Hamas wil 7 Palestijnen van Al-Fatah in Gaza executeren

Palestijnen van Hamas vermoordden 300 Palestijnen van Al Fatah in Gaza
Palestijnen van Hamas vermoordden 300 Palestijnen van Al Fatah in Gaza

Amnesty International is bezorgd over zeven Palestijnen die ter dood werden veroordeeld door militaire rechtbanken die handelen onder de jurisdictie van de Hamas de facto administratie. De procedures die deze rechtbanken volgen, beantwoorden niet aan de internationale standaarden voor een eerlijk proces. De zeven mannen werden veroordeeld voor misdaden zoals ontvoering, (politieke) moorden en collaboratie met het Israëlische leger waardoor andere Palestijnen gedood werden.

Verschillende van de beschuldigden werden veroordeeld onder de Revolutionaire Strafcode van de PLO uit 1979. Deze code werd echter nooit geratificeerd door de verkozen wetgevende autoriteit, de Palestinian Legislative Council, en valt daarom buiten de Palestijnse wetgeving (de Basic Law die gelijkstaat met een grondwet).

Onder Palestijns recht moeten doodstraffen geratificeerd worden door de president van de Palestijnse Autoriteit vooraleer ze kunnen uitgevoerd worden. De Hamas de facto administratie in Gaza heeft echter aangekondigd dat het een comité aan het oprichten is waarin juridische adviseurs en ambtenaren van het Ministerie van Justitie van Hamas verantwoordelijk worden voor de ratificatie van doodstraffen in Gaza. Als dit comité deze doodstraffen ratificeert, kunnen de mannen op elk moment geëxecuteerd worden.

Amnesty International voert nu een briefactie en roept het publiek op om een fax te sturen naar de Hamas de facto administratie waarin gevraagd wordt de doodstraffen niet uit te voeren en waarin je je bezorgdheid uitdrukt over het op te richten comité dat doodstraffen zal ratificeren. De brief [he he… dat gaat indruk maken…] moet gericht worden aan de Hamas ‘premier’ Isma’il Abd al Salam Ahmad Haniyeh. Meer info op AI-België: 7 Palestijnen met executie bedreigd van 1 juli 2009