Kifah Radaydeh: PLO wil dat Israël verdwijnt uit het Midden-Oosten

Yasser Arafat en Mahmoud Abbas
Yasser Arafat en Mahmoed Abbas: de smoes van onderhandelen voor vrede, als berekende strategie met als enige doel Palestina te verwerven en Israël van de kaart te vegen

Net zoals wijlen Yasser Arafat tegenover een verschillend publiek steeds met een andere tong sprak, is er sindsdien nog altijd niks veranderd. Tegenover het Westen en overwegend Engelstalig publiek sprak Arafat altijd over ‘Peace! Peace!‘, maar wanneer hij voor eigen Arabisch en Palestijns volk sprak, klonk het steevast: ‘Jihad! Jihad!‘. Die tweegezichten tactiek doet het nog altijd erg goed in de Westerse landen, die er beter aan zouden doen om een mondvol Arabisch te leren, om aldus letterlijk te verstaan dat in het Midden-Oosten ‘niets is wat het lijkt’.

Ook Barack Obama en zijn partners in de Europese Unie, lopen met open ogen in dezelfde val, ook wel Taqiyya genoemd: ‘de kunst van het misleiden van niet-moslims door leugen en bedrog voor het heil van de Islam.’ Velen lijken nog steeds niet te beseffen dat het werkelijke doel van Palestijnen en Arabieren niet het bereiken van vrede is, maar de oprichting van de Islamitische Republiek Palestina, op de ruïnes van de Joodse staat en op de graven van de Joden van het land van Israël.

In deze bijgevoegde videoclip, legde Kifah Radaydeh, woordvoerdster van Al Fatah, de partij van Mahmoud Abbas, medestichter en president van de Palestijnse Autoriteit, enkele dagen geleden op PA-TV (de nationale omroepzender van de PA) uit hoe volgens haar ‘vrede nooit een doel voor Al Fatah is geweest’. Radaydeh, thans afgevaardigd hoofd van Al Fatah in de kwestie van Jeruzalem zei: “Wij hebben altijd gezegd dat wij onderhandelen voor de vrede, maar dat ons doel nooit vrede is geweest. Vrede is een middel; het doel is Palestina.” Radaydeh zegt dat de ‘gewapende strijd’ nooit werd opgegeven en zal blijven doorgaan, afhankelijk van hoe ‘bekwaam’ de strijdkrachten van de PA zijn.”

Uittreksel uit het interview met Radaydeh op PA TV:

“Fatah staat voor een grote uitdaging, omdat [Fatah] zegt dat het verwerven van vrede één van onze strategieën is, maar wij zeggen dat alle vormen van strijd blijven bestaan en wij de mogelijkheid niet uitsluiten van de gewapende strijd of gelijk welke andere [wijze] van strijd. De strijd bestaat in vele gedaanten, afhankelijk van waar we op een bepaald ogenblik toe in staat zijn en afhankelijk van wat we denken dat nodig is… Wat willen wij dan precies? Wij hebben altijd gezegd dat wij onderhandelen voor de vrede, maar dat ons doel nooit vrede is geweest. Vrede is een middel; het doel is Palestina.”

Bron: PA TV van 7 juli 2009, vertaling met toestemming van Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdik, ‘Fatah official: ‘Our goal has never been peace. Peace is a means; the goal is Palestine,’ Palestinian Media Watch Bulletin van 12 juli 2009.

Bronnen: ZOA: Fatah Official: “Our Goal Has Never Been Peace” van 14 juli 2009 door Morton A. Klein en Mister President; Lees op Verzet Blogspot: Geen 2-statenoplossing mogelijk zolang het doel van de Palestijnen een 1-staatoplossing is van 18 juli 2009; PLO heeft nooit het bestaansrecht van Israël erkend (een leugen weerlegd) van 22 maart 2009; Mahmoud Abbas (P.A.) weigert opnieuw Israël als Joodse staat te erkennen van 28 april 2009; De mythe van een onafhankelijke ‘gedemilitariseerde’ Palestijnse staat van 28 juni 2009; Israël zegt ‘ja, maar…’ tegen een Palestijnse staat [satire] van 15 juni 2009; Israël wil definitief af van Palestijnse staat van 30 mei 2009; De Palestijnen hebben al een staat: Jordanië van 23 juni 2009; Waarom zouden we naar twee staten streven als er al drie zijn? van 13 juni 2009; De drie bekendste Palestijnse plannen om Israël van de kaart te vegen van 10 juni 2009; Twee-statenoplossing: dekmantel voor etnische zuivering van Joden van de Westbank? [satire] van 8 juni 2009; Abbas over zijn ontmoeting met Obama: ‘Ik kan hier niks komen doen’ van 7 juni 2009; De hele wereld – behalve Palestijnen en Arabieren – wenst 2-statenoplossing voor het Arabisch-Israëlisch conflict van 21 mei 2009; Twee statenoplossing voor Israël en Palestina: Ja maar… hoe en waar? van 16 april 2009; 2-staten oplossing voor Israël en Palestina verder weg dan ooit van 2 maart 2009