Shimon Peres: ‘Vrede in het M-O in ruil voor erkenning door 57 landen’

Shimon Peres op 3 juni 2009 over de 57-statenoplossing: “Various ideas are being discussed. One significant concept is King Abdullah of Saudi Arabia’s peace initiative which was adopted by the Arab League in Beirut. Much wisdom lies also in King Abdullah of Jordan’s proposal of a “57-state solution” to the Arab-Israeli conflict. [..] Many Arab leaders perceive hegemony-seeking Iran as a threat to their existence and identity. For them, the primary challenge is not Israel but the Iranian ayatollahs who seek domination over the Middle East, using terror and threats of unconventional weapons. Israel is increasingly viewed as a part of the new path for a regional solution. A regional security framework will also help Israel to secure its paramount interest of security. [..] This is a unique opportunity for peace in the Middle East. The ship is waiting. It is time to sail.”

President van Israël: Shimon Peres
President van Israël: Shimon Peres

De Israëlische president Shimon Peres heeft de Arabische leiders woensdag opgeroepen serieus werk te maken van een vredesplan voor de regio. In The Times herhaalt Peres zijn steun aan het voorstel van koning Abdallah II van Jordanië. Die stelde zaterdag voor dat 57 landen Israël erkennen en dat Israël zich in ruil daarvoor terugtrekt uit alle bezette Palestijnse gebieden en uit Syrië en Libanon.

Peres herhaalde dat hij ook het vredesinitiatief van koning Abdallah van Saoedi-Arabië uit 2002 steunt. “Beide koningen hebben gelijk wat hun definitie van de doelstelling en van de beste weg om die doelstelling te behalen betreft. Met de steun van de Egyptische leiders lijkt het mij tijd om voor eens en voor altijd een einde te maken aan het Israëlisch-Arabisch conflict“, aldus de Israëlische president.

Koning Abdallah II van Jordanië: 'Enkel 57-statenoplossing zal vrede brengen in het M-O'
Koning Abdallah II van Jordanië: 'Enkel 57-statenoplossing zal duurzame vrede brengen in het M-O'

Volgens Peres zijn bilaterale onderhandelingen tussen Israël en zijn buren – de Palestijnen, Syrië en Libanon – van vitaal belang, parallel aan een regionaal normaliseringsproces van de betrekkingen tussen Israël en de Arabische staten. ‘”Leiders in de regio moeten zich serieus inzetten (…) en serieuze gesprekken aangaan met het oog op algemene vrede en economische ontwikkeling in de regio“, zo valt in The Times te lezen. Volgens Shimon Peres is het bezoek van Barack Obama aan Saoedi-Arabië en Egypte een “weergave van de behoefte aan een historische verandering in het Midden-Oosten’ en vormt dit bezoek ook een ‘unieke kans om die verandering te bereiken“.

Brabosh: Jordanië en Israël ondertekenden op 26 oktober 1994 een vredesverdrag waarbij tegelijkertijd de soevereiniteit van Israël door Jordanië werd erkend. Jordanië werd daarmee het 2de Arabische land ooit – na Egypte op 26 maart 1979 – dat die stap tot op heden heeft gezet. Het zou dan ook voor iedereen al lang zonneklaar moeten zijn dat een oplossing van het Midden-Oostenconflict, niet enkel ligt in de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël, maar dat een duurzame vrede in het M-O enkel kan bereikt worden indien de 57 staten van de Arabische Liga èn Iran permanent in het overleg worden betrokken en net zoals Jordanië en Egypte eindelijk overgaan tot de erkenning van de Joodse staat. Met andere woorden, onderhandelen met de Palestijnen over een twee-statenoplossing is enkel zinvol wanneer die simultaan geschraagd wordt door de 57-statenoplossing zoals die door Shimon Peres en koning Abdallah II wordt aangeboden.

Bronnen: De Standaard: Peres roept Arabische leiders op tot inzet voor vrede van 4 juni 2009; The Times Online: Time is ripe to end the Arab-Israeli conflict van 4 juni 2009

2 gedachtes over “Shimon Peres: ‘Vrede in het M-O in ruil voor erkenning door 57 landen’

 1. @ Brabosh;
  Het voorstel van Abdullah (aan Allah toegedaan/behorend) is geen goed voorstel.
  En daarmede bedoel ik: Een SLECHT voorstel voor alle partijen!
  Heeft de Eeuwige niet gezegd: “Ik zal geenszins onschuldig houden degenen die MIJN Land verdelen;hetgeen Ik aan Avraham–Yitshaq en Yacov heb beloofd.
  Materieel gesproken, zal dit plan voor Israël GEEN veiligheid opleveren.
  Integendeel!!
  En voor de Arabieren zal de kans, om Israël te trachten te vernietigen, alleen maar groter worden.
  Daarom Brabosh, is uw laatste zin volslagen ridicuul!

  Like

Reacties zijn gesloten.