Geef het internet weer vrij in Iran

Doorbreek de stilte ‘Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar de stilte van onze vrienden.’ Met deze legendarische woorden gaf Martin Luther King weer wat velen in Iran op dit moment moeten voelen. In de straten van Iran riskeren honderdduizenden mensen hun leven voor de vrijheid. In het vrije Westen blijft het akelig stil. Op 12 juni 2009 werden er in Iran verkiezingen gehouden. Terwijl het in Iran normaal gesproken dagen duurt om de miljoenen papieren stembiljetten te tellen, was er nu binnen twee uur al een winnaar bekend: de huidige president Ahmadinejad. Dit ontketende … Lees verder Geef het internet weer vrij in Iran

De malaise van de multiculturaliteit

Migraties en de multiculturen die door rechtstreeks uit voortvloeien, zijn door de hele beschavingsgeschiedenis eerder regel clan uitzondering. In elk rijk werd er gemengd en gemixt, geëmigreerd en geimmigreerd – meestal met veel bloed, zweet en tranen. Toch heeft het ontzettend long geduurd alvorens de wetten en mores die stelden wat mocht en niet mocht kritisch in vraag werden gesteld. De mensenrechten bijvoorbeeld – een vrij recente humane uitvinding – worden begrijpelijkerwijs met alle kracht verdedigd en het minste euvel in dot verband wordt als een onmiddellijk te verwijderen smet gezien. De dwangmatigheid echter waarmee dat geschiedde en de naïviteit … Lees verder De malaise van de multiculturaliteit

Spanje rouwt om Vicente Ferrer, die miljoenen armen in Indië hielp

Als er één ding is waarover we het allemaal eens over kunnen zijn is: ooit gaan we dood. Kijk rondom je heen, binnen 100 jaar is iedereen die je nu ziet of hoort er niet meer bij. De formule voor een lang leven bestaat niet. Henry Allingham — één van de twee Britse veteranen van de Eerste Wereldoorlog die nog in leven zijn – werd op 20 juni 2009 de oudste man van de wereld. Allingham vierde op 6 juni j.l. zijn 113de verjaardag en volgde daarmee de Japanner Tomoji Tanabe op die in zijn slaap overleed in de leeftijd … Lees verder Spanje rouwt om Vicente Ferrer, die miljoenen armen in Indië hielp