Handschar en Kama Divisie van 21 januari 2006

Bronnen: Netanjahoe: ‘Jeruzalem is van ons en dat is onbespreekbaar’ van 20 juli 2009; BBC NEWS / MIDDLE EAST: Israel to use Hitler shot for PR van 22 juli 2009;