Syrische President Assad: ‘Israël is belangrijkste obstakel voor de vrede’

President Bashar Assad van Syrië
President Bashar Assad van Syrië

Afgelopen zaterdag 23 mei ’09 heeft de Syrische president Bashar Assad, tijdens een ministerraad van de Organisatie van de Islamitische Conferentie in Damaskus, andermaal zijn onverzoenlijkheid getoond ten aanzien van het vredesproces in het Midden-Oosten. “Het falen van het vredesproces is een overduidelijke demonstratie dat Israël het belangrijkste obstakel vormt dat de vrede in de weg staat,” zei Assad en voegde er nog aan toe: “Wij, de Arabische naties en in het bijzonder Syrië, zullen onze zienswijze voor vrede als een strategisch doel niet wijzigen, inbegrepen de teruggave van de bezette gebieden.

In behoorlijk Nederlands en in de context dat Syrië het bestaansrecht van Israël al 61 jaar lang weigert te erkennen en verscheidene aanvalsoorlogen heeft gevoerd tegen Israël (1948, 1967, 1973..), betekent dit letterlijk: “Zolang de Joodse staat blijft bestaan komt er nooit vrede.” Tijdens de Top van Doha van 16 januari 2009 omtrent het conflict in Gaza sprak een oorlogszuchtige President Assad zich wat explicieter uit dan afgelopen zaterdag: “[Deze staat] zal enkel mogelijk worden nadat alle niet-Joden uit Palestina werden verbannen en diegenen die achterbleven werden uitgeroeid.” Er is op dit ogenblik niks dat er op wijst dat Syrië opeens anders is gaan denken, integendeel. Het lijkt er eerder op dat Syrië – samen met Iran – het grootste obstakel is dat vrede in het Midden-Oosten blijft dwarsbomen…

samen Israël vernietigen...
Iran en Syrië: samen Israël vernietigen...

President Assad verdedigde ook de Syrische financiële en logistieke steun aan de vele terreurorganisaties – in het bijzonder dan de PLO, Hamas en Hezbollah – die de Joodse staat al jarenlang belagen, en vele duizenden onschuldige Israëlische burgers hebben vermoord: “Het falen van politieke methoden om op legitieme wijze hun rechten terug te krijgen, geeft hen het recht om zich te verzetten,” zei hij. Met zijn haatrede verwees hij impliciet naar de militair strategisch gelegen Golanhoogte die Israël sinds 1967 bezet houdt, nadat Syrië in het verleden herhaaldelijk met haar legers via de Golan Israël binnen was gedrongen om de Joodse staat te vernietigen.

Ook de Syrische Minister van Buitenlandse Zaken, Walid Moualem, had de dag voordien nagenoeg hetzelfde gezegd dat de vredesgesprekken tussen Syrië en Israël verder zetten ‘zinloos’ blijft zolang de Joodse staat geen bindende belofte doet dat het zich zal terugtrekken uit de Golanhoogte: “Zolang Israël aan deze voorwaarden niet wil voldoen zien wij het nut er niet van in om zinloze onderhandelingen te voeren,” zei Moualem op de Syrische staatszender, eraan toevoegend dat “onderhandelingen waardeloos zijn als er geen echte Israëlische wil is om vrede te sluiten en zolang de Verenigde Staten er zich niet mee bemoeien. Wij keren niet terug [naar de onderhandelingstafel] om onze tijd te verdoen.”

Israël heeft echter steeds benadrukt dat het overdragen van de Golanhoogte alleen zal plaatsvinden als Syrië definitief haar steun aan de moslimterroristen opgeeft, alsmede de banden met Iran doorsnijdt. Waarschijnlijk zal president Obama Israël binnenkort dwingen tot verregaande concessies op dit gebied, om een vredesverdrag toch mogelijk te maken.

Bronnen: Ynet News: Assad: Israel major obstacle to peace van 23 mei 2009; lees op deze blog: Assad’s oorlogsretoriek tegen Israël wordt deel van leerplan in Syrische scholen van 15 februari 2009 en Syrië wil doorgaan met verzet tegen Israël van 14 april 2009