Waarzeggers falen in het voorspellen van een inval door de belastinginspectie

astroloog

Jeruzalem. Net zoals overal in de wereld het geval is, gaan geloof en bijgeloof (of bijgeloof als surrogaat voor niet-geloven)  altijd hand in hand om mensen een beter leven in de toekomst (of in het hiernamaals) te beloven en te voorspellen. Dat is nu eenmaal een van de zwakke punten in de menselijke aard. Jong en oud, laaggeschoolden en hoog-opgeleiden, mannen en vrouwen, stappen vroeg of laat het groezelige optrekje binnen van de een of andere sterrenwichelaar, pendelaar of charlatan, om zich dikwijls voor veel geld in de luren te laten leggen. Dat is ook niet anders in Israël.

Wat alle astrologen, mystici en glazenbollen lezers in Israël echter niet hadden kunnen voorspellen was gisteren 15 juni 2009 de inval in het ganse land – en meer in het bijzonder in Jeruzalem, kruispunt van de belangrijkste religies van de wereld – van de belastingsinspectie bij de professionele waarzeggers zélf. De groots opgezette raid op belastingontduikers bij al de hierboven reeds geciteerden, inbegrepen homeopaten, beoefenaars van Chinese heelkunde en holistische ‘genezers’ alsmede koppelaars die huwelijken arrangeren (de zgn. shadchanim.) Gewapend met gedetailleerde onderzoeksresultaten die zij verzamelden uit krantenadvertenties en op het internet, voerde de Israëlische belastingsinspectie haar plan uit op de wijze van een militaire operatie.

In een bepaald geval had een belastingsinspecteur zich als undercover agent  uitgegeven en een astroloog benaderd, hem verzoekend zijn toekomst te voorspellen hoe haar kansen op succes in de zakenwereld ervoor stonden. De agent betaalde voor de dienst en ontving een kwitantie zonder dat de details van de aard van de dienst werden vermeld. Daarop werd de astroloog op de rooster gelegd en haar boekhouding ‘niet in orde’ bevonden.

In een ander geval gaf een agent zich uit als alleenstaande en op zoek was naar een passende levensgezel. Hij benaderde een “shadchan” huwelijksmakelaar, betaalde enkele honderden shekels en kreeg in ruil een lijst met mogelijke kandidaten toegestopt. De agent moest ook een verklaring ondertekenen dat in het geval een huwelijk volgde hij opnieuw enkele duizenden shekels moest betalen aan de shadchan. Op de dag dat de belastingsinspectie arriveerde, beweerde de shadchan dat zij deze dienst verleende uit ‘liefdadigheid’ (mitzva) en geen geld aanvaarde voor haar diensten, tot dat natuurlijk de undercover agent opdaagde en haar eraan herinnerde dat zij hem wel degelijk had laten betalen voor dit ‘gebaar van liefdadigheid’ (mitzva)…