Peiling: 40% van de Israëlische Arabieren geloven dat de Holocaust nooit gebeurd is

Arabisch-Israëlische meisjes
Arabisch-Israëlische meisjes

Anti-Zionisme, antisemitisme, Jodenhaat, Holocaustontkenning, revisionisme, negationisme, boycot-Israël acties, ‘Israël van de kaart vegen’, Joodse werelddominantie, Joodse lobby, Israël lobby, Protocollen van de Wijzen van Sion, Mein Kampf, bloedsprookje, ‘From the Jordan river to the see, Palestine will be free’ en meer van dattum in eindeloze varianten. Zolang het maar over de Joden gaat lopen al deze begrippen, citaten en documenten anno 2009 naadloos in elkaar over of overlappen elkaar op opvallend voorspelbare wijze. De jaren dertig in Europa van de vorige eeuw zijn nog steeds springlevend in het Midden-Oosten.

Toch schokkeert volgende peilingsresultaat zelfs de gemiddelde Israëlische burger. Uit die peiling blijkt namelijk dat twee op vijf Arabische inwoners van Israël, of zowat 40,5%, zeggen dat de Shoah, of de Holocaust, nooit gebeurd is. In een gelijkaardig onderzoek dat drie jaar geleden werd gehouden, bedroeg die groep Holocaustontkenners nog 28%, wat een opmerkelijke stijging is. Slechts 41% van de Arabische Israëli ’s erkennen het bestaansrecht van Israël als een Joodse en een democratische staat. In 2003 was dat nog 65,6%. Een meerderheid van 53,7% erkent zonder meer het bestaansrecht van Israël, wat een terugval is van 81,1 % in 2003.

Deze statistieken verschenen in het jaarlijkse rapport ‘Jewish Arab Relations Meter’ gepubliceerd door professor Sami Samocha van de Universiteit van Haïfa. De volledige inhoud van het rapport wordt heden maandag vrijgegeven. Voor dit onderzoek werden 700 Israëlische Arabieren bevraagd, zowel mannen en vrouwen, die representatief zijn voor de Arabische bevolking binnen Israël, inbegrepen Druzen en Bedoeïenen.

Professor Sami Samocha
Professor Sami Samocha

Volgens professor Samocha is Holocaustontkenning heel gewoon, en niet enkel het geval bij ongeschoolde of laaggeschoolde Arabieren. Ruim 37% van de hooggeschoolde Arabieren ontkennen de Holocaust. 56% van de Arabieren menen dat het ‘Recht op Terugkeer’ voor Arabische ‘vluchtelingen’ niet betekent dat moet worden teruggekeerd naar de Israëlische grenzen van voor 1967, dat is ook aanzienlijk minder dan 72,2% die er zes jaar geleden zo over dachten.

41.4 procent gaven toe dat ze het afgelopen jaar hadden deelgenomen aan ‘protest acties’, vergeleken met 28,7 procent die dat zegden in 2003. 12,6% van de Israëlische Arabieren zeggen dat ze ‘alle middelen, inbegrepen wapengeweld’ steunen in de strijd om hun situatie te verbeteren. Dat is 5,4 % meer dan in 2003.

53.8 procent van de ondervraagden zeggen akkoord te zijn dat Arabische kinderen onderwijs mogen volgen in een Joodse school (gedaald van 70,5 procent in 2003) en 47,3 procent zegt dat ze geen Jood als buur willen hebben, vergelijk met 27,2 % in 2003. Ondanks deze vrij sombere resultaten beweert professor Samocha dat er de afgelopen drie decennia geen radicalisering bij de Israëlische Arabieren heeft plaats gevonden en dat zij op zoek zijn naar gelijkheid en vrede.

Bronnen: Haaretz: Poll: 40% of Israeli Arabs believe Holocaust never happened door Fadi Eyadat van 17 mei 2009; Atlas Shrugs: 40% Israel Arabs Deny Holocaust van 17 mei 2009; Arutz Sheva: 40 Percent of Israel’s Arab Citizens Deny Shoah door Gil Ronen