Israëls fundamenten [1] De rechten v/h Joodse volk en de stichting van de Joodse staat

Het ‘idee’ van een Israëlische staat ligt onder vuur. Haar geschiedenis, haar rechten en legitimiteit worden in toenemende mate in vraag gesteld of verdacht gemaakt. Sommige mensen vragen zich – en terecht – verwonderd af: “Waarom zou Israël voortdurend uitleg moeten geven over haar recht om te bestaan als land en natie? Niemand toch die zich ooit afvraagt waar Zweden het recht vandaan haalt om te bestaan als land?” Maar de waarheid is: Israël is anders. De geschiedenis van het Joodse volk en de omstandigheden waarin het land werd gesticht, zijn op zijn minst ongewoon. Bepaalde kernprincipes moeten daarom opnieuw … Lees verder Israëls fundamenten [1] De rechten v/h Joodse volk en de stichting van de Joodse staat

Oorlog en vrede – en misleiding – in de Islam: Taqiyya [deel 1]

In februari van dit jaar publiceerde Raymond Ibrahim op Pajamas Media onderstaand essay (in 2 delen) waarin hij het Westen waarschuwt voor de manier van oorlogvoeren van (radicale) moslims. Raymond Ibrahim is de mededirecteur van het ‘Middle East Forum’ en de auteur van ‘The Al Qaeda Reader’, vertalingen van religieuze teksten en religieuze propaganda. Dit essay werd vertaald door Sam van Rooy en gepubliceerd op Het Vrije Volk op 16 juli 2009. Sam is de zoon van Wim van Rooy die bekendheid verwierf met zijn boek De malaise van de multiculturaliteit, dat onlangs werd gepubliceerd. Oorlog en vrede – en … Lees verder Oorlog en vrede – en misleiding – in de Islam: Taqiyya [deel 1]

Oorlog en vrede – en misleiding – in de Islam: Taqiyya [deel 2]

Oorlog en vrede – en misleiding – in de Islam: Taqiyya [deel 1] en [deel 2] Oorlog is eeuwigdurend Het feit dat de islam misleiding en bedrog legitimeert tijdens een oorlog mag niet verbazen. Het gezegde gaat immers: ‘alles is geoorloofd in liefde en oorlog’. Bovendien, niet-moslim denkers en filosofen, zoals Sun Tzu, Machiavelli en Hobbes, rechtvaardigden allen misleiding in oorlogstijd. Het cruciale verschil echter is dat volgens alle vier de erkende scholen van soennitische rechtsgeleerdheid, de oorlog tegen de ongelovige verder gaat tot de eeuwigheid: totdat “alle chaos eindigt en alle religie tot Allah behoort” (Koran 8:39). Over jihad … Lees verder Oorlog en vrede – en misleiding – in de Islam: Taqiyya [deel 2]